A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

59/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a fővárosi közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 74/1999. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A módosuló jogszabályokra figyelemmel a Fővárosi Közterület-felügyelet (továbbiakban: Felügyelet) működése szempontjából releváns önkormányzati rendelet és a jogalkalmazó tevékenységük során felmerült joghézagok kiküszöbölése, továbbá a közterületek rendjének és tisztaságának a Felügyelet útján történő hatékonyabb biztosítása érdekében szükséges a fővárosi közterület- felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 74/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. számú rendelet módosítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése a főváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításával a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő és a rendelet mellékletében felsorolt aluljárókban dohányzási tilalmat vezetett be, melynek ellenőrzésére, szankcionálására a Felügyelet jogosult. E rendelkezésre figyelemmel célszerű a Rendelet szövegének pontosítása.

A Rendelet 3. § (2) bekezdésének b) pontja a Felügyelet feladatkörébe utalja a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok által tiltott tevékenység megelőzését, megakadályozását, megszakítását, megszüntetését, illetve szankcionálását. Ugyanakkor célszerű kiemelt feladatként kezelni a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrzését, így a hulladékszállítási szerződések ellenőrzését Budapest Főváros teljes közigazgatási területén.

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendeletében kiterjeszti a szeszes ital fogyasztására vonatkozó tilalmat a fővárosi aluljárókra is. A rendeletben foglaltak betartása és ellenőrzése a Felügyelet feladata.

A 2. §-hoz

Az integrált rendőri szervezet keretében - magasabb szintű jogszabály-módosítások eredményeként - a rendőri és határőri szervezetek összevonásra kerültek.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére