A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2009. november 26-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1958/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat a csatornahasználati díj 2010. évi mértékére” című előterjesztést nem veszi napirendjére.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1959/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatási díj 2010. évi mértékének megállapítására” című előterjesztést nem veszi napirendjére.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1960/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 18. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a 2408/2004. (XII. 16.) Főv. Kgy. határozat módosítására és informatikai engedélyokiratok közötti átcsoportosításra” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1961/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat a települési szilárdhulladék-kezelé-si közszolgáltatási díj 2010. évi díjtételeire, valamint a közszolgáltatási szerződés végrehajtásának éves értékelése” című előterjesztést nem veszi napirendjére.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1962/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 33. pontként tárgyalja meg a „Társtulajdonosi hozzájárulás bölcsőde felújításához” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1963/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 1. pontként tárgyalja meg az „A Fidesz és a KDNP által a főváros közüzemi gazdasági társaságaiba delegált felügyelőbizottsági tagok visszahívása” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1964/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 35. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet, Szakorvosi Rendelőintézet KEOP-2009.5.3.0/A konstrukció Európai Uniós projektjéhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásához” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1965/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 52. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a „8206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret” cím terhére történő támogatás utalásának engedélyezésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1966/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 10/b. pontként tárgyalja meg

a „Javaslat egészségügyi intézmények akadálymentesítési pályázatának benyújtására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1967/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 6. pontként tárgyalja meg az „ÉPIT Zrt. Ingatlan- és Térségfejlesztési Együttműködési Vagyonkezelési Megbízási Keretszerződés módosítása” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1968/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 40. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a „Budapest Egészségügyi Modell” megvalósításával kapcsolatos döntésekre és 2. Javaslat a Fővárosi Egészségközpont Zrt.-vel kötendő közszolgáltatási szerződés megkötésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1969/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 50. pontként tárgyalja meg a „Javaslat az „SZ” jelű - szabadidősport - és „D” jelű - diáksport - pályázatok kedvezményezettjeinek támogatására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1970/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat az ivóvízdíj 2010. évi mértékére” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1971/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 40. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Budapest Főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 24/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1972/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy ebédszünet előtti utolsó pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ (FROKK) megalapítására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1973/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről az „Önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok közszolgáltatási keretszerződései, valamint a közszolgáltatásokkal kapcsolatos egyéb kérdések” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1974/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 19. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények kinevezett és megbízott magasabb vezetői 2009. évi prémiumfeladatának értékelésére és a prémium kifizetésének jóváhagyására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1975/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. A Fidesz és a KDNP által a főváros közüzemi gazdasági társaságaiba delegált felügyelőbizottsági tagok visszahívása.

2. Javaslat önkormányzati rendelet módosítására a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó élelmezési térítési díjak megállapításáról.

3. Javaslat az ivóvízdíj 2010. évi mértékére.

4. A BKV Zrt. 2010. évi viteldíjai.

5. ÉPIT Zrt. Ingatlan- és Térségfejlesztési Együttműködési Vagyonkezelési Megbízási Keretszerződés módosítása.

6. Javaslat a Fővárosi Lakásrezsi-támogatásról szóló 71/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

7. Javaslat a 9/1989. (1990. I. 31.) Főv. Tan. rendelet módosítására.

8. Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló 21/1991. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

9. Javaslat a gazdasági feladatok vállalkozásba adásának szabálymódosítására.

10/a. Javaslat „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (KMOP 4.5.3 - Akadálymentesítés)” című pályázatok ismételt beadására és a nyertes akadálymentesítési pályázat beruházási okiratának jóváhagyására.

10/b. Javaslat egészségügyi intézmények akadálymentesítési pályázatának benyújtására.

11. Javaslat a „Budapest Szíve Program I. ütem - Hídfőterek és új pesti korzó” feladat engedélyokiratának jóváhagyására.

12. Javaslat a „Budapest Szíve Program I. ütem - Reprezentatív kaputérség” feladat engedélyokiratának jóváhagyására.

13. A Budapest Szíve Program - Reprezentatív Kaputérség kiépítése (I. ütem) támogatási szerződés számszaki hiba korrekciója.

14. Javaslat pénzeszközátadás-átvételi megállapodás megkötésére a Nagy & Nagy Galéria Alapítvánnyal.

15. A XXIII., Szentlőrinci úti közvilágítás kiépítése, a beruházás engedélyokiratának 3. sz. módosítása.

16. Javaslat pénzeszközátadás-átvételi megállapodás megkötésére a Harrer Pál portrészobor létrehozásának támogatására.

17. Javaslat a Fővárosi Cigány Önkormányzat kiegészítő támogatására.

18. Javaslat a 2009. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés módosítására.

19. „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a Szentmihályi úton buszsáv kialakítása útpálya-szélesítéssel” c. projekt Támogatási Szerződésének megkötése, valamint Közösségi közlekedés fejlesztése - javaslat 4, kis beruházási igényű projekt (VI., Andrássy út, VII-XIV., Dózsa Gy. út; XII., Krisztina krt.; XX., Jahn Ferenc Kórház) engedélyokiratának jóváhagyására.

20. Javaslat a 2408/2004. (XII. 16.) Főv. Kgy. határozat módosítására és informatikai engedélyokiratok közötti átcsoportosításra.

21. Javaslat a gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények kinevezett és megbízott magasabb vezetői 2009. évi prémiumfeladatának értékelésére és a prémium kifizetésének jóváhagyására.

22. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

23. Javaslat a gyermekvédelmi ágazat irányításában működő Hungária Általános Iskola és Kollégium (1192 Budapest, Hungária u. 36.) intézményvezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírására.

24. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a Zuglói Önkormányzat által kötött, vagyonhasználat és feladat működtetéséről szóló megállapodás módosítására.

25. Javaslat az Örkény István Színház Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének elfogadására, és a Madách Színház Nonprofit Kft. alapító okiratának, valamint közszolgáltatási szerződésének módosítására.

26. Javaslat az Örkény István Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói álláshelye pályázati felhívásának tervezetére.

27. Javaslat a Fővárosi Közterület-hasznosítási Társulás Alapító Okiratának módosítására.

28. Javaslat Budapest XI. kerület illetékességi területén lévő egyes ingatlanok tulajdonjogának rendezésére.

29. Társtulajdonosi hozzájárulás bölcsőde felújításához.

30. Javaslat a BDK Kft.-re vonatkozó szindikátusi megállapodás módosítására.

31. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet, Szakorvosi Rendelőintézet KEOP-2009.5.3.0/A konstrukció Európai Uniós projektjéhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásához.

32. Margit híd rekonstrukció szükséges feletti többletforrásának elvonása.

33. Vizsgálóbizottság felállítása a BKV Zrt.-nél kitudódott, a BKV Zrt.-t érintő szabálytalanságok kivizsgálására.

34. Javaslat a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2010. évi közszolgáltatási szerződésének megkötésére.

35. Javaslat a „Budapest Egészségügyi Modell” megvalósításával kapcsolatos döntésekre és 2. Javaslat a Fővárosi Egészségközpont Zrt.-vel kötendő közszolgáltatási szerződés megkötésére.

36. Javaslat a Budapest Főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 24/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

37. Javaslat TAMOP-2.2.3.B-09/1 TISZK pályázatok benyújtására.

38. Javaslat a Szemünk Fénye Program III. ütemében a Kós Károly Kollégiumban megvalósuló fűtéskorszerűsítésre vonatkozó bérleti szerződés módosítására.

39. Javaslat az 1-es, 3-as villamos és az É-D regionális gyorsvasút projektek előkészítésére vonatkozó támogatási szerződések módosítására.

40. II. világháborús emlékmű elhelyezése a XV. kerületben.

41. Javaslat Budapest Főváros Szolgáltatástervezési Koncepció 2009. felülvizsgálatára.

42. Javaslat a Fővárosi Állat- és Növénykert (FÁNK) európai uniós projektjéhez hozzájáruló nyilatkozat kiadására.

43. Beszámoló a Pro Cultura Urbis Közalapítvány 2008. évi működéséről, valamint a 2009. évi közszolgáltatási szerződés megkötése.

44. Javaslat teljesítménykövetelmények alapját képező 2010. évi kiemelt célok meghatározására a Fővárosi Közterület-felügyeletnél és a Főpolgármesteri Hivatalban.

45. Javaslat a XXI. kerületi Szabadkikötő út Weiss Manfréd útra történő átnevezésére.

46. Támogatások átutalásának engedélyezése az Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret céltartaléka terhére.

47. Javaslat a 2009. évi „8202 Egészségügy és szociális célú bizottsági keret” terhére alapítványok, társadalmi szervezetek támogatására.

48. Javaslat az „SZ” jelű - szabadidősport - és „D” jelű - diáksport - pályázatok kedvezményezettjeinek támogatására.

49. Javaslat átutalás kezdeményezésre az Idegenforgalmi célú bizottsági keretből támogatott Magyar Skal Club Egyesület részére a 70. SKAL Világkongresszus Budapesten program nyitórendezvényéhez.

50. Javaslat a „8206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret” cím terhére történő támogatás utalásának engedélyezésére.

51. A Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának 2009. évi pályázata - döntés a benyújtott pályázatok támogatásáról.

52. Ideiglenes Bizottság a Nagy Értékű Beruházások Előkészítésének és Megvalósításának Vizsgálatára jelentéstételi határidejének módosítására.

53/a. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Ebédszünet előtti utolsó napirend:

Javaslat a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ (FROKK) megalapítására.

A napirend 1. pontja: A Fidesz és a KDNP által a főváros közüzemi gazdasági társaságaiba delegált felügyelőbizottsági tagok visszahívása.

Előadók: dr. Bagdy Gábor, Tarlós István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1976/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy visszahívja felügyelőbizottsági tagságából 2009. november 30-i hatállyal a következő delegáltakat:

dr. Bagdy Gábort a Főgáz Zrt.,

Csomós Miklóst a Fővárosi Vízművek Zrt.,

Ughy Attilát a Fővárosi Csatornázási

Művek Zrt.

Hutiray Gyulát a BDK Kft.,

György Istvánt a FŐTÁV Zrt.,

Vitézy Dávidot a BKV Zrt.,

dr. Endrédy Istvánt az FKF Zrt.,

Orbán Gyöngyit a BGYH Zrt.,

Wertán Zsoltot a BTI Zrt.,

Pápainé Lapu Évát a Főkert Nonprofit Zrt.,

Wintermantel Zsoltot a BFVK Zrt.,

Csabafi Róbertet az FTSZV Kft.,

Ódor Évát a Parking Kft.,

Borbély Lénárdot az ENVIRODUNA Kft.

felügyelőbizottsági tagját.

Határidő: a Főgáz Zrt.-nél 2009. december 31., az összes többinél 2009. november 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 2. pontja: Javaslat önkormányzati rendelet módosítására a nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó élelmezési térítési díjak megállapításáról.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1977/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 5/1997. (II. 14.) Főv. Kgy. rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.

A napirend 3. pontja: Javaslat az ivóvízdíj 2010. évi mértékére.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1978/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy először a magasabb díjról szóló javaslatról szavaz.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1979/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi az 1978/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. határozatot.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1980/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. víztermelő kapacitásaival érintett önkormányzatok részére az értékesített vízmennyiség minden köbmétere után nettó 1 forint forrást teremt, a vízdíjba beépítve, amely az érintett önkormányzatnak vízbázisvédelem céljából biztosított közérdekű kötelezettségvállalásként fizetendő évente, 2019-ig, az adott önkormányzat közigazgatási határán belül termelt vízmennyiség arányában. 2010-ben ez 1 százalék többlet-díjemelést jelent.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1981/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Ikvai-Szabó Imre módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy az ivóvíz fogyasztási díja 2010-ben nettó 189,9 forint, amely 4,7 százalékos díjemelésnek felel meg. Az így biztosított forrásból kell biztosítani azt is, hogy a Fővárosi Vízművek Zrt. víztermelő kapacitásaival érintett önkormányzatok részére az értékesített vízmennyiség minden köbmétere után nettó 1 forint forrást teremt, a vízdíjba beépítve, amely az érintett önkormányzatnak vízbázisvédelem céljából biztosított közérdekű kötelezettségvállalásként fizetendő évente, 2019-ig, az adott önkormányzat közigazgatási határán belül termelt vízmennyiség arányában”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1982/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és szennyvízkezelés legmagasabb hatósági díjának Budapest főváros közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosítására vonatkozó eredeti javaslatot.

A Fővárosi Közgyűlés

az elfogadott módosítással megalkotja 73/2009. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendeletét az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és szennyvízkezelés legmagasabb hatósági díjának Budapest főváros közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

A napirend 4. pontja: A BKV Zrt. 2010. évi viteldíjai.

Előadók: Horváth Csaba, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1983/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az előterjesztés vitáját lezárja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1984/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az előterjesztés 2. sz. mellékletének „B” változata az alábbiak szerint módosul:

7. § (1)

a) 320 Ft → 300 Ft
c) 490 Ft → 470 Ft
d) 2 800 Ft → 2700 Ft
j) 600 Ft → 300 Ft
k) 640 Ft → 600 Ft

(2)

260 Ft → 250 Ft

(3)

a) 6 500 Ft → 6 200 Ft
b) 9 800 Ft → 9 400 Ft
c) 9 800 Ft → 9 400 Ft
d) 10 700 Ft → 10 340 Ft
e) 42 000 Ft → 40 700 Ft
g) 3 850 Ft → 3 700 Ft
h) 3 850 Ft → 3 700 Ft
k) 8 500 Ft → 8 350 Ft
l) 3 850 Ft → 3 700 Ft
n) 29 400 Ft → 28 200 Ft
o) 11 550 Ft → 11 100 Ft
q) 18 000 Ft → 17 500 Ft

8. § (5)

a) 4 800 Ft→ 4 600 Ft
2 400 Ft → 2 300 Ft
2 400 Ft → 2 300 Ft

A napirend 5. pontja: Javaslat a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ (FROKK) megalapítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1985/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 2009. december 31-ével a Napház Khamorro Kisebbségi Klubmozi és Kulturális Intézményt (Budapest VIII., Népszínház utca 31.) és a Fővárosi Önkormányzat Cigány Ház - Romano Kher-t (Budapest XV., Énekes utca 10/B), mint önállóan gazdálkodó költségvetési szerveket a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 11. § (1-3) bekezdése alapján jogutóddal megszünteti.

Jóváhagyja a Napház Khamorro Kisebbségi Klubmozi és Kulturális Intézmény (Budapest VIII., Népszínház utca 31.) és a Fővárosi Önkormányzat Cigány Ház - Romano Kher (Budapest XV., Énekes utca 10/B) megszüntető okiratát a 3., illetve 4. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a megszüntető okiratok aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1986/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

2010. január 1-jével megalapítja a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény 11. § (3) bekezdése alapján a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központot (új 3902 címkóddal), a megszűnő Napház Khamorro Kisebbségi Klubmozi és Kulturális Intézmény (Budapest VIII., Népszínház utca 31.) és a Fővárosi Önkormányzat Cigány Ház - Romano Kher (Budapest XV., Énekes utca 10/B) általános jogutódjaként.

Jóváhagyja a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ (Budapest VIII., Szentkirályi utca 7.) alapító okiratát az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1987/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a két megszűnő intézmény miatt a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendeletben a változásokat vizsgálja felül, és terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1988/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a két megszűnő intézmény („3901 Fővárosi Önkormányzat Cigány Ház-Romano Kher” és az „5304 Napház Khamorro Kisebbségi Klubmozi és Kulturális Intézmény”) záró beszámolóját 2009. december 31-i fordulónappal teljes körűen, az éves költségvetési beszámolónak megfelelő tartalommal készítse el, és terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2010. március

Felelős: dr. Demszky Gábor

1989/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

2009. december 1.-2010. január 1. között módosítja az érintett intézmények kiadási és bevételi előirányzatait, valamint létszámkeretét az alábbiak szerint:Intézmények
3901
Fővárosi Önkormányzat Cigány Ház - Romano Kher
5304
Napház Khamorro Kisebbségi Klubmozi és Kulturális Intézmény
3902
Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ
Kiadási előirányzat összesen: -170 743 -37 734 +208 477
Bevételi előirányzat összesen: -170 743 -37 734 +208 477
Létszámkeret változás: -28 -5 +33

Az új intézmény eredeti költségvetési előirányzatait korrigálni kell a két megszűnő intézményt érintő 2009-ben történt évközi tartós jellegű előirányzat-módosításokkal a 2010. évi költségvetés tervezésekor.

Határidő: 2010. évi költségvetés tervezése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1990/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy kösse meg a Miniszterelnöki Hivatallal és az Oktatási és Kulturális Minisztériummal a 100-100 M Ft/év felhasználására vonatkozó közszolgáltatási szerződéseket, a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ átadását követően.

Határidő: a Központ átadását követően azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1991/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (4) és (7) bekezdései alapján a Napház Khamorro Kisebbségi Klubmozi és Kulturális Intézmény (székhelye: Budapest VIII., Népszínház utca 31.) igazgatója, Kathy Horváth Lajos magasabb vezetői megbízását 2009. december 31. napjával visszavonja a közalkalmazotti jogviszonyának érintetlenül hagyása mellett, és felkéri a főpolgármestert, hogy a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1992/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

A közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (4) és (7) bekezdései alapján Cigány Ház-Romano Kher (székhelye: Budapest XV., Énekes utca 10/B, telephelyei: Budapest IV., Nap utca 7. és Fonyód, Fürdő utca 7.) igazgatója, Zsigó Jenő magasabb vezetői megbízását 2009. december 31. napjával visszavonja a közalkalmazotti jogviszonyának érintetlenül hagyása mellett, és felkéri a főpolgármestert, hogy a szükséges munkáltatói intézkedéseket tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1993/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Megköszöni Kathy Horváth Lajos és Zsigó Jenő igazgatók eddigi munkáját.

1994/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Munkáltatói jogkörében eljárva a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 23. § (2) bekezdése alapján - figyelemmel a Kjt.-nek a művészeti, a közművelődési és a közgyűjteményi területen foglalkoztatott közalkalmazottak jogviszonyával összefüggő egyes kérdések rendezésére vonatkozó 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (1), 5. § (5) bekezdésében foglaltakra - pályázatot ír ki a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ magasabb vezetői (intézményvezetői feladatainak ellátására) a 8 sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a pályázati felhívás közzétételéről.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1995/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Megbízza Kathy Horváth Lajost a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ (Budapest VIII., Szentkirályi utca 7.) megbízott magasabb vezetői - intézményvezetői - feladatok ellátásával 2010. január 1. napjától 2010. február 28. napjáig terjedő határozott időre havi 376 500 Ft illetménnyel, a pályázati eljárás lefolytatására tekintettel, a 6. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a kinevezési okirat aláírására és kiadására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1996/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ vezetői pályázatának elbírálásában való közreműködésre hozzon létre egy munkabizottságot, a Fővárosi Önkormányzat és a Fővárosi Cigány Önkormányzat részéről 3-3 fő részvételével, melybe a Fővárosi Önkormányzat részéről a Kulturális Ügyosztály vezetőjét, az Oktatási Ügyosztály vezetőjét, valamint a Főpolgármesteri Hivatal esélyegyenlőségi referensét delegálja.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

a 043-as számú elfogadott módosító indítvány alapján megalkotja 74/2009. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1997/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. beszerzési és versenyeztetési szabályzata” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1998/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

újból napirendjére veszi és a soron következő napirendi pontként tárgyalja meg „A BKV Zrt. 2010. évi viteldíjai” című előterjesztést.

A Fővárosi Közgyűlés

a 043-as számú elfogadott módosító indítvány alapján megalkotja 74/2009. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1999/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

a Wieszt János interpellációjára adott választ nem fogadja el.

A napirend 6. pontja: ÉPIT Zrt. Ingatlan- és Térségfejlesztési Együttműködési Vagyonkezelési Megbízási Keretszerződés módosítása.

Előadó: Wintermantel Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2000/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata, Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és az Észak-pesti Ingatlan- és Térségfejlesztési Zrt. által 1996. szeptember 10-én aláírt, többször módosított „Ingatlan- és Térségfejlesztési Együttműködési Vagyonkezelési Megbízási Keretszerződés” időbeli hatályát 2010. június 30-ra módosítja. Felhatalmazza a főpolgármestert a mellékletben szereplő keretszerződés-módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 7. pontja: Javaslat a Fővárosi Lakásrezsi-támogatásról szóló 71/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2001/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

elfogadja az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság javaslatát, mely szerint:

A Lakásrezsi-támogatásról szóló rendeletben a közműcégek hozzájárulása maradjon az ez évi szinten, a jövő évi hozzájárulás ne csökkenjen.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2002/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

a beterjesztett döntési javaslatot nem fogadja el, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés felkéri a Budapest Távhőszolgáltató Zrt. igazgatóságát, hogy a 2010. évre 300,0 M Ft
Fővárosi Vízművek Zrt. igazgatóságát, hogy a 2010. évre 200,0 M Ft
Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. igazgatóságát, hogy a 2010. évre 200,0 M Ft
Fővárosi Közterület-fenntartó Rt. Igazgatóságát, hogy a 2010. évre 150,0 M Ft

forrást biztosítson a „Hálózat - Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért” Alapítványnak átadott közérdekű felajánlás formájában a szolgáltatást igénybe vevő, rászoruló lakossági fogyasztók fizetőképességének a fenntartása céljából. Felkéri a főpolgármestert, hogy a fentiekről tájékoztassa az érintett társaságokat.

Határidő: 2010. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Felkéri az előző pontban említett részvénytársaságok igazgatóságát, hogy járuljanak hozzá ahhoz, hogy a kompenzációból fennmaradó maradványösszeg a „Hálózat - Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért” Alapítványnál részben a Fővárosi Téli Kiegészítő Lakásrezsi-támogatásra, részben a hátralékosok elmaradásának rendezése céljára legyen felhasználva. Felkéri a főpolgármestert, hogy a fentiekről tájékoztassa az érintett társaságokat.

Határidő: 2010. március 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Megalkotja .../2009. (......) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Lakásrezsi támogatásról szóló 71/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, 1./a. sz. mellékletben szereplő tartalommal.

Felkéri az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságot, hogy a rendelet végrehajtását, a szerződés teljesítését folyamatában ellenőrizze, értékelje és koordinálja az abban résztvevő szervek munkáját.

Határidő: folyamatos 2010. december 31-ig

Felelős: Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság elnöke

A téli fővárosi kiegészítő lakásrezsi-támogatás forrásának biztosítása céljából a Fővárosi Önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló rendeletében a „9152 Céltartalék a »Hálózat - Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért« Alapítvány támogatására” cím működési céltartalékon rendelkezésre álló 150 millió forintos kiadási előirányzatot átcsoportosítja a „8364 Hálózat - Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány” cím, működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatára a téli fővárosi kiegészítő lakásrezsi-támogatás forrásának biztosítására.

Felhatalmazza a főpolgármestert a „Hálózat - Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért” Alapítvány támogatásának átutalására.

Határidő: igénylésre azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 3. sz. mellékletében lévő szerződést a „Hálózat - Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért” Alapítvánnyal, és felkéri a főpolgármestert, hogy azt írja alá, és gondoskodjon a szerződés végrehajtásának technikai feltételeiről.

Határidő: 2009. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor”

A napirend 8. pontja: Javaslat a 9/1989. (1990. I. 31.) Főv. Tan. rendelet módosítására.

Előadók: dr. Fónagy János, dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2003/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

elfogadja Németh Zoltán módosító indítványát, mely szerint:

A közterület- és városrésznevek megállapításáról, valamint azok jelöléséről szóló 9/1989. (1990. I. 31.) Főv. Tan. rendelet 4. § (3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(3) Meglévő utcanév előtagját felhasználni az új elnevezéseknél nem szabad, kivéve az utcából, valamint az egyéb, az e rendelet 1. sz. mellékletében szereplő utcanévi utótagú közterületről nyíló köz esetében, vagy ha az utca korábbi nevének visszaállítása történik.”

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztők kiegészítésével és az elfogadott módosítással megalkotja 75/2009. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendeletét a közterület- és városrésznevek megállapításáról valamint azok jelöléséről szóló 9/1989. (1990. I. 31.) Főv. Tan. rendelet módosításáról az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 9. pontja: Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló 21/1991. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 76/2009. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendeletét a helyi iparűzési adóról szóló 21/1991. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 10. pontja: Javaslat a gazdasági feladatok vállalkozásba adásának szabálymódosítására.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztői kiegészítéssel megalkotja 77/2009. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Az előterjesztői kiegészítéssel megalkotja 78/2009. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 11/a. pontja: Javaslat „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (KMOP 4.5.3 - Akadálymentesítés)” című pályázatok ismételt beadására és a nyertes akadálymentesítési pályázat beruházási okiratának jóváhagyására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2004/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon akadálymentesítésére pályázatot nyújt be az „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)” című KMOP-2009-4.5.3 jelű kiírt pályázatára, egyidejűleg kötelezettséget vállal arra, hogy az ehhez szükséges önrészt biztosítja, valamint felkéri a főpolgármestert, hogy az 1. számú mellékletben szereplő pályázati adatlapot és az ahhoz tartozó dokumentációkat, nyilatkozatokat írja alá és nyújtsa be.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

2005/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

A Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola akadálymentesítésére pályázatot nyújt be az „Egyenlő esélyű hozzáférés a közszolgáltatásokhoz (Akadálymentesítés)” című KMOP-2009-4.5.3 jelű kiírt pályázatra, egyidejűleg kötelezettséget vállal arra, hogy az ehhez szükséges önrészt biztosítja, valamint felkéri a főpolgármestert hogy a 2. számú mellékletben szereplő pályázati adatlapot és az ahhoz tartozó dokumentációkat, nyilatkozatokat írja alá és nyújtsa be.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

2006/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a KMOP-4.5.3 Kölcsey Ferenc Gimnázium akadálymentesítési projektjére megítélt 21 809 118 Ft-os csökkentett támogatást, és a beruházást a sportpálya korszerűsítése nélküli projekttartalommal is meg kívánja valósítani.

2007/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy ennek érdekében a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Kölcsey Ferenc Gimnázium akadálymentesítése” feladat 2010. évi üteme 63,0 M Ft-ra módosul (ebből 21,8 M Ft KMOP, saját forrás 41,2 M Ft). A feladat összköltsége 68,8 M Ft.

2008/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

A KMOP-4.5.3 projektre a Kölcsey Ferenc Gimnázium akadálymentesítésére jóváhagyja „Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről” szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (1) bekezdés c) pontja alapján az 5609. azonosító számú beruházási engedélyokiratot a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 11/b. pontja: Javaslat egészségügyi intézmények akadálymentesítési pályázatának benyújtására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2009/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Szent János Kórház és a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház KMOP-2009-4.5.3. szerinti akadálymentesítési feladataira pályázatot nyújt be, egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy a pályázati dokumentumokat írja alá.

Határidő: 2009. november 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2010/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal a Szent János Kórház akadálymentesítés KMOP-2009-4.5.3.-09 megnevezésű pályázati projekt megvalósításához szükséges önerő fedezetére összesen 3,3 M Ft-ra.

2011/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház akadálymentesítés KMOP-2009-4.5.3.-09 megnevezésű pályázati projekt megvalósításához szükséges önerő fedezetére összesen 3,4 M Ft-ra.

2012/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

A pályázat megvalósításához pénzügyi forrást biztosít, ennek érdekében eseti jelleggel magához vonja a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 13. § (4) bekezdésében a főpolgármesterre átruházott hatáskört, és csökkenti a „9112 Évközi indítású” címen belül a Fejlesztési pályázatokhoz önrész 2009. évi ütem előirányzatát 4,8 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg címen belül tervbe veszi az új Szent János Kórház akadálymentesítési feladatot 2,3 M Ft-tal (2010. évi ütem 31,0 M Ft, ebből KMOP támogatás 30,0 M Ft, saját forrás 1,0 M Ft), a feladat összköltsége 33,3 M Ft, továbbá az új Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház akadálymentesítési feladatot 2,5 M Ft-tal (2010. évi ütem 34,2 M Ft, ebből KMOP támogatás 30,0 M Ft, átvett pénzeszköz 3,3 M Ft, saját forrás 0,9 M Ft), a feladat összköltsége 36,7 M Ft. A feladat összköltségén belül az önrész 6,7 M Ft.

2013/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Egyetért az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti, Szent János Kórház által aláírt nyilatkozattal.

2014/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Egyetért az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti, Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház által aláírt nyilatkozattal.

2015/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Szent János Kórház pályázatához tartozó, 3. sz. melléklet szerinti együttműködési megállapodást, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

2016/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház pályázatához tartozó, 4. sz. melléklet szerinti együttműködési megállapodást, és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

2017/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Szent János Kórház akadálymentesítési feladataihoz tartozó engedélyokiratot az 5. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

2018/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház akadálymentesítési feladataihoz tartozó engedélyokiratot a 6. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 12. pontja: Javaslat Budapest Szíve Program I. ütem - Hídfőterek és új pesti korzó feladat engedélyokiratának jóváhagyására.

Előadók: Ikvai-Szabó Imre, dr. Steiner Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2019/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a „Budapest Szíve Program I. ütem - Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése” feladat engedélyokiratát, és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat 1. számú melléklet szerinti aláírására.

Határidő: költségvetési rendelet hatálybalépését követően

Felelős: dr. Demszky Gábor

2020/2009 .(XI. 26.) Főv. Kgy. h.

A költségvetési rendelet, az engedélyokirat és a támogatási szerződés összhangjának megteremtése érdekében csökkenti a „8403 önkormányzati fejlesztések” címen belül a Budapest Szíve Program, Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem előkészítése feladat előirányzatát 91,4 M Ft-tal, továbbá csökkenti a „9112 évközi beruházások” címen belül a Budapest Szíve Program, Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése I. ütem előirányzatát 913,3 M Ft-tal (ebből KMOP 847,7 M Ft, saját forrás 65,6 M Ft). 2010. évi ütem 1499 M Ft (ebből KMOP 1200 M Ft, saját forrás 299 M Ft). 2011. évi ütem 400,2 M Ft (ebből KMOP 298,7 M Ft, saját forrás 101,5 M Ft). Ezzel egyidejűleg címen belül megemeli a Fejlesztések átütemezésének tartalékát 1004,7 M Ft-tal. A feladat összköltsége 2090,8 M Ft-ra változik. A vállalt önrész összege 273,5 M Ft.

2021/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

A „Budapest Szíve Program I. ütem - Hídfőterek és új pesti korzó kiépítése” feladat beruházási főösszegét 2 090,8 millió forintban állapítja meg, tekintettel a fővárost megillető támogatások indikatív összegének módosítása, valamint a fővároson kívüli konzorciális partnert megillető támogatások miatti eltérésre.

A napirend 13. pontja: Javaslat a Budapest Szíve Program I. ütem - Reprezentatív kaputérség feladat engedélyokiratának jóváhagyására.

Előadók: Ikvai-Szabó Imre, dr. Steiner Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2022/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a „Budapest Szíve Program I. ütem - Reprezentatív kaputérség kiépítése” feladat engedélyokiratát, és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat 1. számú melléklet szerinti aláírására.

Határidő: költségvetési rendelet hatálybalépését követően

Felelős: dr. Demszky Gábor

2023/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

A költségvetési rendelet, az engedélyokirat és a támogatási szerződés összhangjának megteremtése érdekében csökkenti a „8403 önkormányzati fejlesztések” címen belül a Budapest Szíve Program, Reprezentatív kaputérség kiépítése I. ütem előkészítése feladat előirányzatát 106,9 M Ft-tal, továbbá csökkenti a „9112 évközi beruházások” címen belül a Budapest Szíve Program, Reprezentatív kaputérség kiépítése I. ütem előirányzatát 1 426,6 M Ft-tal (ebből KMOP 1 274,8 M Ft, saját forrás 151,8 M Ft). 2010. évi ütem 2 161,5 M Ft (ebből KMOP 1 746 M Ft, saját forrás 415,5 M Ft). 2011. évi ütem 1 084,3 M Ft (ebből KMOP 870,2 M Ft, saját forrás 214,1 M Ft). Ezzel egyidejűleg címen belül megemeli a Fejlesztések átütemezésének tartalékát 1 533,5 M Ft-tal. A feladat összköltsége 3 445 M Ft-ra változik. A vállalt önrész összege 468,4 M Ft.

2024/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

A „Budapest Szíve Program I. ütem - Reprezentatív kaputérség kiépítése” feladat beruházási főösszegét 3 445,0 millió forintban állapítja meg, tekintettel a fővárost megillető támogatások indikatív összegének módosítása, valamint a fővároson kívüli konzorciális partnert megillető támogatások miatti eltérésre.

A napirend 14. pontja: Budapest Szíve Program Reprezentatív kaputérség kiépítése I. ütem támogatási szerződés számszaki hiba korrekciója.

Előadók: Ikvai-Szabó Imre, dr. Steiner Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2025/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

egyetért a Budapest Szíve Program Reprezentatív kaputérség kiépítése I. ütem (KMOP-5.2.2/A-2008-0002) projekt 2009. november 5-én megkötött támogatási szerződés 4.5 pontja számszaki hibájának kijavítására vonatkozó kezdeményezéssel. Felkéri a főpolgármestert, hogy tegye meg a Közreműködő Szervezet felé a szükséges intézkedéseket.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 15. pontja: Javaslat pénzeszközátadás-átvételi megállapodás megkötésére a Nagy & Nagy Galéria Alapítvánnyal.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2026/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

a Nagy & Nagy Galéria Alapítvány támogatása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” előirányzatát 25 000 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli az új „83.. Nagy & Nagy Galéria Alapítvány” cím kiadási, azon belül Működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

Határidő: a költségvetési rendelet módosításával egyidejűleg

Felelős: dr. Demszky Gábor

2027/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2. számú mellékletét képező, a Budapest Főváros Önkormányzata és a Nagy & Nagy Galéria Alapítvány közötti pénzeszközátadás-átvételi megállapodást és felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2009. december 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2028/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata és a Nagy & Nagy Galéria Alapítvány közötti pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásban foglaltak megvalósításáról a Fővárosi Közgyűlés Kulturális Bizottsága és a Városfejlesztési és Városképvédelmi Bizottsága részére szakmai beszámolót kell benyújtani.

Határidő: a megállapodásban foglaltaknak megfelelően folyamatos

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 16. pontja: A XXIII., Szentlőrinci út közvilágítás kiépítése, a beruházás engedélyokiratának 3. sz. módosítása.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2029/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Közvilágítás XXIII., Szentlőrinci út” beruházási feladathoz kapcsolódóan a 2009. július 1-jei törvényi áfa-változás miatt felmerülő 184 E Ft áfa-különbözethez szükséges többletforrást biztosítja.

2030/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Ennek érdekében csökkenti a „7214 Környezetvédelmi szakmai feladatok” cím 073-as törzsszámának kiadási, ezen belül dologi kiadási előirányzatát 184 E Ft-tal, és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Közvilágítás XXIII., Szentlőrinci út” feladat előirányzatát, mellyel a feladat összköltsége 18 184,0 E Ft-ra módosul.

2031/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Elvonja a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdésében megjelölt illetékes bizottság és a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság hatáskörét, és jóváhagyja a „Közvilágítás XXIII., Szentlőrinci út” c. engedélyokiratot az előterjesztés melléklete szerinti tartalommal, továbbá felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: soron következő rendeletmódosítás hatálybalépését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 17. pontja: Javaslat pénzeszközátadás-átvételi megállapodás megkötésére a Harrer Pál-portrészobor létrehozásának támogatására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2032/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

egyetért azzal, hogy a III. kerületi Önkormányzat beruházásában Harrer Pál, Óbuda első polgármestere tiszteletére készülő portrészobor létrehozásához a Fővárosi Önkormányzat anyagi támogatást nyújtson.

2033/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a Harrer Pál-szobor megvalósításához 3 M Ft hozzájárulást biztosít. A pénzügyi fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” kiadási előirányzatát 3 M Ft-tal, és azonos összeggel megemeli az új „.... Harrer Pál-szobor létesítése” cím kiadási, azon belül támogatás értékű beruházási kiadás előirányzatát.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés decemberi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

2034/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Közgyűlés Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 49. § (9) bekezdés alapján eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról és a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 42. § a) pontjában foglalt átruházott hatásköröket, és jóváhagyja, megköti az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal a Fővárosi Önkormányzat és a III. kerületi Önkormányzat közötti pénzeszközátadás-átvételi megállapodást.

Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: a határozat elfogadását követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 18. pontja: Javaslat a Fővárosi Cigány Önkormányzat kiegészítő támogatására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2035/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Cigány Önkormányzat 2008. évi támogatásának felhasználásáról szóló, részelszámolást tartalmazó beszámolóját az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

2036/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Fővárosi Cigány Önkormányzat 2009. évi támogatásának felhasználásáról szóló programtervét, a 2. számú melléklet szerinti tartalommal.

2037/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Cigány Önkormányzat programjai megvalósítása támogatására, egyszeri, eseti jelleggel csökkenti a „9130 Roma kulturális és közösségi rendezvények céltartaléka” cím előirányzatát 15 000 E Ft-tal, egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „8601 Fővárosi területi kisebbségi önkormányzatok előirányzatai” cím kiadási, azon belül dologi kiadási előirányzatát.

2038/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Cigány Önkormányzattal a 3. számú melléklet szerinti tartalmú támogatási szerződést, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2009. december 31.

Felelős: Demszky Gábor

A napirend 19. pontja: Javaslat a 2009. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2039/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

az 1751/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2040/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

a Budavári szőlőskert kialakítása és fenntartása feladat megvalósítása érdekében csökkenti a „8446 Nagyrendezvények” címen belül a „Beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre” feladat kiadási előirányzatát 18 M Ft-tal és egyidejűleg ugyanezzel az összeggel megemeli a „8141 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.” cím működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre kiadási előirányzatát. Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosításra vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2041/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a 2009. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés 1. sz. módosítása 1) pontját, mely szerint:

az éves szerződés módosításának oka az elvégzendő feladatok körének bővülése. Az éves szerződésmódosítás 1. sz. melléklete kiegészül a „Szőlőskert létesítése, fenntartása” feladattal, illetve a kerítés létesítése, fenntartása című feladathoz kapcsolódóan parkkoncepció készítésével.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2042/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. és a Fővárosi Önkormányzat között 2009. július 9-én létrejött 2009. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződést az 1. sz. melléklet szerint módosítja.

