A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

57/2010. (XII. 13.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Budapest Főváros Önkormányzata 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendeletének módosítását, az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 93. § (2) bekezdése alapján az éves beszámolás keretében a 2010. augusztus 27.-november 18. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, az egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó, illetve a közgyűlési döntésekből eredő előirányzat-rendezések teszik szükségessé.

Részletes indokolás

Az 1. § (1) bekezdése a 2010. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének változásáról rendelkezik.

Az 1. § (2) bekezdése - a kapcsolódó 1. sz. melléklettel - a bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti változását tartalmazza.

Az 1. § (3)-(9) bekezdései a központi pótelőirányzatok és a meghatározott célú átvett pénzeszközök tervbevételét tartalmazzák.

Az 1. § (10)-(27), (29)-(40) bekezdései részben a Közgyűlés döntéseiből adódó, részben a feladat-végrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az 1. § (28) bekezdése a területi kisebbségi önkormányzatok előirányzat-változását tartalmazza.

Az 1. § (41) bekezdése - a kapcsolódó 3. sz. melléklettel - a kiadási előirányzat-csoportok változását rögzíti.

A 2. § - a kapcsolódó mellékletekkel - az alaprendelet 1/b., 3., 3/c., 3/d., 4., és 5. számú táblázatait érintő módosításokat tartalmazza.

A 3. § a rendelet hatálybalépésének időpontját a kihirdetést követő napban határozza meg.


  Vissza az oldal tetejére