A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

76/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati társaságnak a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény 29. § (2) bekezdés h) pontján alapuló kizárólagos jogának kiegészítését tartalmazza a jelen rendeletmódosítás.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény alapján a Fővárosi Önkormányzat egyes közszolgáltatási feladatait önkormányzati társaságai útján látja el, mely közszolgáltatási feladatok pontosítása tekintetében szükséges a vonatkozó jogszabályokkal összhangban történő rendeletmódosítás. A módosítás célja az EK-Szerződés 86. cikke (2) bekezdésének az általános gazdasági érdekű szolgáltatások működtetésével megbízott vállalkozásoknak közszolgáltatással járó ellentételezés formájában megítélt állami támogatásokra történő alkalmazásáról szóló 2005/842/EK bizottsági határozattal, valamint a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvénnyel való összhang kialakítása.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére