A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

81/2010. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a helyi iparűzési adóról szóló 21/1991. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az adó- és járuléktörvények, a számviteli törvény és a könyvvizsgálói kamarai törvény, valamint az európai közösségi jogharmonizációs kötelezettségek teljesítését célzó adó- és vámjogi tárgyú törvények módosításáról szóló 2010. évi CXXIII. törvény módosítja a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvényt (Htv.). A törvény a helyi iparűzési adóval összefüggő módosításokat is tartalmaz, amely az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység körében hatályon kívül helyezi a piaci és vásározó kiskereskedelemmel kapcsolatos szabályozást. Tekintettel arra, hogy a Htv. keretei között az ideiglenes tevékenység - és így a piaci és vásározó kiskereskedelmi tevékenység adótételét a helyi rendelet tartalmazta, szükségessé vált a rendelkezés módosítása. A közgyűlési rendelet módosítása a Htv. rendelkezéseihez igazodó technikai pontosítás és korrekció miatt is szükséges.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosításából eredő átvezetést, technikai pontosítást tartalmaz.

A 2. §-hoz

Meghatározza az ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység adójának mértékét.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére