A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

73/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Önkormányzat feladata, hogy a főváros közterületeinek rendjét előmozdítsa, a közrend megtartását elősegítse, a köznyugalmat veszélyeztető magatartásokat visszaszorítsa. E tárgykörben szükséges a szeszesital-fogyasztás korlátozásáról rendelkezni.

Részletes indokolás

Az 1. és 2. §-hoz

A kerületi önkormányzatai részére adott felhatalmazás fenntartása mellett, miszerint közterületek rendjének fenntartása érdekében önkormányzati rendeletben - a kerület sajátosságainak figyelembevételével - közigazgatási területükön a közterületeken történő szeszesital-fogyasztás szabályait, tiltásait megállapíthatják, a közrend, köztisztaság egységes javítása érdekében indokolt a szeszesital-fogyasztást a főváros valamennyi aluljárójában megtiltani.

A 3. §-hoz

Az Értelmező rendelkezések kibővítése indokolt az egységes jogértelmezés segítése végett. A rendelet a kereskedelmi tevékenységek végzésének feltételeiről 210/2009. (IX. 29.) Korm. rendelet 28. § e) pontjában meghatározott szeszesital fogalmat veszi át.

A 4. §-hoz

E paragrafus a rendelet hatálybalépéséről szól.


  Vissza az oldal tetejére