Felkéri a főpolgármestert a módosított szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 20. pontja: „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a Szentmihályi úton buszsáv kialakítása útpálya-szélesítéssel” c. projekt támogatási szerződésének megkötése, valamint közösségi közlekedés fejlesztése - javaslat 4, kis beruházási igényű projekt (VI., Andrássy út; VII-XIV., Dózsa Gy. út; XII., Krisztina krt.; XX., Jahn Ferenc Kórház) engedélyokiratainak jóváhagyása.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2043/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal a KMOP-2008-2.3.1/B Közösségi közlekedés előnyben részesítése pályázaton nyertes „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a Szentmihályi úton buszsáv kialakítása útpálya-szélesítéssel” c. projekt megvalósításához szükséges önkormányzati forrás biztosítására.

Határidő: a mindenkori éves költségvetési rendeletben

Felelős: dr. Demszky Gábor

2044/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal a „Közösségi közlekedés fejlesztése (VI., Andrássy út)”, „Közösségi közlekedés fejlesztése (VII-XIV., Dózsa György út)”, „Közösségi közlekedés fejlesztése (XX., Jahn Ferenc kórház)”, „Közösségi közlekedés fejlesztése (XII., Krisztina krt.)” feladatok megvalósítására, és biztosítja az ehhez szükséges fedezetet.

Határidő: a mindenkori éves költségvetési rendeletben

Felelős: dr. Demszky Gábor

2045/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

A Közösségi közlekedés előnyben részesítése (2007-2008.) tervezés tárgyú engedélyokiratban még szereplő feladatokra önálló engedélyokiratokat kíván kibocsátani, és ennek érdekében leállítja a „Közösségi Közlekedés előnyben részesítése (2007-2008.) tervezés tárgyú” 5518 azonosító számú feladatot, tekintettel arra, hogy annak fedezete átcsoportosításra kerül. A felmerült költségek elszámolását az alábbiak szerint jóváhagyja: összköltség 27,4 M Ft, ebből átcsoportosításra kerül: 27,4 M Ft. (A feladaton a 2008. XII. 31-ig történő tényleges felhasználás 13,5 M Ft, 2009. évi előirányzat 13,9 M Ft.)

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését - és ehhez kapcsolódóan a „Közösségi közlekedés előnyben részesítése (2007-2008) tervezés” c. engedélyokirat 2. sz. módosításának aláírását - követően azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

2046/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Ennek érdekében a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a feladat lezárása miatt csökkenti a „Közösségi közlekedés előnyben részesítése (2007-2008) tervezés” feladat előirányzatát 13,9 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg címen belül tervbe veszi az

- új „Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út) előkészítés” feladatot (2008. XII. 31-ig tényleges felhasználás 2,3 M Ft) 1 M Ft-tal;

- új „Közösségi közlekedés fejlesztése (VI., Andrássy út) előkészítés” feladatot (2008. XII. 31-ig történt tényleges felhasználás 0,8 M Ft) 1,1 M Ft-tal;

- új „Közösségi közlekedés fejlesztése (VII-XIV., Dózsa György út) előkészítés” feladatot (2008. XII. 31-ig történt tényleges felhasználás 1,4 M Ft) 0,9 M Ft-tal;

- új „Közösségi közlekedés fejlesztése (XX., Jahn Ferenc kórház) előkészítés” feladatot (2008. XII. 31-ig történt tényleges felhasználás 1,4 M Ft) 1,0 M Ft-tal;

- új „Közösségi közlekedés fejlesztése (XII., Krisztina krt.) előkészítés” feladatot (2008. XII. 31-ig történt tényleges felhasználás 0,6 M Ft) 0,8 M Ft-tal;

- új „II. Törökvész úti buszsáv kialakításának előkészítése” feladatot (3,8 M Ft összköltséggel, melyből a 2008. XII. 31-ig történt tényleges felhasználás 1,5 M Ft) 2,3 M Ft-tal;

- új „XI., Budafoki úti buszsáv kialakításának előkészítése” feladatot (2,0 M Ft összköltséggel, melyből a 2008. XII. 31-ig történt tényleges felhasználás 0,8 M Ft) 1,2 M Ft-tal;

- új „XIV., Egressy úti buszsáv kialakításának előkészítése” feladatot (6,2 M Ft összköltséggel, melyből a 2008. XII. 31-ig történt tényleges felhasználás 2,5 M Ft) 3,7 M Ft-tal;

- új „XVI., Csömöri úti buszsáv kialakításának előkészítése” feladatot (1,9 M Ft összköltséggel, melyből a 2008. XII. 31-ig történt tényleges felhasználás 0,8 M Ft) 1,1 M Ft-tal;

- új „XVII., Pesti úti buszsáv kialakításának előkészítése” feladatot (2,2 M Ft összköltséggel, melyből a 2008. XII. 31-ig történt tényleges felhasználás 1,4 M Ft) 0,8 M Ft-tal.

2047/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Továbbá módosítja a 7 éves fejlesztési tervét, és tervbe veszi „9112 Évközi indítású beruházások céltartaléka” címen belül az alábbi feladatokat:

- új „Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út)” feladatot, melynek 2010. évi üteme 234,6 M Ft (ebből KMOP 160,7 M Ft, saját forrás 73,9 M Ft), összköltsége 237,9 M Ft (az összköltségből a vállalt önrész összege 77,2 M Ft);

- új „Közösségi közlekedés fejlesztése (VI., Andrássy út)” feladatot 13,4 M Ft összköltséggel melynek 2010. évi üteme: 11,5 M Ft;

- új „Közösségi közlekedés fejlesztése (VII-XIV., Dózsa György út)” feladatot 11,0 M Ft összköltséggel melynek 2010. évi üteme: 8,7 M Ft;

- új „Közösségi közlekedés fejlesztése (XX., Jahn Ferenc kórház)” feladatot 4,6 M Ft összköltséggel melynek 2010. évi üteme: 2,2 M Ft;

- új „Közösségi közlekedés fejlesztése (XII., Krisztina krt.)” feladatot 14,0 M Ft összköltséggel melynek 2010. évi üteme: 12,6 M Ft.

2048/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út)” beruházási feladat engedélyokiratát a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően

Felelős: dr. Demszky Gábor

2049/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Közösségi közlekedés fejlesztése (VI., Andrássy út)” beruházási feladat engedélyokiratát az 5. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően

Felelős: dr. Demszky Gábor

2050/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Közösségi közlekedés fejlesztése (VII-XIV., Dózsa György út)” beruházási feladat engedélyokiratát a 6. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően

Felelős: dr. Demszky Gábor

2051/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Közösségi közlekedés fejlesztése (XX., Jahn Ferenc kórház)” beruházási feladat engedélyokiratát a 7. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően

Felelős: dr. Demszky Gábor

2052/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Közösségi közlekedés fejlesztése (XII., Krisztina krt.)” beruházási feladat engedélyokiratát a 8. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően

Felelős: dr. Demszky Gábor

2053/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a főpolgármesterre átruházott hatáskört és úgy dönt, hogy jóváhagyja a „II., Törökvész úti buszsáv kialakításának előkészítése” feladat engedélyokiratát a 10. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően

Felelős: dr. Demszky Gábor

2054/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a főpolgármesterre átruházott hatáskört, és úgy dönt, hogy jóváhagyja a „XI., Budafoki úti buszsáv kialakításának előkészítése” feladat engedélyokiratát a 11. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően

Felelős: dr. Demszky Gábor

2055/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a főpolgármesterre átruházott hatáskört, és úgy dönt, hogy jóváhagyja a „XIV., Egressy úti buszsáv kialakításának előkészítése” feladat engedélyokiratát a 12. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően

Felelős: dr. Demszky Gábor

2056/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a főpolgármesterre átruházott hatáskört, és úgy dönt, hogy jóváhagyja a „XVI., Csömöri úti buszsáv kialakításának előkészítése” feladat engedélyokiratát a 13. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően

Felelős: dr. Demszky Gábor

2057/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a főpolgármesterre átruházott hatáskört, és úgy dönt, hogy jóváhagyja a „XVII., Pesti úti buszsáv kialakításának előkészítése” feladat engedélyokiratát a 14. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatálybalépését követően

Felelős: dr. Demszky Gábor

2058/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Pro Regio Közép-Magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. mint Közreműködő Szervezet és Budapest Főváros Önkormányzata között „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a Szentmihályi úton buszsáv kialakítása útpálya-szélesítéssel” c. projekt Európai Regionális Fejlesztési Alapból elnyert támogatása tárgyában megkötendő támogatási szerződést a 2. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2009. december 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2059/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

A támogatási szerződés mellékleteként benyújtandó nyilatkozatokban

a) kötelezettséget vállal arra, hogyha a projektek részben vagy egészben meghiúsulnának, illetve, ha a támogatást szabálytalanul használja fel, abban az esetben a támogatást visszafizeti;

b) kijelenti, hogy a Budapest Főváros Önkormányzatával szemben - nyilatkozattételkor - Ámr. 88. § (2) bekezdés szerinti támogatási rendszerből való kizárás hatálya nem áll fenn;

c) kijelenti, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata esetében nem áll fenn olyan harmadik személy irányában fennálló kötelezettség, amely a támogatással létrejött projektek céljainak megvalósulását meghiúsíthatja, illetve amely a kedvezményezett biztosítékadását korlátozza.

Felkéri a főpolgármestert a fenti tartalmú nyilatkozatok aláírására.

Határidő: 2009. december 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 21. pontja: Javaslat a 2408/2004. (XII. 16.) Főv. Kgy. határozat módosítására és informatikai engedélyokiratok közötti átcsoportosításra.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2060/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi a 2408/2004. (XII. 16.) Főv. Kgy. határozatot.

2061/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

A 2408/2004. (XII. 16.) Főv. Kgy. határozat hatályon kívül helyezésével egyidejűleg a hatályon kívül helyezéssel érintett kötelezettségvállalás helyett kötelezettséget vállal arra, hogy a Főpolgármesteri Hivatalban működő informatikai alkalmazások üzemeltetése érdekében a Fővárosi Önkormányzat 2010. évi, és 2012-ig valamennyi éves költségvetésekben a szükséges fedezetet biztosítja (2010. évben 94,8 M Ft, 2011. évben 97,8 M Ft, 2012. évben 100,7 M Ft), összesen 293,3 millió Ft összegben.

Határidő: a 2010. évi, és az azt követő éves költségvetés tervezésekor

Felelős: dr. Demszky Gábor

2062/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a „7105 Hivatali informatikai feladatok” címkódon belül az új Helyi Adófeldolgozás Információs Rendszer üzemeltetésére biztosított forrás előirányzatából 106,9 M Ft-ot a működő informatikai alkalmazások üzemeltetésére fordítja.

2063/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, a „7105 Hivatali informatikai feladatok” címkódon belül az új Helyi Adófeldolgozás Információs Rendszer üzemeltetésére biztosított forrás előirányzatából összesen 160,0 M Ft-ot a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül egyes fejlesztési feladatok többletigényeire: az „Egyedi kis alkalmazás szoftver- és technológiai fejlesztés” feladat, a „Szociálpolitikai integrált információs rendszer III. ütem” feladat, valamint „Licenszvásárlás 2006-2009.” feladat többletigényeire fordítja.

2064/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

A „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a 001472 azonosító számú „E-közbeszerzés projekt” feladatot leállítja. A feladat összköltsége 17,3 M Ft, 2008. december 31-ig felhasználás nem történt. A 2009. évi előirányzat 0 Ft, a 2010. évi előirányzat 17,3 M Ft.

2065/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Az informatikai feladatok előirányzatainak rendezése érdekében

- csökkenti a „7105 Hivatali informatikai feladatok” cím kiadási, ezen belül a dologi kiadások előirányzatát 160 M Ft-tal,

- egyidejűleg megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül az „Egyedi kis alkalmazás szoftver és technológiai fejlesztés” feladat előirányzatát 47,5 M Ft-tal (2010. évi üteme 17,3 M Ft), a feladat összköltsége 166,6 M Ft,

- továbbá megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Licenszvásárlás 2006-2009” feladat előirányzatát 102,5 M Ft-tal, a feladat összköltsége 241,7 M Ft,

- továbbá megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Szociálpolitikai integrált információs rendszer III. ütem” feladat előirányzatát 10,0 M Ft-tal, a feladat összköltsége 44,8 M Ft.

Az „E-közbeszerzés projekt” feladat leállítása miatt törli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címben belül az „E-közbeszerzés projekt” feladat 2010. évi 17,3 M Ft-os ütemét.

2066/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdése szerint az Informatikai Bizottságra átruházott azon jogkört, hogy a Bizottság a „Szociálpolitikai integrált információs rendszer III. ütem” tárgyú engedélyokirat 4. számú módosítását az 2. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, valamint a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság azon jogkörét, hogy a szakmailag illetékes bizottság engedélyokirat-módosítás jóváhagyására vonatkozó döntésével egyetértsen, és jóváhagyja a „Szociálpolitikai integrált információs rendszer III. ütem” tárgyú engedélyokirat 4. számú módosítását a 2. számú melléklet szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyott engedélyokiratot írja alá.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követően

Felelős: dr. Demszky Gábor

2067/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Budapest Főváros Önkormányzata és intézményei beruházási és felújítási tevékenysége előkészítésének, jóváhagyásának, megvalósításának rendjéről szóló 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdése szerint az Informatikai Bizottságra átruházott azon jogkört, hogy a Bizottság a „Licenszvásárlás 2006-2009.” engedélyokirat 1. számú módosítását a 4. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja, valamint a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság azon jogkörét, hogy a szakmailag illetékes bizottság engedélyokirat módosítás jóváhagyására vonatkozó döntésével egyetértsen, és jóváhagyja a „Licenszvásárlás 2006-2009.” engedélyokirat 1. számú módosítását a 4. számú melléklet szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyott engedélyokiratot írja alá.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követően

Felelős: dr. Demszky Gábor

2068/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az „Egyedi kis alkalmazás szoftver- és technológiai fejlesztés” tárgyú engedélyokirat 2. számú módosítását a 6. számú melléklet szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti tartalommal jóváhagyott engedélyokiratot írja alá.

Határidő: a költségvetési rendelet hatálybalépését követően

Felelős: dr. Demszky Gábor

2069/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Licenszvásárlás 2006-2009” feladat 102,5 M Ft-tal megemelt előirányzatból nem a 2009. december 31-én lejáró Microsoft Enterprise Agreement szerződés meghosszabbítására, hanem a 102,5 M Ft-ot a hiányzó, a jogtalan használatot kizáró hivatali Microsoft licenszek beszerzésére fordítja.

A napirend 22. pontja: Javaslat a gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények kinevezett és megbízott magasabb vezetői 2009. évi prémiumfeladatának értékelésére és a prémium kifizetésének jóváhagyására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2070/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

a gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények kinevezett magasabb vezetői, továbbá a gyermekvédelmi ágazathoz tartozó egyéb intézmények megbízott magasabb vezetői 2009. évi prémiumfeladatának teljesítéséről szóló 1. számú melléklet szerinti értékelést elfogadja.

2071/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

A prémiumfeladatok teljesítéséért az előterjesztés 1. számú mellékletében részletezettek szerint személyenként megállapítja a prémium összegét.

2072/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Egyszeri, eseti jelleggel magához vonja a 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet 11. § (2) bekezdésben a főpolgármesterre átruházott előirányzat-módosítási hatáskört, és egyszeri jelleggel csökkenti a „9151 Gyermek- és ifjúságvédelmi intézményvezetők premizálása és jutalmazása” cím működési tartalék előirányzatát 19 482 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a 2. számú mellékletben részletezettek szerint az intézmények 2009. évi támogatási és kiadási előirányzatát.

2073/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2072/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. határozatához kapcsolódóan intézkedjen az összegek soron kívüli kiutalásáról a 2. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: döntést követően azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

2074/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a prémiumösszegek kifizetésére vonatkozó munkáltatói intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2009. december 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 23. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2075/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat és intézményei feladatainak teljesítésének a Fővárosi Önkormányzat a 2009. évi költségvetésben nem kíván zárolást érvényesíteni, a meglévő zárolást a költségvetési rendelet 28/2009. (V. 25.) 7/A. §-t hatályon kívül helyezi.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2076/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az előterjesztés IV. fejezet 7. pontját, mely szerint:

„Az áfatörvény 2009. július 1-jei változása miatt 24 900 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát, továbbá feladatok átcsoportosítása miatt 5 100 ezer Ft-tal javasolom csökkenteni a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát (032-es törzsszám), egyidejűleg 30 000 ezer Ft-tal javasolom megemelni a „8443 Kiemelt Fejlesztések Bizottsága kerete” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2077/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

a beterjesztett döntési javaslatot nem fogadja el, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés megalkotja .../2009. (....) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a módosított melléklet szerinti tartalommal.”

A napirend 24. pontja: Javaslat a gyermekvédelmi ágazat irányításában működő Hungária Általános Iskola és Kollégium (1192 Budapest, Hungária u. 36.) intézményvezetői álláshelyének betöltésére vonatkozó pályázat kiírására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2078/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

munkáltatói jogkörében eljárva a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény (a továbbiakban: Kjt.) 23. § (2) bekezdése alapján - figyelemmel a Kjt.-nek a közoktatási intézményekben történt végrehajtásáról szóló 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (5) bekezdésében foglaltakra - pályázatot ír ki Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma (1192 Budapest, Hungária u. 36.) magasabb vezetői (intézményvezetői) feladatainak ellátására az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: 2009. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2079/2009.(XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 1. számú melléklet szerinti pályázati felhívás közzétételéről.

Határidő: 2009. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2080/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

A Hungária Általános Iskola és Kollégium intézményvezetői pályázatához létrehozza a Kjt. 20/A. § (6) bekezdésében foglaltak szerinti szakértői bizottságot, melynek tagjai:

- Germánné dr. Vastag Györgyi képviselő, az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság elnöke,

- John Emese képviselő, az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság alelnöke,

- Kucsák László képviselő, az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság alelnöke,

- Dr. Hazai Istvánné, a Főpolgármesteri Hivatal Gyermek és Ifjúságvédelmi Ügyosztályának vezetője.

Határidő: 2009. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 25. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a Zuglói Önkormányzat által kötött, vagyonhasználat és feladat működtetéséről szóló megállapodás módosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2081/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 49. § (9) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 41. § a) pontjában a Gazdasági Bizottságra és az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottságra átruházott hatásköröket, és jóváhagyja, megköti a Fővárosi 3. számú Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ telephelyéül szolgáló 1149 Budapest, Fráter György u. 15-17. sz. alatti ingatlanrész használati jogának megszerzésére vonatkozó 1. számú, valamint az alapító okiratban bekövetkezett módosítások az eredeti megállapodáson való átvezetésére vonatkozó 2. számú megállapodás-módosítást a 4. és 5. számú mellékletek szerinti tartalommal, valamint felkéri a főpolgármestert a megállapodás-módosítások aláírására.

Határidő: a döntéstől számított 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

2082/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a 3. sz. Fővárosi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1052 Budapest, Deák Ferenc u. 17.) alapító okiratát a 7. számú melléklet szerinti tartalommal, valamint felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a 8. számú melléklet szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: a döntéstől számított 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 26. pontja: Javaslat az Örkény István Színház Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének elfogadására, és a Madách Színház Nonprofit Kft. alapító okiratának, valamint közszolgáltatási szerződésének módosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2083/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése c) pontja alapján, a társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva visszahívja a Madách Színház Nonprofit Kft. felügyelőbizottságából Medveczky Attila Mátét (a. n.: Gesler Julianna, lakcím: 1083 Budapest, Práter u. 65. II. em. 26.) 2009. december 31. napjával, és helyébe megválasztja Balogh Gábort (a. n.: Czabarka Zsófia, lakcím: 1134 Budapest, Csángó u. 28. VI/6.), 2010. január 1. napjától 2010. december 31-ig terjedő időtartamra. Díjazását 59 000 Ft/hó összegben állapítja meg.

Határidő: 2009. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2084/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet (Vr.) 52. § (1) bekezdésének b) és c) pontja alapján, valamint eseti jelleggel magához vonva a Vr. 52. § (4) bekezdésben a Kulturális Bizottságra átruházott hatáskörét, a társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva a Madách Színház Nonprofit Kft. alapító okiratát az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal módosítja. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás, valamint a 2. sz. melléklet szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: határozathozatalt követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

2085/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Madách Színház Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítását a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a módosítás melléklet szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: határozathozatalt követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

2086/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (4) bekezdése alapján, a Kulturális Bizottságra átruházott hatáskörét eseti jelleggel magához vonva, a társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva az Örkény István Színház Nonprofit Kft. alapító okiratát a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal módosítja. Felkéri a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás, valamint az 5. sz. melléklet szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: határozathozatalt követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

2087/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az Örkény István Színház Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződését a 6. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a szerződés melléklet szerinti tartalommal történő aláírására.

Határidő: határozathozatalt követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 27. pontja: Javaslat az Örkény István Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói álláshelye pályázati felhívásának tervezetére.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2088/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés c) pontja alapján - a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva - felhatalmazza a főpolgármestert arra, hogy közreműködjön az Örkény István Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói álláshelyére kiírandó pályázati felhívásnak az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező pályázati felhívás-tervezet alapján történő elkészítésében, továbbá felkérje a pályázatok értékelését végző szakmai bizottság tagjainak az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (6) bekezdése a)-d) pontjában foglalt szerveket.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

2089/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (6) bekezdése e) pontja alapján a szakmai bizottság tagjainak a munkáltatói jogkör gyakorlójának két képviselőjeként Gy. Németh Erzsébetet és Csomós Miklóst kéri fel.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 28. pontja: Javaslat a Fővárosi Közterület-hasznosítási Társulás alapító okiratának módosítására.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2090/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Közterület-hasznosítási Társulás alapító okiratát a 2. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

2091/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a Fővárosi Közterület-hasznosítási Társulás alapítóokirat-módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 3. számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 29. pontja: Javaslat Budapest XI. kerület illetékességi területén lévő egyes ingatlanok tulajdonjogának rendezésére.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2092/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 8. § (1), (2) és (5) bekezdése, 16. §-a, valamint 41. § b) és 42. § b) pontja alapján úgy dönt, hogy megköti Budapest Főváros XI. kerület - Újbuda Önkormányzatával a XI. kerület illetékességi területén lévő egyes ingatlanok tulajdonjogának rendezésére vonatkozó megállapodást, az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

Felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 90 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 30. pontja: Társtulajdonosi hozzájárulás bölcsőde felújításához.

Előadó: Hagyó Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2093/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

mint az 1046 Budapest, Homoktövis u. 102-104., hrsz.: 76512/325 alatti épület 1/2 tulajdoni arányú tulajdonosa kijelenti, hogy elviekben egyetért a IV. kerületi Önkormányzat ezen ingatlanon tervezett - a KMOP-2009-4.5.2 számú pályázati kiírás keretében történő - „A Homoktövis utcai IV/8. számú Bölcsőde fejlesztése” című pályázat benyújtásával, annak végrehajtásával és a projekt során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések aktiválásával.

Igazolja továbbá, hogy a fejlesztendő ingatlan, épület (legalább a pályázat benyújtásától számított 10 évig) a pályázatban meghatározott célú intézményként történő működtetésre rendelkezésre áll.

2094/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Jelen hozzájárulás feltétele, hogy:

- 2010. június 30-ig megállapodásban kerüljenek rögzítésre az ingatlan hosszú távú használatának és üzemeltetésének szabályai, melyek között rögzítésre kerül, hogy a Fővárosi Önkormányzat az ingatlan fenntartásához forrást nem biztosít;

- 2010. június 30-ig megállapodásban kerüljenek rögzítésre az ingatlanon létesült épület és jelen beruházásból eredő bővítésének tulajdoni viszonyai, az épület ingatlan-nyilvántartásban történő feltüntetése a tulajdoni arányok változatlansága mellett;

- a pályázathoz szükséges önrészt a IV. kerületi Önkormányzat, a rekonstrukció fedezetét pedig a nyertes pályázaton elnyert pénzeszköz biztosítja. A projekttel kapcsolatban a Fővárosi Önkormányzatot semmiféle finanszírozási kötelezettség nem terheli;

- a megállapodásokat a IV. kerületi Önkormányzat készítse elő és küldje meg oly módon, hogy - figyelembe véve a 2010. június 30-i határidőt - a Fővárosi Önkormányzat testületi döntése határidőben meghozható legyen.

2095/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Amennyiben a megállapodások megkötésére 2010. június 30-ig nem kerül sor, a tulajdonosi hozzájárulás minden külön intézkedés nélkül érvényét veszti.

2096/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a 2. sz. melléklet szerinti tulajdonosi hozzájárulás aláírására.

Határidő: 10 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 31. pontja: Javaslat a BDK Kft.-re vonatkozó szindikátusi megállapodás módosítására.

Előadók: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2097/2009. (XI. n26.) Főv. Kgy. h.

a beterjesztett határozati javaslatot nem fogadja el, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés jóváhagyja, megköti az előterjesztés mellékleteként csatolt, a BDK Kft.-re vonatkozó szindikátusi megállapodás 2. sz. módosítását a Budapesti Elektromos Művek Nyrt.-vel, és felkéri a főpolgármestert a 2. sz. módosítás, illetve egységes szerkezetbe foglalt szindikátusi megállapodás aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Gazdasági Bizottság, illetve a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés b) pontja szerinti hatáskörét magához vonva, a BDK Kft. soron következő taggyűlésén eljáró személy - a főpolgármester, vagy az általa meghatalmazott személy - „igen” szavazatával támogassa a BDK Kft. társasági szerződése előterjesztés melléklete szerinti módosításának elfogadását, és felhatalmazza a főpolgármestert az alapítóokirat-módosítás - taggyűlési elfogadást követő - aláírására.

Határidő: BDK Kft. soron következő taggyűlése

Felelős: dr. Demszky Gábor”

A napirend 32. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet, Szakorvosi Rendelőintézet KEOP-2009-5.3.0./A konstrukció európai uniós projektjéhez szükséges tulajdonosi hozzájárulás megadásához.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2098/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

mint az 1046 Budapest IV., Görgey Artúr u. 30. 73070 hrsz. alatti épület 1/1 tulajdoni arányú tulajdonosa egyetért Újpest Önkormányzat ezen ingatlanon tervezett - Környezet és Energia Operatív Program „Épületenergetikai fejlesztések és közvilágítás korszerűsítése” konstrukcióban, - KEOP-2009-5.3.0./A számú pályázati kiírás keretében történő - „Komplex épületenergetikai fejlesztés az Újpesti Szakorvosi Rendelőintézetben” című pályázat benyújtásával, annak végrehajtásával és a projekt során megvalósuló infrastrukturális fejlesztésekkel.

Igazolja továbbá, hogy a fejlesztendő ingatlan, épület (legalább a pályázat megvalósulásától számított 5. év végéig) a pályázatban meghatározott célú intézményként történő működtetésre rendelkezésre áll.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az 1. sz. melléklet szerinti tulajdonosi hozzájárulást és igazolást írja alá.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 33. pontja: Margit híd rekonstrukció szükséges feletti többletforrásának elvonása.

Előadók: dr. Bagdy Gábor, Tarlós István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2099/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

a beterjesztett határozati javaslatot nem fogadja el, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy elvonja a Margit híd és kapcsolódó közlekedési rendszer felújításához a szükséges felett rendelkezésre álló 3,435 Mrd Ft többletforrást.

Ennek érdekében a közlekedési ágazat beruházásain belül az alábbi átcsoportosításokat hajtja végre:

a) Növeli a hídfelújítások feladat 2010. évi ütemét 3435 M Ft-tal.

b) Lecsökkenti a „7311 Út- hídfenntartás” címen belül a Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása feladat 2010. évi ütemét 3435 M Ft-tal. A feladat összköltsége 26 665 M Ft, 2010. évi előirányzat 8311,4 M Ft (ebből KMOP 1673,5 M Ft, saját forrás 6 637,9 M Ft).

Egyúttal felkéri a főpolgármestert, hogy a feladat végrehajtásához szükséges költségvetési rendeletmódosítást terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés következő ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor”

A napirend 34. pontja: Vizsgálóbizottság felállítása a BKV Zrt.-nél kitudódott, a BKV Zrt.-t érintő szabálytalanságok kivizsgálására.

Előadók: dr. Bagdy Gábor, Tarlós István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2100/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Steiner Pál módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a BKV Zrt.-nél kitudódott, a BKV Zrt.-t érintő szabálytalanságok munkajogi, polgári jogi és esetleges büntetőjogi vonatkozásainak kivizsgálása érdekében eseti vizsgálóbizottságot hoz létre, amelybe a Fidesz és az MSZP 3-3, az SZDSZ 2, az MDF és a KDNP 1-1 tagot delegál. Az eseti vizsgálóbizottság elnökét a FIDESZ, társelnökét az MSZP frakció adja. Az eseti bizottság jelentésének a főpolgármester személyén keresztül a Fővárosi Közgyűlésnek történő benyújtási határideje a bizottság tagjainak megválasztásától számított 60 nap.

Határidő: a bizottság megalakítására azonnal, a jelentés benyújtására 60 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2101/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az eseti bizottság jelentésének Közgyűlés elé terjesztése határidejét 120 napban állapítja meg.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2102/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

felkéri a BKV Zrt. igazgatóságát, felügyelőbizottságát és vezérigazgatóságát, hogy a vizsgálóbizottság munkáját minden tekintetben segítsék, és azzal a vizsgálat alatt minden tekintetben működjenek együtt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2103/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a BKV Zrt.-nél kitudódott, a BKV Zrt.-t érintő szabálytalanságok munkajogi, polgári jogi és esetleges büntetőjogi vonatkozásainak kivizsgálása érdekében eseti vizsgálóbizottságot hoz létre, amelybe a Fidesz és az MSZP 3-3, az SZDSZ 2, az MDF és a KDNP 1-1 tagot delegál. Az eseti vizsgálóbizottság elnökét a legnagyobb ellenzéki frakció, alelnökét a fővárost irányító koalíció nagyobbik frakciója adja. Az eseti bizottság jelentésének a főpolgármester személyén keresztül a Fővárosi Közgyűlésnek történő benyújtási határideje a bizottság tagjainak megválasztásától számított 120 nap.

A bizottság tagjai:

- dr. György István elnök, FIDESZ

- dr. Steiner Pál MSZP

- dr. Papcsák Ferenc FIDESZ

- Németh Szilárd FIDESZ

- Andó Sándor MSZP

- Tüttő Kata MSZP

- dr. Bőhm András SZDSZ

- Szabadai Viktor SZDSZ

- Hock Zoltán MDF

- dr. Bagdy Gábor KDNP

Határidő: a bizottság megalakítására azonnal, a jelentés benyújtására 120 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 35. pontja: Javaslat a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2010. évi közszolgáltatási szerződésének megkötésére.

Előadók: Ikvai-Szabó Imre, dr. Steiner Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2104/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. közötti 2010. évi közszolgáltatási szerződést az 1. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2009. december 20.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2105/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

ismét napirendjére veszi a „Javaslat a BDK Kft.-re vonatkozó szindikátusi megállapodás módosítására” című előterjesztést.

Javaslat a BDK Kft.-re vonatkozó szindikátusi megállapodás módosítására.

Előadó: Hagyó Miklós, Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2106/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

a beterjesztett határozati javaslatot nem fogadja el, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés jóváhagyja, megköti az előterjesztés mellékleteként csatolt, a BDK Kft.-re vonatkozó szindikátusi megállapodás 2. sz. módosítását a Budapesti Elektromos Művek Nyrt.-vel, és felkéri a főpolgármestert a 2. sz. módosítás, illetve egységes szerkezetbe foglalt szindikátusi megállapodás aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Gazdasági Bizottság, illetve a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés b) pontja szerinti hatáskörét magához vonva, a BDK Kft. soron következő taggyűlésén eljáró személy - a főpolgármester, vagy az általa meghatalmazott személy - „igen” szavazatával támogassa a BDK Kft. társasági szerződése előterjesztés melléklete szerinti módosításának elfogadását, és felhatalmazza a főpolgármestert az alapító okirat módosítás - taggyűlési elfogadást követő - aláírására.

Határidő: BDK Kft. soron következő taggyűlése

Felelős: dr. Demszky Gábor”

A napirend 36. pontja: Javaslat a „Budapest Egészségügyi Modell” megvalósításával kapcsolatos döntésekre.

2. Javaslat a Fővárosi Egészségközpont Zrt.-vel kötendő közszolgáltatási szerződés megkötésére.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2107/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

az előterjesztés tárgyalását elnapolja.

A napirend 37. pontja: Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 24/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadók: Csomós Miklós, Pokorni Zoltán

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2108/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

külön kíván szavazni a módosító indítványokról és az előterjesztői kiegészítésekről.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2109/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest versenyképességének növelése, az életminőség javítása, a főváros közútjain a levegőszennyezés és zajterhelés csökkentése, a forgalom csillapítása, Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Terve megvalósíthatósága, a forgalmi rend, a közúti forgalom szervezése, a forgalom szabályozása, a közutakon történő várakozás egységes, átlátható, racionális és méltányos szabályozása érdekében Budapest Főváros Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. §-ában, 63/A. § h) pontjában, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 15. § (3) bekezdésében, valamint a közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 20. § (1) és (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a közterületi várakozás rendjéről szóló 24/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendeletet (a továbbiakban: R.) az alábbiak szerint módosítja:

1. § Az R. 30. § kiegészül egy új (4) bekezdéssel az alábbiak szerint:

„(4) A jelen rendeletben meghatározott díjkifizetési időszak kezdetét a kerületi önkormányzat rendeletében - a jelen rendeletben szabályozottól eltérően - 8 óra 30 percben is meghatározhatja.”

2. § A rendelet a kihirdetést követő hónap első napján lép hatályba.

A Fővárosi Közgyűlés

az elfogadott módosítással megalkotja 79/2009. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 24/2009. (V. 11.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

A napirend 38. pontja: Javaslat TÁMOP-2.2.3.B-09/1 TISZK pályázatok benyújtására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2110/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy mint fenntartó a „Magyar Gyula Kertészeti Szakközépiskola és Szakiskola (székhely: 1106 Budapest, Maglódi u. 8.) „Hét iskola egy cél”, azaz együtt a szakképzés koncentrációjáért és minőségének fejlesztéséért, szervezetfejlesztéséért, a munkavállalói kompetenciák javításáért, a munkaerő-piaci esélyegyenlőségért, a gazdaság igényeihez való rugalmas alkalmazkodásért” című pályázatát az 1. számú melléklet szerint benyújtja a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett a „A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása - TISZK rendszer fejlesztése a Közép-magyarországi Régióban” pályázatra, és felhatalmazza a főpolgármestert a pályázat aláírására.

Határidő: 2009. november 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2111/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy mint fenntartó a Harsányi János Gazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (székhely: 1091 Budapest, Ifjúmunkás utca 31.) „A szakképzés szerkezeti és tartalmi megújítása a Belvárosi TISZK-ben” című pályázatát a 2. számú melléklet szerint benyújtja a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett a „A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása - TISZK rendszer fejlesztése a Közép-magyarországi Régióban” pályázatra, és felhatalmazza a főpolgármestert a pályázat aláírására.

Határidő: 2009. november 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2112/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy mint fenntartó a Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (székhely: 1211 Budapest, Posztógyár u. 10.) „A Dél-pesti Régió korszerű piacképes szakképzési központjának fejlesztése” című pályázatát a 3. számú melléklet szerint benyújtja a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett a „A szak- és felnőttképzés struktúrájának átalakítása - TISZK rendszer fejlesztése a Közép-magyarországi Régióban” pályázatra, és felhatalmazza a főpolgármestert a pályázat aláírására.

Határidő: 2009. november 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 39. pontja: Javaslat a Szemünk Fénye Program III. ütemében a Kós Károly Kollégiumban megvalósuló fűtéskorszerűsítésre vonatkozó bérleti szerződés módosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2113/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a „Szemünk Fénye Program” III. ütemében elfogadott és aláírt F-2009/10598/001-T azonosító számú bérleti szerződés módosítását a 4. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a döntést követő 8 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 40. pontja: Javaslat az 1-es, 3-as villamos és az É-D regionális gyorsvasút projektek előkészítésére vonatkozó támogatási szerződések módosítására.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2114/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalmú, „1-es, 3-as villamos meghosszabbítása I. ütem” projekt előkészítésére vonatkozó támogatási szerződés 2. sz. módosítását, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

2115/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalmú, az „Észak-Déli irányú regionális gyorsvasút Békásmegyer - Szentendre közötti szakasza projekt” előkészítésére vonatkozó támogatási szerződés 2. sz. módosítását, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 41. pontja: II. világháborús emlékmű elhelyezése a XV. kerületben.

Előadó: Horváth Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2116/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a XV. kerületi Önkormányzat megbízásából, Rieger Tibor szobrászművész által a II. Világháború áldozatai tiszteletére készülő emlékmű köztéri elhelyezését a XV. kerületben a Czabán Iskola melletti parkban (hrsz.: 90241) az alábbi felirattal:

MEMENTO 1941-1945

Határidő: a határozat elfogadását követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 42. pontja: Javaslat a Budapest Főváros Szolgáltatástervezési Koncepció 2009. évi felülvizsgálatára.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2117/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

elfogadja az előterjesztés mellékletét képező, a „Fővárosi Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata 2009.” című beszámolót, egyben tudomásul veszi, hogy a továbbiakban ez az ágazati fejlesztések, ellátási kapacitások, új ellátási formák bevezetésének alapját képezi.

2118/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

A felülvizsgálati dokumentáció elfogadásával párhuzamosan tudomásul veszi a Fővárosi Szociálpolitikai Kerekasztal tevékenységéről szóló beszámolót.

2119/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a „Fővárosi Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata 2009.” című beszámolót küldje meg a fővárosi kerületi önkormányzatok polgármestereinek, a szakminisztériumnak és a Közép-magyarországi Regionális Tanácsnak.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 43. pontja: Javaslat a Fővárosi Állat- és Növénykert (FÁNK) európai uniós projektjéhez hozzájáruló nyilatkozat kiadására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2120/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

támogatja a Fővárosi Állat- és Növénykert által a Közép-Magyarországi Operatív Program KMOP-2009--3.1.1./C „Versenyképes turisztikai termék- és attrakciófejlesztés” című konstrukció „C) Kulturális és örökségturizmus fejlesztése” komponensére „Főkapu épület műemléki rekonstrukciója” címmel benyújtott pályázatát, és felhatalmazza a főpolgármestert a 2. számú melléklet szerinti tartalommal a hozzájáruló nyilatkozat aláírására és kiadására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 44. pontja: Beszámoló a Pro Cultura Urbis Közalapítvány 2008. évi működéséről, valamint a 2009. évi közszolgáltatási szerződés megkötése.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2121/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

a felügyelőbizottság véleményét figyelembe véve elfogadja a Pro Cultura Urbis Közalapítvány 2008. évi tevékenységéről szóló közhasznúsági jelentését és szakmai beszámolóját az 1. és 2. sz. mellékletek szerinti tartalommal, egyben a jövőre nézve felhívja a Közalapítványt beszámolási kötelezettsége határidőben történő teljesítésére.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

2122/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

A Pro Cultura Urbis Közalapítvány 2009. évre szóló közszolgáltatási szerződését jóváhagyja és megköti, az 5. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2009. november 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 45. pontja: Javaslat teljesítménykövetelmények alapját képező 2010. évi kiemelt célok meghatározására a Fővárosi Közterület-felügyeletnél és a Főpolgármesteri Hivatalban.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2123/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 2010. évre a Fővárosi Közterület-felügyelet köztisztviselőinek teljesítményértékeléséhez a következő kiemelt célokat határozza meg:

A kiemelt jelentőségű közterületeken a közterületi rend állapotához kell igazítani a szolgálatellátást, határozottan és szakszerűen fel kell lépni a fővárosi lakosság közérzetet jelentősen zavaró, engedély nélküli utcai árusokkal, a „vadplakát” ragasztókkal, valamint a graffitizőkkel szemben. A szolgálatszervezéssel a lakosság számára érzékelhető és látható közterület-felügyelői jelenlétet kell biztosítani. Az év első negyedévének végére készüljön el a Fővárosi Közterület-felügyelet középtávú működési stratégiája.

A közterület-felügyelők szakmai, elméleti, gyakorlati felkészítésének és továbbképzésének megszervezésekor a közterület-felügyeletre vonatkozó új jogszabályokban meghatározott, az önkormányzatok által is ellátható feladatok megismertetésére és gyakorlati alkalmazására kell helyezni a hangsúlyt. Folytatni kell a közterület-felügyelők nyelvi oktatását, ennek keretében el kell érni, hogy a kiemelt aluljárókban szolgálatot teljesítők közül legalább az egyik felügyelő angol vagy német alapfokú nyelvismerettel rendelkezzen.

A Vészhelyzet Információs Központ technikai fejlesztésével folytatni kell a lakossági bejelentésekre történő gyors reagálást, a szakszerű, megbízható lakossági tájékoztatást és tanácsadást, valamint az állategészségügyi szolgáltató tevékenység elősegítését. A 24 órás ügyeleti szolgálatot fel kell készíteni a térfigyelő rendszerbe érkező jelzések szakszerű feldolgozására és a főváros közterületein váratlanul bekövetkező rendkívüli események kezelésében való közreműködésre.

A Fővárosi Közterület-felügyeletek Konzultációs Fóruma keretében folytatni kell az egységes fővárosi közterület-felügyeleti információs és kommunikációs rendszer kialakítását, valamint az új közterület-felügyeleti feladatok ellenőrzésének, illetve egységes jogalkalmazási gyakorlatának alkalmazását, és a közterület-felügyelők egységes fellépését a közterületi szabálysértésekkel szemben.

A bűnmegelőzési munkája keretében folytatni kell az iskolákban megkezdett előadássorozatot, amely a fiatalok bűnmegelőzéssel kapcsolatos felvilágosításra, a közterületek rendjének és biztonságának megóvására, zöldfelület védelmére, a felelős állattartásra, valamint a köztisztaság szabályainak tudatosítására irányuljon.

A Felügyelet kommunikációjában kapjon nagyobb szerepet a közterületek rendjének és köztisztaságának megóvása, az állattartásra vonatkozó előírások betartását biztosító jogkövető magatartás népszerűsítése, valamint az állampolgárok figyelmének felhívása a közterületi szabálysértések megelőzésére (behajtási, várakozási korlátozások, zöldterületek használata, a szilárd hulladék kezelése, a közterületek rendeltetéstől eltérő igénybevétele) és bekövetkezésük esetén a hatósági intézkedések következményeinek megismertetése.

Tovább kell javítani a felügyelet gazdálkodásának tervszerűségét, és meg kell szilárdítani annak stabilitását, melynek során kiemelt figyelemmel kell lenni a Vészhelyzet Információs Központ informatikai, a gépjármű-technikai, az elhelyezési objektumok fenntartására, valamint az ebrendészeti és állategészségügyi telep fejlesztésére.

Továbbra is - a fővárosi lakosság által elismerten - magas szakmai színvonalon, kell működtetni az ebrendészeti és állategészségügyi telepet, előtérbe helyezve a hatékony, állatkímélő eszközök alkalmazását.

2124/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

2010. évre a Főpolgármesteri Hivatal köztisztviselői munkateljesítményének értékeléséhez az alábbi teljesítménykövetelmények alapját képező kiemelt célokat határozza meg:

A közgyűlési előterjesztések munkaterv szerinti előkészítése, a közgyűlési és a Főpolgármesteri Hivatalt érintő bizottsági döntések határidőben történő végrehajtása, valamint a Testületi Információs Rendszer teljes körű, a hatályos intézkedésben meghatározott követelmények szerinti alkalmazása.

A Hivatal szervezeti egységeinek 2010. évi munkatervében meghatározott feladatok szakszerű és határidőre történő végrehajtása.

Az országgyűlési és önkormányzati képviselő-választás fővárosi feladatainak magas színvonalú megszervezése és lebonyolítása.

Folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (pénzügyi irányítás és ellenőrzés) tartalmi elemeinek, így különösen a kockázat- és szabálytalanságok kezelésének, továbbá az ellenőrzési nyomvonal működtetésének magasabb színvonalra történő emelése.

Az EU forrásokból megvalósuló fejlesztési feladatok előkészítése és végrehajtása, technikai lebonyolításának összehangolása, az elszámolási és ellenőrzési feladatok szabályszerűségének biztosítása.

A szolgáltató állam filozófiájának végrehajtása során az ügyfélközpontú munkavégzés megvalósítása és ennek érdekében a kommunikáció fejlesztése az ügyfelekkel és a Hivatalon belül.

Korszerű információs technikai háttér biztosítása által a feladatellátás és az iratkezelés színvonalának folyamatos emelése, a pénzügyi információs rendszer és az elektronikus irat- és dokumentumkezelő rendszer folyamatos fejlesztése.

A személyi állomány szakmai felkészültségének folyamatos javítása, ismereteinek bővítése, többek között a Főpolgármesteri Hivatal által biztosított szakmai, informatikai és nyelvi képzéssel.

Határidő: 2010. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 46. pontja: Javaslat a XXI. kerületi Szabadkikötő út Weiss Manfréd útra történő átnevezésére.

Előadó: Ughy Attila

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2125/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapest XXI. kerület, Szabadkikötő utat (hrsz.: 209972 és 209996) Weiss Manfréd útra nevezi át.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 47. pontja: Támogatások átutalásának engedélyezése az Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret céltartaléka terhére.

Előadó: Germánné dr. Vastag Györgyi

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2126/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „8204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret” cím terhére a Budapest Főváros Közgyűlésének 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelete 24. § (13) bek. alapján támogatások átutalását engedélyezi az alábbiak szerint:

Stencil kulturális Alapítvány „Erőszak az iskolában” tematikus összeállítás a Beszélő c. folyóiratban (3 megjelenés) 200 E Ft
Kovács Módszer Egyesület Ünnepi konferencia - a „Kovács-módszer” című pedagógiai kutatás 50 éves fennállásának tiszteletére - támogatása 150 E Ft

Határidő: 2009. december 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 48. pontja: Javaslat a 2009. évi „8202 Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret” terhére alapítványok, társadalmi szervezetek támogatására.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2127/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

engedélyezi az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság 388/2009. (X. 22.) számú határozatával a „8202 Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret” terhére támogatott alapítványok és társadalmi szervezetek részére a támogatás átutalását az alábbiak szerint:

Előirányzat
Sor-szám
Pályázó (szervezet) neve


Címe


Pályázati cél

Elnyert összeg
E Ft


Címről
Beruházási célú pénz-
eszköz-
átadás -
Áht.-n
kívülre
Működési célú pénz-
eszköz-
átadás -
Áht.-n
kívülre
1. Emberbarát Alapítvány 1105 Budapest
Cserkesz u. 7-9.
Az ellátottak nyilvántartásához szükséges számítástechnikai eszközök beszerzése 600 „8202” 390 210
2. Ébredések Alapítvány 1089 Budapest
Kálvária tér 5.
Az alapítvány számítógépes innovációja - a betegforgalom lebonyolítása érdekében 400 „8202” 200 200
3. Hófehér Fóka a Gyerme-
kekért Alapítvány
1223 Budapest
Völgy u. 3/B
Asztmás úszáson részt vevők nyilvántartása 140 „8202” 140
4. Jelnyelvi Tolmácsok a Hallássérültekért Alapítvány 1085 Budapest
Stáhly u. 13. II/3.
Ingyenes jogsegélyszolgálat adatbázisa 370 „8202” 210 160
5. Laktóz-
érzékenyek Társasága
1047 Budapest
Bródy Imre u. 13.
Tejcukor-érzékenyek betegtájékoztatójának sokszorosítása és az egyesület tagjainak nyilvántartása 450 „8202” 210 240
6. Lélek-Hang Egyesület 1076 Budapest
Garay u. 7. I/14.
Mentálisan sérült betegek érdekvédelme, tájékoztatás és számítástechnikai eszközök beszerzése 421 „8202” 150 271
7. Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete 1051 Budapest
Arany J. u. 31.
EGYKAPUS RENDSZER - a Budapesti Vöröskereszt szociális és egészségvédelmi szolgáltatásai egységes informatikai hátterének fejlesztése 600 „8202” 300 300
8. Menedékház Alapítvány 1112 Budapest
Muskétás u. 1.
Humán és szociális szolgáltatások javítása - éjjeli menedékhely és nappali melegedő informatikai felszerelése 300 „8202” 200 100
9. Pasaréti Ferences Alapítvány 1025 Budapest
Szilfa u. 4.
Idősek gondozása és nappali klub a Szilfa utcában - számítástechnikai eszközök beszerzése 800 „8202” 800
10. Perspektíva a Jövőért Alapítvány 1185 Budapest
Tátra u. 4.
Szociális ellátásban részesülő ügyfelek nyilvántartásához szükséges számítástechnikai eszközök, programok beszerzése, rendszerbe szervezése 550 „8202” 250 300
11. Szebben Szeretnék Járni Egyesület 1082 Budapest
Corvin köz 6. I/1.
Szoftverfejlesztés, eszközbeszerzés (kis értékű), kiadványkészítés 770 „8202” 770
12. Szempont Alapítvány 1111 Budapest
Lágymányosi u. 13.
A kliensek nyilvántartásához szükséges on-line rendszer és infrastruktúra fejlesztése 600 „8202” 300 300
13. Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért 1083 Budapest
Szigony u. 13/A
A kialakított nyilvántartási rendszer fenntartása és továbbfejlesztése 700 „8202” 700
14. Addetur
(Adj hozzá!) Alapítvány
1022 Budapest
Marczibányi tér 3.
Életminőséget javító és az integrációt segítő gyógyászati segédeszközök beszerzése 1000 „8202” 412 588
15. Cödoko Zsidó Szociális-
Nevelési és Kulturális Alapítvány
1075 Budapest
Síp u. 12.
MICVE Jótétemény 2009 program 800 „8202” 800
16. Cukorbetegek Gyógyításáért Alapítvány 1181 Budapest
Vándor S. u. 15. 4/4.
Cukorbetegek nélkülözhetetlen eszközökkel való ellátása 600 „8202” 600
17. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület Budapesti Központ 1126 Budapest
Szarvas Gábor u. 58-60.
Mozgó orvosi rendelő gyógyszer és kötszerköltségének támogatása 800 „8202” 800
18. Mozgás-
sérültek Budapesti Egyesülete
1136 Budapest
Hegedűs Gyula u. 43.
Gyógyászati segédeszközök beszerzése a mindennapi önálló életvitel elősegítése érdekében 700 „8202” 700
19. Reménysugár az Idősekért Alapítvány 1036 Budapest
Kiskorona u. 3.
Ingyenes sürgősségi segédeszköz-kölcsönzés 750 „8202” 750
20. Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete 1146 Budapest
Hermina út 47.
„Vakügyi segédeszközökkel a könnyebb életért
2010-ben!”
1500 „8202” 1500
21. Virágoskert 17. Alapítvány a sérültek korszerűbb ellátásáért 1173 Budapest
Újlak u. 106.
Szociális ellátásban részesülő ügyfelek fejlesztéséhez gyógyászati segédeszközök beszerzése 420 „8202” 390 30
22. Asztmás és Allergiás Gyermekek Magyarországi Egyesülete 1192 Budapest
Hungária u. 33/2.
Segítsük gyermekeinket lélegezni! 450 „8202” 450
23. Cri Du Chat Baráti Társaság Közhasznú Egyesület 1046 Budapest
Külső-Szilágyi út 8. I/2.
A Cri du Chat szindrómáról szóló tájékoztató kiadvány megjelentetése 191 „8202” 191
24. DélUtán az Idős Emberek Segélyvonala Alapítvány 1093 Budapest
Közraktár u. 22.
Az Alapítvány sokoldalú tevékenységét bemutató füzet kiadása 550 „8202” 550
25. Családokkal az Életért Közhasznú Egyesület 1149 Budapest
Várna u. 28. alagsor 6.
Szociális segítség, egészségvédelem és egészségmegőrzés a nehéz helyzetben lévő munkanélküliek és csökkent munkaképességűek részére 400 „8202” 180 220
26. Drog Stop Budapest Egyesület 1046 Budapest
Külső-Szilágyi út 14.
Kiadvány és honlap létrehozása és terjesztése szociális és egészségügyben dolgozók számára 700 „8202” 700
27. Egalitás Alapítvány 1028 Budapest
Len u. 17/A
Fogyatékos személyek munkaerő-piacra bekerülését, bennmaradását segítő Foglalkoztatási Rehabilitációs Tanácsadó Szolgálat működtetése 1200 „8202” 1200
28. Fogyatékos Kisiskoláso-
kért Alapítvány
1119 Budapest
Fogócska u. 4.
„Egészségért lovagolva” - a Montágh Imre Iskola tanulóinak gyógypedagógiai lovagláshoz és lovasterápiához szükséges ló, lóvezető bérleti díjának fedezése 800 „8202” 800
29. Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambu-
lancia Alapítvány
1095 Budapest
Gát u. 25.
Telefonos és személyes tanácsadás a tűcsere programot felkereső ügyfelek részére 900 „8202” 900
30. Kiút Szociális és Mentálhigiénés Egyesület 1077 Budapest
Wesselényi u. 17.
Életvezetési tanácsadás, pénzügyi tanácsadás, jogsegélyszolgálat 450 „8202” 450
31. Közéleti Roma Nők Egyesülete 1053 Budapest
Magyar u. 3.
A roma női és gyermekvédelmi jogvédő iroda folyamatos működésének biztosítása 700 „8202” 700
32. Liget 17 Alapítvány 1172 Budapest
Liget sor 46.
Jobb életminőséget a rákosligeti időseknek! II. 730 „8202” 208 522
33. Magyar Dietetikusok Országos Szövetsége 1151 Budapest
Batthyány u. 22.
Együttműködés a főváros 50-en túli lakossága egészségügyi és szociális tájékoztatásának javítására 500 „8202” 500
34. Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat Egyesület Budapesti Központ
1126 Budapest
Szarvas Gábor u. 58-60.
Új szolgálat megszületése: jogsegélyszolgálat a szociális központban fedél nélkülieknek 300 „8202” 300
35. Magyar Máltai Szeretet-
szolgálat Egyesület Budapesti Központ
1126 Budapest
Szarvas Gábor u. 58-60.
Összekötő csoport létrehozása, csoportfoglalkozások tartása 400 „8202” 400
36. Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete 1051 Budapest
Arany János u. 31.
Álláskeresési szolgáltatások hajléktalanok számára a szervezet nappali melegedőjében 900 „8202” 120 780
37. Menhely Alapítvány Módszertan 1082 Budapest
Vajdahunyad u. 3.
120 hajléktalan ember ingyenes jogi tanácsadása 12 hónap alatt 650 „8202” 650
38. Menedékház Alapítvány 1112 Budapest
Muskétás u. 1.
Kisokos a hajléktalan emberek részére 300 „8202” 300
39. MI-ÉRT Alapítvány 1104 Budapest
Kada u. 133.
Leghátrányosabb rétegek támogatása munkahelykeresésben, adósságkezelésben, számítógép használatának biztosításával, tájékoztató kiadvánnyal 600 „8202” 600
40. Mosoly Nővérszolgálat 1213 Budapest
Vihorláti u. 63.
Egészségére Klub működtetése - korszerű ismeretátadás a megelőző holisztikus szemlélettel, alternatív, kiegésztő életmód-terápiák megismertetése 500 „8202” 500
41. Pax Vobis Kiemelten Közhasznú Alapítvány 1021 Budapest
Hárshegyi út 9.
Munkahelykeresés, speciális család- és utógondozói szolgáltatás a gondozásból kikerülő fiatalok számára 680 „8202” 680
42. Súlyosan Mozgássérültek Bethesda Segélyező Alapítvány 1028 Budapest
Pinceszer u. 20/A
A szervezet házi szociális gondozó hálózatának működtetése, a szociális szolgáltatások színvonalának emelése 1210 „8202” 1210
43. Sclerosis Multiplex Budapesti Egyesület 1032 Budapest
San Marco u. 76.
Budapesti sclerosis multiplexes betegek világnapja 760 „8202” 760
44. Szalmaszál a Hajléktalanokért Közhasznú Alapítvány 1097 Budapest
Gubacsi út 21.
Jogsegélyszolgálat az albérletszerző programban résztvevő szociálisan rászoruló ügyfelek részére mint speciális prevenciós program 720 „8202” 720
45. TRAPPANCS Szervátültetett Gyermekek Rehabilitációs és Sport-
egyesülete
1138 Budapest
Váci út 132/B
Szervátültetett gyermekek pszichoszociális rehabilitációja 1500 „8202” 1500
46. Új Világ Egyesület 1039 Budapest
Hollós Korvin u. 4. VIII/72
Krízisközpont a szociálisan hátrányos helyzetű emberekért 300 „8202” 300
47. Új Út Szociális Egyesület 1214 Budapest
Bánya u. 19.
Szociális ellátásban részesülő hajléktalan ügyfelek részére szervezett, aktivitást ösztönző, a munka világába visszavezető program, takarítás keretében étkezési költségek 320 „8202” 320
48. Vakok és Gyengénlátók Közép-
Magyarországi Regionális Egyesülete
1146 Budapest
Hermina u. 47.
„Fényközelben” Látássérültek egészségmegőrző programja 750 „8202” 750
49. Váltó-sáv Alapítvány 1082 Budapest
Üllői út 42. IV/1.
Speciális prevenciós program a fogvatartottaknak és szabadultaknak 900 „8202” 900
50. Zoril Hajnalodik Dél-Budai Cigány Kulturális Oktatási és Szociális Alapítvány 1116 Budapest
Gyékényes u.
45-47.
Szociális és egészségügyi kézikönyv roma családoknak 550 „8202” 550
51. Megálló Csoport Alapítvány Szenvedély-
betegekért
1083 Budapest
Szigony u. 37.
Félutas program fejlesztése 1340 „8202” 1340
52. Segély Helyett Esély Alapítvány 1223 Budapest
Jókai Mór u.
21-23.
Pszichiátriai betegek részére létrehozott lakóotthon szolgáltatásainak bővítése 500 „8202” 500
53. Szociális és Rehabilitációs Alapítvány 1152 Budapest
Aporháza u. 61.
A szervezet intézményében lakó, megtakarítással rendelkező kliensei önálló lakhatásának támogatása 500 „8202” 500
54. Egészségvédők Szövetsége 1145 Budapest
Amerikai u. 68/B
Krónikus betegségben szenvedő, nehéz szociális helyzetben lévő, zömmel idős emberek számára állapotjavító lehetőségek 620 „8202” 620
55. Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Alapítvány 1105 Budapest
Bánya u. 31.
Hátrányos helyzetű, szociális és egészségügyi ellátásban részesülők részére preventív jellegű segítő szolgálat működtetése a helyi önkormányzattal együttműködve Kőbányán 400 „8202” 400
56. Humano Modo Alapítvány 1082 Budapest
Üllői u. 76.
Értelmileg akadályozott gyermekek mentálisan és szociálisan is rászoruló szüleinek segítségnyújtás 510 „8202” 510
57. Kórházi Önkéntes Segítő Szolgálat 1025 Budapest
Páfránykert u. 1.
Önkéntes programok egészségügyi és szociális szolgáltatásokban - szervezetek szolgáltatásának koordinációja önkéntesek bevonásával 1240 „8202” 1240
58. Uniós Tanoda Alapítvány 1224 Budapest
Dukát u. 69.
Civilek közösen a humánus ellátásért - 3 budapesti súlyponti kórház ágy mellett dolgozó szakápolóinak együttműködésével (konfliktuskezelési technikák, betegjogi ismeretek stb.) tréning 570 „8202” 570
Összesen: 3 520 34 342

Határidő: a közgyűlési döntést követően azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 49. pontja: Javaslat az „SZ” jelű - szabadidősport - és „D” jelű - diáksport - pályázatok kedvezményezettjeinek támogatására.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2128/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a 2009. év 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelete 24. § (13) bekezdése és az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság 442/2009. (XI. 19.) ESZB határozata alapján jóváhagyja a „D” jelű pályázat 1. sz. mellékletében megjelölt - 3. sz. melléklet szerinti szerződés alapján a - kedvezményezettek támogatásának utalását.

Határidő: a támogatási szerződések aláírását követően

Felelős: dr. Demszky Gábor

2129/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

A 2009. év 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelete 24. § (13) bekezdése és az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság 440/2009. (XI. 19.) ESZB határozata alapján jóváhagyja az „SZ” jelű pályázat 2. sz. mellékletében megjelölt - 3. sz. melléklet szerinti szerződés alapján a - kedvezményezettek támogatásának utalását.

Határidő: a támogatási szerződések aláírását követően

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 50. pontja: Javaslat átutalás kezdeményezésére az Idegenforgalmi célú bizottsági keretből támogatott Magyar Skal Club Egyesület részére a 70. SKAL Világkongresszus Budapesten program nyitórendezvényéhez.

Előadó: Somlyódy Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2130/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Gazdasági Bizottság 615/2009. (XI. 3.) sz. határozata alapján, figyelemmel arra, hogy a „9211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartalék”-ból a „8211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret” címre az átcsoportosítás megtörtént, engedélyezi a 7000 E Ft összegű támogatás átutalását a Magyar Skal Club Egyesület számára a 70. SKAL Világkongresszus budapesti megrendezéséhez kapcsolódó 2009. november 1-jei nyitórendezvényhez.

Határidő: az engedélyezésre: azonnal, az utalványozásra: szerződés szerint

Felelős: Gazdasági Bizottság elnöke

A napirend 51. pontja: Javaslat a „8206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret” cím terhére történő támogatás utalásának engedélyezésére.

Előadó: Danielisz Béla

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2131/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelete 24. § (13) bekezdése alapján engedélyezi az alábbi alapítványi iskolák és társadalmi szervezetek részére a „8206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret” címen szereplő előirányzat terhére 4500 E Ft összegű támogatás utalását

TÁMOGATOTT
MEGNEVEZÉSE:
TÁMOGATÁS CÉLJA: TÁMOGATÁS
ÖSSZEGE (E Ft)
Budapesti és Agglomerácós Polgárőr Szervezetek Szövetsége Mobil gépjármű üzemeltetése (prevenciós programok, baleset-megelőzés, közlekedésbiztonsági akciók). 1500
IAPA Nemzetközi Polgárőr Alapítvány Oktatás, képzés (elsősegélynyútás, konfliktuskezelő tréningek) és iskolai prevenciós tevékenység (drogprevenció). 2000
Telefontanú Alapítvány Az elkövetett bűncselekményekhez kapcsolódó lakossági bejelentések gyűjtése és elemzése. 1000

Határidő: a támogatási szerződésekben foglaltak szerint

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 52. pontja: A Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának 2009. évi pályázata - döntés a benyújtott pályázatok támogatásáról.

Előadó: Lakos Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2132/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság határozatai alapján engedélyezi az alábbi társadalmi szervezetek és alapítványok támogatásának átutalását a Környezetvédelmi Alap 2009. évi kerete terhére:

A pályázó neve Megítélt
összeg
SZIKE Környezet- és Egészségvédelmi Egyesület 565 000 Ft
Civil Rádiózásért Alapítvány 440 000 Ft
„Új Akropolisz Filozófiai Iskola” Kulturális Közhasznú Egyesület 156 000 Ft
MME Budapesti helyi csoport 690 000 Ft
Társasház Kiss J. altb. u. 57. 165 000 Ft
Magyar Természetvédők Szövetsége 940 000 Ft
Rákosmenti Kisállattenyésztők Egyesülete 350 000 Ft
Pasaréti Ferences Alapítvány 450 000 Ft
Zöldtetőépítők Országos Szövetsége 500 000 Ft
Összesen: 4 256 000 Ft

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 53. pontja: Ideiglenes Bizottság a Nagy Értékű Beruházások Előkészítésének és Megvalósításának Vizsgálatára jelentéstételi határidejének módosítása.

Előadó: dr. Bagdy Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2133/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az Ideiglenes Bizottság a Nagy Értékű Beruházások Előkészítésének és Megvalósításának Vizsgálatára által beterjesztendő vizsgálati jelentés határidejét 2010. június 30-ra módosítja.

A napirend 54/a. pontja: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2134/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést elfogadja.

- Az 507/2008. (III. 27.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2010. február 28-ra módosítja;

- az 1874/2008. (XI. 27.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2010. április 30-ra módosítja.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2009. november 26-i ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére