A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

69/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az FSZKT-t és a BVKSZ-t az 1997. évi LXXVIII. törvény rendelkezései szerint a Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése külön-külön rendeletével fogadja el, azonban tartalmuk közösen határozza meg a kerületi önkormányzatok kerületi szabályozási terv (KSZT) és kerületi városrendezési szabályzat (KVSZ) megalkotására irányuló tevékenységét.

A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét képező keretszabályozási övezeteket és egyéb szabályozási elemeket tartalmazó 1:4000 méretarányú térkép és b) pontjában meghatározott 2. sz. mellékletét képező védelmi és korlátozási területeket ábrázoló 1:10000 méretarányú térkép módosítását a kerületi önkormányzatok kezdeményezhetik, a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletben foglaltak szerint.

Az FSZKT módosítása rendeletalkotással, e rendelet mellékletét képező 1:4000 és 1:10000 méretarányú térképeinek megfelelően történik.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekezdés a)-b) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. és 2. sz. mellékletét jelentő 1:4000 és 1:10000 méretarányú térkép módosítása a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (3) bekezdésében foglaltak alapján kerül jóváhagyásra.

Az FSZKT 1. és 2. sz. mellékletének tartalma a Budapest, XI. kerület Andor u.-Than Károly u.-Major u.-Pajkos utca által határolt területen a mellékleteknek megfelelően módosul.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére