Indokolás
A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

71/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet

a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 7. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/C. § (1) bekezdésében és az Étv. 14. § (5) bekezdésben meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el:

1. § A Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. számú mellékletét *  képező 1:4000 méretarányú térkép a Budapest XIV. kerület Dévényi utca-Szegedi út-Teleki Blanka utca-Szőnyi út-Kacsóh Pongrác út-Varannó utca által határolt területen az e rendelet 1. számú mellékletében foglaltaknak megfelelően módosul.

2. § E rendelet hatálybalépésének feltétele a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF) kötelezettségválallása a Mexikói út mellett, a vasúti deltától délkeletre elhelyezkedő vasúti megálló (Városliget v. m.) kiépítésére.

Sárádi Kálmánné dr. s. k. Tarlós István s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére