A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2010. március 10-11-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

235/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el „A 2009. évi CXXII. törvény végrehajtása során hozott határozatok módosítása” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

236/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 49. pontként tárgyalja meg a „Tulajdonosi hozzájárulás kiadása III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat európai uniós projektjéhez” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

237/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 51. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosí-tására Budapest XVIII. kerület, Pestszentlőrinc, Ipacsfa utca-Méta utca-Nagykőrösi út-Közdűlő út által határolt terület külterületi ingatlanjaira vonatkozóan” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

238/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 55. pontként tárgyalja meg az „Emlékmű elhelyezése 1956 emlékére a Gesztenyés kertben” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

239/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „TÁMOP 2.2.3/B oktatási ágazati TISZK projektek támogatási szerződéseinek megkötésére” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

240/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 53. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a BMK-TÁMOP-3.2.11/1KMR pályázatához fenntartói nyilatkozat kiadására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

241/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 54. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a BTM-TÁMOP-3.2.8/10/B/KMR pályázatához fenntartói nyilatkozat kiadására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

242/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 59. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Heim Pál Gyermekkórház támogatására kártérítési kötelezettség rendezése ügyében” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

243/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el „A BKSZT és BKISZ projektek megvalósításához kapcsolódó döntési pontok, kockázatok” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

244/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására-Budapest XI. ker., Újbuda, Rimaszombati út-Balatoni út-(756/7) hrsz.-terület-M1-M7 autópálya bevezető szakasza-Neszmélyi köz-Budaörsi út-Szent Kristóf u.-Pecz Samu u.-Ugron Gábor u.-Bozókvár u.-Budaörsi út-2802 hrsz.-ú és 2801 hrsz.-ú telkek által határolt területre vonatkozó Kerületi Szabályozási Terv” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

245/2010.(III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a VI. ker., Nagymező utcai balesetveszélyes fák cseréjére, a szükséges fakivágáshoz a hozzájáruló nyilatkozat kiadására” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

246/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „BFVK Zrt. és a FIMŰV Zrt. éves közszolgáltatási szerződés 2010. március 31.-2010. december 31-ig terjedő időszakra” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

247/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy leveszi napirendjéről a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

248/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy leveszi napirendjéről a „Vagyonrendelet módosítása az egyes közszolgáltatási feladatokkal összefüggésben” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

249/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el „Az 1-es és 3-as villamosvonalak továbbfejlesztésének I. üteme, a budapesti, körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként” című, „KözOP-5.2-07-2008-005 kódszámú nagyprojekt támogatási szerződésének megkötése” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

250/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Tájékoztató a 4-es metró projekt 2009. IV. negyedévi előrehaladásáról” című tájékoztató előterjesztésként történő tárgyalására vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

251/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „4-es metró projekt II. szakasz pályázati dokumentációjának előkészítése a Közlekedési Operatív Program” „Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése” prioritáson belül a KÖZOP-2009-5.5 számú kiemelt projekt konstrukcióra” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

252/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetésére” című előterjesztés után tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága vezetőjének 2010. évi prémiumfeladatainak kitűzésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

253/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és

- 1/a. pontként tárgyalja meg a „Javaslat bizottsági tagcserére” és

- 1/b. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a VIKUV Kft.-ben, a FIMŰV Zrt.-ben, a Budapest Film Zrt.-ben történő felügyelő bizottsági tagok cseréjére, továbbá, a FEBESZ Kft.-ben felügyelőbizottsági tag megválasztására” című előterjesztéseket.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

254/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az „Előterjesztés a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei projekt (2004 HU 16 C PE 001) keretében megvalósuló, a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep (BKSZT) tervezési, kivitelezési feladatainak ellátása, valamint közreműködés a BKSZT 4 éves határozott idejű üzemeltetése tárgyában” című előterjesztés 7. napirendként történő megtárgyalására vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

255/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 87. pontként tárgyalja meg a „Tájékoztatás a Vidámpark Zrt.-nél fennálló, likviditási gondokból eredő rendkívüli helyzet megoldása érdekében bér- és költségei fedezetére átutalt összegről. (A 123/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. határozat alapján” című tájékoztatót.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

256/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Költségvetési szervek működésének egyes kérdései a 2010. évi választási kampányokban” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

257/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

SZERDA

1/a. Javaslat bizottsági tagcserére.

1/b. Javaslat a VIKUV Kft.-ben, a FIMŰV Zrt.-ben, a Budapest Film Zrt.-ben történő felügyelőbizottsági tagok cseréjére, továbbá, a FEBESZ Kft.-ben felügyelőbizottsá-gi tag megválasztására.

2. Javaslat a Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. „v. a” felügyelőbizottsági tagjainak és könyvvizsgálójának megválasztására.

3. BKSZ Kft. felügyelőbizottsági tagok visszahívása a társasági szerződés módosításával.

4. Javaslat a TISZK Nonprofit Kft.-k végelszámolással történő megszüntetésére.

5. Javaslat a szociális intézmények intézményvezetőinek felmentésére.

6. Javaslat Potoczki Lászlónak, a Kornis Klára Gyermekotthon és Szakiskola igazgatójának felmentésére és intézményvezetői pályázat kiírására.

7. Javaslat Varga Lászlónak, a Cseppkő Gyermekotthon és Óvoda igazgatójának nyugdíjba vonulás miatti felmentésére és intézményvezetői pályázat kiírására.

8. Javaslat a Budapest 4., 6. és 19. számú országgyűlési egyéni választókerületi választási bizottság póttagjainak megválasztására.

9. Kaszmann Miklós fellebbezése a Fővárosi Közgyűlés Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságának 507/2009. (XII. 10.) sz. határozata ellen.

10. Hajdú Béla intézményi jogviszony ügye.

11. Schütz István fellebbezése a Fővárosi Közgyűlés Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság 451/2009. (XI. 19.) számú határozata ellen.

12. Veszelei József fellebbezése átmeneti szociális segély ügyben.

13. A Fővárosi Szociális Közalapítvány 2008. évi pénzügyi és szakmai beszámolója.

14. A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány SZMSZ módosításának jóváhagyása.

15. Javaslat az Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet létszámleépítésének támogatására.

16. Javaslat hozzájárulás megadására a Fővárosi Önkormányzat ingyenes vagyonszerzéséhez a Budapest VIII. ker., Népszínház u. 28. XIII. em. 58. sz. (hrsz.: 34683/0/A/58) nővérszálló céljára használt lakóingatlanra.

17. Javaslat hozzájárulás megadására a Fővárosi Önkormányzat ingyenes vagyonszerzéséhez a Budapest XIV., Ormánság u. 4/b. IX. em. 235. (hrsz.: 39470/73/A/235) nővérszálló céljára hasznosítandó lakóingatlan ½ tulajdoni hányadára.

18. A Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága alapító okiratának módosítása.

19. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 12/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

20. Javaslat az „Élőhely és gyűjtemény rekonstrukció a Fővárosi Állat- és Növénykertben II. ütem” című nyertes pályázathoz fenntartói nyilatkozat kiadására.

21. Javaslat felterjesztési jog gyakorlására - a környezeti zajt szabályozó jogszabályok módosítására.

22. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat 2010. évi lakás-bérbeadói tevékenységére.

23. Javaslat átutalás kezdeményezésére az Idegenforgalmi célú bizottsági keretből támogatott Alapítvány a Szépművészeti Múzeumért és a Magyar Nemzeti Galériáért részére a „Budapest a Múzeumok városa” c. kiadvány megjelentetéséhez.

24. Javaslat az EURO VELO kerékpárút támogatási szerződésének módosítására.

25. Beszámoló az építési törvény 30. §-a alapján indult kártalanítási ügyekben hozott bizottsági határozatokról.

26. Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése - XVII., Pesti út, IV., Szilágyi út, XXI., Ady Endre út, XXI., Szabadkikötő út pályázatok (KMOP-2009-2.1.2) támogatási szerződéseinek megkötése.

27. Javaslat a Budapest VIII. ker., Tolnai L. u. 5. 1/b. és a Budapest XII., Mátyás király út 3-7. és 8. szám alatti ingatlanok forgalomképessé nyilvánítására és intézményi alapító okiratok módosítására.

28. Javaslat a Dél-Budai TISZK KMOP 4.1.1 projekt támogatási szerződésének megkötésére.

29. Javaslat az Utógondozó Otthon székhelyének kiváltására.

30. Javaslat a Katona József Színház és a Radnóti Miklós Színház igazgatói álláshelye pályázati felhívásának tervezetére, a szakmai bizottság felkérésére.

31. Kitelepítettek emlékműve elhelyezése az I. kerületben - és javaslat a beruházás engedélyokirata jóváhagyására.

32. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására - Budapest X. ker., Kelemen u.-Óhegy u.-Kőér u.-Petrőczy u. - által határolt területre vonatkozóan.

33. ESA „Városi hőszigetek és városi termográfia” projekthez csatlakozó felhasználói követelményekre vonatkozó dokumentum (URD).

34. Javaslat alapítványok támogatására a 2009. évi Települési Értékvédelmi Támogatás pályázatból.

35. Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő önkormányzati bérlakások eladásának feltételeiről szóló 33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

36. A BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 2009. évi költségvetésének teljesítése és a 2010. évi költségvetésének elfogadása.

37. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelete 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására, Budapest IX. kerületi Szabályozási Terve - Nagyvásártelep és környéke (Duna City) területe.

CSÜTÖRTÖK

38. „Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitel 2009. II. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés kérése.

39. Javaslat TÁMOP és KMOP oktatási ágazati projektek támogatási szerződéseinek módosítására - II. ütem.

40. Javaslat a 2010/2011. évi intézményvezetői pályázatok véleményezési eljárásának előkészítő feladataira.

41. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetésére.

42/a. 2010. évi beruházási és felújítási okmányok.

42/b. 2010. évi beruházási és felújítási okmányok.

42/c. 2010. évi beruházási és felújítási okmányok.

43. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága vezetőjének 2010. évi prémiumfeladatainak kitűzésére.

44. Javaslat a „8413 Sportcélú támogatás” cím felosztására és egyben társadalmi szervezetek támogatására.

45. Tulajdonosi hozzájárulás kiadása III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat európai uniós projektjéhez.

46. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására Budapest XVIII. kerület, Pestszentlőrinc, Ipacsfa utca-Méta utca-Nagykőrösi út-Közdülő út által határolt terület külterületi ingatlanjaira vonatkozóan.

47. Javaslat a BMK-TÁMOP-3.2.11/1KMR pályázatához fenntartói nyilatkozat kiadására.

48. Javaslat a BTM-TÁMOP-3.2.8/10/B/KMR pályázatához fenntartói nyilatkozat kiadására.

49. Emlékmű elhelyezése 1956 emlékére a Gesztenyés kertben.

50. A 2009. évi CXXII. törvény végrehajtásához kapcsolódó és egyéb személyi ügyek.

51. Javaslat a Heim Pál Gyermekkórház támogatására kártérítési kötelezettség rendezése ügyében.

52. Dél-budapesti régió vízrendezése c. KMOP-3.3.1/C-2009-0001 sz. projekt támogatási szerződésének módosítása.

53. „Az 1-es és 3-as villamosvonalak továbbfejlesztésének I. üteme, a budapesti, körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként” című, KözOP-5.2-07-2008-005 kódszámú nagyprojekt támogatási szerződésének megkötése.

54. A „Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása” című projekt megvalósítási koncepciója.

55. Javaslat a KMOP-4.3.1/B „Sürgősségi, gyermeksürgősségi (PIC/NIC) ellátás fejlesztése, továbbá a szív- és érrendszeri betegellátás korszerűsítése” c. pályázaton történő részvételhez.

56. Javaslat a Fővárosi Roma Oktatási és Kulturális Központ vezetői megbízásának meghosszabbítására és a pályázattal kapcsolatos feladatok előkészítésére.

57. Javaslat a Budapest VII. kerület, Csengery utca 69. szám alatti ingatlan forgalomképessé minősítésére.

58. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat KM-RET-ben történő képviseletére.

59. Javaslat a Kornis Klára Gyermekotthon és Szakiskola intézmény szakiskolájának megszüntetésére.

60. Javaslat a gyermek- és ifjúságvédelmi ágazathoz tartozó intézmények kinevezett és megbízott igazgatói 2010. évi prémiumfeladatának kitűzésére.

61. Javaslat a szociális intézmények intézményvezetői 2010. évi prémiumfeladatainak kitűzésére.

62. Javaslat a 2010. évi közszolgáltatási szerződés megkötésére a BDK Kft.-vel.

63. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában lévő személyes gondoskodást nyújtó szakosított szociális intézmények térítési díjairól és a térítési díjakkal kapcsolatos eljárási rendről szóló 12/1997. (III. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

64. Javaslat a Budapest Esély Nonprofit Kft. 2009. január-szeptemberi tevékenysége beszámolójának, a Társaság 2010. évre szóló foglalkoztatási tervének, Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi közfoglalkoztatási tervének, valamint a Fővárosi Önkormányzat és a Társaság között kötött közszolgáltatási szerződés módosításának elfogadására.

65. Javaslat az 1616/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. határozat és az 1619/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. határozat egyes pontjainak visszavonására.

66. A Fővárosi Önkormányzat 2008-2010. évi útfelújításokra vonatkozó program engedélyokirat IV. számú módosítása.

67. Javaslat a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. 2010. évi közszolgáltatási szerződésének 1. számú módosítására.

68. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

69. 2010. évi prémiumfeladat kitűzése a FŐSZINFORM igazgatója részére.

70. 4-es metró projekt II. szakasz pályázati dokumentációjának előkészítése a Közlekedési Operatív Program „Városi és elővárosi közösségi közlekedés fejlesztése” prioritáson belül a KÖZOP-2009-5.5 számú kiemelt projekt konstrukcióra.

71. Az egyszemélyes gazdasági társaságok Vezetői Javadalmazási Szabályzata.

72. Budapest III., Flórián tér 6-9. és X., Kozma u. 7/3. szám alatti ingatlanok.

73. Javaslat Budapest Főváros Településszerkezeti Tervének módosításával kapcsolatos kerületi kezdeményezések rendezésére.

74. Javaslat informatikai külső vizsgálat indítására.

75. Előterjesztés a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep és kapcsolódó létesítményei projekt (2004 HU 16 C PE 001) keretében megvalósuló, a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep (BKSZT) tervezési, kivitelezési feladatainak ellátása, valamint közreműködés a BKSZT 4 éves határozott idejű üzemeltetése tárgyában.

76. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

77. Tájékoztatás a Vidámpark Zrt.-nél fennálló, likviditási gondokból eredő rendkívüli helyzet megoldása érdekében bér- és költségei fedezetére átutalt összegről. [A 123/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. hat. alapján].

A napirend 1/a. pontja: Javaslat bizottsági tagcserére.

Előadó: dr. Steiner Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

258/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

a Vagyonnyilatkozat-ellenőrző és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottság tagságából visszahívja Devánszkiné dr. Molnár Katalint, és helyette megválasztja Élő Norbertet.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 1/b. pontja: Javaslat a VIKUV Kft.-ben, a FIMŰV Zrt.-ben, a Budapest Film Zrt.-ben történő felügyelőbizottsági tagok cseréjére, továbbá a FEBESZ Kft.-ben felügyelőbizottsági tag megválasztására.

Előadó: dr. Steiner Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

259/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

a VIKUV Kft.-ben Danielisz Béla felügyelőbizottsági tagságáról (elnök) való lemondását 2010. március 10. napjával tudomásul veszi, és helyette 2010. március 10-től 2011. március 31. napjáig Élő Norbertet megválasztja. Díjazásának mértéke a felügyelőbizottság tagjainak díjazásával azonos.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

260/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

A FIMŰV Zrt. felügyelőbizottságából Germánné dr. Vastag Györgyit 2010. március 10-i hatállyal visszahívja és helyette 2010. március 10-től 2011. március 31. napjáig megválasztja dr. Marosi Ilonát. Díjazásának mértéke a felügyelőbizottság tagjainak díjazásával azonos.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

261/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Film Zrt. felügyelőbizottságából Szaniszló Sándort 2010. március 10-i hatállyal visszahívja és helyette 2010. március 10-től 2011. március 31. napjáig megválasztja Bíró Ferencnét. Díjazásának mértéke a felügyelőbizottság tagjainak díjazásával azonos.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

262/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

A FEBESZ Kft. felügyelőbizottságába 2010. március 10-től 2011. március 31. napjáig megválasztja Csaplárosné dr. Katkó Évát. Díjazásának mértéke a felügyelőbizottság tagjainak díjazásával azonos.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 2. pontja: Javaslat a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. „v. a” felügyelőbizottsági tagjainak és könyvvizsgálójának megválasztására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

263/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló - 45/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelettel módosított - 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés b) és c) pontjaiban foglaltak alapján a Schöpf-Merei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. „v. a” legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- a Társaság könyvvizsgálójává 2010. július 31-ig a Szabó és Társa Könyvvizsgáló Kft.-t (Cg. 01-09-464994, székhely: 1214 Budapest, Erdősor u. 57.), a könyvvizsgálatért személyében is felelős Szabó Klára bejegyzett könyvvizsgálót (a. n.: Lakatos Mária, lakik: 1212 Budapest, Csepeli Mátyás u. 21., Magyar Könyvvizsgálói Kamara: 002399.) jelöli. A könyvvizsgáló díjazását havi 80 E Ft + áfa összegben állapítja meg;

- a felügyelőbizottság tagjaiként 2010. július 31-ig megválasztja az alábbi személyeket:

Dr. Gerő Gábor (a. n.: Frankl Kornélia, lakik: 2120 Dunakeszi, Vajda János u. 25.),

Hubert Béláné (a. n.: Dely Eszter, lakik: 1112 Budapest, Beregszász u. 58.),

Kiss Imre László (a. n.: Vígh Julianna, lakik: 1055 Budapest, Balaton u. 25. fszt. 3.).

A felügyelőbizottság elnökének díjazását havi 67,5 E Ft-ban, tagjainak díjazását havi 45 E Ft-ban állapítja meg.

- Az 1. számú melléklet szerinti tartalommal módosítja a Társaság alapító okiratát.

264/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert az alapító okirat módosításának aláírására. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az egységes szerkezetű alapító okirat aláírásáról és kiadásáról.

Határidő: 2010. március 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 4. pontja: Javaslat a TISZK Nonprofit Kft.-k végelszámolással történő megszüntetésére.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

266/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1073 Budapest, Dohány utca 65.; cégjegyzék szám: Cg. 01-09-922563) jelenleg hatályos 1. számú mellékletként csatolt konzorciumi együttműködési megállapodását a 7. számú melléklet szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

267/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Észak-Pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1139 Budapest, Váci út 179-183.; cégjegyzék szám: Cg. 01-09-921344) jelenleg hatályos 2. számú mellékletként csatolt konzorciumi együttműködési megállapodását a 8. számú melléklet szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

268/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1073 Budapest, Dohány utca 65.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-922563) jelenleg hatályos 3. számú mellékletként csatolt támogatási szerződését (HEFOP/2004/3.2.2.) a 9. számú melléklet szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

269/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Észak Pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1139 Budapest, Váci út 179-183.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-921344) jelenleg hatályos 4. számú mellékletként csatolt támogatási szerződését (HEFOP/2004/3.2.2.) a 10. számú melléklet szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

270/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1073 Budapest, Dohány utca 65.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-922563) jelenleg hatályos 5. számú mellékletként csatolt támogatási szerződését (HEFOP/2004/4.1.1.) a 11. számú melléklet szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

271/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Észak-Pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1139 Budapest, Váci út 179-183.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-921344) jelenleg hatályos 6. számú mellékletként csatolt támogatási szerződését (HEFOP/2004/4.1.1.) a 12. számú melléklet szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

272/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

A Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1073 Budapest, Dohány utca 65.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-922563) vezető tisztségviselőinek ezen tisztségbeli minőségét megerősíti a 2009. január 1. napja és 2009. szeptember 22. közötti időszakban.

Határidő: Közgyűlés napja

Felelős: dr. Demszky Gábor

273/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1139 Budapest, Váci út 179-183.) alapító okiratát a 14.1. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

274/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Terézvárosi Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola (1064 Budapest, Szondy u. 41.) alapító okiratát a 14.2. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

275/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

Módosítja az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium (1041 Budapest, Görgey Artúr út 26.) alapító okiratát a 14.3. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

276/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a 14.1-14.3. mellékletekben található alapító okirat módosítások aláírására és a 15.1-15.3. számú melléklet szerinti egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratok aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

277/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés f) pontja és a cégnyilvánosságról, a bírósági eljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 98. § (1) bekezdése alapján elhatározza a Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1073 Budapest, Dohány utca 65.; cégjegyzék szám: Cg. 01-09-922563) jogutód nélküli megszüntetését, illetve elrendeli a végelszámolását.

Határidő: Közgyűlés napja

Felelős: dr. Demszky Gábor

278/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés f) pontja és a cégnyilvánosságról, a bírósági eljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 98. § (1) bekezdése alapján elhatározza az Észak-Pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1139 Budapest, Váci út 179-183.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-921344) jogutód nélküli megszüntetetését, illetve elrendeli a végelszámolását.

Határidő: Közgyűlés napja

Felelős: dr. Demszky Gábor

279/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés f) pontja és a cégnyilvánosságról, a bírósági eljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 98. § (1) bekezdése alapján megállapítja a Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1073 Budapest, Dohány utca 65.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-922563) végelszámolásának kezdőnapját 2010. április 1. napjára.

Határidő: Közgyűlés napja

Felelős: dr. Demszky Gábor

280/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés f) pontja és a cégnyilvánosságról, a bírósági eljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 98. § (1) bekezdése alapján megállapítja az Észak-Pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1139 Budapest, Váci út 179-183.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-921344) végelszámolásának kezdőnapját 2010. április 1. napjára.

Határidő: Közgyűlés napja

Felelős: dr. Demszky Gábor

281/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés f) pontja és a cégnyilvánosságról, a bírósági eljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 98. § (1) bekezdése alapján a Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1073 Budapest, Dohány utca 65.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-922563) végelszámolójává megválasztja Jakab Jánost, és felkéri a cégnyilvánosságról, a bírósági eljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseiben foglalt feladatok ellátására, valamint jóváhagyja, megköti vele a megbízási szerződést 2010. április 1. napjától a 20. számú melléklet szerinti tartalommal, díjazását 360 000 Ft/hó összegben állapítja meg, továbbá felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: 2010. április 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

282/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés f) pontja és a cégnyilvánosságról, a bírósági eljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 98. § (1) bekezdése alapján az Észak-Pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1139 Budapest, Váci út 179-183.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-921344) végelszámolójává megválasztja dr. Salamon Pétert, és felkéri a cégnyilvánosságról, a bírósági eljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény vonatkozó rendelkezéseiben foglalt feladatok ellátására, valamint jóváhagyja, megköti vele a megbízási szerződést 2010. április 1. napjától a 21. számú melléklet szerinti tartalommal, díjazását 360 000 Ft/hó összegben állapítja meg, továbbá felkéri a főpolgármestert annak aláírására és kiadására.

Határidő: 2010. április 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

283/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

Megbízza a Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1073 Budapest, Dohány utca 65.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-922563) végelszámolóját, hogy a Terézvárosi Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola részére a tárgyi eszközöket és készleteket 2010. március 31. napjáig adja át.

Határidő: 2010. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

284/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

Megbízza az Észak-Pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1139 Budapest, Váci út 179-183.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-921344) végelszámolóját, hogy a Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola, és az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium részére a tárgyi eszközöket és készleteket 2010. március 31. napjáig adja át.

Határidő: 2010. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

285/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

A Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1073 Budapest, Dohány utca 65.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-922563) végelszámolásához szükséges záró vagyonmérleg-tervezet fordulónapját 2010. március 31. napjában határozza meg.

Határidő: 2010. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

286/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

Az Észak-Pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1139 Budapest, Váci út 179-183.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-921344) végelszámolásához szükséges záró vagyonmérleg-tervezet fordulónapját 2010. március 31. napjában határozza meg.

Határidő: 2010. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

287/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

A Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1073 Budapest, Dohány utca 65.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-922563) végelszámolását szakmailag felügyelő könyvvizsgálójává a végelszámolást hitelesítő független könyvvizsgáló cégként az Audit Service Kft.-t (Nyilvántartási szám: 001030) jelöli, a végelszámolást hitelesítő független könyvvizsgálójává 2010. április 1. napjától Horányi Mártont (Nyilvántartási szám: 001185) nevezi ki, és díjazását 300 000 Ft + áfában határozza meg, amely összeg a Belvárosi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot terheli.

Határidő: Közgyűlés napja

Felelős: dr. Demszky Gábor

288/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

Az Észak-Pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1139 Budapest, Váci út 179-183.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-921344) végelszámolását szakmailag felügyelő könyvvizsgálójává a végelszámolást hitelesítő független könyvvizsgáló cégként az Audit Service Kft.-t (Nyilvántartási szám: 001030) jelöli, a végelszámolást hitelesítő független könyvvizsgálójává 2010. április 1. napjától Horányi Mártont (Nyilvántartási szám: 001185) nevezi ki, és díjazását 300 000 Ft + áfában határozza meg, amely összeg az Észak-Pesti Integrált Szakképző Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot terheli.

Határidő: Közgyűlés napja

Felelős: dr. Demszky Gábor

289/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

Megbízza a Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1073 Budapest, Dohány utca 65.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-922563) végelszámolóját a 2010. március 31-i állapotnak megfelelő vagyonmérleg-tervezet és az azt alátámasztó vagyonleltár-tervezet április 30-ig történő elkészítésével.

Határidő: 2010. április 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

290/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

Megbízza az Észak-Pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1139 Budapest, Váci út 179-183.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-921344) végelszámolóját a 2010. március 31-i állapotnak megfelelő vagyonmérleg-tervezet és az azt alátámasztó vagyonleltár-tervezet április 30-ig történő elkészítésével.

Határidő: 2010. április 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

291/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az Észak-Pesti Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1139 Budapest, Váci út 179-183.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-921344) és a Belvárosi Térségi Integrált Szakképző Központ Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1073 Budapest, Dohány utca 65.; cégjegyzékszám: Cg. 01-09-922563) vagyonmérlegét és a végelszámolás lezárásához szükséges vonatkozó jogszabályokban meghatározott egyéb okiratokat terjessze a Fővárosi Közgyűlés májusi ülése elé.

Határidő: a Közgyűlés 2010. májusi rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 13. pontja: A Fővárosi Szociális Közalapítvány 2008. évi pénzügyi és szakmai beszámolója.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

313/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Szociális Közalapítvány 2008. évi beszámolójában foglaltakat az 1. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

314/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Szociális Közalapítvány 2008. évi tevékenysége legfontosabb adatainak a Fővárosi Közlönyben történő nyilvánosságra hozataláról gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 14. pontja: A Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány SZMSZ módosításának jóváhagyása.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

315/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Budapesti Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány 1. sz. melléklet szerinti, egységes szerkezetű Szervezeti és Működési Szabályzatát.

Határidő: 2010. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 15. pontja: Javaslat az Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet létszámleépítésének támogatására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

316/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatokat, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés egyetért az Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet hatékonyabb gazdálkodásának elősegítésével, az eddig két telephelyen működő konyha összevonásával egyetlen főzőkonyhává, valamint engedélyezi az átszervezés miatt 10 fő létszámleépítését.

Határidő: 2010. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A létszámcsökkentéssel érintett dolgozók foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szerkezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartási körén kívüli munkáltatónál - munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül - nincs lehetőség. A megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

Kötelezettséget vállal az Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet létszámleépítéséhez kapcsolódó, jogszabályban előírt pénzügyi kötelezettségei fedezetének biztosítására.

Határidő: 2010 évközi költségvetési rendeletmódosítás

Felelős: dr. Demszky Gábor”

A napirend 16. pontja: Javaslat hozzájárulás megadására a Fővárosi Önkormányzat ingyenes vagyonszerzéséhez a Budapest VIII. ker., Népszínház u. 28., XIII. em. 58. sz. (hrsz.: 34683/0/A/58) nővérszálló céljára használt lakóingatlanra.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

317/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 21. §-ában biztosított hatáskörében eljárva az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bek. c) pontja és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. § n) pontja alapján a Fővárosi Önkormányzat benyújtja tulajdoni igényét az MNV Zrt.-hez annak érdekében, hogy a Budapest VIII. kerület, Népszínház u. 28., XIII. em. 58. sz. alatti, 34683/0/A/58 hrsz.-ú lakóingatlan, - amelyet a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő Péterfy Sándor utcai Kórház-Rendelőintézet és Baleseti Központ feladatainak ellátása céljára nővérszállóként használ jelenleg is, a továbbiakban is változatlan funkció mellett alapfeladatainak ellátásához kapcsolódóan - a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába kerüljön. Egyben felhatalmazza a főpolgármestert az igény benyújtásához kapcsolódó 2. számú mellékletben foglalt megkeresés és nyilatkozat aláírására.

Határidő: 2010. május 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

318/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal a tulajdonba adással kapcsolatos költségek megtérítésére, és felhatalmazza a főpolgármestert a 3. számú mellékletben foglalt nyilatkozat aláírására.

Határidő: 2010. május 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 17. pontja: Javaslat hozzájárulás megadására a Fővárosi Önkormányzat ingyenes vagyonszerzéséhez a Budapest XIV., Ormánság u. 4/b., IX. em. 235. (hrsz.: 39470/73/A/235) nővérszálló céljára hasznosítandó lakóingatlan ½ tulajdoni hányadára.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

319/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 41. § a) pontjában a Gazdasági Bizottságra és az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságra átruházott hatáskörét, és az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bek. c) pontja, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 63/A. § n) pontja, az állami vagyonnal való gazdálkodásról szóló 254/2007. (X. 4.) Korm. rend. 50-51. §-a alapján a Fővárosi Önkormányzat benyújtja tulajdoni igényét az MNV Zrt.-hez annak érdekében, hogy a Budapest XIV., Ormánság u. 4/b., IX. em. 235 (hrsz.: 39470/73/A/235) lakóingatlan ½ tulajdoni hányada, melyet a Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő Uzsoki utcai Kórház az alapfeladatainak ellátásához kapcsolódóan nővérszálló céljára használna, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonába kerüljön. Egyben felhatalmazza a főpolgármestert az igény benyújtásához kacsolódó 2. számú mellékletben foglalt megkeresés és nyilatkozat aláírására.

Határidő: 2010. május 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

320/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal a tulajdonba adással kapcsolatos költségek megtérítésére, és felhatalmazza a főpolgármestert a 3. sz. mellékletben foglalt nyilatkozat aláírására.

Határidő: 2010. május 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 18. pontja: A Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága alapító okiratának módosítása.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

321/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága alapító okiratát a 2. számú melléklet szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2/a. számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: 2010. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 19. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 12/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

322/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett döntési javaslatot, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés megalkotja .../2010. (......) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjáról szóló 12/2009. (III. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.”

A napirend 20. pontja: Javaslat az „Élőhely- és gyűjteményrekonstrukció a Fővárosi Állat- és Növénykertben II. ütem” című nyertes pályázathoz fenntartói nyilatkozat kiadására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

323/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat az Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet létszámleépítésének támogatására” című előterjesztés ismételt napirendre vételét.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

324/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest XIV. ker. belterület 29732/9 helyrajzi számú, tulajdonában lévő ingatlanon a Fővárosi Állat- és Növénykert a Közép-Magyarországi Operatív Program KMOP-2009-3.2.1/B Gyűjteményes növénykertek és védett történeti kertek megőrzése és helyreállítása című pályázati konstrukcióban „Élőhely- és gyűjteményrekonstrukció a Fővárosi Állat- és Növénykertben II. ütem” című pályázat keretében fejlesztést hajtson végre és a támogatott beruházással létrehozott kapacitásokat, szolgáltatásokat a projekt befejezését követő 5. év végéig az adott régióban fenntartsa és üzemeltesse azzal, hogy a projekt megvalósítása a Fővárosi Önkormányzat részéről többletforrást nem igényel. Felkéri a főpolgármestert fenntartói nyilatkozat kiadására a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 21. pontja: Javaslat felterjesztési jog gyakorlására - a környezeti zajt szabályozó jogszabályok módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

325/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 101. § (1) bekezdés c) pontja alapján felterjesztési jogával élve az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal kezdeményezi a Kormánynál a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény módosítását, valamint annak végrehajtásához szükséges további jogszabá-lyok [284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet] módosítását, és egyúttal felkéri a főpolgármestert a Miniszterelnök úrnak címzett, 1. sz. melléklet szerinti tartalmú levél aláírására.

Határidő: a döntést követő 20 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 22. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat 2010. évi lakás-bérbeadói tevékenységére.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

326/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

a 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet 2. § (7) bek. és a 37. § (2) bek. alapján úgy dönt, hogy a 2010. március 1. és 2011. február 28-a közötti időszakban:

- a tulajdonában lévő üres és várhatóan megüresedő ún. „átmeneti” és „egyéb” lakásokat pályázat útján történő bérbeadással hasznosítja;

- a Fővárosi Önkormányzat rendelkezésére álló bérlőkiválasztási joggal érintett lakásokat pályázat útján,

3 db, jelenleg is üres lakást kivéve - a lakások felújítását vállaló karitatív, illetve hajléktalan ellátást végző szervezetek,

3 db, jelenleg is üres lakást jogi személyek részére biztosítja.

Határidő: 2011. február 28.

Felelős: főpolgármester

A napirend 23. pontja: Javaslat átutalás kezdeményezésére az Idegenforgalmi célú bizottsági keretből támogatott Alapítvány a Szépművészeti Múzeumért és a Magyar Nemzeti Galériáért részére a „Budapest a Múzeumok városa” c. kiadvány megjelentetéséhez.

Előadó: Somlyódy Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

327/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Gazdasági Bizottság 70/2010. (II. 16.) sz. határozata alapján engedélyezi a 830 E Ft összegű támogatás átutalását az Alapítvány a Szépművészeti Múzeumért és a Magyar Nemzeti Galériáért számára a „Budapest a Múzeumok városa” című kiadvány megjelentetéséhez a „8211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret” terhére.

Határidő: az engedélyezésre: azonnal, az utalványozásra: szerződés szerint

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 24. pontja: Javaslat az EURO VELO Kerékpárút támogatási szerződésének módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

328/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

megerősítve jóváhagyja és megköti a Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központtal a XXII. kerület, Kastélypark - Vágóhíd utcák közötti 5000 fm hosszú kerékpárút tervezésének és engedélyeztetésének finanszírozásra való felhasználásáról szóló támogatási szerződés 1. sz. módosítását, mellyel a befejezési határidő 2010. május 30-ra módosul. Felkéri a főpolgármestert a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal a szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

329/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

A feladat megvalósítása érdekében kötelezettséget vállal arra, hogy az „Euro Velo Kerékpárút-tervezés (Kastélypark u.-Vágóhíd u.)” feladatot 2010. évi költségvetésében szerepelteti. Ennek érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát 2,1 M Ft-tal, továbbá 5,1 M Ft-tal megemeli a „8403 Önkormányzati fejlesztések” cím új „Euro Velo Kerékpárút-tervezés (Kastélypark u. - Vágóhíd u.)” feladat előirányzatát; a feladat összköltsége 8,0 M Ft, a 2009. XII. 31-ig történt tényleges felhasználás 2,9 M Ft, ezzel egyidejűleg megemeli a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” cím előirányzatát 3,0 M Ft-tal, azzal, hogy a kötelezettségvállalással biztosított összeg csak a módosított támogatási szerződés birtokában használható fel.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjék a költségvetési rendeletben történő átvezetésről.

Határidő: a 2010. évi költségvetés hatálybalépését követő első rendeletmódosítás

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 25. pontja: Beszámoló az építési törvény 30. §-a alapján indult kártalanítási ügyekben hozott bizottsági határozatokról.

Előadó: Somlyódy Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

330/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

a Gazdasági Bizottság 1997. évi LXXVIII. tv. 30. §-ára alapozott kártalanítási ügyekre vonatkozó, 2009. II. félévi beszámolóját elfogadja.

A napirend 26. pontja: Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése - XVII. Pesti út, IV. Szilágyi út, XXI. Ady Endre út, XXI. Szabadkikötő út pályázatok (KMOP-2009-2.1.2) támogatási szerződéseinek megkötése.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

331/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

László János részére 5 perc hozzászólási jogot biztosít.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

332/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése,

IV. Szilágyi u.-Külső Szilágyi út” c. projekt támogatási szerződését nem köti meg, és így a projektre megítélt támogatást nem veszi igénybe.

Felkéri a főpolgármestert, hogy ezen döntéshez kapcsolódóan a szükséges intézkedéseket tegye meg, továbbá arra, hogy a kerékpáros civil szervezetek bevonásával vizsgáltassa meg azt, hogy a projektre szánt önrész összegét hogyan lehet a kerékpárral közlekedőket segítő, a kerékpározást ösztönző, más beavatkozásra felhasználni.

Határidő: 2010. május 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

333/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

a) kötelezettséget vállal a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XXI. Ady Endre út” projekt megvalósításához 2010. évben szükséges 27,5 M Ft önkormányzati forrás biztosítására, mely összeget a Fővárosi Önkormányzat 2010. évi költségvetésében szerepeltet.

Határidő: 2010. évi költségvetési rendelet elfogadása

Felelős: dr. Demszky Gábor

334/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

b) Jóváhagyja, megköti a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Pro Regio Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. mint Közreműködő Szervezet és Budapest Főváros Önkormányzata között a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XXI. Ady Endre út” c. projekt Európai Regionális Fejlesztési Alapból elnyert támogatása tárgyában megkötendő támogatási szerződést az 1/a. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

335/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

c) Jóváhagyja, megköti a jelen előterjesztés 4/a. és 4/b. számú melléklete szerinti együttműködési szerződéseket a XXI. kerületi Önkormányzattal és a Budapesti Közlekedési Zrt.-vel, és felkéri a főpolgármestert a szerződések aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

336/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

a) Kötelezettséget vállal a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XVII. Pesti út (501. utca-Ferihegyi út között)” projekt megvalósításához 2010. évben szükséges 28,2 M Ft önkormányzati forrás biztosítására, mely összeget a Fővárosi Önkormányzat 2010. évi költségvetésében szerepeltet.

Határidő: 2010. évi költségvetési rendelet elfogadása

Felelős: dr. Demszky Gábor

337/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

b) Jóváhagyja, megköti a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Pro Regio Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. mint Közreműködő Szervezet és Budapest Főváros Önkormányzata között a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XVII. Pesti út (501. utca-Ferihegyi út között)” c. projekt Európai Regionális Fejlesztési Alapból elnyert támogatása tárgyában megkötendő támogatási szerződést az 1/b. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

338/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

c) Jóváhagyja, megköti a jelen előterjesztés 4/c., 4/d., és 4/e. számú melléklete szerinti együttműködési szerződéseket a XVII. kerületi Önkormányzattal, a TESCO-GLOBAL Áruházak Zrt.-vel és a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.-vel, és felkéri a főpolgármestert a szerződések aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

339/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

a) Kötelezettséget vállal a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XXI. Szabadkikötő út” c. projekt megvalósításához 2010. évben szükséges 63,7 M Ft önkormányzati forrás biztosítására, mely összeget a Fővárosi Önkormányzat 2010. évi költségvetésében szerepeltet.

Határidő: 2010. évi költségvetési rendelet elfogadása

Felelős: dr. Demszky Gábor

340/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

b) Jóváhagyja, megköti a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Pro Regio Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. mint Közreműködő Szervezet és Budapest Főváros Önkormányzata között a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XXI. Szabadkikötő út” c. projekt Európai Regionális Fejlesztési Alapból elnyert támogatása tárgyában megkötendő támogatási szerződést az 1/c. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

341/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

c) Jóváhagyja, megköti a jelen előterjesztés 4/f. számú melléklete szerinti együttműködési szerződést a XXI. kerületi Önkormányzattal, és felkéri a főpolgármestert a szerződések aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

342/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a jelen előterjesztés 5/a. és 5/b. számú melléklete szerinti együttműködési szerződéseket a XVII. kerületi és a XXI. kerületi Önkormányzattal, és felkéri a főpolgármestert a szerződések aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 27. pontja: Javaslat a Budapest VIII. ker., Tolnai L. u. 5., 1/b., és a Budapest XII. ker., Mátyás király út 3-7. és 8. szám alatti ingatlanok forgalomképessé nyilvánítására és intézményi alapító okiratok módosítására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

343/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló többször módosított 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 17. § a) pontjában a Gazdasági Bizottságra, valamint az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottságra átruházott hatáskörét a Budapest VIII. ker., Tolnai Lajos u. 5. alagsor 1/b. szám alatti 34802/0/A/2 hrsz.-ú a Budapest XII. ker., Mátyás király út 3-7. szám alatti 9510 hrsz.-ú és a Budapest XII. ker., Mátyás király út 8. szám alatti 9507 hrsz.-ú ingatlanok forgalomképességének megváltoztatása tárgyában.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

344/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az alábbi határozati javaslatot, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló többször módosított 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) és (2) bekezdései alapján 2010. április 1-jétől forgalomképessé minősíti a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Budapest XII. ker., Mátyás király út 3-7. szám alatti 9510 hrsz.-ú felépítményes ingatlant azzal, hogy az kerüljön ki a Gyermek- és Ifjúságvédelmi Ügyosztály vagyoni köréből.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

345/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapest XII. ker., Mátyás király út 3-7. szám alatti 9510 hrsz.-ú ingatlan forgalomképessé minősítéséről újból kíván szavazni.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

346/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az alábbi határozati javaslatot, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló többször módosított 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) és (2) bekezdései alapján 2010. április 1-jétől forgalomképessé minősíti a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Budapest XII. ker., Mátyás király út 3-7. szám alatti 9510 hrsz.-ú felépítményes ingatlant azzal, hogy az kerüljön ki a Gyermek- és Ifjúságvédelmi Ügyosztály vagyoni köréből.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

347/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az alábbi határozati javaslatot, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló többször módosított 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) és (2) bekezdései alapján 2010. április 1-jétől forgalomképessé minősíti a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Budapest XII. ker., Mátyás király út 8. szám alatti 9507 hrsz.-ú felépítményes ingatlant azzal, hogy az kerüljön ki a Gyermek- és Ifjúságvédelmi Ügyosztály vagyoni köréből.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

348/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló többször módosított 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) és (2) bekezdései alapján 2010. április 1-jétől forgalomképessé minősíti a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Budapest VIII. ker., Tolnai Lajos u. 5. alagsor 1/b. szám alatti, 34802/0/A/2 hrsz.-ú felépítményes ingatlant azzal, hogy az kerüljön ki a Gyermek- és Ifjúságvédelmi Ügyosztály vagyoni köréből.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

349/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Budapest Főváros Önkormányzatának Bokréta Lakásotthonai (1087 Budapest, Kerepesi út 33.) alapító okiratát az 5.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 5.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

350/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

A döntésre jogosult Gazdasági Bizottságtól a hatáskört eseti jelleggel magához vonja, és a 2177/2009. (XII. 16.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott, BFVK Zrt.-vel megkötött közszolgáltatási keretszerződés 1. számú mellékletét 2010. április 1-jei hatállyal aképpen módosítja, hogy a Budapest VIII. ker., Tolnai Lajos u. 5. alagsor 1/b. szám alatti 34802/0/A/2 hrsz.-ú ingatlannal kiegészíti. Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a módosított 4. számú mellékletben szereplő szerződésmódosítást írja alá.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 60 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 28. pontja: Javaslat a Dél-budai TISZK KMOP 4.1.1 projekt támogatási szerződésének megkötésére.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

351/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

a 49/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. határozatát hatályon kívül helyezi.

352/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a támogatási szerződést az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal az ESZA Nonprofit Kft.-vel a Dél-budai TISZK KMOP-4.1.1/A (Bp. XI., Fehérvári út 10.) projektre, továbbá kijelenti, hogy

- a projekt saját forrása rendelkezésre áll;

- a projekt zárását követő öt évig nem szünteti meg jogutód nélkül a Dél-budai TISZK székhely iskoláját;

- a szállítói számlákkal történő finanszírozás megjelölésével lemond az előlegről.

Felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására, valamint az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatok és dokumentumok aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

353/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

A támogatási szerződés megkötéséig felmerült, nem támogatott előkészítési költségek - személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és dologi kiadások - fedezetének biztosítása érdekében 10 548 E Ft-tal a projekt önrészét megemeli.

354/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

Ennek érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” előirányzatát 10 548 E Ft-tal és ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „3323 Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola” cím kiadási, azon belül céljelleggel támogatott intézményi beruházás előirányzatát. Így a „Dél-budai TISZK KMOP 4.1.1/A önrésze” című feladat összköltsége 315,5 M Ft-ra változik (a 2011. évi előirányzat változatlanul 148 M Ft).

355/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

A támogatási szerződéssel való összhang megteremtése érdekében csökkenti a „3323 Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola” cím „intézményi beruházások” előirányzatát 262 600 E Ft-tal, továbbá címen belül csökkenti a „támogatásértékű beruházási bevétel” előirányzatát 262 600 E Ft-tal.

356/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés soron következő rendeletmódosító ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

357/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon arról, hogy a 2011. évi költségvetés készítésekor a Dél-budai TISZK KMOP-4.1.1/A projekt megvalósítása érdekében a „3323 Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola” címen a „támogatásértékű beruházási bevétel” előirányzaton 614 000 E Ft-ot, valamint az „intézményi beruházások” előirányzaton 614 000 E Ft-ot tervezzen. A Dél-budai TISZK kialakítás feladat összköltsége 1171,948 M Ft.

Határidő: a Főváros 2011. évi költségvetésének készítése

Felelős: főpolgármester

358/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

Az 52/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott, a „3323 Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola” részére visszatérítendő működési célú támogatási kölcsönszerződés visszatérítési határidejét 2011. december 31-re módosítja. Jóváhagyja és megköti az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskolával kötendő kölcsönszerződés 1. sz. módosítását a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés módosításának aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 29. pontja: Javaslat az Utógondozó Otthon székhelyének kiváltására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

359/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett döntési javaslatokat, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona (1021 Budapest, Budakeszi út 65-67.) intézmény férőhelyszámát 2010. május 1-jei határidővel 40 férőhellyel csökkenti, így az intézmény férőhelyszáma 112-ről 72-re módosul.

Határidő: 2010. május 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona (1021 Budapest, Budakeszi út 65-67.) intézmény új székhelye a Budapest X. kerület 41719 hrsz. alatt nyilvántartott 1061 m2 alapterületű, valóságban Budapest X. kerület, Kőér u. 26. sz. alatt lévő ingatlan.

Határidő: 2010. május 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona (1021 Budapest, Budakeszi út 65-67.) alapító okiratát az 1/a. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 1/b. sz. melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: 2010. május 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló többször módosított 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) és (2) bekezdései alapján 2010. május 1-jétől forgalomképessé minősíti a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező Budapest II. ker., Budakeszi út 65-67. szám alatti, 10914 hrsz.-ú felépítményes ingatlant azzal, hogy az kerüljön ki a Gyermek- és Ifjúságvédelmi Ügyosztály vagyoni köréből.

Határidő: 2010. május 1.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona (1021 Budapest, Budakeszi út 65-67.) engedélyezett létszámkeret-előirányzatát a 1021 Budapest, Budakeszi út 65-67. szám alatti gondozási hely megszüntetése miatt 2010. május 1-jétől 5 álláshellyel csökkenti, és a létszámkeretét 27 főben állapítja meg az alábbiak szerint:Címkód


Intézmény megnevezése

2010. évre javasolt előirányzat

Végleges álláshely-
megszüntetés
Álláshely megszüntetése utáni engedélyezett létszámkeret
(fő)
430119 Budapest Főváros Önkormányzatának Utógondozó Otthona (Budakeszi út) 32 5 27

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2010. júniusi rendeletmódosításában

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés megalkotja .../2010. (.......) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a 2. számú melléklet szerinti tartalommal.”

A napirend 30. pontja: Javaslat a Katona József Színház és a Radnóti Miklós Színház igazgatói álláshelye pályázati felhívásának tervezetére, a szakmai bizottság felkérésére.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

360/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

munkáltatói jogkörében eljárva felkéri a Katona József Színház és a Radnóti Miklós Színház vezetői (igazgatói) munkakörére kiírandó pályázati felhívásoknak az - előterjesztés 1-2. sz. mellékletét képező tervezetek alapján történő - elkészítésében közreműködő és a pályázatok véleményezését végző szakmai bizottság tagjainak az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (6) bekezdése szerint:

a) az Előadó-művészeti Tanács érintett szakmai kollégiuma négy,

b) a miniszter egy,

c) az előadó-művészeti szervezet közalkalmazotti tanácsának egy,

d) a reprezentatív szakszervezet egy, továbbá

e) a munkáltatói jogkör gyakorlójának két képviselőjét.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

361/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (6) bekezdése e) pontja alapján a szakmai bizottság tagjainak a munkáltatói jogkör gyakorlójának két képviselőjeként Gy. Németh Erzsébetet és Csomós Miklóst kéri fel.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 31. pontja: Kitelepítettek emlékműve elhelyezése az I. kerületben és javaslat a beruházás engedélyokirata jóváhagyására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

362/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

az 1991. évi XX. törvény 109. § (1) bekezdése alapján jóváhagyja Széri-Varga Géza és Széri-Varga Zoltán pályázaton nyertes terve: a kitelepítettek emlékműve elhelyezését az I. kerületben, a Szarvas téri közpark területén az alábbi felirattal: „Az 1950-53 között kitelepítettek emlékére”.

363/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet szerint a beruházási, felújítási tevékenységgel kapcsolatban az illetékes Kulturális Bizottságra, valamint a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságra átruházott hatáskört, és jóváhagyja a „Kitelepítettek emlékműve” tárgyú engedélyokiratot a 6. sz. melléklet szerinti tartalommal, felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: a döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 32. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására - Budapest X. ker. Kelemen u. -Óhegy u.-Kőér u.-Petrőczy u.- által határolt területre vonatkozóan.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

364/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló .../2010. (......) Főv. Kgy. rendeletének a Budapest X. kerület Kelemen u.-Óhegy u.-Kőér u.-Petrőczy u. által határolt területre vonatkozó 1. sz. mellékletét.

A Fővárosi Közgyűlés

a mellékletnek megfelelő tartalommal megalkotja 5/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

365/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

366/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről értesítse az érintett X. kerületi Önkormányzat polgármesterét.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 33. pontja: ESA „Városi hőszigetek és városi termográfia” projekthez csatlakozó felhasználói követelményekre vonatkozó dokumentum (URD).

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

367/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

egyetértve az ESA „Városi hőszigetek és városi termográfia” projekt keretében a Fővárosi Önkormányzat részvételéhez csatlakozó Országos Meteorológiai Szolgálat és az Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Geofizikai és Űrtudományi Tanszék együttműködési nyilatkozatával felkéri a főpolgármestert, hogy azt az előterjesztő által pontosított 1. számú melléklet szerinti tartalommal írja alá.

Határidő: 2010. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

368/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

Egyetértve az ESA „Városi hőszigetek és városi termográfia” projekthez csatlakozó felhasználói követelményekre vonatkozó dokumentum (URD) tartalmával felkéri a főpolgármestert, hogy azt a 2. számú melléklet szerinti tartalommal írja alá.

Határidő: 2010. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 34. pontja: Javaslat alapítványok támogatására a 2009. évi Települési Értékvédelmi Támogatás pályázatból.

Előadó: Ughy Attila

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

369/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h

úgy dönt, hogy „A BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 2009. évi költségvetésének teljesítése és a 2010. évi költségvetésének elfogadása” című előterjesztést elnapolja, és azt a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetésére” című előterjesztés után tárgyalja meg.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

370/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendeletben a 7216 címkód alatti Települési Értékvédelmi Támogatás 2009. évi előirányzatának terhére támogatás átutalását engedélyezi az alábbi alapítványok részére a megjelölt összegekben.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

Támogatott Támogatás célja Támogatás összege
1. 38. sorszámú pályázat
Budapest XVII. kerület,Hunyadi János utca 50.
Rákoshegyi Bartók Zeneház Kifejezetten Közhasznú
Közalapítvány
A kisépület homlokzatának helyreállítására és a főépületével azonos színűre színezésére 500 000 Ft
2. 39. sorszámú pályázat
Budapest XVII. kerület, XV. utca 23.
Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány
Az utcai kerítés visszaállítására 1 500 000 Ft
3. 46. sorszámú pályázat
Budapest XXI. kerület, Árpád utca 1.
Csepeli Munkásotthon Alapítvány
Erkélyi nézőtéri székek és melegpadló cseréjére, a színháztermi főbejárat felújítására 6 800 000 Ft
4. 47. sorszámú pályázat
Budapest XXII. kerület, Péter Pál utca 21.
Menedék Alapítvány
Homlokzat felújítása és színezése 800 000 Ft

A napirend 35. pontja: Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő önkormányzati bérlakások eladásának feltételeiről szóló 33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

371/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett döntési javaslatokat, melyek szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés megalkotja .../2010. (......) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő önkormányzati bérlakások eladásának feltételeiről szóló 33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Megalkotja .../ 2010. (......) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.”

A napirend 36. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelete 7. § (1) bekezdésben rögzített egyetértési jog gyakorlására, Budapest IX. Kerületi Szabályozási Terve - Nagyvásártelep és környéke (Duna City) területére.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

372/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a jelen előterjesztés 1. sz. mellékletében foglalt településrendezési szerződést, és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására. Egyidejűleg felkéri, hogy intézkedjen a szerződés közjegyzői okiratba foglalása iránt.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

373/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

A 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésével összhangban a Budapest IX. kerület, Duna City (Nagyvásártelep és környéke) Kerületi Szabályozási Tervével egyetért.

374/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

375/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a mai napon tárgyalja meg az alábbi előterjesztéseket:

- Javaslat a „8413 Sportcélú támogatás” cím felosztására és egyben társadalmi szervezetek támogatására.

- Tulajdonosi hozzájárulás kiadása III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat európai uniós projektjéhez.

- Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására Budapest XVIII. kerület, Pestszentlőrinc, Ipacsfa utca-Méta utca-Nagykőrösi út-Közdülő út által határolt terület külterületi ingatlanjaira vonatkozóan.

- Javaslat a BMK-TÁMOP-3.2.11/1KMR pályázatához fenntartói nyilatkozat kiadására.

- Javaslat a BTM-TÁMOP-3.2.8/10/B/KMR pályázatához fenntartói nyilatkozat kiadására.

- Emlékmű elhelyezése 1956 emlékére a Gesztenyés kertben.

A napirend 37. pontja: Javaslat a „8413 Sportcélú támogatás” cím felosztására és egyben társadalmi szervezetek támogatására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

376/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2010. évi felosztását az alábbiak szerint jóváhagyja:

Feladat megnevezése: Összege
(E Ft-ban)
1. Budapesti sportszövetségek és sportági szakszövetségek utánpótlás és szabadidősport verseny és sportfoglalkoztatási rendszere működtetésének és koordinációs feladatainak támogatása. 94 800
2. A budapesti diáksport sportfoglalkoztatási és versenyrendszer működtetésével kapcsolatos feladatok támogatása a Budapesti Diáksport Szövetség részére. 16 300
3. A budapesti szabadidősport sportfoglalkoztatási és versenyrendszer működtetésével kapcsolatos feladatok támogatása a Budapesti Szabadidősport Szövetség részére. 11 300
4. Budapesti szabadidős sportszervezetek pályázati formában történő támogatására, (SZ) jelű pályázat. 19 000
5. Budapesti diáksport szervezetek pályázati formában történő támogatására, (D) jelű pályázat. 15 000
6. Budapesti sportszövetségek és sportági szakszövetségek kiemelt rendezvény feladatainak támogatására, (R) jelű pályázat, a Budapesti Sportszövetségek Szövetsége bonyolításában. 22 000
7. Budapesti sportszövetségek és sportági szakszövetségek pénzügyi és számviteli feladatainak ellátása Budapesti Sportszövetségek Szövetsége bonyolításában. 14 100
8. Az „Élen a tanulásban, élen a sportban” kitüntető cím átadásával kapcsolatos ünnepség támogatása a Budapesti Diáksport Szövetség részére. 1 000
Összesen: 193 500
9. Fővárosi Nemzetközi és EU sportkapcsolatok feladat a Sportági Szakszövetségek Budapesti Szövetsége közreműködésével. 4 000
10. Fővárosi PR és sportmarketing tevékenységi feladatok a Budapesti Sporttanács közreműködésével. 2 000
11. Fővárosi sportigazgatási, sportszervezési és egyéb kapcsolódó feladatok a Budapesti Sporttanács közreműködésével. 9 000
12. A fővárosi sport szakkiadványok megjelentetése feladat a Sportági Szakszövetségek Budapesti Szövetsége közreműködésével. 2 500
13. A Főváros által szervezendő kerületi, szövetségi értekezletek, jutalmazások feladat a Sportági Szakszövetségek Budapesti Szövetsége közreműködésével. 5 000
14. A Fővárosi korcsolyaoktatási program működtetése a Városligeti Műjégpálya bonyolításában. 27 000
15. A Fővárosi Sporteszközkölcsönző működtetésének és eszközkínálata bővítésének támogatása a Városligeti Műjégpálya részére. 14 000
16. VI. Szigeti Sportvarázs fővárosi kiemelt lakossági sportrendezvény támogatása a Városligeti Műjégpálya közreműködésével. 34 000
17. „Sportolj Velünk” fővárosi program megvalósítása a Városligeti Műjégpálya bonyolításában. 10 000
18. Rendkívüli sportcélú feladatok (egyedi elbírálással). 15 209
Összesen: 122 709
Mindösszesen: 316 209

377/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

A „8413 Sportcélú támogatás” cím 2010. évi előirányzata terhére az alábbi társadalmi szervezeteket támogatja. Jóváhagyja, megköti az 1. sz. mellékletben szereplő minta szerinti Sportszakmai Együttműködési Megállapodásokat, és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Sorsz.: Megnevezés Támogatott cél Támogatás összege (E Ft-ban)
1. Budapesti Amatőr-Box Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 720,00
2. Budapesti Asztalitenisz Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 1755,50
3. Budapesti Atlétikai Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 8210,00
4. Budapesti Evezős Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 1190,00
5. Budapesti Kajak-Kenu Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 3250,00
6. Budapesti Kézilabda Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 4325,00
7. Budapesti Kosárlabdázók Szövetsége A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 4600,00
8. Budapesti Labdarúgó Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 8100,00
9. Budapesti Modellező Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 647,00
10. Magyar Rádióamatőr Szövetség Budapesti Szövetsége A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 280,00
11. Budapesti Röplabda Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 1870,00
12. Budapesti Sakk Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 915,00
13. Budapesti Sportlövő Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 2300,00
14. Budapesti Tájfutók Szövetsége A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 1745,00
15. Budapesti Tekézők Szövetsége A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 1297,00
16. Budapesti Tenisz Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 2550,00
17. Budapesti Torna Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 3082,00
18. Budapesti Regionális Judo Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 2270,00
19. Budapesti Területi Úszó Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 2518,00
20. Budapesti Műugró Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 255,00
21. Budapesti Tollaslabdázók Szövetsége A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 890,00
22. Budapesti Triatlon Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 1860,00
23. Budapesti Vízilabda Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 1325,00
24. Budapesti Vívó Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 2002,00
25. Budapesti Birkózó Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 1782,50
26. Budapesti Búvár Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 415,00
27. Budapesti Bocsa Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 170,00
28. Budapesti Íjász Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 370,00
29. Budapesti Kerékpáros Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 1 250,00
30. Budapesti Súlyemelő Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 1 315,00
31. Budapesti Élet- és Vízimentő Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 150,00
32. Budapesti Természetbarát Sportszövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 7 490,00
33. Budapesti Wellness Életmódklubok Szövetsége A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 200,00
34. Fogyatékkal Élők Budapesti Sportszövetsége A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 3 140,00
35. Közép-magyarországi Technikai és Tömeg-sportklubok Budapesti Szövetsége A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 3 235,00
36. Sportegyesületek Budapesti Szövetsége A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 695,00
37. Budapesti Sportszövetségek Szövetsége A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 10 116,00
38. Harci Művészetek Budapesti Szövetsége A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 1 150,00
39. Budapesti Egyetemi-
Főiskolai Sportszövetség
A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 5 365,00
40. Budapesti Szabadidősport Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 11 300,00
41. Budapesti Diáksport Szövetség A szakszövetség működési költségeinek, budapesti versenyrendszereinek és versenyeinek, valamint a Budapesten megrendezésre kerülő nemzetközi eseményeinek támogatására. 16 300,00
Összesen: 122 400,00

Határidő: a költségvetési rendelet kihirdetését követő 20 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

378/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

A „8413 Sportcélú támogatás” cím 2010. évi előirányzata terhére az alábbi társadalmi szervezeteket támogatja. Jóváhagyja, megköti a 2-5. számú mellékletben foglalt Sportszakmai Együttműködési Megállapodásokat, és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Sorsz. Megnevezés Támogatott cél: Támogatás összege (E Ft-ban)
1. Budapesti Sportszövetségek Szövetsége A budapesti sportszövetségek és sportági szakszövetségek pénzügyi és számviteli feladatai ellátásának támogatására (14 100 E Ft). 14 100
2. Sportági Szakszövetségek Budapesti Szövetsége Az egyéb feladatok között felsorolt Nemzetközi és EU sportkapcsolatok támogatására (4000 E Ft-ot), Szakkiadványok elkészítésére, kiadására, beszerzésére (2500 E Ft-ot) valamint a kerületi, szövetségi értekezletek és jutalmazások bonyolítására (5000 E Ft-ot). 11 500
3. Budapesti Sporttanács Az egyéb feladatok között felsorolt PR és sportmarketing tevékenység bonyolítására (2000 E Ft) és a sportigazgatási, sportszervezési és egyéb feladatok bonyolítására (9000 E Ft) 11 000
4. Budapesti Diáksport Szövetség Az „Élen a tanulásban, élen a sportban” kitüntető cím díjátadó ünnepségének támogatására 1 000
Összesen: 37 600

Határidő: a költségvetési rendelet kihirdetését követő 20 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

379/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a főpolgármesterre és az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságra átruházott, a „8413 Sportcélú támogatás” címről intézményi címre történő átcsoportosítási, illetve az átcsoportosításhoz szükséges javaslattételi jogát, és úgy dönt, hogy a „8413 Sportcélú támogatás” cím kiadási, azon belül működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatáról 27 000 E Ft-ot átcsoportosít az „1502 Városligeti Műjégpálya” cím támogatási és kiadási (ezen belül személyi juttatás: 2000 E Ft, járulékok: 580 E Ft, dologi kiadás: 24 420 E Ft) előirányzatára a Fővárosi Korcsolyaoktatási Program működtetésére.

Határidő: a 2010. évi költségvetési rendelet kihirdetését követő 20 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

380/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a főpolgármesterre és az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságra átruházott, a „8413 Sportcélú támogatás” címről intézményi címre történő átcsoportosítási, illetve az átcsoportosításhoz szükséges javaslattételi jogát, és úgy dönt, hogy a „8413 Sportcélú támogatás” cím kiadási, azon belül működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatáról 14 000 E Ft-ot átcsoportosít az „1502 Városligeti Műjégpálya” cím támogatási és kiadási (ezen belül személyi juttatás: 500 E Ft, járulékok: 160 E Ft, dologi kiadás: 13 340 E Ft) előirányzatára a Fővárosi Sporteszközkölcsönző működtetésére.

Határidő: a 2010. évi költségvetési rendelet kihirdetését követő 20 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

381/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a főpolgármesterre és az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságra átruházott, a „8413 Sportcélú támogatás” címről intézményi címre történő átcsoportosítási, illetve az átcsoportosításhoz szükséges javaslattételi jogát, és úgy dönt, hogy a „8413 Sportcélú támogatás” cím kiadási, azon belül működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatáról 34 000 E Ft-ot átcsoportosít az „1502 Városligeti Műjégpálya” cím támogatási és kiadási (ezen belül személyi juttatás: 2 000 E Ft, járulékok: 640 E Ft, dologi kiadás: 31 360 E Ft) előirányzatára a VI. Szigeti Sportvarázs fővárosi kiemelt lakossági rendezvény bonyolítására azzal a megkötéssel, hogy az intézmény ezen célfeladat jogi, pénzügyi és szervezési vonatkozásaiban kizárólag a Sport Ügyosztály közvetlen irányítása és egyetértése mellett járhat el.

Határidő: a 2010. évi költségvetési rendelet kihirdetését követő 20 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

382/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 379-381/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódó rendeletmódosítást terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: a Közgyűlés következő rendes ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 38. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás kiadása III. kerület Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat európai uniós projektjéhez.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

383/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

tulajdonosi hozzájárulást ad a Közép-magyarországi Operatív Program KMOP-2009-5.2.2/B „Budapesti Integrált Városfejlesztési Program - Budapesti kerületi központok fejlesztése” című pályázati konstrukcióban az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzata által benyújtott „Az Óbudai Promenád fejlesztése” című pályázathoz az 1. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az 1. számú melléklet szerinti tulajdonosi nyilatkozat aláírására.

Határidő: az Óbuda-Békásmegyer Önkormányzatával kötendő megállapodás aláírását követően

Felelős: dr. Demszky Gábor

384/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Gazdasági Bizottságra és a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságra átruházott hatásköröket, és jóváhagyja, megköti az előterjesztés 2. számú mellékletét képező megállapodást, továbbá felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 39. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására Budapest XVIII. kerület, Pestszentlőrinc, Ipacsfa utca-Méta utca-Nagykőrösi út- Közdűlő út által határolt terület külterületi ingatlanjaira vonatkozóan.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

385/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló .../2010. (......) Főv. Kgy. rendeletének a Budapest XVIII. kerület Pestszentlőrinc, Ipacsfa utca-Méta utca-Nagykőrösi út-Közdűlő út által határolt külterületi területre vonatkozó 1. sz. mellékletét.

A Fővárosi Közgyűlés

a mellékletnek megfelelő tartalommal megalkotja 6/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

386/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a településrendezési szerződést az 5. számú melléklet szerinti tartalommal, és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására. Egyidejűleg felkéri, hogy intézkedjen a szerződés közjegyzői okiratba foglalása iránt.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

387/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

388/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 40. pontja: Javaslat a BMK-TÁMOP-3.2.11/1KMR pályázatához fenntartói nyilatkozat kiadására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

389/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy pénzügyi kötelezettségvállalás nélkül hozzájárul a Budapesti Művelődési Központ TÁMOP-3.2.11/10/1KMR Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeinek támogatása pályázatán történő részvételéhez. Felkéri a főpolgármestert a pályázathoz tartozó fenntartói nyilatkozat kiadására a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 41. pontja: Javaslat a BTM-TÁMOP-3.2.8./10/B/KMR pályázatához fenntartói nyilatkozat kiadására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

390/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy pénzügyi kötelezettségvállalás nélkül hozzájárul a Budapesti Történeti Múzeum TÁMOP-3.2.8/10/B/KMR „Múzeumok Minden-kinek” Program - Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése pályázatán történő részvételéhez. Felkéri a főpolgármestert a pályázathoz tartozó fenntartói nyilatkozat kiadására a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 42. pontja: Emlékmű elhelyezése 1956 emlékére a Gesztenyés kertben.

Előadó: Pokorni Zoltán

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

391/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az előterjesztés tárgyalását a „Javaslat Budapest Fővárosi Önkormányzata 2010. évi költségvetésére” című napirend után folytatja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

392/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 46. pontként tárgyalja meg a „Javaslat TÁMOP 2.2.3/B oktatási ágazati TISZK projektek támogatási szerződéseinek megkötésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

393/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és mai 1. pontként tárgyalja meg a „Költségvetési szervek működésének egyes kérdései a 2010. évi választási kampányokban” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

394/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetésére” című előterjesztés előtti pontként tárgyalja meg a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

395/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

újból napirendjére veszi és mai 2. pontként tárgyalja meg a „Javaslat az Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet létszámleépítésének támogatására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

396/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy nem kíván újra szavazni a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című előterjesztés napirendre vételéről.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

397/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

újból napirendjére veszi és a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetésére” című napirend után tárgyalja meg a „Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő önkormányzati bérlakások eladásának feltételeiről szóló 33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című előterjesztést.

A napirend 43. pontja: Költségvetési szervek működésének egyes kérdései a 2010. évi választási kampányokban.

Előadó: dr. Steiner Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

398/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

az 1732/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. határozatának szövegét a következő tartalomra módosítja:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy 2010. január 1. és 2010. április 30. közötti időszakban, valamint 2010. augusztus 31. és 2010. október 30. közötti időszakban a Fővárosi Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező és felügyelete alá tartozó intézményekben az intézmény vezetője, ügyvezetője választási kampányrendezvények megtartására kizárólag nyilvántartásba vett jelölő szervezetekkel köthet megállapodást.”

399/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az intézmények vezetőinek figyelmét hívja fel a döntésből fakadó felelősségükre. Kérje fokozott figyelmüket, hogy ebben az időszakban az intézményekben tartott egyetlen rendezvény se valósítson meg jogsértést, közösség elleni izgatást, ne sértse mások jogait, jogos érzékenységét.

Javaslat az Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet létszámleépítésének támogatására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt távollétében Haszonicsné dr. Ádám Mária

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

400/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

egyetért az Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet hatékonyabb gazdálkodásának elősegítésével, az eddig két telephelyen működő konyha összevonásával egyetlen főzőkonyhává, valamint engedélyezi az átszervezés miatt 10 fő létszámleépítését.

Határidő: 2010. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

401/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a létszámcsökkentéssel érintett dolgozók foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szerkezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartási körén kívüli munkáltatónál - munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül - nincs lehetőség. A megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

402/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal az Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet létszámleépítéséhez kapcsolódó, jogszabályban előírt pénzügyi kötelezettségei fedezetének biztosítására.

Határidő: 2010 évközi költségvetési rendeletmódosítás

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 44. pontja: „Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitel 2009. II. ütem” tárgyú közbeszerzési eljárást lezáró döntés kérése.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

403/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalására irányuló ügyrendi indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

404/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az „Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitel 2009 II. ütem” tárgyú, a Kbt. 136. § (1) bekezdésén alapuló - tekintettel a Kbt. 124. § (2) bekezdés d) pontjára -, közösségi eljárás rend szerinti, hirdetmény közzétételével induló gyorsított tárgyalásos közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszában

valamennyi részfeladat tekintetében az OTP Bank Nyrt. (Képviseletében eljár: Budapesti Régió Önkormányzati Centrum - 1051 Budapest, Nádor u. 16., képviselő székhelye 1054 Bp., Báthori u. 9.) ajánlatát érvényessé nyilvánítja;

valamennyi részfeladat tekintetében a Raiffeisen Bank Zrt. (1054 Budapest, Akadémia utca 6.) ajánlatát érvényessé nyilvánítja;

valamennyi részfeladat tekintetében az eljárást a Kbt. 92-92/A. §-ai alapján eredményessé nyilvánítja;

1. részfeladat tekintetében az OTP Bank Nyrt.-t (Képviseletében eljár: Budapesti Régió Önkormányzati Centrum - 1051 Budapest, Nádor u. 16., Képviselő székhelye: 1054 Budapest, Báthori u. 9.) jelöli meg nyertes ajánlattevőnek az alábbi ajánlati áron:

Tőkerész: 3349 M Ft

Referencia kamat: 3 havi EURIBOR

Kamatfelár: 2,1% p.a. (a hitel teljes futamideje alatt fix, azonos mértékű)

Projektvizsgálati díj: 0% (egyszeri díj, az adott Hitelkeret teljes összegére vetítve)

A kamatfeláron és a projektvizsgálati díjon túl egyéb díj, jutalék nem kerül felszámításra egyik hitelkeret esetén sem.

2. részfeladat tekintetében az OTP Bank Nyrt.-t (Képviseletében eljár: Budapesti Régió Önkormányzati Centrum - 1051 Budapest, Nádor u. 16., Képviselő székhelye: 1054 Budapest, Báthori u. 9.) jelöli meg nyertes ajánlattevőnek az alábbi ajánlati áron:

Tőkerész: 2397 M Ft

Referencia kamat: 3 havi EURIBOR

Kamatfelár: 2,1% p.a. (a hitel teljes futamideje alatt fix, azonos mértékű)

Projektvizsgálati díj: 0% (egyszeri díj, az adott Hitelkeret teljes összegére vetítve)

A kamatfeláron és a projektvizsgálati díjon túl egyéb díj, jutalék nem kerül felszámításra egyik hitelkeret esetén sem.

3. részfeladat tekintetében az OTP Bank Nyrt.-t (Képviseletében eljár: Budapesti Régió Önkormányzati Centrum - 1051 Budapest, Nádor u. 16., Képviselő székhelye: 1054 Budapest, Báthori u. 9.) jelöli meg nyertes ajánlattevőnek az alábbi ajánlati áron:

Tőkerész: 1181 M Ft

Referencia kamat: 3 havi EURIBOR

Kamatfelár: 1,6% p.a. (a hitel teljes futamideje alatt fix, azonos mértékű)

Projektvizsgálati díj: 0% (egyszeri díj, az adott Hitelkeret teljes összegére vetítve)

A kamatfeláron és a projektvizsgálati díjon túl egyéb díj, jutalék nem kerül felszámításra egyik hitelkeret esetén sem.

4. részfeladat tekintetében az OTP Bank Nyrt.-t (Képviseletében eljár: Budapesti Régió Önkormányzati Centrum - 1051 Budapest, Nádor u. 16., Képviselő székhelye: 1054 Budapest, Báthori u. 9.) jelöli meg nyertes ajánlattevőnek az alábbi ajánlati áron:

Tőkerész: 1988 M Ft

Referencia kamat: 3 havi EURIBOR

Kamatfelár: 1,6% p.a. (a hitel teljes futamideje alatt fix, azonos mértékű)

Projektvizsgálati díj: 0% (egyszeri díj, az adott Hitelkeret teljes összegére vetítve)

A kamatfeláron és a projektvizsgálati díjon túl egyéb díj, jutalék nem kerül felszámításra egyik hitelkeret esetén sem.

5. részfeladat tekintetében az OTP Bank Nyrt.-t (Képviseletében eljár: Budapesti Régió Önkormányzati Centrum - 1051 Budapest, Nádor u. 16., Képviselő székhelye: 1054 Budapest, Báthori u. 9.) jelöli meg nyertes ajánlattevőnek az alábbi ajánlati áron:

Tőkerész: 3256 M Ft

Referencia kamat: 3 havi EURIBOR

Kamatfelár: 1,6% p.a. (a hitel teljes futamideje alatt fix, azonos mértékű)

Projektvizsgálati díj: 0% (egyszeri díj, az adott Hitelkeret teljes összegére vetítve)

A kamatfeláron és a projektvizsgálati díjon túl egyéb díj, jutalék nem kerül felszámításra egyik hitelkeret esetén sem.

1. részfeladat tekintetében a Raiffeisen Bank Zrt.-t (1054 Budapest, Akadémia u. 6.) jelöli meg nyertest követő legkedvezőbb ajánlattevőnek az alábbi ajánlati áron:

Tőkerész: 3349 M Ft

Referencia kamat: 3 havi EURIBOR

Kamatfelár: 2,4% p.a. (a hitel teljes futamideje alatt fix, azonos mértékű)

Projektvizsgálati díj: 0% (egyszeri díj, az adott Hitelkeret teljes összegére vetítve)

A kamatfeláron és a projektvizsgálati díjon túl egyéb díj, jutalék nem kerül felszámításra egyik hitelkeret esetén sem.

2. részfeladat tekintetében a Raiffeisen Bank Zrt.-t (1054 Budapest, Akadémia u. 6.) jelöli meg nyertest követő legkedvezőbb ajánlattevőnek az alábbi ajánlati áron:

Tőkerész: 2397 M Ft

Referencia kamat: 3 havi EURIBOR

Kamatfelár: 2,4% p.a. (a hitel teljes futamideje alatt fix, azonos mértékű)

Projektvizsgálati díj: 0% (egyszeri díj, az adott Hitelkeret teljes összegére vetítve)

A kamatfeláron és a projektvizsgálati díjon túl egyéb díj, jutalék nem kerül felszámításra egyik hitelkeret esetén sem.

3. részfeladat tekintetében a Raiffeisen Bank Zrt.-t (1054 Budapest, Akadémia u. 6.) jelöli meg nyertest követő legkedvezőbb ajánlattevőnek az alábbi ajánlati áron:

Tőkerész: 1181 M Ft

Referencia kamat: 3 havi EURIBOR

Kamatfelár: 1,9% p.a. (a hitel teljes futamideje alatt fix, azonos mértékű)

Projektvizsgálati díj: 0% (egyszeri díj, az adott Hitelkeret teljes összegére vetítve)

A kamatfeláron és a projektvizsgálati díjon túl egyéb díj, jutalék nem kerül felszámításra egyik hitelkeret esetén sem.

4. részfeladat tekintetében a Raiffeisen Bank Zrt.-t (1054 Budapest, Akadémia u. 6.) jelöli meg nyertest követő legkedvezőbb ajánlattevőnek az alábbi ajánlati áron:

Tőkerész: 1988 M Ft

Referencia kamat: 3 havi EURIBOR

Kamatfelár: 1,9% p.a. (a hitel teljes futamideje alatt fix, azonos mértékű)

Projektvizsgálati díj: 0% (egyszeri díj, az adott Hitelkeret teljes összegére vetítve)

A kamatfeláron és a projektvizsgálati díjon túl egyéb díj, jutalék nem kerül felszámításra egyik hitelkeret esetén sem.

5. részfeladat tekintetében a Raiffeisen Bank Zrt.-t (1054 Budapest, Akadémia u. 6.) jelöli meg nyertest követő legkedvezőbb ajánlattevőnek az alábbi ajánlati áron:

Tőkerész: 3256 M Ft

Referencia kamat: 3 havi EURIBOR

Kamatfelár: 1,9% p.a. (a hitel teljes futamideje alatt fix, azonos mértékű)

Projektvizsgálati díj: 0% (egyszeri díj, az adott Hitelkeret teljes összegére vetítve)

A kamatfeláron és a projektvizsgálati díjon túl egyéb díj, jutalék nem kerül felszámításra egyik hitelkeret esetén sem.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

405/2010. (III. 11.) Főv.Kgy.h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a közbeszerzési eljárás nyertes ajánlattevőjével megkötendő hitelszerződésben szereplő pénzügyi kötelezettségek visszafizetését biztosítja a mindenkori éves költségvetési rendeletében. Felkéri a főpolgármestert, hogy a mindenkori éves költségvetési rendelet-tervezeteket erre figyelemmel terjessze elő.

Határidő: a mindenkori éves költségvetési rendeletekben

Felelős: főpolgármester

406/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az 1. részfeladatra (A Hitelkeretre), a 2. részfeladatra (B Hitelkeretre), a 3. részfeladatra (C Hitelkeretre), a 4. részfeladatra (D Hitelkeretre) és az 5. részfeladatra (E Hitelkeretre) vonatkozó szerződést a nyertes ajánlattevő OTP Bank Nyrt.-vel (8/a. sz. melléklet), illetve a nyertes ajánlattevő visszalépése esetén a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített Raiffeisen Bank Zrt.-vel (8/b. sz. melléklet), és felkéri a főpolgármestert a hitelszerződés aláírására.

Határidő: szerződéskötés tekintetében az eredményhirdetést követő 19. napon

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 45. pontja: Javaslat TÁMOP és KMOP oktatási ágazati projektek támogatási szerződéseinek módosítására - II. ütem.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

407/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés módosítását az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel a Gundel TISZK TÁMOP-2.2.3.-07/1-2F-2008-0005 azonosítószámú projektre, és felhatalmazza a főpolgármestert az 1. számú szerződés módosítás aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

408/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés módosítását a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel a Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3.-07/1-2F-2008-0011 azonosítószámú projektre, és felhatalmazza a főpolgármestert a 2. számú szerződés módosítás aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

409/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés módosítását a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel a Gundel TISZK TÁMOP-2.2.3.-07/1-2F-2008-0005 azonosítószámú projektre, és felhatalmazza a főpolgármestert a 2. számú szerződés módosítás aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

410/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés módosítását a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel a Szily TISZK KMOP-4.1.1/A-2008-0003 azonosítószámú projektre, és felhatalmazza a főpolgármestert a 3. számú szerződés módosítás aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 46. pontja: Javaslat TÁMOP 2.2.3/B oktatási ágazati TISZK projektek támogatási szerződéseinek megkötésére.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

411/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a támogatási szerződést az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel a TÁMOP-2.2.3/B-09/1-2009-0001 azonosítószámú projektre, és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

412/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a támogatási szerződést a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel a TÁMOP-2.2.3/B-09/1-2009-0002 azonosítószámú projektre, és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

413/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a támogatási szerződést a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal az ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.-vel a TÁMOP-2.2.3/B-09/1-2009-0003 azonosítószámú projektre, és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 47. pontja: Javaslat a 2010/2011. évi intézményvezetői pályázatok véleményezési eljárásának előkészítő feladataira.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

414/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a fővárosi fenntartású közoktatási intézmények vezetői pályázatának kiírásáról szóló 1922/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. határozatban foglalt pályázati szempontoknak megfelelt 37 db, a jelen előterjesztés 1. sz. mellékletében csatolt magasabb vezetői megbízásra benyújtott pályázat.

415/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskolába pályázó Perkó László és a Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnáziumba pályázó Glowacz Miklósné pályázata nem felel meg a kiírás feltételének.

416/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a pályáztatót, hogy a pályázati felhívás feltételeinek megfelelő pályázatokat juttassa el az intézményi előkészítő bizottságok elnökeinek.

Határidő: döntést követő két héten belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

417/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a pályáztatót, hogy a döntésről a pályázati felhívásnak nem megfelelő két pályázót írásban értesítse, és a pályázati anyagot részükre küldje vissza.

Határidő: döntést követő két héten belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

418/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

A fővárosi fenntartású közoktatási intézmények vonatkozásában a 2010/2011. tanévtől kiírt magasabb vezetői pályázatok eljárási rendjére vonatkozó javaslatot az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja, és azt kiadja az intézményi előkészítő bizottságok elnökei részére.

Határidő: 2010. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

419/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

A fővárosi fenntartású közoktatási intézmények vonatkozásában a 2010/2011. tanévtől kiírt magasabb vezetői pályázatokkal kapcsolatos feladatok ütemtervét az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja, és azt kiadja az intézményi előkészítő bizottságok elnökei részére.

Határidő: 2010. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 48. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

420/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Hutiray Gyulának az előterjesztés napirendről történő levételére irányuló ügyrendi indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

421/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy korábbi döntésének megfelelően a 2009. évi Zöldfelületi Közszolgáltatási Szerződés módosításához kapcsolódóan a „Budavári szőlőskert kialakítása és fenntartása” feladat megvalósítása érdekében 18 000 E Ft-tal csökkenti a „8446 Nagyrendezvények” cím kiadási, azon belül a beruházási célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát, egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „8141 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztői kiegészítéssel megalkotja 7/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évi költségvetéséről szóló 28/2009. (V. 25.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a 3. számú melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 49. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetésére.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

422/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetésére” című napirend után tárgyalja meg a „Javaslat a főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről szóló 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet alapján helyi védettség megszüntetésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

423/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság alábbi módosító indítványát:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás
A „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának csökkentése
2 025
550
a „3101-3902” cím
kiadási előirányzatának növelése
2 025
550

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

424/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság alábbi módosító indítványát:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás
A „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának csökkentése

50 000
a „9128 ifjúságpolitikai tartalék” cím kiadási előirányzatának növelése 50 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

425/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság alábbi módosító indítványát:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás
A „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának csökkentése

50 000
a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen az „5994-es azonosító számú Inkubátorház” 50 000

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

426/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottság alábbi módosító indítványát:


Módosítási javaslat típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás
A „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatának csökkentése

393 436
a „4204-430119” cím kiadási előirányzatának növelése 393 436

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

427/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

elfogadja dr. Bőhm András módosító indítványát, mely szerint:


Döntés típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás
Az alábbi címek támogatási és kiadási, azon belül működési célú pénzeszköz-átadás Áht.-n kívülre előirányzatának csökkentése
„8108 Centrál Színház Nonprofit Kft.” 56 771
„8109 Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft.” 8 397
„8117 Thália Színház Nonprofit Kft.” 15 025
„8120 Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft.” 20 564
„8121 József Attila Színház Nonprofit Kft.” 44 993
„8122 Madách Színház Nonprofit Kft.” 81 821
„8125 Új Színház Nonprofit Kft.” 32 393
„8128 Örkény István Színház Nonprofit Kft.” 16 989
az alábbi címek támogatási és kiadási, azon belül műk. célú tám. kölcs. nyújtása, visszafiz., tart.
a „91. Kőszínházak művészeti támogatásának céltartaléka” cím kiadási előirányzatának növelése 276 953
Bevételi és kiadási előirányzat módosítása
Az alábbi címek bevétele bevételi, azon belül önk. költs. tám., irányító szervtől kapott tám. előirányzatának csökkentése
„5101 Budapest Bábszínház” 45 308
„5102 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház 16 090
„5107 Radnóti Miklós Színház” 16 951
„5109 Vígszínház” 129 080
„5111 Katona József Színház” 25 945
„5114 Budapesti Operettszínház” 124 147
Az alábbi címek bevétele bevételi, azon belül műk. célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről előirányzatának növelése
„5101 Budapest Bábszínház” 45 308
„5102 Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színház 16 090
„5107 Radnóti Miklós Színház” 16 951
„5109 Vígszínház” 129 080
„5111 Katona József Színház” 25 945
„5114 Budapesti Operettszínház” 124 147
a „91. Kőszínházak művészeti támogatásának céltartaléka” cím kiadási előirányzatának növelése 357 521
Normaszöveg módosítása
Rendelet-tervezet szerinti szövege:
13. § (1) bekezdése
»„Az alábbi címeken tervezett céltartalékok felhasználásáról az ágazatilag érintett bizottság javaslata alapján a főpolgármester dönt, kivéve a céltartalékok közötti átcsoportosítást:
„9102 Egészségügyi tartalék”
„9104 Kulturális tartalék”
„9115 Gyermek- és ifjúságvédelmi kjt. Céltartalék”
„9117 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka”
„9140 Céltartalék az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására”,
„9161 Egészségügyi műszerek tartozékcseréi”«
Módosítási indítvány szerinti új szövege:
13. § (1) bekezdése
»”Az alábbi címeken tervezett céltartalékok felhasználásáról az ágazatilag érintett bizottság javaslata alapján a főpolgármester dönt, kivéve a céltartalékok közötti átcsoportosítást:
„9102 Egészségügyi tartalék”
„9104 Kulturális tartalék”
„9115 Gyermek- és ifjúságvédelmi kjt. Céltartalék”
„9117 Vagyongazdálkodás ingatlanvásárlási céltartaléka”
„9140 Céltartalék az önkéntes tűzoltó egyesületek támogatására”,
„9161 Egészségügyi műszerek tartozék cseréi”
„91.. Kőszínházak művészeti támogatásának céltartaléka”«
Rendelet-tervezet szerinti szövege:
14. paragrafusa
„Az e rendelet
(1) 11-12. §-aiban foglalt főpolgármesterre átruházott előirányzat-módosítási hatáskör 2010. december 31-ig gyakorolható.
(2) 13. §-ában foglalt főpolgármesterre átruházott előirányzat-módosításokhoz a bizottságok javaslataikat legkésőbb 2010. december 7-ig tehetik meg.
(3) 11-13. §-okban meghatározott hatásköreit a főpolgármester a főjegyző ellenjegyzésével, a Közgyűlés Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottsága, valamint érintett szakbizottsága(i) elnöke(i)nek egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolhatja.
(4) 11-13. §-aiban szabályozott ügyeiben a Fővárosi Közgyűlés - a hatáskör eseti jellegű visszavonásával - dönthet.”
Módosító indítvány szerinti szövege:
14. paragrafusa
„Az e rendelet
(1) 11-12. §-aiban foglalt főpolgármesterre átruházott előirányzat-módosítási hatáskör 2010. december 31-ig gyakorolható.
(2) 13. §-ában foglalt főpolgármesterre átruházott előirányzat-módosításokhoz a bizottságok javaslataikat legkésőbb 2010. december 7-ig tehetik meg.
(3) 11-13. §-okban meghatározott hatásköreit a főpolgármester a főjegyző ellenjegyzésével, a Közgyűlés Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottsága, valamint érintett szakbizottsága(i) elnöke(i)nek egyidejű tájékoztatása mellett gyakorolhatja.
(4) 11-13. §-aiban szabályozott ügyeiben a Fővárosi Közgyűlés - a hatáskör eseti jellegű visszavonásával - dönthet.
(5) A „91. Kőszínházak művészeti támogatásának céltartaléka”
(2) bekezdésben meghatározott időpont után fennálló maradványát 2010. évben az (1) bekezdésben meghatározott időpontig a kőszínházak számára a tárgyévben ténylegesen teljesített önkormányzati működési célú támogatás arányában kell felosztani és kiutalni.”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

428/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

elfogadja dr. Steiner Pál és Horváth Csaba módosító indítványát, mely szerint:


Döntés típusa
Módosítás összege
(E Ft)
+ -
Kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás részletezve a 10. számú módosító indítvány 1-2. sz. mellékletekben 4 969 302 4 969 302
Normaszöveg-módosítás
A 2010. évi költségvetési javaslat normaszövegét a 1-2. sz. mellékletek alapján értelemszerűen (bizottsági és főpolgármesteri hatáskör, új címkódok, rendelkezés a céltartalékokról) javasoljuk kiegészíteni.
Az 5. § kiegészül az alábbi, (8)-(10) bekezdésekkel:
„(8) A „9141 Zöldfelületi program és fejlesztés” címen tervezett 1 000 000 ezer Ft előirányzat az alábbi feladatok fedezetét biztosítja:
Állagmegóvás, kiskorrekciók 40 000 ezer Ft,
VIII. ker. Köztársaság tér, játszóeszköz-kihelyezés 40.000 ezer Ft,
XIV. ker Városliget, Állatkerti krt. és a tó közötti terület parkrekonstrukciója 150 000 ezer Ft,
XIV. ker. Városliget, gördeszkás játszótér kialakítása 90 000 ezer Ft,
XIII. ker. Szent István park, rózsakert kialakítása 20 000 ezer Ft,
IX. ker. Nehru park rekonstrukció I. ütem 270 000 ezer Ft,
Emelőkosaras teherautó beszerzése a Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. részére 50 000 ezer Ft,
Park, játszótér-felújítási és fejlesztési program 240 000 ezer Ft
Non-profit szervezetek és lakóközösségek zöldfelületi pályázata 100 000 ezer Ft.
(9) A „9124 Kulturális és közösségi rendezvények céltartaléka” címen megtervezett 57 500 ezer Ft előirányzat az alábbi célokra használható fel:
„Fuss a rákbetegekért” jótékonysági futás 500 ezer Ft,
Az élet menete 15 000 ezer Ft,
Metró Galéria - Faludy centenáriumi kiállítás 2000 ezer Ft,
Diákok színház látogatásának támogatása 40 000 ezer Ft.
(10) A „9120 Nagyrendezvények céltartaléka” címen tervezett előirányzatból az alábbi programokra kell fedezetet biztosítani:
Zsidó Nyári Fesztivál 22 000 ezer Ft,
Évadnyitó Színházi Fesztivál szeptemberben 15 000 ezer Ft,
Gyermekszínházi Szemle 3000 ezer Ft,
A Zene Ünnepe 6000 ezer Ft,
Szünidödő 8000 ezer Ft,
Határon Túli Színházak Vendégjátéka 6000 ezer Ft,
Vendégségben Ifjúsági Találkozó 6000 ezer Ft,
Örökös Tagság gálaműsor és lábnyomok elhelyezése 2000 ezer Ft.”
A 7/A. § (1) bekezdés helyébe az alábbi szövegrész lép, továbbá a § kiegészül az alábbi (4) bekezdéssel:
„(4) A biztonságos gazdálkodás érdekében az általános tartalék előirányzatát 4 000 000 ezer Ft-ra kell feltölteni a 2009. évi pénzmaradvány-elszámolás, illetve az első félévi költségvetési beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg.(4) A 2009. évi pénzmaradvány elszámolás jóváhagyásával egyidejűleg a „9101 Céltartalék a helyi adóhátralékok rendezésére” cím előirányzatát 1 200 000 ezer Ft-ra kell kiegészíteni.”
A 11. § (1) bekezdés d) pontja helyébe az alábbi szövegrész lép:
„d) A „6005 Fővárosi Tűzoltóparancsnokság” címre az elmaradt állami támogatás pótlása miatt, az intézmény működőképességének biztosítása céljából történő átcsoportosítás, részletes igénylés alapján, negyedévenkénti utólagos elszámolási kötelezettséggel az érintett szakbizottság felé.”

