A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

49/2010. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés 2010. június 3-i ülésén megalkotta a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendeletet. A rendelet gyakorlati alkalmazása során kiderült, hogy néhány rendelkezés hiányos vagy pontatlan, ezért a rendelet korrekciójára van szükség.

Részletes indokolás

Az 1., 3. és 4. §-okhoz

Az R. 2. § k) pontja szerint a védett övezet a KRESZ 14. § (1) bekezdés n) pontjában meghatározott módon - Mindkét irányból behajtani tilos jelzőtáblával - kijelölt, és az R. 3. számú mellékletével megállapított olyan terület, ahová a behajtás, továbbá ahol a várakozás feltételekhez kötött. A Mindkét irányból behajtani tilos jelzőtábla minden járműre vonatkozik, azonban az R. a kétkerekű motorkerékpárok esetén hiányosan szabályoz.

Lakossági behajtási hozzájárulás ugyan kiadható kétkerekű motorkerékpárokra, mivel ebben az esetben csak a gépjármű az előírás, azonban ez a hozzájárulás nem jogosít közterületi várakozásra. A közterületi várakozást is lehetővé tevő lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás kedvezményezett járműkategóriái között viszont nem szerepel a kétkerekű motorkerékpár. A gazdálkodói behajtási hozzájárulást, valamint a gazdálkodói, az egészségügyi és a sportszervezeti behajtási-várakozási hozzájárulásokat nem lehet kétkerekű motorkerékpárra kérelmezni, mivel ezeknél a hozzájárulásoknál az R. tételesen felsorolja a járműtípusokat. Az áruszállítási, a közhasznú áruszállítási, a szervizszolgáltatási és az eseti behajtási-várakozási hozzájárulás kétkerekű motorkerékpárra is kiadható, azonban az R. nem rendelkezik az utána fizetendő várakozási díjról.

A megfelelő jogi helyzet kialakítása érdekében indokolt, ha a lakossági behajtási-várakozási hozzájárulás, a gazdálkodói behajtási hozzájárulás, a gazdálkodói behajtási-várakozási hozzájárulás és az eseti behajtási-várakozási hozzájárulás kedvezményezett járműkategóriái kibővülnek a kétkerekű motorkerékpárral, azonban - a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény előírásainak megfelelően - elő kell írni, hogy a kétkerekű motorkerékpár esetében nem kell várakozási díjat fizetni.

A 2. §-hoz

Az 1. §-nál ismertetett indokokon túl a gazdálkodói behajtási hozzájárulás esetén véletlenül olyan, a korábbiaknál szigorúbb előírás került az R.-be, amely nem indokolt. Az R. szerint a gazdálkodói behajtási hozzájárulás csak olyan gépjárművekre adható ki, amelyeknek a gazdálkodó az üzemben tartója. Ebben az esetben a védett övezet területén lévő gazdálkodó közterületen kívüli várakozóhelyeit vagy közterületi kizárólagos használatú várakozóhelyeit csak a gazdálkodó üzemben tartásában lévő gépjárművei használhatják. Ezzel szemben az a cél, hogy a gazdálkodó közterületen kívüli várakozóhelyeit a gazdálkodó által engedélyezett más gépjárművek is használhassák, ezért az R. 18. § (1) bekezdésének utolsó tagmondatát törölni szükséges.

Az 5-7. §-okhoz

A Fővárosi Közgyűlés 2010. március 31-i ülésén elfogadta a Parking Kft. 2010. évi éves közszolgáltatási szerződését, amely tartalmazza a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló, II. kerületi Pázsit utca és Házmán utca közötti szakasz parkolás üzemeltetését is. Ezen a területen egy üzletközpont is található, amely jelentős gépjárműforgalmat vonz, valamint a parkoló P+R területnek is tekinthető, ezért indokolt a várakozási övezet kijelölése, amelyhez az R. 1. számú mellékletét (a várakozási övezetek időtartam korlátozás szerinti felsorolása) és 2. számú mellékletét (a várakozási övezetek díjtételek szerinti felsorolása) kiegészíteni szükséges, valamint az 5. számú melléklet 4. fejezetében rögzíteni kell, hogy a lakossági várakozási hozzájárulások az adott területen nem érvényesek.

A 8. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére