A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

53/2010. (XI. 2.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 62. § (8) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Fővárosi Közgyűlés a Fővárosi Önkormányzat intézményei, azaz a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő költségvetési szervek és a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő gazdasági társaságok vonatkozásában az ún. személyi kérdésekkel (vezetők kinevezése, díjazása, vezetői megbízás visszavonása stb.) kapcsolatos hatásköröket átruházza a főpolgármesterre.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A főpolgármesterre történő hatáskör-átruházásnak az SZMSZ normaszövegében (7. sz. mellékletben) való átvezetését tartalmazza.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik, valamint a hatáskör-átruházással összefüggő egyéb, jogtechnikailag szükséges rendeletmódosításokat tartalmazza.


  Vissza az oldal tetejére