A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

54/2010. (XI. 11.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Főpolgármesteri Hivatalban pályázati eljárás lefolytatása nélkül is betölthető munkakörökről szóló 56/2007. (X. 16.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezéséről

Általános indokolás

A központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és az államtitkárok jogállásáról rendelkező 2010. évi XLIII. törvény 78. § (3) bekezdése 2010. május 29. hatállyal módosította a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény (továbbiakban: Ktv.) 10. §-ban foglalt pályázati eljárás szabályrendszerét.

A Ktv. módosított hatályos 10. §-a megszüntette a köztisztviselői munkakörre általánosan előírt pályáztatást, ezzel megszűnt a pályázati eljárás lefolytatása nélkül is betölthető munkakörök önkormányzati rendeletben történő meghatározásának kötelezettsége.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A köztisztviselői munkakörre előírt általánosan kötelező pályáztatási eljárás megszűnésére tekintettel a Ktv. 10. §-ban foglalt pályázati eljárás szabályrendszeréhez igazodóan vált szükségessé a Főpolgármesteri Hivatalban pályázati eljárás lefolytatása nélkül is betölthető munkakörökről szóló 56/2007. (X. 16.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezése.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére