A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

62/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről szóló 74/2009. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Jelen rendelet a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése és az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 7. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatósági árformába tartozó díjait (városi, elővárosi vasúti személyszállítás díja: SZJ 60.21.10; nem vasúti rendszeres, menetrend szerinti személyszállítás díja: SZJ 60.21.31) mint legmagasabb hatósági árat és azok alkalmazási feltételeit szabályozza. Egyes díjtételek kerekítéseket is tartalmaznak. Megalkotását az egyes jegyfajták területi érvényességében eszközölt változtatás és egyes elnevezések módosítása indokolta.

Egyidejűleg szükségessé válik az új szabályozásnak megfelelően a 74/2009. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet indokolásának módosítása is.

A R. indokolásában a R. 5. §-ához fűzött részletes indokolásban a „bérletbemutatási díj” szöveg helyébe „eljárási díj” szöveg lép.

A R. indokolásában a R. 7. §-ához fűzött részletes indokolás utolsó sorában a „bérletekért fizetendő díjakat tartalmazza” szöveg helyébe a „bérletekért és jegyekért fizetendő díjakat tartalmazza” szöveg lép.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A pótdíjazás egyes szabályainak pontosítását tartalmazza.

A 2. §-hoz

Egyes utazási kedvezmények módosítását tartalmazza.

A 3. §-hoz

A 24 órás, a 72 órás és a hetijegyek területi és felhasználási érvényességének módosítását tartalmazza.

A 4. §-hoz

A 24 órás, a 72 órás és a hetijegyek területi és felhasználási érvényességének módosítása következtében a BKV Zrt. Budapest közigazgatási határát átlépő, vagy csak azon kívül közlekedő viszonylatainak díjszabási előírásait tartalmazza.

Az 5. §-hoz

A R. 1., 2., 3/a. és 3/b. mellékleteinek szükséges módosításait tartalmazza.

A 6. §-hoz

A rendelet hatálybalépését szabályozza, időpontja 2011. január 1.


  Vissza az oldal tetejére