A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

51/2010. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Budapest Főváros Önkormányzata 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendeletének módosítását, az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 93. § (2) bekezdése alapján az éves beszámolás keretében a 2010. július 1.-augusztus 26. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, az egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó, illetve a közgyűlési döntésekből eredő előirányzat-rendezések teszik szükségessé.

Részletes indokolás

Az 1. § (1) bekezdése a 2010. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének változásáról rendelkezik.

Az 1. § (2) bekezdése - a kapcsolódó 1. sz. melléklettel - a bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti változását tartalmazza.

Az 1. § (3) bekezdése az átruházott és az intézményi saját hatáskörben 2010. I. félévében végrehajtott előirányzat-változásokat rögzíti.

Az 1. § (4)-(23) bekezdései a 2010. I. félévi beszámolóval való összhang megteremtése érdekében szükséges előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az 1. § (24) bekezdése központi pótelőirányzat tervbevételét tartalmazza.

Az 1. § (25)-(70) bekezdése a feladat-végrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosítást tartalmazza.

Az 1. § (71) bekezdése - a kapcsolódó 5. sz. melléklettel - a kiadási előirányzat-csoportok változását rögzíti.

A 2. § - a kapcsolódó mellékletekkel - az alaprendelet 1/b., 1/c., 1/e., 3., 3/c., 3/d., 4., 4/a. és 5. számú táblázatait érintő módosításokat tartalmazza.

A 3. § a záró rendelkezéseket tartalmazza.


  Vissza az oldal tetejére