A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról

Általános indokolás

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 18. § (2) bekezdése szerint: „A képviselő-testület a működésének részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletében határozza meg.” Az Ötv. 35. § (1) bekezdés c) pontja szerint pedig a polgármester „a jegyző javaslatára előterjesztést nyújt be a képviselő-testületnek a hivatal belső szervezeti tagozódásának, munkarendjének, valamint ügyfélfogadási rendjének meghatározására”. A Fővárosi Közgyűlés ezen jogszabályi felhatalmazások alapján és az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés c) pontjában biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva alkotja meg a Fővárosi Önkormányzat új Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletét.

Részletes indokolás

Az 1-69. §-okhoz

A Fővárosi Önkormányzat új Szervezeti és Működési Szabályzatának egyes rendelkezései - az Ötv.-ben és egyéb törvényekben foglalt előírásokra figyelemmel - úgy kerülnek meghatározásra, hogy azok hatékonyan és eredményesen szolgálják a fővárosi önkormányzati érdekeket. Szabályozásra kerül a Fővárosi Közgyűlés és szervei (bizottságok, főpolgármester, Főpolgármesteri Hivatal) szervezeti felépítése és működési rendje.

A 70. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a jogtechnikailag szükséges hatályon kívül helyezésekről rendelkezik.

A 71. §-hoz

A rendelet kihirdetésétől annak hatálybalépéséig (2011. január 1-jéig) terjedő időszakra vonatkozóan tartalmaz átmeneti rendelkezést, tekintettel arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatán kívül egyéb fővárosi önkormányzati rendeletek is tartalmaznak a Közgyűlés által a bizottság(ok)ra átruházott hatáskörökről szóló rendelkezéseket. Ezek az egyéb fővárosi önkormányzati rendeletekben szereplő, bizottság(ok)ra átruházott hatáskört tartalmazó rendelkezések - alkalmazhatóságuk felfüggesztése következtében - a rendelet kihirdetését követően már nem alkalmazhatók.


  Vissza az oldal tetejére