429/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a 2009. évi szabad pénzmaradvány terhére a Bajcsy Zsilinszky Kórház A épület felújítására vonatkozóan legfeljebb 650 000 E Ft mértékig fedezetet biztosít.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 8/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendeletét a 2010. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 98/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

430/2010. (III.11.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Pokorni Zoltán módosító indítványát, mely szerint:

„A „Környezetgazdálkodási és energetikai feladatok” között szerepel a Városmajori Park bekerítése a „7331 Környezetvédelmi feladatok” között 500 000 000 Ft összeggel, és a „8141 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.” részére átadott pénzeszközök 2009. évi összege 645 000 000 Ft összeggel, a 2010. évi működési kiadások értéke 1 974 125 000 Ft összeggel kerül megállapításra.

Határidő: azonnal

Felelős: főpolgármester”.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendeletét - az előterjesztői kiegészítéssel és az elfogadott módosításokkal - Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

431/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának 2010-2016. évekre vonatkozó 7 éves fejlesztési tervét a költségvetési rendelet 5. számú táblázata szerint.

432/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja Budapest Főváros Önkormányzatának 2010-2016. évekre vonatkozó finanszírozási prognózisát az előterjesztés 1. számú melléklete szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

433/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy Budapest Főváros Önkormányzata a 2011., 2012. és 2013. évi költségvetéseiben a dologi kiadásokhoz kapcsolódó beszerzési, közbeszerzési eljárásokhoz szükséges fedezet a „7103 Gazdasági és ellátási feladatok”, a „7105 Hivatali informatikai feladatok” és a „7371 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése” címeken biztosítja.

Határidő: a 2011-2013. éves költségvetés készítése

Felelős: főpolgármester

434/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

Az előterjesztői kiegészítést, valamint a megszavazott módosító indítványt figyelembe véve Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetése

kiadási főösszegét 539 297 456 E Ft-ban,

bevételi főösszegét 491 854 429 E Ft-ban,

hiányának összegét 47 443 027 E Ft-ban

állapítja meg.

Emlékmű elhelyezése 1956 emlékére a Gesztenyés kertben.

Előadó: Pokorni Zoltán

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

435/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

hozzájárul ahhoz, hogy a Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat 1956-os emlékműként Nagy Tamás-Meditz Anna-Sziray Zsófia tervezőcsoport által készített pályázati munkát állítsa fel Budapest XII. kerületében, a Gesztenyés kertben.

Egyidejűleg jóváhagyja a Gesztenyés kertben 1991-ben felállított 1956-os emlékmű lebontását, valamint - a vonatkozó jogszabályok és a Budapest XII. kerületi Hegyvidéki Önkormányzat későbbi határozata alapján történő - áthelyezését.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

436/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Ikvai-Szabó Imrének a „Javaslat a Parking Kft. 2010. évi éves közszolgáltatási szerződésére” című előterjesztés 43. pontként történő napirendre vételére vonatkozó indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

437/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi, és 54. pontként tárgyalja meg „A BFVK Zrt. és a FIMŰV Zrt. éves közszolgáltatási szerződés 2010. március 31.-2010. december 31-ig terjedő időszakra” című előterjesztést.

A napirend 50. pontja: Javaslat a főváros városképe és történelme szempontjából meghatározó épített környezet védelméről szóló 54/1993. (1994. II. 1.) Főv. Kgy. rendelet alapján helyi védettség megszüntetése.

Előadó: dr. Ughy Attila

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

438/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

hozzászólási jogot biztosít Cselovszki Zoltán részére.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

439/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

az előterjesztés tárgyalását a következő rendes ülésére elnapolja.

A napirend 51. pontja: A BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 2009. évi költségvetésének teljesítése és a 2010. évi költségvetésének elfogadása.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

440/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Wintermantel Zsoltnak az előterjesztés napirendről történő levételére irányuló ügyrendi indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

441/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság 2009. évi költségvetésének felhasználásáról készült beszámolót az 1. sz. melléklet szerint.

442/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a DBR Metró Projekt Igazgatóság 2010. évi költségvetési előirányzatát a BKV Zrt. DBR Metró Projekt Igazgatóság által összeállított és a 2. sz. mellékletben szereplő költségvetési tervezet alapján 1792,035 M Ft összegben, mely részét képezi a Budapest Főváros 2010. évi költségvetésében a 4-es metró projekt címen szereplő 73 598,7 M Ft előirányzatnak. A Projekt Igazgatóság 2010. évi költségvetése tartalmazza az Igazgatóság jelenleg 40 fős létszámának további 65 fővel történő emelését, a hozzá kapcsolódó bér és járulék növekedésével. Összes létszám: 105 fő (+2 fő külföldi és +2 fő hazai szakértő megbízásos jogviszonyban történő alkalmazásával) ennek alapján a személyi jellegű ráfordítások összes előirányzata 1586,235 M Ft.

443/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Magyar Államkincstár és a BKV Zrt. értesítéséről a DBR Metró Projekt Igazgatóság 2010. évi költségvetésének a Fővárosi Önkormányzat általi elfogadásáról.

Határidő: a költségvetési rendelet hatályba lépését, valamint a KIKSZ jóváhagyását követő 15 munkanap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 52/a. pontja: 2010. évi felújítási és beruházási engedélyezési okmányok.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

444/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja

a) az előterjesztés 4. sz. melléklete, oktatási ágazat, 6224. egyedi azonosító számú felújítási feladatai engedélyokiratát, valamint az 5864. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratának 1. számú módosítását,

b) az előterjesztés 5. sz. melléklete, gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat felújítási feladatai közül a 6215., 6214., 6205. és a 6211. egyedi azonosító számú feladat engedélyokiratait, és felhatalmazza a főpolgármestert az okiratok mellékletekben foglalt tartalommal történő aláírására.

Határidő: a 2010. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

445/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja

a) az előterjesztés 4. sz. melléklete, oktatási ágazat, 6233., 6240. és a 6239. egyedi azonosító számú felújítási feladatai engedélyokiratait,

b) az előterjesztés 5. sz. melléklete, gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat 4283. egyedi azonosító számú felújítási feladatai engedélyokiratát,

c) az előterjesztés 6. sz. melléklete, kulturális ágazat 6299. és a 6301. egyedi azonosító számú felújítási feladatai engedélyokiratait,

és felhatalmazza a főpolgármestert az okiratok mellékletekben foglalt tartalommal történő aláírására.

Határidő: a 2010. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

446/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja

a) az előterjesztés 3. sz. melléklete, szociális ágazat, 6275. és a 6278. egyedi azonosító számú felújítási feladatai engedélyokiratait,

b) az előterjesztés 4. sz. melléklete, oktatási ágazat felújítási feladatai közül a 6220., 6221., 6222., 6231., 6235., 6236., 6234., 6232., 6238., 6225., 6298. és a 6313. egyedi azonosító számú feladat engedélyokiratait,

c) az előterjesztés 5. sz. melléklete, gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat 6204., 4833., 6216., 6206., 6207., 6208., 6209., 6210., 4298., 4275., 6212. és a 6213. egyedi azonosító számú felújítási feladatai engedélyokiratait,

d) az előterjesztés 6. sz. melléklete, kulturális ágazat 6288., 6286., 6289., 6290., 6291., 6296., 6297., 6300., 6302. és a 6304. egyedi azonosító számú felújítási feladatai engedélyokiratait,

és felhatalmazza a főpolgármestert az okiratok mellékletekben foglalt tartalommal történő aláírására.

Határidő: a 2010. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

447/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja

a) az előterjesztés 19. sz. melléklete, szociális ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6089. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát,

b) az előterjesztés 22. sz. melléklete, kulturális ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6312. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát,

és felhatalmazza a főpolgármestert az okiratok mellékletekben foglalt tartalommal történő aláírására.

Határidő: a 2010. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 52/b. pontja: 2010. évi beruházási és felújítási okmányok.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

448/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja

a) az előterjesztés 8. sz. melléklete, közlekedési ágazat, 6303. egyedi azonosító számú felújítási feladatai engedélyokiratát,

b) az előterjesztés 10. sz. melléklete, lakás ágazat 6247. és a 6259. egyedi azonosító számú felújítási feladatai engedélyokiratait,

és felhatalmazza a főpolgármestert az okiratok mellékletekben foglalt tartalommal történő aláírására.

Határidő: a 2010. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

449/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja

a) az előterjesztés 2. sz. melléklete, sport ágazat, 6246., 6244., 6272., 6261., 6256., 6262., 6260. és a 6263. egyedi azonosító számú felújítási feladatai engedélyokiratait,

b) az előterjesztés 9. sz. melléklete, közmű ágazat felújítási feladatai közül a 6292. egyedi azonosító számú feladat engedélyokiratát,

c) az előterjesztés 10. sz. melléklete, lakás ágazat 6241., 6242., 6248., 6249. és a 6250. egyedi azonosító számú felújítási feladatai engedélyokiratait,

és felhatalmazza a főpolgármestert az okiratok mellékletekben foglalt tartalommal történő aláírására.

Határidő: a 2010. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

450/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja

a) az előterjesztés 12. sz. melléklete, közlekedési ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt a 6169., 6170., 6171. és a 6172. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát, 5692. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, az 5772. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 4292., 5524., 4424. és az 1410. egyedi azonosító számú beruházási feladatok célokmányainak 4. sz. módosításait, a 2560. egyedi azonosító számú beruházási feladatok célokmányainak 5. sz. módosításait, valamint a 2543. egyedi azonosító számú beruházási feladat pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás 2. sz. módosítását,

b) az előterjesztés 13. sz. melléklete, vízgazdálkodási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt a 4124. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 5. sz. módosítását, a 6108. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, az 5127. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását, a 4087. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, a 3555. és a 815. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratainak 4. sz. módosításait, valamint a 794. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 6. sz. módosítását,

c) az előterjesztés 16. sz. melléklete, környezetvédelmi ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt a 693. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 5. sz. módosítását és a 6013. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását,

d) az előterjesztés 26. sz. melléklete, főépítészi feladatok, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt az 5648. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert az okiratok mellékletekben foglalt tartalommal történő aláírására.

Határidő: a 2010. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

451/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja

a) az előterjesztés 11. sz. melléklete, lakás ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt a 4932. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 7. sz. módosítását,

b) az előterjesztés 12. sz. melléklete, közlekedési ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt az 5524. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását,

c) az előterjesztés 13. sz. melléklete, vízgazdálkodási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt az 5123., 5122., 5125. és az 5124. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratainak 2. sz. módosításait,

d) az előterjesztés 14. sz. melléklete, egyéb vízgazdálkodási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt az 5948. és a 6115. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratainak 1. sz. módosításait, valamint az 5666. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását,

e) az előterjesztés 15. sz. melléklete, városgazdálkodási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt az 5697. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását,

f) az előterjesztés 16. sz. melléklete, környezetvédelmi ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt az 5407. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert az okiratok mellékletekben foglalt tartalommal történő aláírására.

Határidő: a 2010. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

452/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja

a) az előterjesztés 12. sz. melléklete, közlekedési ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt a 6310. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát, a 6092. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, valamint az 5546. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 2. sz. módosítását,

b) az előterjesztés 16. sz. melléklete, környezetvédelmi ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt a 6287. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát,

c) az előterjesztés 18. sz. melléklete, sport ágazat, 6014. egyedi azonosító számú beruházási feladata engedélyokiratának 1. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert az okiratok mellékletekben foglalt tartalommal történő aláírására.

Határidő: a 2010. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 52/c. pontja: 2010. évi beruházási és felújítási okmányok.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

453/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja

a) az előterjesztés 1. sz. melléklete, egészségügyi ágazat, 5657., 5661., 5664., 5672., 5675., 5678. és az 5882. egyedi azonosító számú felújítási feladatai engedélyokiratait,

b) az előterjesztés 4. sz. melléklete, oktatási ágazat, 6229., 6218. és a 6219. egyedi azonosító számú felújítási feladatai engedélyokiratait,

c) az előterjesztés 5. sz. melléklete, gyermekvédelmi ágazat, 6223. egyedi azonosító számú felújítási feladata engedélyokiratát,

és felhatalmazza a főpolgármestert az okiratok mellékletekben foglalt tartalommal történő aláírására.

Határidő: a 2010. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

454/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja

a) az előterjesztés 1. sz. melléklete, egészségügyi ágazat, 6203., 5673., 5674., 5606., 5614., 5646. és a 6202. egyedi azonosító számú felújítási feladata engedélyokiratait,

b) az előterjesztés 4. sz. melléklete, oktatási ágazat, 6217. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratát,

c) az előterjesztés 6. sz. melléklete, kulturális ágazat, 6253. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratát,

d) az előterjesztés 7. sz. melléklete, gazdasági és ellátási feladatok 6285. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratát,

és felhatalmazza a főpolgármestert az okiratok mellékletekben foglalt tartalommal történő aláírására.

Határidő: a 2010. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

455/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja

a) az előterjesztés 1. sz. melléklete, egészségügyi ágazat, 5796. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratát,

b) az előterjesztés 4. sz. melléklete, oktatási ágazat, 6228., 6230., 6294. és a 6293. egyedi azonosító számú felújítási feladatok engedélyokiratait,

c) az előterjesztés 5. sz. melléklete, gyermekvédelmi ágazat, 4273. és a 6226. egyedi azonosító számú felújítási feladata engedélyokiratait,

d) az előterjesztés 6. sz. melléklete, kulturális ágazat, 6251., 6252., 6254., 6255., 6257. és a 6258. egyedi azonosító számú felújítási feladat engedélyokiratait,

és felhatalmazza a főpolgármestert az okiratok mellékletekben foglalt tartalommal történő aláírására.

Határidő: a 2010. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

456/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja

a) az előterjesztés 17. sz. melléklete, egészségügyi ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt a 3451. és a 2990. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratának 6. sz. módosítását,

b) az előterjesztés 19. sz. melléklete, szociálpolitikai ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt a 92. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratának 1. sz. módosítását, az 5234. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását, valamint a 69. egyedi azonosító számú beruházási feladat célokmányának 7. sz. módosítását,

c) az előterjesztés 20. sz. melléklete, oktatási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt a 3532. egyedi azonosító számú beruházási feladatok célokmányának 4. sz. módosítását, a 2784. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, a 44. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, valamint a 34. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 6. sz. módosítását,

d) az előterjesztés 23. sz. melléklete, informatikai ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt a 2517. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 6. sz. módosítását, a 3398. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, a 2847. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 4. sz. módosítását, valamint az 5979., 5980., 5981. és az 5982. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratainak 1. sz. módosításait azzal, hogy az 5979 számú, „Szerverfarm bővítés” engedélyokirat 1. számú módosításának műszaki tartalma kiegészül az alábbiak szerint: Központi szerverek szünetmentes tápellátásához szükséges eszközök beszerzése, kapcsolódó üzembe helyezési szolgáltatásokkal; illetve az 5981 számú, „Számítástechnikai eszközök II. 2009-2014” engedélyokirat 1. számú módosításának műszaki tartalma kiegészül az alábbiak szerint:Informatikai biztonságtechnikai eszközök beszerzése, kapcsolódó üzembe helyezési szolgáltatások.

e) az előterjesztés 27. sz. melléklete, Központi EU Projekt Megvalósító Alosztály, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt a 6068. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását,

és felhatalmazza a főpolgármestert az okiratok mellékletekben foglalt tartalommal történő aláírására.

Határidő: a 2010. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

457/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja

a) az előterjesztés 18. sz. melléklete, sport ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt az 5691. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, és a 6077. azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását,

b) az előterjesztés 20. sz. melléklete, oktatási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 5415. és az 5291. egyedi azonosító számú beruházási feladatok célokmányainak 4. sz. módosítását, valamint a 6328. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát,

c) az előterjesztés 21. sz. melléklete, gyermek- és ifjúságvédelmi ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6749. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását,

d) az előterjesztés 23. sz. melléklete, informatikai ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő, 300. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 3. sz. módosítását, valamint a 3547. és a 3400. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratainak 2. sz. módosításait,

e) az előterjesztés 24. sz. melléklete, gazdasági, ellátási és igazgatási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt a 6113., 5926. és az 5622. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratainak 1. sz. módosítását, a 6284. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát, valamint a 3330. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 6. sz. módosítását,

f) az előterjesztés 25. sz. melléklete, igazgatási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt a 6309. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratát

és felhatalmazza a főpolgármestert az okiratok mellékletekben foglalt tartalommal történő aláírására.

Határidő: a 2010. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

458/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja

a) az előterjesztés 20. sz. melléklete, oktatási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő, az 5994. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 1. sz. módosítását,

b) az előterjesztés 23. sz. melléklete, informatikai ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 298. egyedi azonosító számú beruházási feladat engedélyokiratának 5. sz. módosítását,

c) az előterjesztés 24. sz. melléklete, gazdasági, ellátási és igazgatási ágazat, „I. Jóváhagyandó okmányok” cím alatt szereplő 6281., 6282. és a 6283. egyedi azonosító számú beruházási feladatok engedélyokiratait,

és felhatalmazza a főpolgármestert az okiratok mellékletekben foglalt tartalommal történő aláírására.

Határidő: a 2010. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

459/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az „Elvi javaslat a „Budapest Komplex Integrált Szennyvíz-elvezetési Projekt” beruházáshoz” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó indítványt.

A napirend 53. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága vezetőjének 2010. évi prémiumfeladatainak kitűzésére.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

460/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

kitűzi dr. Dénes Ákos, a Fővárosi Önkormányzat Csarnok és Piac Igazgatósága vezetője részére az 1. sz. mellékletben foglalt prémiumfeladatokat az abban meghatározott mértékű prémiummal, teljesítési és értékelési határidővel. Felkéri a főpolgármestert, hogy a prémiumfeladatok kiadmányozásáról gondoskodjon.

Határidő: a kiadmányozás tekintetében a 2010. évi költségvetési rendelet hatálybalépését követően 2010. március 31-ig.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 54. pontja: A BFVK Zrt. és a FIMŰV Zrt. éves közszolgáltatási szerződés 2010. március 31.-2010. december 31-ig terjedő időszakra.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

461/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Egerfai József módosító indítványát, mely szerint:

„1. Kiegészíti a BFVK Zrt.-t a 2010. március 31. és december 31. közötti éves közszolgálati szerződésben az ingatlan-értékbecslési feladatok ellátásával a Fővárosi Közgyűlés által 2009. december 16-án elfogadott közszolgálati keretszerződés 5.1.1. c) pontja szerint:

„i. Az ingatlan értékbecslésének előkészítése, az értékbecslési módszer kiválasztása, valamint a szükséges dokumentumok beszerzése (alaprajz, műszaki dokumentáció, tulajdoni lap, térképmásolat).

ii. Közművekkel kapcsolatos egyeztetések és információk beszerzése, építésügyi hatósággal történő konzultáció.

iii. Helyszíni szemle, az ingatlanok helyszíni bejárása, a valós adatok egybevetése a nyilvántartási adatokkal, bejárás dokumentálása (ideértve a fényképfelvételen történő rögzítést is).

iv. Az eredmények közszolgáltató ingatlan-értékesítési adatbázisával történő összehasonlítása.

v. Az ingatlan mikrokörnyezetének tanulmányozása, szakmai konzultáció külső és belső szakértőkkel.

vi. A becsült érték meghatározása, a szakértői anyag lezárása.”

Határidő: 2010. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

2. A Közgyűlés részére benyújtott 2010. március 31. és december 31. közötti éves közszolgálati keretszerződés 2.1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

A 2010. évi előirányzott kompenzáció nettó összege 224 539 ezer forint helyett 276 539 ezer forintban, az alapdíj 180 479 ezer forint helyett 199.601 ezer forintban, a változó díj 21 756 ezer forint helyett 54 634 ezer forintban legyen megállapítva, és ennek megfelelően kerüljön átvezetésre a 2. és 3. számú melléklet, a 9 fő szakértői létszám figyelembevételével.

Határidő: 2010. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

3. A Közgyűlés részére benyújtott 2010. március 31. és december 31. közötti éves közszolgálati keretszerződés 6. pontját ki kell egészíteni a BFVK Zrt. értékbecslési felelősségbiztosításával.

Az ingatlan-értékbecslés tekintetében a felelősségbiztosítás fedezeti értéke 2010. évben 12,5 M Ft.

Határidő: 2010. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

462/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés jóváhagyja és megköti az előterjesztés 1. számú melléklete szerint a BFVK Zrt. 2010. március 31. és 2010. december 31. közötti időre szóló, 2010. évi éves szerződését, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2010.március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

463/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az előterjesztés 2. számú melléklete szerint a FIMŰV Zrt. 2010. évi éves szerződését, egyidejűleg felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2010. március 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

464/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

a FIMŰV Zrt. 2010. évi éves szerződésében foglalt feladatok végrehajtásának fedezeteként csökkenti:

a „7232 FIMŰV Zrt. elszámolás” címen belül

- az önkormányzati sajátos bevételek, azon belül a bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek előirányzatát 130 337 E Ft-tal;

- az intézményi működési bevételek előirányzatát 35 483 E Ft-tal;

- a működési kiadások, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 194 630 E Ft-tal, továbbá

a „7238 Bécsi út 343. vagyonkezelése” címen belül

- az önkormányzati sajátos bevételek, azon belül a bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek előirányzatát 56 616 E Ft-tal;

- az intézményi működési bevételek előirányzatát 14 154 EFt-tal;

- a működési kiadások, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 70 770 E Ft-tal;

a „7371 Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő lakások üzemeltetése” címen belül

- az önkormányzati sajátos bevételek, azon belül a bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek előirányzatát 147 793 E Ft-tal;

- az intézményi működési bevételek előirányzatát 35 051 E Ft-tal;

- a működési kiadások, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 411 786 E Ft-tal;

a „7211 Vállalkozási és Vagyonkezelési feladatok” címen belül

- a működési kiadások, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 82 287 E Ft-tal;

a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 96 274 E Ft-tal;

egyidejűleg növeli

a „8506 Bírságok pótlékok és egyéb sajátos bevételek” cím előirányzatát 320 804 E Ft-tal;

a „8501 Intézményi működési bevételek” cím előirányzatát 78 304 E Ft-tal;

az új „7246 FIMŰV Zrt. közszolgáltatás” címen belül a kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 835 421 E Ft-tal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a Közgyűlés elé.

Határidő: 2010. évi költségvetési rendelet jóváhagyását követő első költségvetési rendeletmódosítás

Felelős: dr. Demszky Gábor

Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő önkormányzati bérlakások eladásának feltételeiről szóló 33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

465/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett döntési javaslatokat, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés megalkotja .../2010. (......) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő önkormányzati bérlakások eladásának feltételeiről szóló 33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Megalkotja .../2010. (......) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.”

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 56. pontja: Javaslat a Heim Pál Gyermekkórház támogatására kártérítési kötelezettség rendezése ügyében.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

474/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

a Heim Pál Gyermekkórház kártérítési kötelezettsége teljesítéséhez 34 275 E Ft támogatást biztosít és kötelezettséget vállal arra, hogy a 2009. évi pénzmaradvány jóváhagyásával egy időben biztosítja az előirányzatot. Felkéri a főpolgármestert, intézkedjen az utalásról.

Határidő: utalásra azonnal.

Felelős: dr. Demszky Gábor

475/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

Az 1118 Heim Pál Gyermekkórház támogatási és kiadási előirányzatát, ezen belül működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre megemeli 34 275 E Ft összeggel.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2009. évi pénzmaradványának jóváhagyása

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 10/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendeletét a 2010. évi átmeneti finanszírozásról és költségvetési gazdálkodásról szóló 98/2009. (XII. 23.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 57. pontja: Dél-budapesti régió vízrendezése c. KMOP-3.3.1/C-2009-0001 sz. projekt támogatási szerződésének 1. sz. módosítása.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

476/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés 1. sz. módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 58. pontja: „Az 1-es és 3-as villamosvonalak továbbfejlesztésének I. üteme, a budapesti, körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként” című, KözOP-5.2.-07-2008-005 kódszámú nagyprojekt támogatási szerződésének megkötése.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

477/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

Vitézy Dávid részére hozzászólási jogot biztosít.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

478/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés nem kívánja megvalósítani „Az 1-es és 3-as villamosvonalak továbbfejlesztésének I. üteme a budapesti, körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként” című projektet, és így a megítélt 33 136 Mrd Ft vissza nem térítendő támogatást nem veszi igénybe. Emiatt

a) a projekt megvalósításának elmaradására tekintettel eleget tesz a projekt előkészítése tárgyában kötött támogatási szerződés szerinti visszafizetési, fizetési kötelezettségeinek a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az „1-es és 3-as villamosvonalak továbbfejlesztése I. ütem” feladat 2010. évi előirányzata terhére. Felkéri a főpolgármestert, hogy az ehhez szükséges költségvetési rendelet- és okirat-módosításokról szóló előterjesztést a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésére terjessze be

b) úgy dönt, hogy a tárgyi projektre elkülönített saját forrást az 1-es villamos Fehérvári útig történő meghosszabbítására kívánja felhasználni. Felkéri a főpolgármestert, hogy az ehhez szükséges költségvetési rendelet- és okirat-módosításokról szóló előterjesztést a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésére terjessze be

Határidő: Fővárosi Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

479/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés nem kívánja megvalósítani „Az 1-es és 3-as villamosvonalak továbbfejlesztésének I. üteme a budapesti, körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként” című projektet, és így a megítélt 33,136 Mrd Ft vissza nem térítendő támogatást nem veszi igénybe. Emiatt a projekt megvalósításának elmaradására tekintettel eleget tesz az projekt előkészítése tárgyában kötött támogatási szerződés szerinti visszafizetési, fizetési kötelezettségeinek a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az „1-es és 3-as villamosvonalak továbbfejlesztése I. ütem” feladat 2010. évi előirányzata terhére.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az ehhez szükséges költségvetési rendelet- és okirat-módosításokról szóló előterjesztést a Fővárosi Közgyűlés soron következő ülésére terjessze be.

Határidő: Főváros Közgyűlés soron következő ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

Felkéri a főpolgármestert, hogy vizsgálja felül „Az 1-es és 3-as villamosvonalak továbbfejlesztésnek I. üteme a budapesti, körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként” c. projekt műszaki tartalmát, és folytassa le a szükséges egyeztetéseket annak ismételt benyújthatósága és támogatása érdekében.

Határidő: 2010. május 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

480/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

felkéri a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Közlekedési Operatív Programok Irányító Hatóságát, hogy „Az 1-es és 3-as villamosvonalak továbbfejlesztésének I. üteme, a budapesti, körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként” című, KözOP-5.2.-07-2008-005 kódszámú nagyprojekt támogatási szerződésének megkötésére rendelkezésre álló határidőt hosszabbítsa meg, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy készítsen előterjesztést a 4. sz. melléklet szerinti, „Az 1-es és 3-as villamos továbbfejlesztésének I. üteme a budapesti körgyűrűs közúti vasútvonalak fejlesztésének részeként - KözOP-5.2.0-07-2008-0005 projekt kockázati elemeinek feltárása a projekt megvalósítása, illetve annak elmaradása esetén” című dokumentumban foglalt problémák kezelésére vonatkozóan.

Határidő: 2010. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

481/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újra kíván szavazni a „Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő önkormányzati bérlakások eladásának feltételeiről szóló 33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című előterjesztés napirendre vételéről.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

482/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy ismételten napirendjére veszi és most kívánja tárgyalni a „Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő önkormányzati bérlakások eladásának feltételeiről szóló 33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

483/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy ismételten napirendjére veszi és a következő napirend után tárgyalja meg „Az 1-es és 3-as villamosvonalak továbbfejlesztésének I. üteme, a budapesti, körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként” című, „KözOP-5.2-07-2008-005 kódszámú nagyprojekt támogatási szerződésének megkötése” című előterjesztést.

Javaslat a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő önkormányzati bérlakások eladásának feltételeiről szóló 33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet, valamint a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 11/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő önkormányzati bérlakások eladásának feltételeiről szóló 33/1994. (VI. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, az előterjesztés 1. számú melléklete szerinti tartalommal.

Megalkotja 12/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő önkormányzati lakások bérletéről, a lakbérek mértékéről, valamint a Fővárosi Önkormányzatot megillető bérlőkiválasztási jogok hasznosításának szabályairól szóló 29/2006. (VI. 12.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

„Az 1-es és 3-as villamosvonalak továbbfejlesztésének I. üteme, a budapesti, körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként” című, KözOP-5.2.-07-2008-005 kódszámú nagyprojekt támogatási szerződésének megkötése.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

484/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy indítson belső revíziós vizsgálatot az 1-es és 3-as villamosvonalak meghosszabbítására vonatkozó uniós fejlesztési projekt előkészítésére vonatkozóan, mely belső revíziós vizsgálat tárja fel a beruházás előkészítésének teljes folyamatát és szabályszerűségét, a Főváros érdekeinek érvényesülését, a tervezői szerződések megkötésének folyamatát és szabályszerűségét, ezen szerződéseken belül a teljesítések és azok igazolásának szakmai és pénzügyi megfelelőségét, jogszerűségét, továbbá azt, hogy a főjegyző által azonosított előkészítési hibák és kockázatok az előkészítésre kötött vállalkozói szerződésekben miként kerültek kezelésre, ezen hiányosságok kapcsán az előkészítést végző vállalkozók felé a Fővárosi Önkormányzat milyen megrendelői igényekkel lépett fel, és mit érvényesített.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a belső revíziós vizsgálat eredményét tárja 2010. június 15-ig a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2010. június 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 59. pontja: A „Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása” című projekt megvalósítási koncepciója.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

485/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el »A „Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása” című projekt megvalósítási koncepciója« című előterjesztés vitájának félbeszakítására és a „Javaslat a Parking Kft. 2010. évi éves közszolgáltatási szerződésére” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó ügyrendi indítványt.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2010. március 10-11-i ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére