A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

79/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés döntése értelmében 2011. január 1-jétől a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek díjfizető várakozóhelyeinek üzemeltetését új társaság látja el. Az üzemeltetésre való felkészülés kapcsán a társaság felmérette a közterületi várakozóhelyek parkolási szokásait és két helyszínen javaslatokat tett a R. módosítására.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A zárt rendszerű várakozási övezetek esetén a R. a várakozás megkezdésekor díjfizetés nélküli időtartamot is megállapít, ezeknek a területeknek a felsorolása az 5. számú melléklet 3. fejezetében történik. Mivel egy újonnan üzemeltetésbe vont terület esetén 30 perc helyett 60 perc lesz ez az időtartam, és a 60 perc lejártát követően - a korábbi zárt rendszerű várakozási övezetekkel ellentétben - ez az időtartam nem számít bele a díjköteles várakozási időtartamba, ezért a R. 5. § (4) bekezdésének második mondatát törölni, az 5. melléklet 3. fejezetét pedig módosítani szükséges.

A 2-11. §-okhoz

A II. kerületi Szilágyi Erzsébet fasor Pázsit utca és Házmán utca közötti szakaszán, valamint a III. kerületi Flórián téren a közelben található üzletközpontok forgalma miatt indokolt, hogy a várakozási üzemidő a R.-ben meghatározott munkanapi üzemidőtől eltérjen, valamint a várakozási díj az üzletközpont nyitva tartása szerint módosuljon. Mivel a bevezetendő parkolási rendszerek állandóan üzemelni fognak és teljesen automatikusak lesznek, illetve a Flórián téren lévő üzletközpontban éjjel is működik egység, ezért szükséges, hogy az üzletközpont nyitvatartási idején kívül is várakozási díjat kelljen fizetni.

A Flórián tér esetében módosítani kell a maximális várakozási időt 3 óráról időtartam korlát nélkülire, mindkét helyszín esetében módosítani kell a várakozási díjat, az üzletházak nyitva tartása idején a 3. díjtételű, a nyitva tartási időn kívül az 5. díjtételű területeken fizetendő várakozási díj lesz érvényben.

A két helyszín esetében rendelkezni kell arról, hogy eltérő időtartamban kijelölt várakozási övezetek legyenek, a többi állandóan üzemelő várakozási övezethez hasonlóan minden év december 24-én üzemkezdettől a következő év január 1-jén üzemzárásig várakozási díjat kelljen fizetni, valamint a Flórián tér esetében a lakossági várakozási hozzájárulással való várakozás lehetőségét ki kell zárni.

A 12. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik, valamint csak a Margitsziget védett övezetében érvényes sportszervezeti behajtási-várakozási hozzájárulás darabszám korlátozását hatályon kívül helyezi. Ennek oka az elmúlt időszakban tapasztaltak, azaz a kedvezményezett szervezetek nem egész évre, hanem annál sokkal rövidebb időszakokra (általában egy-két hétre) igénylenek sportszervezeti behajtási-várakozási hozzájárulást, így a 250 darab hozzájárulás az év közepén elfogy és a R. értelmében az adott évben több nem adható ki. A sportszervezeti behajtási-várakozási hozzájárulás után fizetendő díj így nem indokolja a kiadási korlát további hatályban tartását.


  Vissza az oldal tetejére