A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

80/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

Budapest főváros közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról szóló 80/2008. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés 2008. január 1-jétől a Budapest főváros közigazgatási területén a várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 19/2005. (IV. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosításával bevezette a tehergépjárművek közlekedésének korlátozását, majd 2009. január 1-jén hatályba lépett a R., amely egy alkalommal módosult, ekkor kisebb pontosítások történtek. Jelen módosítás indoka a felsőbb szintű jogszabályban bekövetkezett változás átvezetése, a rendelet hatálybalépése óta eltelt időszakban, a hozzájárulások kiadásával kapcsolatos problémák javítása, az övezetek területén bekövetkezett módosítások korrigálása, valamint a behajtási díjak rendezése.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A R. 2009. decemberi módosításakor a korlátozott forgalmú övezetekre még nem hatályos a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet (a továbbiakban: KRESZ) 14. § (12) bekezdése. A KRESZ ilyen irányú módosítását azóta kihirdették, hatályba lépett, így a R.-ben is célszerű átvezetni.

A 2. §-hoz

A rendszámcsere miatti behajtási hozzájárulás-cserével kapcsolatos eljárási rendet pontosítja.

A 3. §-hoz

Az ugyanazon tehergépjárműre, ugyanazon övezetre vonatkozóan, egy naptári évben legalább 280 napra érvényes behajtási hozzájárulások kedvezményét pontosítja, kikötve azt, hogy a kedvezményt ne a naptári évet követően korlátlanul, hanem csak a következő naptári évben lehessen igénybe venni.

A 4-6. §-okhoz

A kerületi önkormányzatok, valamint a korlátozott forgalmú övezetek területén lévő ipari, logisztikai cégek javaslata alapján a korlátozott forgalmú övezetek területe - elsősorban a célfogalom számára behajtási hozzájárulás nélkül igénybe vehető utak - folyamatosan változik, ezért a szakmai szempontból indokolt kérelmeket a R.-ben is át kell vezetni.

A 7. §-hoz

A behajtási hozzájárulások után fizetendő behajtási díjakat szabályozza.

A 8. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére