A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2010. június 3-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

997/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 66. pontként tárgyalja meg a „Javaslat TÁMOP és KMOP oktatási ágazati projektek támogatási szerződéseinek módosítására - IV. ütem” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

998/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 88. pontként tárgyalja meg a „Javaslat az „SZ” jelű - szabadidősport, a „D” jelű - diáksport és az „R” jelű - szövetségi rendezvények támogatására - benyújtott pályázatok kedvezményezettjeinek támogatására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

999/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 62. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XXI. Ady Endre út” című projekt támogatási szerződése 1. sz. módosításának aláírására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1000/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 48. pontként tárgyalja meg a „BKSZT szerződésmódosítás jóváhagyási jog átruházása” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1001/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 56. pontként tárgyalja meg a „A Budapesti Vidámpark Zrt. revizori vizsgálatával kapcsolatos döntések” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1002/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el „A BKV Zrt. 2009. évi beszámolója és 2010. évi üzleti terve” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1003/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 47. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” projekthez szükséges jogi személyiségű önkormányzati társulás létrehozatalára és a BKISZ projekt második fordulós KEOP pályázatához kapcsolódó döntések meghozatalára, továbbá agglomerációs szennyvízdíj bevezetésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1004/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 1/a. pontként tárgyalja meg a „Javaslat bizottsági tagcserére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1005/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 89. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a 2010. évi önkormányzati választási időszakhoz kapcsolódóan alkalmi plakáthelyek kialakítására, egységes fővárosi plakáthely-térképpel és Etikai Kódexszel” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1006/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és ebédszünet utáni első pontként tárgyalja meg a „Budapest Szíve Program Reprezentatív kaputérség kiépítése II. ütem kiemelt projektjavaslathoz kapcsolódó döntések” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1007/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 1/b. pontként tárgyalja meg a „Javaslat bizottsági tagcserére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1008/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 12. pontként tárgyalja meg a „Települési folyékony hulladék leeresztőhelyek megszüntetése - rendeletmódosítás” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1009/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 42. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VI. és VII. kerületi tagkönyvtárai integrációjának megvalósítására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1010/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 1/d. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Szent Imre Kórház tulajdonosi felügyelőtanácsába tag cseréjére” és 1/e. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. felügyelőbizottsági tagjának és könyvvizsgálójának megválasztására” című előterjesztéseket.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1011/2010.(VI. 3.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 1/g. pontként tárgyalja meg a „Javaslat felügyelőbizottsági tagok cseréjére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1012/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a díszpolgári cím és a „Pro Urbe Budapest” díj adományozását előkészítő Ideiglenes Bizottság megválasztására” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1013/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház főigazgatójának kinevezésére és munkaszerződésének megkötésére” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1014/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 1/i. pontként tárgyalja meg az „Javaslat Fejes Istvánnak, a Hungária Általános Iskola és Kollégium igazgatójának magasabb vezetői megbízására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1015/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 1/a. pontként tárgyalja meg a „A vizsgálóbiztos jelentése Deli Albert, az Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola intézményvezetője fegyelmi eljárása ügyében” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1016/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat 26 nevelési-oktatási intézmény intézményvezetői megbízásra” című előterjesztés 1/b. pontként történő tárgyalására vonatkozó indítványt.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1017/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az „A kedvezményes tanulói és nyugdíjas vonaljegy bevezetéséről” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1018/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 40. napirendi pontként tárgyalja meg a „Tájékoztató a 4-es metró projekt 2010. I. negyedévi előrehaladásáról” című tájékoztatót.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1019/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat gazdasági társaságokban személyi változásokra” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó javaslatot.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1020/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újra kíván szavazni a „Javaslat gazdasági társaságokban személyi változásokra” című előterjesztés napirendre vételéről.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1021/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 1/f. pontként tárgyalja meg a „Javaslat gazdasági társaságokban személyi változásokra” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1022/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 1/e. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. felügyelőbizottsági tagjainak és könyvvizsgálójának megválasztására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1023/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 8. pontként tárgyalja meg az „Ideiglenes Bizottság a Nagy Értékű Beruházások Előkészítésének és Megvalósításának Vizsgálatára jelentéstételi határidejének módosítása” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1024/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1/a. A vizsgálóbiztos jelentése Deli Albert, az Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola intézményvezetője fegyelmi eljárása ügyében.

1/b. Javaslat bizottsági tagcserére.

1/c. Javaslat bizottsági tagcserére.

1/d. Javaslat a Szent Imre Kórház tulajdonosi felügyelőtanácsába tag cseréjére.

1/e. Javaslat a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. felügyelőbizottsági tagjának és könyvvizsgálójának megválasztására.

1/f. Javaslat gazdasági társaságokban személyi változásokra.

1/g. Javaslat felügyelőbizottsági tagok cseréjére.

1/h. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház főigazgatójának kinevezésére és munkaszerződésének megkötésére.

1/i. Javaslat Fejes Istvánnak, a Hungária Általános Iskola és Kollégium igazgatójának magasabb vezetői megbízására.

2. Javaslat a parkolással kapcsolatos rendelet megalkotására.

3. Az 1-es és 3-as villamos vonalak továbbfejlesztésének I. üteme, a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként” című projekt ismételt benyújtása - műszaki tartalom módosítás és szervezeti feltételek biztosítása.

4. Javaslat a „Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása” című projekt megvalósításához szükséges tulajdonosi hozzájárulás kiadására.

5. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására (Budapest II. kerület, Pasaréti út - Riadó utca - Hűvösvölgyi út - Hidász utca által határolt területre) .

6. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására Budapest XI. ker. Újbuda, Rimaszombati út - Balatoni út - (756/7) hrsz.-ú terület - M1-M7 autópálya bevezető szakasza - Neszmélyi köz - Budaörsi út - Szent Kristóf u. - Pecz Samu u. - Ugron Gábor u. - Bozókvár u. - Budaörsi út - 2802 hrsz.-ú és 2801 hrsz.-ú telkek által határolt területre vonatkozó Kerületi Szabályozási Terv.

7. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására - Budapest III. kerület, Északi Városkapu területének Kerületi Szabályozási Terve.

8. Ideiglenes Bizottság a Nagy Értékű Beruházások Előkészítésének és Megvalósításának Vizsgálatára jelentéstételi határidejének módosítása.

9. A 2020-as Budapesti Olimpiai Nagyprojekt Master Planja és a kapcsolódó fejlesztések költséghaszon elemzése, költséghatékonysági vizsgálata.

10. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására (Budapest XXI. kerület, Ráckevei-Duna - Gubacsi híd - Duna u. - Ady út - Előd u. - Corvin út - Szabadkikötő út - által határolt területre.

11. „A budapesti Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer fejlesztése” c. projekt jelenlegi helyzetének bemutatása és ütemezése.

12. Margit híd lezárása kapcsán a BKV Zrt. által végzett tömegközlekedési többletszolgáltatás teljesítésének kompenzálása.

13. Települési folyékony hulladék leeresztőhelyek megszüntetése - rendeletmódosítás.

14. Javaslat „A budapesti Margit híd pillérszobrainak restaurálása, valamint a hiányzó „Hercules” szobor rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárás tekintetében.

15. Egyszemélyes gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megválasztása.

16. A többszemélyes gazdasági társaságok személyi ügyei.

17. Javaslat a Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány alapító okiratának módosítására.

18. Javaslat a FOK Nonprofit Kft. alapító okiratának módosítására.

19. Javaslat a Budapesti Német Iskola Alapítvány alapító okiratának módosítására.

20. Közhasznúsági jelentés és beszámoló a Támasz Alapítvány 2009. évi működéséről, valamint javaslat az alapítvány alapító okiratának módosítására.

21. Javaslat a KMOP-2.1.1/A-2008-0013 azonosítószámú „Budapest XXI. kerület csepeli gerincút kiépítése (I. ütem)” c. projekt megvalósításához szükséges, budapesti 210.142. hrsz.-ú ingatlan tulajdonjogának megszerzésére és a projekt támogatási szerződésének 2. számú módosítására.

22. Javaslat a díszpolgári cím és a „Pro Urbe Budapest” díj adományozását előkészítő Ideiglenes Bizottság megválasztására.

23. Javaslat 26 nevelési-oktatási intézmény intézményvezetői megbízásra.

24. Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel fennálló megállapodás módosítására.

25. A BKSZ Budapesti Közhasznú Kft. ügyvezetésének megbízatása.

26. Javaslat a HOSTIS Közalapítvány alapító okiratának módosítására.

27. A végelszámolás alatt álló Budai Gyermekkórház és rendelőintézet Kht. „v. a.” és a Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. „v. a.” pereinek lezárása, és alperesként történő átvételre való előkészítése.

28. Javaslat a Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht. „v. a.” felügyelőbizottsági tagjainak és könyvvizsgálójának megválasztására.

29. Javaslat gyermekvédelmi intézmények alapító okiratainak módosítására.

30. Javaslat a Studio Metropolitana Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évi, éves közszolgáltatási szerződésének módosítására.

31. Javaslat „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése” - a haladási feltételek javítása a Baross utcában” c. KMOP-2.3.1/B-08-2009-0001 projekt támogatási szerződésének 1. módosítására.

32. Javaslat „Budapest Főváros - Nagykörúti előnyben részesítés” c. KMOP-2.3.1/B-08-2009-0007 projekt támogatási szerződésének 1. módosítására.

33. A 2010. évi Sárkányhajó VB támogatásának ügye.

34. Javaslat a nevelési-oktatási intézmények 2009. évi intézményi- és feladatracionalizáláshoz kapcsolódó végleges létszámcsökkentések miatt felmerült kiadások részletes elszámolására, központi költségvetésből történő biztosítására benyújtandó végleges pályázati anyagra.

35. Javaslat a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet, „A” épület részleges felújítása feladat (Azonosító: 6367) engedélyokiratának jóváhagyására.

36. Javaslat egészségügyi intézmények akadálymentesítési feladatainak engedélyokirat módosítására.

37. A Budapesti Közlekedési Szövetség 2010. évi finanszírozását biztosító szerződések megkötése.

38. Az FTSZV Kft.-nél a XVIII. kerületi Önkormányzat adóhatósága által kivetett építmény- és telekadó okán kialakult fizetési nehézségekről.

39. Javaslat a „Te jössz!” és a „Jogom van, kötelességem van...” című pályázatok támogatott pályamunkáira.

40. Tájékoztató a 4-es metró projekt 2010. I. negyedévi előrehaladásáról.

41. Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VI. és VII. kerületi tagkönyvtárai integrációjának megvalósítására.

42. Az M-2 metróvonal járműállomány cseréje fejlesztési célú végleges pénzeszköz átadás-átvétele tőketartalékba helyezéssel tárgyú megállapodás 2. sz. módosítása.

43. Javaslat a Kelet-nyugati (M2) metróvonal felújítása tárgyú végleges pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás 2. sz. módosítására.

44. Dohányzási tilalom bevezetése a budapesti aluljárókban.

45. A fővárosi aluljárók térfigyelő rendszerének üzemeltetése.

46. Javaslat a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” projekthez szükséges jogi személyiségű önkormányzati társulás létrehozatalára és a BKISZ projekt második fordulós KEOP pályázatához kapcsolódó döntések meghozatalára, továbbá agglomerációs szennyvízdíj bevezetésére.

47. BKSZT szerződésmódosítás jóváhagyási jog átruházása.

48. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

49. Budapest főváros szmogriadó tervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítása.

50. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

51. Javaslat a SZERSA által bérelt Bp. IX., Soroksári út 75-77. sz. alatti ingatlan bérleti díjának csökkentése és az óvadék fizetésének felfüggesztése ügyében.

52. Javaslat az Európai Unió URBACT II program ROMA-NET című projektjének második szakaszára vonatkozó partnerségi megállapodás megkötésére.

53. 2009. évi felüljáró felújítása 1. csoport engedélyokiratának 2. sz. módosítása.

54. A Budapesti Vidámpark Zrt. revizori vizsgálatával kapcsolatos döntések.

55. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi módosított közfoglalkoztatási tervének, valamint a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Esély Nonprofit Kft. között fennálló közszolgáltatási szerződés módosításának elfogadására.

56. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (Kamaraerdő) területén lévő „Bagolyvár” kápolnára vonatkozó használati megállapodás megkötésére.

57. Javaslat a BMK TÁMOP-5.2.5. B-10/1 KMR pályázatához fenntartói nyilatkozat kiadására és a BMK alapító okiratának módosítására.

58. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet „80111-5 Óvodai nevelés (85.10 Iskolai előkészítő oktatás)” és „55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés (56.29 Egyéb vendéglátás)” megjelölésű szakfeladatainak 2010. szeptember 1-jétől történő megszüntetésére, az intézmény alapító okiratának módosításával.

59. Pályázat tűzoltó laktanyák felújításának támogatására.

60. Javaslat a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XXI. Ady Endre út” című projekt támogatási szerződése 1. sz. módosításának aláírására.

61. A Vállalkozási és Vagyonkezelési Ügyosztály ügykörébe tartozó korlátolt felelősségű társaságok ügyvezetőinek 2009. évi prémiumfeladatai teljesítésének értékelése és 2010. évre kitűzendő prémiumfeladatai.

62. Végleges döntés meghozatala a FŐGÁZ Ingatlanhasznosító és Forgalmazó Kft. Főgáz Zrt.-be történő beolvadásáról.

63. Javaslat a BSE támogatására.

64. Javaslat TÁMOP és KMOP oktatási ágazati projektek támogatási szerződéseinek módosítására - IV. ütem.

65. Javaslat oktatási intézményi fejlesztéseket segítő pályázatok támogatására.

66. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház 2009. évi prevenciós szűrőprogram elszámolási határidejének módosítására.

67. Javaslat a gyermekvédelmi ágazathoz tartozó intézményvezetők részére prémium előleg kifizetésére.

68. Javaslat a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítására.

69. Kérelem a helyi közösségi közlekedés normatív támogatására.

70. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és az EKZ 6 ÖVT-E Kft. közötti, az Árkád üzletközpont bővítéséhez kapcsolódó megállapodás módosítására.

71. Javaslat az Európai Mobilitási Héthez és az Autómentes Naphoz való csatlakozás alapjául szolgáló 2010. évi Karta elfogadására.

72. Előterjesztés a központi és fővárosi céltámogatással 2007-2008. évben megépült Budapest XVIII. kerületi szennyvízcsatorna-hálózat befejezett, aktivált eszközként történő átadás-átvételére.

73. Javaslat a dunai alsó rakpartok nevének megváltoztatására.

74. Javaslat a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője részére a 2009. évi prémiuma kifizetésére, illetve a 2010. évi prémiumfeladatainak kitűzésére.

75. Javaslat a BTH Budapesti Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetőjének az éves megbízási díján felüli, a 2009. évi eredményhez kötött átalány megbízási díj kifizetésére, illetve a 2010. évi megbízási díján felüli eredményhez kötött átalány megbízási díj kifizetésének feladataira.

76. „Összefogás az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére és alkalmazkodás a klímaváltozáshoz” nyilatkozat.

77. Javaslat az Élet Menete Alapítvány részére megítélt támogatás átutalásának engedélyezésére.

78. Az „RSD vízminőségének javítása, átvezetési projektelem” pályázat, kötelezettség vállaló nyilatkozat.

79. Támogatási kérelem a közforgalmú folyami révek és kompok felújítási támogatásához.

80. Beszámoló a Fővárosi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról.

81. Javaslat a XXII. kerületi Landler utca Szent Flórián utcára történő megváltoztatására.

82. A Fővárosi Egészségközpont Zrt.-vel kapcsolatos egyes kérdések.

83. Javaslat a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. felügyelőbizottsági tagjainak és könyvvizsgálójának megválasztására.

84. Javaslat egyedi kérelmek támogatására a „8413 Sportcélú támogatás” cím előirányzata terhére.

85. Javaslat az „SZ” jelű - szabadidősport, a „D” jelű - diáksport és az „R” jelű - szövetségi rendezvények támogatására - benyújtott pályázatok kedvezményezettjeinek támogatására.

86. Javaslat a 2010. évi önkormányzati választási időszakhoz kapcsolódóan alkalmi plakáthelyek kialakítására, egységes fővárosi plakáthely-térképpel és Etikai Kódexszel.

87. Javaslat támogatások utalásának engedélyezésére az Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret terhére.

88. Javaslat a „8206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret” cím terhére történő támogatás utalásának engedélyezésére.

89. Beszámoló a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága 2009. II. félévi tevékenységéről.

90. Javaslat a „Szónokok Hordója” civil fórum tér kialakítására vonatkozó előterjesztések végleges visszavonására és a kapcsolódó határozatok hatályon kívül helyezésére.

91. Budapest Bullion Nemesfém-kereskedelmi és Szolgáltató Kft. fellebbezése a főpolgármester FPH003/590-2/2010. számú, névhasználatot elutasító határozata ellen.

92. Szelényi Béláné fellebbezése a főpolgármester FPH003/586-5/2010. számú személyi térítési díjat megállapító határozata ellen.

93/a. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Ebédszünet utáni első napirend: Budapest Szíve Program Reprezentatív kaputérség kiépítése II. ütem kiemelt projektjavaslathoz kapcsolódó döntések.

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1028/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 1/b. pontként tárgyalja meg a „Javaslat 26 nevelési-oktatási intézmény intézményvezetői megbízására” című előterjesztést.

A napirend 1/b. pontja: Javaslat 26 nevelési-oktatási intézmény intézményvezetői megbízására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1029/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Kucsák László és Németh Zoltán módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés megbízza Kúti Lászlót a Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium (1088 Budapest, Ludovika tér 1.) megbízott magasabb vezetői - intézményvezetői - feladatok ellátásával 2010. augusztus 16. napjától 2015. augusztus 15. napjáig terjedő határozott időre. Ez a határozott idejű magasabb vezetői megbízás nem érinti Kúti László fenti intézményben fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1030/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újra kíván szavazni Kucsák László és Németh Zoltán módosító indítványáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1031/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Kucsák László és Németh Zoltán módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés megbízza Kúti Lászlót a Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium (1088 Budapest, Ludovika tér 1.) megbízott magasabb vezetői - intézményvezetői - feladatok ellátásával 2010. augusztus 16. napjától 2015. augusztus 15. napjáig terjedő határozott időre. Ez a határozott idejű magasabb vezetői megbízás nem érinti Kúti László fenti intézményben fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1032/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Kucsák László és Németh Zoltán módosító indítványát, mely szerint: „A Fővárosi Közgyűlés megbízza Fábián Zoltánt a Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium (1097 Budapest, Timót u. 3.) megbízott magasabb vezetői - intézményvezetői - feladatok ellátásával 2010. augusztus 15. napjától 2015. augusztus 15. napjáig terjedő határozott időre. Ez a határozott idejű magasabb vezetői megbízás nem érinti Fábián Zoltán fenti intézményben fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1033/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

megbízza Metzger Balázst a 3. sz. Fővárosi Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői és Rehabilitációs Bizottság és Gyógypedagógiai Szolgáltató Központ (1052 Budapest, Deák Ferenc u. 17.) megbízott magasabb vezetői - intézményvezetői - feladatainak ellátásával 2010. augusztus 16. napjától 2015. augusztus 15. napjáig terjedő határozott időre. Ez a határozott idejű magasabb vezetői megbízás nem érinti Metzger Balázs fenti intézményben fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1034/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Metzger Balázs illetményét a Kjt. 61. §, 64. §, 66. § és 70. §-ában foglaltak szerint az „I” fizetési osztály, 9-es fizetési fokozata alapján, figyelemmel a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14/C. §-a alapján az alábbi részletezés szerint állapítja meg:

Kjt. szerinti garantált illetmény: 216 900 Ft
Többletképesítésekhez kapcsolódó %-os illetmény 10% 21 700 Ft
(pszichoped. szak, közoktatás vezető)
Garantált összegen felüli - munkáltatói döntésen alapuló - illetményrész a Kjt. 66. § (7) bekezdése alapján 120 000 Ft
illetmény összesen: 358 600 Ft
Illetménypótlékok:
Magasabb vezetői pótlék a Kjt. 70. § (2) bek. a) pontja alapján (a pótlékalap 250%-a) 50 000 Ft
gyógypedagógiai pótlék
a 138/1992. Korm. rendelet 15. § (2) bek. d) pontja alapján (38%) 7 600 Ft
felzárkóztatási pótlék
a 138/1992. Korm. rendelet 15. § (6) bek. a) pontja alapján (15%) 3 000 Ft
különlegesen nehéz körülmények között végzett munka utáni pótlék a 138/1992. Korm. rendelet 15. § (6) bek. c) pontja alapján (70%) 14 000 Ft
Mindösszesen: 433 200 Ft

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1035/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 1033-1034/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2010. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1036/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Megbízza Borosné Szél Máriát az Arany János Műszaki Szakközépiskola és Szakiskola (1072 Budapest, Nyár u. 9.) megbízott magasabb vezetői - intézményvezetői - feladatainak ellátásával 2010. augusztus 16. napjától 2015. augusztus 15. napjáig terjedő határozott időre. Ez a határozott idejű magasabb vezetői megbízás nem érinti Borosné Szél Mária fenti intézményben fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1037/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Borosné Szél Mária illetményét Kjt. 61. §, 64. §, 66. § és 70. §-ában foglaltak szerint az „I” fizetési osztály, 9-es fizetési fokozata alapján, figyelemmel a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14/C. §-a alapján az alábbi részletezés szerint állapítja meg:

Kjt. szerinti garantált illetmény: 216 900 Ft
Többletképesítésekhez kapcsolódó %-os illetmény 10% 21 700 Ft
(fizika., közokt. vez.)
Garantált összegen felüli - munkáltatói döntésen alapuló - illetményrész a Kjt. 66. § (8) bekezdése alapján 100 000 Ft
illetmény összesen: 338 600 Ft
Illetménypótlékok:
Magasabb vezetői pótlék a Kjt. 70. § (2) bek. a) pontja alapján (a pótlékalap 300%-a) 60 000 Ft
Mindösszesen: 398 600 Ft

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1038/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 1036-1037/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2010. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1039/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Megbízza Ozsváth Lászlót a Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1139 Budapest, Váci út 179-183.) megbízott magasabb vezetői - intézményvezetői - feladatainak ellátásával 2010. augusztus 16. napjától 2015. augusztus 15. napjáig terjedő határozott időre. Ezzel egyidejűleg 2010. augusztus 16. napjától kinevezi a fenti intézményben, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyba.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1040/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Ozsváth László illetményét a Kjt. 61. §, 64. §, 66. § és 70. §-ában foglaltak szerint az „I” fizetési osztály, 12-es fizetési fokozata alapján, figyelemmel a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14/C. §-a alapján az alábbi részletezés szerint állapítja meg:

Kjt. szerinti garantált illetmény: 242 500 Ft
Többletképesítésekhez kapcsolódó %-os illetmény 10% 24 200 Ft
(gépészmérnök, közoktatás vezető)
Garantált összegen felüli - munkáltatói döntésen alapuló - illetményrész a Kjt. 66. § (8) bekezdése alapján 100 000 Ft
illetmény összesen: 366 700 Ft
Illetménypótlékok:
Magasabb vezetői pótlék a Kjt. 70. § (2) bek. a) pontja alapján (a pótlékalap 300%-a) 60 000 Ft
Mindösszesen: 426 700 Ft

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1041/2010.(VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 1039-1040/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2010. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1042/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Megbízza Gáti Csillát a Csepeli Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola (1212 Budapest, Petőfi tér 1.) megbízott magasabb vezetői - intézményvezetői - feladatainak ellátásával 2010. augusztus 16. napjától 2015. augusztus 15. napjáig terjedő határozott időre. Ez a határozott idejű magasabb vezetői megbízás nem érinti Gáti Csilla fenti intézményben fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1043/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Gáti Csilla illetményét Kjt. 61. §, 64. §, 66. § és 70. §-ában foglaltak szerint az „I” fizetési osztály, 9-es fizetési fokozata alapján, figyelemmel a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14/C. §-a alapján az alábbi részletezés szerint állapítja meg:

Kjt. szerinti garantált illetmény: 216 900 Ft
Többletképesítésekhez kapcsolódó %-os illetmény 10% 21 700 Ft
(történelem, közokt. vez.)
Garantált összegen felüli - munkáltatói döntésen alapuló - illetményrész a Kjt. 66. § (8) bekezdése alapján 60 000 Ft
illetmény összesen: 298 600 Ft
Illetménypótlékok:
Magasabb vezetői pótlék a Kjt. 70. § (2) bek. a) pontja alapján (a pótlékalap 300%-a) 60 000 Ft
Mindösszesen: 358 600 Ft

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1044/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 1042-1043/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2010. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1045/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Megbízza Szentgyörgyiné Gyöngyösi Évát az Eötvös Loránd Szakközépiskola és Szakiskola (1204 Budapest, Török Flóris u. 89.) megbízott magasabb vezetői - intézményvezetői - feladatok ellátásával 2010. augusztus 16. napjától 2015. augusztus 15. napjáig terjedő határozott időre. Ez a határozott idejű magasabb vezetői megbízás nem érinti Szentgyörgyiné Gyöngyösi Éva fenti intézményben fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1046/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Szentgyörgyiné Gyöngyösi Éva illetményét a Kjt. 61. §, 64. §, 66. § és 70. §-ában foglaltak szerint az „I” fizetési osztály, 11-es fizetési fokozata alapján, figyelemmel a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14/C. §-a alapján az alábbi részletezés szerint állapítja meg:

Kjt. szerinti garantált illetmény: 233 900 Ft
Többletképesítésekhez kapcsolódó %-os illetmény 10% 23 400 Ft
(gépészmérnök, közoktatás vezető)
Garantált összegen felüli - munkáltatói döntésen alapuló - illetményrész a Kjt. 66. § (8) bekezdése alapján 60 000 Ft
illetmény összesen: 317 300 Ft
Illetménypótlékok:
Magasabb vezetői pótlék a Kjt. 70. § (2) bek. a) pontja alapján (a pótlékalap 300%-a) 60 000 Ft
Mindösszesen: 377 300 Ft

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1047/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 1045-1046/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2010. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1048/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Megbízza Veres Katalint a Fábry Zoltán Középiskolás Leánykollégium (1014 Budapest, Hársfa u. 4.) megbízott magasabb vezetői - intézményvezetői - feladatok ellátásával 2010. augusztus 16. napjától 2015. augusztus 15. napjáig terjedő határozott időre. Ez a határozott idejű magasabb vezetői megbízás nem érinti Veres Katalin fenti intézményben fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1049/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Veres Katalin illetményét a Kjt. 61. §, 64. §, 66. § és 70. §-ában foglaltak szerint az „I” fizetési osztály, 11-es fizetési fokozata alapján, figyelemmel a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14/C. §-a alapján az alábbi részletezés szerint állapítja meg:

Kjt. szerinti garantált illetmény: 233 900 Ft
Többletképesítésekhez kapcsolódó %-os illetmény 10% 23 400 Ft
(szlovák szak, közoktatás vezető)
Garantált összegen felüli - munkáltatói döntésen alapuló - illetményrész a Kjt. 66. § (7) bekezdése alapján 90 000 Ft
illetmény összesen: 347 300 Ft
Illetménypótlékok:
Magasabb vezetői pótlék a Kjt. 70. § (2) bek. a) pontja alapján (a pótlékalap 250%-a) 50 000 Ft
Mindösszesen: 397 300 Ft

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1050/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 1048-1049/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2010. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1051/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Megbízza Hámori Veronikát a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (1082 Budapest, Horváth Mihály tér 8.) megbízott magasabb vezetői - intézményvezetői - feladatainak ellátásával 2010. augusztus 16. napjától 2015. augusztus 15. napjáig terjedő határozott időre. Ez a határozott idejű magasabb vezetői megbízás nem érinti Hámori Veronika fenti intézményben fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1052/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Hámori Veronika illetményét Kjt. 61. §, 64. §, 66. § és 70. §-ában foglaltak szerint az „I” fizetési osztály, 14-es fizetési fokozata alapján, figyelemmel a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14/C. §-a alapján az alábbi részletezés szerint állapítja meg:

Kjt. szerinti garantált illetmény: 262 300 Ft
Többletképesítésekhez kapcsolódó %-os illetmény 10% 26 200 Ft
(fizika., közokt. vez.)
Garantált összegen felüli - munkáltatói döntésen alapuló - illetményrész a Kjt. 66. § (7) bekezdése alapján 224 600 Ft
illetmény összesen: 513 100 Ft
Illetménypótlékok:
Magasabb vezetői pótlék a Kjt. 70. § (2) bek. a) pontja alapján (a pótlékalap 300%-a) 60 000 Ft
Gyakorlóiskolai pótlék 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 15. § (2) bek. e) pontja alapján (a pótlékalap 42%-a) 8 400 Ft
Mindösszesen: 581 500 Ft

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1053/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 1051-1052/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2010. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1054/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

A Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola (1106 Budapest, Maglódi út 8.) magasabb vezetői feladatainak ellátására, az 1922/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. határozattal kiírt pályázati felhívásra 1 pályázat érkezett, amely érvénytelen volt, ezért eredménytelenné nyilvánítja a pályázati eljárást.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1055/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Giorgio Perlasca Kereskedelmi, Vendéglátóipari Szakközépiskola és Szakiskola (1106 Budapest, Maglódi út 8.) vezetésével kapcsolatos feladatokat 2010. augusztus 16. napjától 2011. augusztus 15. napjáig - a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (16) bekezdése alapján - a közoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott helyettesítés rendje szerint kell ellátni.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1056/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Megbízza Mándi Tibornét a Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona (1147 Budapest, Miskolci u. 77.) megbízott magasabb vezetői - intézményvezetői - feladatainak ellátásával 2010. augusztus 16. napjától 2015. augusztus 15. napjáig terjedő határozott időre. Ez a határozott idejű magasabb vezetői megbízás nem érinti Mándi Tiborné fenti intézményben fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1057/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Mándi Tiborné illetményét a Kjt. 61. §, 64. §, 66. § és 70. §-ában foglaltak szerint az „G” fizetési osztály, 13-as fizetési fokozata alapján, figyelemmel a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14/C. §-a alapján az alábbi részletezés szerint állapítja meg:

Kjt. szerinti garantált illetmény: 201 000 Ft
Többletképesítésekhez kapcsolódó %-os illetmény 10% 20 100 Ft
(oligofrén, közoktatás vezető)
Garantált összegen felüli - munkáltatói döntésen alapuló - illetményrész a Kjt. 66. § (8) bekezdése alapján 100 000 Ft
illetmény összesen: 321 100 Ft
Illetménypótlékok:
Magasabb vezetői pótlék a Kjt. 70. § (2) bek. a) pontja alapján (a pótlékalap 300%-a) 60 000 Ft
gyógypedagógiai pótlék a 138/1992 Korm. rendelet 15. § (2) bek. d) pontja alapján (38%) 7 600 Ft
felzárkóztatási pótlék a 138/1992 Korm. rendelet 15. § (6) bek. a) pontja alapján (15%) 3 000 Ft
különlegesen nehéz körülmények között végzett munka utánimpótlék a 138/1992 Korm. rendelet 15. § (6) bek. c) pontja alapján (70%) 14 000 Ft
Mindösszesen: 405 700 Ft

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1058/2010.(VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 1056-1057/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2010. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1059/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Megbízza Plánk Tibort a Hunfalvy János Fővárosi Gyakorló, Kéttannyelvű Külkereskedelmi Közgazdasági Szakközépiskola (1011 Budapest, Ponty u. 3.) megbízott magasabb vezetői - intézményvezetői - feladatok ellátásával 2010. augusztus 16. napjától 2015. augusztus 15. napjáig terjedő határozott időre. Ez a határozott idejű magasabb vezetői megbízás nem érinti Plánk Tibor fenti intézményben fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1060/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Plánk Tibor illetményét Kjt. 61. §, 64. §, 66. § és 70. §-ában foglaltak szerint az „I” fizetési osztály, 8-as fizetési fokozata alapján, figyelemmel a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14/C. §-a alapján az alábbi részletezés szerint állapítja meg:

Kjt. szerinti garantált illetmény: 208 400 Ft
Többletképesítésekhez kapcsolódó %-os illetmény 10% 20 800 Ft
(fizika, közokt. vez.)
Garantált összegen felüli - munkáltatói döntésen alapuló - illetményrész a Kjt. 66. § (7) bekezdése alapján 130 000 Ft
illetmény összesen: 359 200 Ft
Illetménypótlékok:
Magasabb vezetői pótlék a Kjt. 70. § (2) bek. a) pontja alapján (a pótlékalap 300%-a) 60 000 Ft
Mindösszesen: 419 200 Ft

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1061/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 1059-1060/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2010. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1062/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Megbízza Menyhárt Pált a Jaschik Álmos Művészeti Szakképző Iskola (1097 Budapest, Illatos út 2-4.) megbízott magasabb vezetői - intézményvezetői - feladatok ellátásával 2010. augusztus 16. napjától 2015. augusztus 15. napjáig terjedő határozott időre. Ez a határozott idejű magasabb vezetői megbízás nem érinti Menyhárt Pál fenti intézményben fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1063/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Menyhárt Pál illetményét Kjt. 61. §, 64. §, 66. § és 70. §-ában foglaltak szerint az „I” fizetési osztály, 14-es fizetési fokozata alapján, figyelemmel a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14/C. §-a alapján az alábbi részletezés szerint állapítja meg:

Kjt. szerinti garantált illetmény: 262 300 Ft
Többletképesítésekhez kapcsolódó %-os illetmény 10% 26 200 Ft
(műszaki tanár, közokt. vez.)
Garantált összegen felüli - munkáltatói döntésen alapuló - illetményrész a Kjt. 66. § (7) bekezdése alapján 160 000 Ft
illetmény összesen: 448 500 Ft
Illetménypótlékok:
Magasabb vezetői pótlék a Kjt. 70. § (2) bek. a) pontja alapján (a pótlékalap 300%-a) 60 000 Ft
Mindösszesen: 508 500 Ft

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1064/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 1062-1063/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2010. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1065/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Megbízza Perlakiné Cserni Mónikát a Kanizsay Dorottya Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium (1043 Budapest, Kassai u. 24/A.) megbízott magasabb vezetői - intézményvezetői - feladatok ellátásával 2010. augusztus 16. napjától 2015. augusztus 15. napjáig terjedő határozott időre. Ez a határozott idejű magasabb vezetői megbízás nem érinti Perlakiné Cserni Mónika fenti intézményben fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1066/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Perlakiné Cserni Mónika illetményét Kjt. 61. §, 64. §, 66. § és 70. §-ában foglaltak szerint az „I” fizetési osztály, 8-as fizetési fokozata alapján, figyelemmel a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14/C. §-a alapján az alábbi részletezés szerint állapítja meg:

Kjt. szerinti garantált illetmény: 208 400 Ft
Többletképesítésekhez kapcsolódó %-os illetmény 10% 20 800 Ft
(számítástechnika, közokt. vez.)
Garantált összegen felüli - munkáltatói döntésen alapuló - illetményrész a Kjt. 66. § (8) bekezdése alapján 60 000 Ft
illetmény összesen: 289 200 Ft
Illetménypótlékok:
Magasabb vezetői pótlék a Kjt. 70. § (2) bek. a) pontja alapján (a pótlékalap 300%-a) 60 000 Ft
Mindösszesen: 349 200 Ft

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1067/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 1065-1066/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2010. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1068/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Megbízza Szokolainé Takács Erzsébetet a Mechatronikai Szakközépiskola és Gimnázium (1118 Budapest, Rétköz u. 39.) megbízott magasabb vezetői - intézményvezetői - feladatok ellátásával 2010. augusztus 16. napjától 2015. augusztus 15. napjáig terjedő határozott időre. Ez a határozott idejű magasabb vezetői megbízás nem érinti Szokolainé Takács Erzsébet fenti intézményben fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1069/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Szokolainé Takács Erzsébet illetményét Kjt. 61. §, 64. §, 66. § és 70. §-ában foglaltak szerint az „I” fizetési osztály, 9-es fizetési fokozata alapján, figyelemmel a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14/C. §-a alapján az alábbi részletezés szerint állapítja meg:

Kjt. szerinti garantált illetmény: 242 500 Ft
Többletképesítésekhez kapcsolódó %-os illetmény 10% 24 200 Ft
(fizika, közokt. vez.)
Garantált összegen felüli - munkáltatói döntésen alapuló - illetményrész a Kjt. 66. § (8) bekezdése alapján 60 000 Ft
illetmény összesen: 326 700 Ft
Illetménypótlékok:
Magasabb vezetői pótlék a Kjt. 70. § (2) bek. a) pontja alapján (a pótlékalap 300%-a) 60 000 Ft
Mindösszesen: 386 700 Ft

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1070/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 1068-1069/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2010. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1071/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Megbízza Fenyvessy Gábort a Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskola (1144 Budapest, Kerepesi út 124.) megbízott magasabb vezetői - intézményvezetői - feladatok ellátásával 2010. augusztus 16. napjától 2015. augusztus 15. napjáig terjedő határozott időre. Ez a határozott idejű magasabb vezetői megbízás nem érinti Fenyvessy Gábor fenti intézményben fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1072/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Fenyvessy Gábor illetményét Kjt. 61. §, 64. §, 66. § és 70. §-ában foglaltak szerint az „I” fizetési osztály, 7-es fizetési fokozata alapján, figyelemmel a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14/C. §-a alapján az alábbi részletezés szerint állapítja meg:

Kjt. szerinti garantált illetmény: 197 700 Ft
Többletképesítésekhez kapcsolódó %-os illetmény 10% 19 800 Ft
(magyar, közokt. vez.)
Garantált összegen felüli - munkáltatói döntésen alapuló - illetményrész a Kjt. 66. § (7) bekezdése alapján 100 000 Ft
illetmény összesen: 317 500 Ft
Illetménypótlékok:
Magasabb vezetői pótlék a Kjt. 70. § (2) bek. a) pontja alapján (a pótlékalap 300%-a) 60 000 Ft
Mindösszesen: 377 500 Ft

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1073/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 1071-1072/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2010. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1074/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola (1117 Budapest, Fehérvári út 10.) magasabb vezetői feladatainak ellátására, az 1922/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. határozattal kiírt pályázati felhívásra 2 pályázat érkezett, amelyek közül az egyik érvénytelen, a másik érvényes volt, de ez utóbbi kellő szakmai támogatottságának hiányára figyelemmel eredménytelenné nyilvánítja a pályázati eljárást.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1075/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Az Öveges József Gyakorló Középiskola és Szakiskola (1117 Budapest, Fehérvári út 10.) vezetésével kapcsolatos feladatokat 2010. augusztus 16. napjától 2011. augusztus 15. napjáig - a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (16) bekezdése alapján - a közoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott helyettesítés rendje szerint kell ellátni.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1076/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Megbízza Babosa Antalt a Pataky István Fővárosi Gyakorló Híradásipari és Informatikai Szakközépiskola (1101 Budapest, Salgótarjáni út 53/B.) megbízott magasabb vezetői - intézményvezetői - feladatok ellátásával 2010. augusztus 16. napjától 2015. augusztus 15. napjáig terjedő határozott időre. Ez a határozott idejű magasabb vezetői megbízás nem érinti Babosa Antal fenti intézményben fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1077/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Babosa Antal illetményét a Kjt. 61. §, 64. §, 66. § és 70. §-ában foglaltak szerint az „I” fizetési osztály, 11-es fizetési fokozata alapján, figyelemmel a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14/C. §-a alapján az alábbi részletezés szerint állapítja meg:

Kjt. szerinti garantált illetmény: 233 900 Ft
Többletképesítésekhez kapcsolódó %-os illetmény 10% 23 400 Ft
(gépészmérnök, közoktatás vezető)
Garantált összegen felüli - munkáltatói döntésen alapuló - illetményrész a Kjt. 66. § (7) bekezdése alapján 150 000 Ft
illetmény összesen: 407 300 Ft
Illetménypótlékok:
Magasabb vezetői pótlék a Kjt. 70. § (2) bek. a) pontja alapján (a pótlékalap 300%-a) 60 000 Ft
munkaközösség vezető 138/1992. (X. 8) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésének c) pontja alapján (a pótlékalap 24%) 4 800 Ft
Mindösszesen: 472 100 Ft

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1078/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 1076-1077/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2010. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1079/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Megbízza Molnár Zoltánt a Pesti Barnabás Élelmiszeripari Szakképző Iskola és Gimnázium (1062 Budapest, Andrássy út 63-65.) megbízott magasabb vezetői - intézményvezetői - feladatok ellátásával 2010. augusztus 16. napjától 2015. augusztus 15. napjáig terjedő határozott időre. Ez a határozott idejű magasabb vezetői megbízás nem érinti Molnár Zoltán fenti intézményben fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1080/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Molnár Zoltán illetményét a Kjt. 61. §, 64. §, 66. § és 70. §-ában foglaltak szerint az „I” fizetési osztály, 7-es fizetési fokozata alapján, figyelemmel a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14/C. §-a alapján az alábbi részletezés szerint állapítja meg:

Kjt. szerinti garantált illetmény: 197 700 Ft
Többletképesítésekhez kapcsolódó %-os illetmény 10% 19 800 Ft
(élelmiszertechnológia, közoktatás vezető)
Garantált összegen felüli - munkáltatói döntésen alapuló - illetményrész a Kjt. 66. § (8) bekezdése alapján 60 000 Ft
illetmény összesen: 277 500 Ft
Illetménypótlékok:
Magasabb vezetői pótlék a Kjt. 70. § (2) bek. a) pontja alapján (a pótlékalap 300%-a) 60 000 Ft
Mindösszesen: 337 500 Ft

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1081/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 1079-1080/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2010. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1082/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Megbízza Hakkel Ildikót a Pogány Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Szakközépiskola és Gimnázium (1183 Budapest, Thököly út 11.) megbízott magasabb vezetői - intézményvezetői - feladatok ellátásával 2010. augusztus 16. napjától 2015. augusztus 15. napjáig terjedő határozott időre. Ez a határozott idejű magasabb vezetői megbízás nem érinti Hakkel Ildikó fenti intézményben fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1083/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Hakkel Ildikó illetményét a Kjt. 61. §, 64. §, 66. § és 70. §-ában foglaltak szerint az „I” fizetési osztály, 9-es fizetési fokozata alapján, figyelemmel a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14/C. §-a alapján az alábbi részletezés szerint állapítja meg:

Kjt. szerinti garantált illetmény: 216 900 Ft
Többletképesítésekhez kapcsolódó %-os illetmény 10% 21 700 Ft
(biológus, közoktatás vezető)
Garantált összegen felüli - munkáltatói döntésen alapuló - illetményrész a Kjt. 66. § (8) bekezdése alapján 60 000 Ft
illetmény összesen: 298 600 Ft
Illetménypótlékok:
Magasabb vezetői pótlék a Kjt. 70. § (2) bek. a) pontja alapján (a pótlékalap 300%-a) 60 000 Ft
Mindösszesen: 358 600 Ft

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1084/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 1082-1083/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2010. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1085/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Megbízza Gavallérné Kancsal Ágnest a Raoul Wallenberg Humán Szakképző Iskola és Gimnázium (1088 Budapest, Ludovika tér 1.) megbízott magasabb vezetői - intézményvezetői - feladatok ellátásával 2010. augusztus 16. napjától 2015. augusztus 15. napjáig terjedő határozott időre. Ez a határozott idejű magasabb vezetői megbízás nem érinti Gavallérné Kancsal Ágnes fenti intézményben fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1086/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Gavallérné Kancsal Ágnes illetményét Kjt. 61. §, 64. §, 66. § és 70. §-ában foglaltak szerint az „I” fizetési osztály, 8-as fizetési fokozata alapján, figyelemmel a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14/C. §-a alapján az alábbi részletezés szerint állapítja meg:

Kjt. szerinti garantált illetmény: 208 400 Ft
Többletképesítésekhez kapcsolódó %-os illetmény 7% 14 600 Ft
(közokt. vez.)
Garantált összegen felüli - munkáltatói döntésen alapuló - illetményrész a Kjt. 66. § (8) bekezdése alapján 100 000 Ft
illetmény összesen: 323 000 Ft
Illetménypótlékok:
Magasabb vezetői pótlék a Kjt. 70. § (2) bek. a) pontja alapján (a pótlékalap 300%-a) 60 000 Ft
Mindösszesen: 383 000 Ft

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1087/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 1085-1086/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2010. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1088/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Megbízza Varga Andrást a Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola (1087 Budapest, Mosonyi u. 6.) megbízott magasabb vezetői - intézményvezetői - feladatok ellátásával 2010. augusztus 16. napjától 2015. augusztus 15. napjáig terjedő határozott időre. Ez a határozott idejű magasabb vezetői megbízás nem érinti Varga András fenti intézményben fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1089/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Varga András illetményét Kjt. 61. §, 64. §, 66. § és 70. §-ában foglaltak szerint az „I” fizetési osztály, 14-es fizetési fokozata alapján, figyelemmel a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14/C. §-a alapján az alábbi részletezés szerint állapítja meg:

Kjt. szerinti garantált illetmény: 262 300 Ft
Többletképesítésekhez kapcsolódó %-os illetmény 7% 18 400 Ft
(közokt. vez.)
Garantált összegen felüli - munkáltatói döntésen alapuló - illetményrész a Kjt. 66. § (7) bekezdése alapján 130 000 Ft
illetmény összesen: 410 700 Ft
Illetménypótlékok:
Magasabb vezetői pótlék a Kjt. 70. § (2) bek. a) pontja alapján (a pótlékalap 300%-a) 60 000 Ft
Mindösszesen: 470 700 Ft

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1090/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 1088-1089/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2010. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1091/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Megbízza Spiesz Tamást a Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium (1097 Budapest, Timót u. 3.) megbízott magasabb vezetői - intézményvezetői - feladatok ellátásával 2010. augusztus 15. napjától 2015. augusztus 15. napjáig terjedő határozott időre. Ez a határozott idejű magasabb vezetői megbízás nem érinti Spiesz Tamás fenti intézményben fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1092/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Spiesz Tamás illetményét Kjt. 61. §, 64. §, 66. § és 70. §-ában foglaltak szerint az „I” fizetési osztály, 5-ös fizetési fokozata alapján, figyelemmel a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14/C. §-a alapján az alábbi részletezés szerint állapítja meg:

Kjt. szerinti garantált illetmény: 176 400 Ft
Többletképesítésekhez kapcsolódó %-os illetmény 10% 17 600 Ft
(európa szakértő, közokt. vez.)
Garantált összegen felüli - munkáltatói döntésen alapuló - illetményrész a Kjt. 66. § (8) bekezdése alapján 100 000 Ft
illetmény összesen: 294 000 Ft
Illetménypótlékok:
Magasabb vezetői pótlék a Kjt. 70. § (2) bek. a) pontja alapján (a pótlékalap 300%-a) 60 000 Ft
Nyelvpótlék a Kjt. 74. § (5) bekezdése alapján középfokú nyelvvizsga (a pótlékalap 50%-a) 10 000 Ft
Mindösszesen: 364 000 Ft

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1093/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 1091-1092/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2010. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1094/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

A Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon (1139 Budapest, Lomb u. 1-7.) magasabb vezetői feladatainak ellátására, az 1922/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. határozattal kiírt pályázati felhívásra 3 pályázat érkezett, amelyek közül egyet visszavontak, kettő pedig érvénytelen volt, ezért eredménytelenné nyilvánítja a pályázati eljárást.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1095/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Diákotthon (1139 Budapest, Lomb u. 1-7.) vezetésével kapcsolatos feladatokat 2010. augusztus 16. napjától 2011. augusztus 15. napjáig - a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (16) bekezdése alapján - a közoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában meghatározott helyettesítés rendje szerint kell ellátni.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1096/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Megbízza Kiss Józsefet a Terézvárosi Középfokú Kollégium (1061 Budapest, Hegedű u. 1.) megbízott magasabb vezetői - intézményvezetői - feladatok ellátásával 2010. augusztus 16. napjától 2015. augusztus 15. napjáig terjedő határozott időre. Ez a határozott idejű magasabb vezetői megbízás nem érinti Kiss József fenti intézményben fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát.

Határidő: 2010. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1097/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Kiss József illetményét a Kjt. 61. §, 64. §, 66. § és 70. §-ában foglaltak szerint a „H” fizetési osztály, 14-es fizetési fokozata alapján, figyelemmel a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14/C. §-a alapján az alábbi részletezés szerint állapítja meg:

Kjt. szerinti garantált illetmény: 235 700 Ft
Többletképesítésekhez kapcsolódó %-os illetmény 7% 16 500 Ft
(magyar szak)
Garantált összegen felüli - munkáltatói döntésen alapuló - illetményrész a Kjt. 66. § (7) bekezdése alapján 160 000 Ft
illetmény összesen: 412 200 Ft
Illetménypótlékok:
Magasabb vezetői pótlék a Kjt. 70. § (2) bek. a) pontja alapján (a pótlékalap 250%-a) 50 000 Ft
Mindösszesen: 462 200 Ft

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1098/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 1096-1097/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1099/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Megbízza Zombori Bélát az Újpesti Két Tanítási Nyelvű Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Gimnázium (1041 Budapest, Görgey A. út 26.) megbízott magasabb vezetői - intézményvezetői - feladatok ellátásával 2010. augusztus 16. napjától 2015. augusztus 15. napjáig terjedő határozott időre. Ez a határozott idejű magasabb vezetői megbízás nem érinti Zombori Béla fenti intézményben fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1100/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Zombori Béla illetményét Kjt. 61. §, 64. §, 66. § és 70. §-ában foglaltak szerint az „I” fizetési osztály, 13-as fizetési fokozata alapján, figyelemmel a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14/C. §-a alapján az alábbi részletezés szerint állapítja meg:

Kjt. szerinti garantált illetmény: 252 400 Ft
Többletképesítésekhez kapcsolódó %-os illetmény 10% 25 200 Ft
(vill. mérnök., közokt. vez.)
Garantált összegen felüli - munkáltatói döntésen alapuló - illetményrész a Kjt. 66. § (7) bekezdése alapján 235 000 Ft
illetmény összesen: 512 600 Ft
Illetménypótlékok:
Magasabb vezetői pótlék a Kjt. 70. § (2) bek. a) pontja alapján (a pótlékalap 300%-a) 60 000 Ft
Mindösszesen: 572 600 Ft

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1101/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az

1099-1100/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2010. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1102/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Megbízza dr. Varga Zoltánt a Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépiskola és Szakiskola (1039 Budapest, Hatvany L. u. 7.) megbízott magasabb vezetői - intézményvezetői - feladatok ellátásával 2010. augusztus 16. napjától 2015. augusztus 15. napjáig terjedő határozott időre. Ez a határozott idejű magasabb vezetői megbízás nem érinti dr. Varga Zoltán fenti intézményben fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1103/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Dr. Varga Zoltán illetményét Kjt. 61. §, 64. §, 66. § és 70. §-ában foglaltak szerint az „I” fizetési osztály, 4-es fizetési fokozata alapján, figyelemmel a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14/C. §-a alapján az alábbi részletezés szerint állapítja meg:

Kjt. szerinti garantált illetmény: 186 900 Ft
Többletképesítésekhez kapcsolódó %-os illetmény 10% 18 700 Ft
(phd szervezés, közokt. vez.)
Garantált összegen felüli - munkáltatói döntésen alapuló - illetményrész a Kjt. 66. § (8) bekezdése alapján 60 000 Ft
illetmény összesen: 265 600 Ft
Illetménypótlékok:
Magasabb vezetői pótlék a Kjt. 70. § (2) bek. a) pontja alapján (a pótlékalap 300%-a) 60 000 Ft
Mindösszesen: 325 600 Ft

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1104/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 1102-1103/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2010. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1105/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Megbízza Tóbi Máriát a Vécsey János Kollégium (1035 Budapest, Szél u. 11-13.) megbízott magasabb vezetői - intézményvezetői - feladatok ellátásával 2010. augusztus 16. napjától 2015. augusztus 15. napjáig terjedő határozott időre. Ez a határozott idejű magasabb vezetői megbízás nem érinti Tóbi Mária fenti intézményben fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1106/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Tóbi Mária illetményét a Kjt. 61. §, 64. §, 66. § és 70. §-ában foglaltak szerint az „I” fizetési osztály, 13-as fizetési fokozata alapján, figyelemmel a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14/C. §-a alapján az alábbi részletezés szerint állapítja meg:

Kjt. szerinti garantált illetmény: 252 400 Ft
Többletképesítésekhez kapcsolódó %-os illetmény 10% 25 200 Ft
(népművelő és könyvtáros, közoktatás vezető)
Garantált összegen felüli - munkáltatói döntésen alapuló - illetményrész a Kjt. 66. § (7) bekezdése alapján 100 000 Ft
illetmény összesen: 377 600 Ft
Illetménypótlékok:
Magasabb vezetői pótlék a Kjt. 70. § (2) bek. a) pontja alapján (a pótlékalap 250%-a) 50 000 Ft
Mindösszesen: 427 600 Ft

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1107/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 1105-1106/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: 2010. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 1/c. pontja: Javaslat bizottsági tagcserére.

Előadó: Hock Zoltán

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1108/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

2010. június 3-i hatállyal dr. Vaskor László lemondása miatt a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság tagjává Hegedűs Mátét megválasztja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 1/d. pontja: Javaslat bizottsági tagcserére.

Előadó: dr. Steiner Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1109/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

a Gazdasági Bizottságba Wieszt János helyére megválasztja Gy. Németh Erzsébetet.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1110/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Az Oktatási és Ifjúságpolitikai Bizottságba Wieszt János helyére megválasztja Bánsághi Tamást.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 1/e. pontja: Javaslat a Szent Imre Kórház tulajdonosi felügyelőtanácsában tag cseréjére.

Előadó: dr. Steiner Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1111/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

a Szent Imre Kórház tulajdonosi felügyelőtanácsa tagjai közül 2010. június 3-i hatállyal visszahívja az alábbi személyt: Wieszt János

1112/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

A Szent Imre Kórház tulajdonosi felügyelőtanácsa tagjának megválasztja 2010. június 3-i hatállyal, önkormányzati képviselői mandátuma lejárta végéig Danielisz Bélát.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 1/f. pontja: Javaslat a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. felügyelőbizottsági tagjainak és könyvvizsgálójának megválasztására.

Előadó: dr. Steiner Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1113/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló - 45/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelettel módosított - 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés b) és c) pontjaiban foglaltak alapján a FEBESZ Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Társaság felügyelőbizottságából 2010. június 3-i hatállyal visszahívja az alábbi személyt: Danielisz Béla.

- A Társaság felügyelőbizottságába megválasztja 2010. június 3-tól 2011. május 31-ig terjedő időszakra Kardos Pétert, díjazását a többi tagéval azonos összegben állapítja meg.

Felhatalmazza a főpolgármestert a fenti személyi változások átvezetését tartalmazó alapító okirat módosítására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 1/g. pontja: Javaslat gazdasági társaságokban személyi változásokra.

Előadó: dr. Steiner Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1114/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló - 45/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelettel módosított - 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés b) és c) pontjaiban foglaltak alapján a FŐKÉTÜSZ Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Társaság felügyelőbizottságából 2010. június 3-i hatállyal visszahívja az alábbi személyt: Wieszt János.

- A Társaság felügyelőbizottságába megválasztja 2010. június 3-tól 2011. május 31-ig terjedő időszakra Gy. Németh Erzsébetet, díjazását a többi tagéval azonos összegben állapítja meg.

Felhatalmazza a főpolgármestert a fenti személyi változások átvezetését tartalmazó alapító okirat módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1115/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló - 45/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelettel módosított - 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés b) és c) pontjaiban foglaltak alapján a PARKING Kft. legfőbb szervének hatáskörében eljárva úgy dönt, hogy a Társaság felügyelőbizottságából 2010. június 3-i hatállyal Móricz Eszter lemondását tudomásul veszi.

- A Társaság felügyelőbizottságába megválasztja 2010. június 3-tól 2011. május 31-ig terjedő időszakra Bihary Gábort, díjazását a többi tagéval azonos összegben állapítja meg.

Felhatalmazza a főpolgármestert a fenti személyi változások átvezetését tartalmazó alapító okirat módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1116/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

A BTI Zrt. felügyelőbizottságából Bánsághi Tamás lemondását 2010. június 3. napjával tudomásul veszi.

- A Társaság felügyelőbizottságába megválasztja 2010. június 3-tól 2011. május 31-ig terjedő időszakra Kardos Pétert, díjazását a többi tagéval azonos összegben állapítja meg.

Felhatalmazza a főpolgármestert a fenti személyi változások átvezetését tartalmazó alapító okirat módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1117/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

A Nagybani Piac Zrt. felügyelőbizottságából Bihary Gábor lemondását 2010. június 3-i hatállyal tudomásul veszi.

- Felhatalmazza a főpolgármestert a fenti személyi változás átvezetését tartalmazó alapító okirat módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 1/h. pontja: Javaslat felügyelőbizottsági tagok cseréjére.

Előadók: Csomós Miklós, Ughy Attila

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1118/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

elfogadja L. Simon László lemondását a Thália Színház Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagságáról 2010. május 14-i hatállyal, egyben megválasztja Csabafi Róbertet a Thália Színház Nonprofit Kft. felügyelőbizottsága tagjának 2010. június 3-i hatállyal.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 1/i. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház főigazgatójának kinevezésére és munkaszerződésének megkötésére.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1119/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a határozati javaslat 1/a. verzióját, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés munkáltatói jogkörében eljárva - mérlegelve a benyújtott pályázatokat véleményező Eseti Bizottság írásba foglalt véleményét - úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház főigazgatói állására kiírt pályázati felhívásra jelentkező dr. Badacsonyi Szabolcs pályázatát elfogadja és 2010. június 4-ei hatállyal megbízza a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház vezetésével.

Jóváhagyja, megköti a pályázatot elnyert dr. Badacsonyi Szabolccsal 2010. június 4-től határozatlan időre szóló, az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti munkaszerződést a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház főigazgatói (magasabb vezetői) feladatainak ellátására. A munkavégzés helye: 1089 Budapest, Üllői út 86., illetménye havi bruttó 900 000 Ft, (azaz kilencszázezer forint).

Felhatalmazza a főpolgármestert a csatolt munkaszerződés aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1120/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

munkáltatói jogkörében eljárva - mérlegelve a benyújtott pályázatokat véleményező Eseti Bizottság írásba foglalt véleményét - úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház főigazgatói állására kiírt pályázati felhívásra jelentkező dr. Harmat György pályázatát elfogadja és 2010. június 4-ei hatállyal megbízza a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház vezetésével.

1121/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a pályázatot elnyert dr. Harmat Györggyel 2010. június 4-től határozatlan időre szóló, az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti munkaszerződést a Fővárosi Önkormányzat Heim Pál Gyermekkórház főigazgatói (magasabb vezetői) feladatainak ellátására. A munkavégzés helye: 1089 Budapest, Üllői út 86., illetménye havi bruttó 900 000 Ft, (azaz kilencszázezer forint).

Felhatalmazza a főpolgármestert a csatolt munkaszerződés aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 1/j. pontja: Javaslat Fejes Istvánnak, a Hungária Általános Iskola és Kollégium igazgatójának magasabb vezetői megbízására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1122/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma (1192 Budapest, Hungária út 36.) magasabb vezetői feladatainak ellátására a 2078/2009. (XI. 26.) Főv. Kgy. határozattal kiírt pályázati felhívás szempontjából megfelelőnek, érvényesnek ítéli Fejes István pályázatát.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1123/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Megbízza Fejes Istvánt a Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Általános Iskolája és Kollégiumában (1192 Budapest, Hungária út 36.) megbízott magasabb vezetői - intézményvezetői - feladatok ellátásával 2010. szeptember 1. napjától 2015. augusztus 31. napjáig terjedő határozott időre. Ez a határozott idejű magasabb vezetői megbízás nem érinti Fejes István fenti intézményben fennálló, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyát.

Határidő: 2010. július 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1124/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Fejes István illetményét a Kjt. 61. §, 64. §, és 70. §-ában foglaltak szerint az „I” fizetési osztály 12. fizetési fokozat alapján - figyelemmel egyrészt a Kjt. 66. § (7) bekezdésében, másrészt a 138/1992. Korm. rendelet 14/C. §-ában és 15. § (6) bekezdésében foglaltakra - az alábbiak szerint állapítja meg:

Kjt. szerinti garantált illetmény: 242 500 Ft
Többletképesítésekhez kapcsolódó %-os illetmény (10%) 24 250 Ft
(tört.szakos középiskolai tanár + szociális szakvizsga)
Összesen 266 750 Ft
Összesen kerekítve 266 800 Ft
A garantált összegen felüli - munkáltatói döntésen alapuló - illetményrész a Kjt 66. § (7) bekezdése alapján 148 100 Ft
illetmény összesen: 414 900 Ft
Illetmény pótlékok:
Magasabb vezetői pótlék a Kjt. 70. § (2) bek. a) pontja alapján és a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14/C. § (1) bekezdés c) pontja alapján (a pótlékalap 250%-a) 50 000 Ft
Gyermek- és ifjúságvédelmi intézményi pótlék a 138/1992. (X. 8.) Korm. Rendelet 18. § (2) bekezdésének d) pontja alapján (a pótlékalap 15%-a) 3 000 Ft
Felzárkóztatási pótlék a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 15. § (6) bekezdésének a) pontja alapján (a pótlékalap 15%-a) 3 000 Ft
Mindösszesen: 470 900 Ft

1125/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a magasabb vezetői megbízással kapcsolatos munkaügyi intézkedéseket tegye meg és a munkáltatói intézkedéseket kiadmányozza.

Határidő: 2010. július 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 2. pontja: Javaslat a parkolással kapcsolatos rendelet megalkotására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1126/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Szalkai Istvánnak az előterjesztés 2. számú melléklete VIII. fejezetének alábbi módosítását:

„VIII. FEJEZET

Városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulás

39. § (1) A városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulás - kérelemre -

a) Belügyminisztérium alárendeltségébe tartozó fegyveres és rendvédelmi szervek

b) Honvédelmi Minisztérium alárendeltségébe tartozó fegyveres és rendvédelmi szervek

c) Katasztrófavédelmi és tűzoltó szervek

d) A Vám- és Pénzügyőrség Közép-magyarországi Regionális Parancsnoksága és

e) a Fővárosi Közterület-felügyelet

f) Információs Hivatal

használatában lévő, megkülönböztető fény és hangjelzéssel fel nem szerelt személygépkocsijaira, valamint 3500 kilogramm megengedett össztömeget meg nem haladó tehergépkocsijaira adható.

(2) A városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulás a várakozási övezetekben díjfizetés és időtartam korlátozás nélküli várakozásra, valamint a védett övezetekbe való behajtásra és ott időtartam korlátozás nélküli várakozásra jogosít.

(3) A városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulása a kiadás napjától a kiadás évét követő év január 31-ig érvényes.

(4) A kiadható összes hozzájárulás száma 500 darab, amelyet a Fővárosi Közgyűlés hatáskörrel rendelkező bizottságának javaslata alapján a főpolgármester ad ki.

(5) Az (1) bekezdésben felsorolt szervek a rendelet 23. § (1) bekezdésében megjelölt eseti behajtási-várakozási engedély kérése esetén a 23. § (2) bekezdésében megjelölt feltételek teljesítése alól mentesülnek.”

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztői kiegészítéssel és a befogadott módosítással megalkotja 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról a módosított 2. számú melléklet szerinti tartalommal.

Megalkotja 31/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a 3. számú melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 3. pontja: „Az 1-es és 3-as villamosvonalak továbbfejlesztésének I. üteme, a budapesti, körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként” című projekt ismételt benyújtása - műszaki tartalom módosítás és szervezeti feltételek biztosítása.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1127/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

szükségesnek tartja az „1-es és 3-as villamosvonalak továbbfejlesztésének I. üteme a budapesti, körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként” c. projekt európai uniós támogatással történő megvalósítását. Egyetért azzal, hogy a projekt gazdája és kedvezményezettje a BKV Zrt. legyen, és kötelezettséget vállal arra, hogy maximum 10 025 M Ft összegben biztosítja a BKV Zrt. részére a projekt megvalósításához szükséges saját forrást oly módon, hogy pénzeszköz átadási megállapodás keretében vissza nem térítendő támogatást nyújt és azt mindenkori éves költségvetésébe betervezi. Kijelenti, hogy a projekt megvalósításához szükséges saját forrás esetleges csökkenése esetén felszabaduló összeget a közlekedési ágazaton belül további európai uniós finanszírozású járműbeszerzésre irányuló projektek önrészének biztosítására kívánja fordítani.

Határidő: azonnal

Felelős: főpolgármester

1128/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a projekt átdolgozott műszaki tartalmát és tervezett nettó 38,8 Mrd Ft projektköltségét (becsült összköltség), valamint a projekt megvalósításának kockázatkezelését a jelen előterjesztés 3. és 4. sz. mellékleteiben foglaltak szerint, és egyetért azzal, hogy a BKV Zrt. az elfogadott műszaki tartalom és a tervezett projektköltségnek megfelelően készítse el, majd nyújtsa be a projekt KözOP társfinanszírozásával történő megvalósításához az általa elkészített pályázati dokumentációt.

Határidő: az NFÜ által megjelölt határidőig

Felelős: főpolgármester

1129/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy „Az 1-es és 3-as villamosvonalak továbbfejlesztésének I. üteme a budapesti, körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként” című projekt saját forrásának finanszírozásáról szóló, a Fővárosi Önkormányzat és a BKV Zrt. között megkötendő „Pénzeszköz átadási megállapodás”-t készítse el és azt a KözOP támogatási döntést követően jóváhagyás és megkötés végett terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a BKV Zrt. által megkötendő támogatási szerződés aláírását megelőzően

Felelős: főpolgármester

1130/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a 2351/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. határozatát, mely szerint „Az 1-es és 3-as villamosok továbbfejlesztésének I. üteme a budapesti körgyűrűs, kötöttpályás hálózat fejlesztésének részeként c. projekt keretében kötendő szerződések aláírására az Európai Bizottság - a 2007-2013 időszakban az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII. 28.) MeHVM-PM együttes rendelet 16. §-a szerinti - projektet jóváhagyandó döntése után kerülhet sor.”

Egyetért azzal, hogy a BKV Zrt.

a) a projekt elfogadott műszaki tartalmának megvalósításához még szükséges engedélyezési terveket készítse el, az engedélyezési eljárásokat folytassa le;

b) a támogatási szerződés és a pénzeszköz átadási megállapodás aláírását követően a projekt kivitelezési terveit készítse el;

c) a támogatási szerződés és a pénzeszköz átadási megállapodás aláírását követően az Európai Bizottságnak a projektre vonatkozó határozatáig maximum az 1-es villamosvonal I. ütemének (Bécsi út - Kerepesi út) megvalósítására vállaljon vállalkozási szerződés alapján fizetési kötelezettséget.

Határidő: azonnal

Felelős: főpolgármester

1131/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az 1127/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozatban foglalt, európai uniós finanszírozású villamos járműbeszerzésre irányuló projekt

a) előkészítését kezdje meg, a projekt dokumentációját készítse elő és terjessze elő a Fővárosi Közgyűlés augusztusi ülésére

b) a projekt stratégiai megalapozottságának alátámasztásához szükséges villamos járműstratégiát készítse el és nyújtsa be elfogadásra a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság elé.

Határidő: a) pont esetében 2010. augusztus 15.

b) pont esetében 2010. július 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1132/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az 1364/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. határozatának megfelelően benyújtott Közlekedés Operatív Program előkészítési forrásaiból előkészítendő, a fővárosi villamoshálózat integrált fejlesztési lehetőségeit vizsgáló megvalósíthatósági tanulmánya keretében, az uniós források elnyerése esetén, a pesterzsébeti villamosközlekedés fejlesztésének lehetséges alternatíváit (Határ út, Topánka utca, Török Flóris utcai meghosszabbítás lehetősége, infrastrukturális állapotok általános javítása stb.) vizsgáltassa meg és folytassa le a szükséges egyeztetéseket a XX. kerületi Önkormányzattal.

Határidő: a megvalósíthatósági tanulmány elkészülte

Felelős: főpolgármester

A napirend 4. pontja: Javaslat a „Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása” című projekt megvalósításához szükséges tulajdonosi hozzájárulás kiadására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1133/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 16. § (1) bekezdés b) pontjában foglalt hatáskörében eljárva a Fővárosi Önkormányzatnak a projekt által érintett, az 5. sz. mellékletben felsorolt ingatlanok tekintetében a tulajdonosi jogok gyakorlójaként megadja a projekthez szükséges tulajdonosi hozzájárulást a KMOP-2009-2-3-1/A pályázati kiírás feltételrendszere szerint az 5. sz. melléklet szerinti kifejezett tartalommal.

1134/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a nyilatkozat aláírására az 5. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1135/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a Parking Kft. felügyelőbizottságát a projekt előkészítése és megvalósítása megfelelőségének fokozott ellenőrzésére, különös tekintettel a költségvetés felhasználására.

Határidő: azonnal

Felelős: főpolgármester

1136/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a Gazdasági Bizottságot a projekt előkészítése és megvalósítása megfelelőségének fokozott ellenőrzésére, különös tekintettel a költségvetés felhasználására.

Határidő: folyamatos

Felelős: a Gazdasági Bizottság elnöke

1137/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottságot a projekt előkészítése és megvalósítása megfelelőségének fokozott ellenőrzésére, különös tekintettel a költségvetés felhasználására.

Határidő: folyamatos

Felelős: a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság elnöke

A napirend 5. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására (Budapest II. kerület, Pasaréti út - Riadó utca - Hűvösvölgyi út - Hidász utca által határolt területre).

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1138/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

hozzászólási jogot biztosít Bojti Judit, a Pasarétért Természet- és Környezetvédő Egyesület elnöke részére.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1139/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja és megköti a Budapest II. ker., Pasaréti út - Riadó utca - Hűvösvölgyi út - Hidász utca által határolt területre vonatkozó településrendezési szerződést és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására. Egyidejűleg felkéri, hogy intézkedjen a szerződés közjegyzői okiratba foglalása iránt.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1140/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló .../2010. (.....) önkormányzati rendeletének a Budapest II. ker., Pasaréti út - Riadó utca - Hűvösvölgyi út - Hidász utca által határolt területre vonatkozó 1. sz. mellékletét.

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 32/2010. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1141/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1142/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről értesítse az érintett II. kerületi Önkormányzat polgármesterét.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 6. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására - Budapest XI. ker. Újbuda, Rimaszombati út - Balatoni út - (756/7) hrsz.-ú terület - M1-M7 autópálya bevezető szakasza - Neszmélyi köz - Budaörsi út - Szent Kristóf u. - Pecz Samu u. - Ugron Gábor u. - Bozókvár u. - Budaörsi út - 2802 hrsz.-ú és 2801 hrsz.-ú telkek által határolt területre vonatkozó Kerületi Szabályozási Terv.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1143/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

a beterjesztett határozati javaslatot nem fogadja el, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésével összhangban a Budapest XI. ker. Újbuda, Rimaszombati út - Balatoni út - (756/7) hrsz.-ú terület - M1-M7 autópálya bevezető szakasza - Neszmélyi köz - Budaörsi út - Szent Kristóf u. - Pecz Samu u. - Ugron Gábor u. - Bozókvár u. - Budaörsi út - 2802 hrsz.-ú és 2801 hrsz.-ú telkek által határolt terület területre készült szabályozási tervvel egyetért.

Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéseiről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

A napirend 7. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására - Budapest III. ker., Északi Városkapu területének Kerületi Szabályozási Terve.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1144/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a jelen előterjesztés 4. sz. mellékletében foglalt településrendezési szerződést és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1145/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

A 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésével összhangban a Budapest III. kerület, Északi Városkapu területére készült szabályozási tervvel egyetért.

1146/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéseiről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 8. pontja: Ideiglenes Bizottság a Nagy Értékű Beruházások Előkészítésének és Megvalósításának Vizsgálatára jelentéstételi határidejének módosítása.

Előadó: dr. Bagdy Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1147/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az Ideiglenes Bizottság a Nagy Értékű Beruházások Előkészítésének és Megvalósításának Vizsgálatára által beterjesztendő vizsgálati jelentés határidejét 2010. szeptember 15-re módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 9. pontja: A 2020-as Budapesti Olimpiai Nagyprojekt Master Planja és a kapcsolódó fejlesztések költséghaszon elemzése, költséghatékonysági vizsgálata.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1148/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

az eddigi előkészítő munka eredményeként elfogadja „A 2020-as Budapesti Olimpiai Nagyprojekt Master Planja és a kapcsolódó fejlesztések költséghaszon elemzése, költséghatékonysági vizsgálata” című munka bemutatását, egyetért az abban foglaltakkal. Egyúttal indokoltnak tartja, hogy a bemutatott dokumentum egy mindenkori budapesti olimpiai pályázat további előkészítő, műszaki tevékenységének információs alapját képezze.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1149/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi az 1011-1019/2007. (VI. 28.), 1967-1976/2008. (XII. 18.), 1201-1202/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. határozatokat, részben mivel azok teljesítése megtörtént, illetve jelen előterjesztéssel teljesítettnek tekinthetők, részben mert országgyűlés elé felterjesztett, de még el nem fogadott olimpiai törvény hiányában nincs lehetőség a versenyhelyszínek véglegesítésére, így a főváros részéről jelenleg nem teljesíthető kötelezettségvállalásokat tartalmaznak.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1150/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy mivel az Olimpiai kerettörvény elfogadását követően nyílik lehetőség a versenyhelyszínek véglegesítésére, az Olimpiai kerettörvény hatálybalépése után készüljön előterjesztés az olimpiai előkészületekkel kapcsolatos további munkálatok meghatározására.

Határidő: az Olimpiai kerettörvény hatálybalépése után

Felelős: főpolgármester

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1151/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy ebédszünet utáni második pontként tárgyalja meg a „Javaslat a dunai alsó rakpartok nevének megváltoztatására” című előterjesztést.

A napirend 10. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására (Budapest XXI. kerület, Ráckevei-Duna - Gubacsi híd - Duna u. - Ady Endre út - Előd u. - Corvin út - Szabadkikötő út által határolt területre.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1152/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

a beterjesztett döntési javaslatot nem fogadja el, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés az 1. számú melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja és megköti a Budapest XXI. ker., Ráckevei-Duna - Gubacsi híd - Duna utca - Ady Endre út - Előd utca - Corvin út - Szabadkikötő út által határolt területre vonatkozó településrendezési szerződést és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására. Egyidejűleg felkéri, hogy intézkedjen a szerződés közjegyzői okiratba foglalása iránt.

Elfogadja a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló .../2010. (......) önkormányzati rendeletének a Budapest XXI. ker., Ráckevei-Duna - Gubacsi híd - Duna utca - Ady Endre út - Előd utca - Corvin út - Szabadkikötő út által határolt területre vonatkozó 1. sz. mellékletét.

Megalkotja .../2010. (......) önkormányzati rendeletét a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről értesítse az érintett XXI. kerületi Önkormányzat polgármesterét.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Budapest XXI. ker., Ráckevei-Duna - Gubacsi híd - Duna utca - Ady Endre út - Előd utca - Corvin út - Szabadkikötő út által határolt területre vonatkozó FSZKT módosítás alapján megalkotandó KSZT-hez kapcsolódó településrendezési szerződés előkészítésében való közreműködés érdekében írásban keresse meg a Budapest XXI. kerület, Csepel Önkormányzata polgármesterét.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

A napirend 11. pontja: „A budapesti Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer fejlesztése” c. projekt jelenlegi helyzetének bemutatása és ütemezése.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1153/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

nem járul hozzá a Budapest Főváros Önkormányzata és az MH 2009. Konzorcium között 2009. augusztus 10-én létrejött vállalkozási szerződés módosításához, és érvényesíteni kívánja az ezen szerződés alapján az esetleges késedelmes teljesítésből eredő kötbérigényt. A többletköltség iránti igényt nem fogadja el.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1154/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

„A budapesti Margit híd és a kapcsolódó közlekedési rendszer fejlesztése” c. projekt nagyprojekt támogatási kérelmében és kapcsolódó dokumentációjában a 2009. május 14-én aláírt és 2009. június 15-én hatályba lépett támogatási szerződés 3.3.1 pontja szerinti „A projekt fizikai megvalósulásának tervezett napja”-ként szereplő véghatáridőt lehetőség szerinti 2-3 hónap további tartalék időtartammal megnövelten kívánja feltüntetni, és egyben felkéri a főpolgármestert, hogy az ezzel kapcsolatos szükséges egyeztetéseket folytassa le a Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatóságával és a Közreműködő Szervezettel.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1155/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Andó Sándornak a „Javaslat a 2010. április 21-én keltezett és 2010. április 29-én elfogadott „Megállapodás a Fővárosi Önkormányzat, a Hungáriavíz Zrt., a Suez Environment SA, és az RWE Aqua GmbH között” határozat hatályon kívül helyezésére” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1156/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a napirendek tárgyalási sorrendjét megváltoztatja és az ebédszünet utáni első pont után tárgyalja meg

- 13. pontként a „Javaslat a dunai alsó rakpartok nevének megváltoztatására”,

- 14. pontként a „Javaslat a XXII. kerületi Landler utca nevének Szent Flórián utcára történő megváltoztatására”,

- 15. pontként a „Margit híd lezárása kapcsán a BKV Zrt. által végzett tömegközlekedési többletszolgáltatás kompenzálása”,

- 16. pontként a „Települési folyékony hulladék leeresztőhelyek megszüntetése - rendelet-módosítás”,

- 17. pontként a „Javaslat a Fővárosi Közoktatás-fejlesztési Közalapítvány alapító okiratának módosítására”,

- 18. pontként a „Javaslat a Budapesti Német Iskola Alapítvány alapító okiratának módosítására”,

- 19. pontként a „Közhasznúsági jelentés és beszámoló a Támasz Alapítvány 2009. évi működéséről, valamint javaslat az alapítvány alapító okiratának módosítására”,

- 20. pontként a „Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel fennálló megállapodás módosítására”

- 21. pontként „A BKSZ Budapesti Közhasznú Kft. ügyvezetésének megbízatása”,

- 22. pontként a „A végelszámolás alatt álló Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht. „v. a.” és a Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. „v. a.” pereinek lezárása, és alperesként történő átvételre való előkészítése”,

- 23. pontként a „Javaslat a Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet kht. „v. a.” felügyelőbizottsági tagjainak és könyvvizsgálójának megválasztására”,

- 24. pontként a „Javaslat gyermekvédelmi intézmények alapító okiratainak módosítására”,

- 25. pontként a „Javaslat a Studio Metropolitana Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évi éves közszolgáltatási szerződésének módosítására”,

- 26. pontként a „Javaslat „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a haladási feltételek javítása a Baross utcában” c. KMOP-2.3.1/B-08-2009-0001 projekt támogatási szerződésének 1. sz. módosítására”,

- 27. pontként a „A 2010. évi Sárkányhajó VB támogatásának ügye”,

- 28. pontként a „Javaslat a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet, „A” épület részleges felújítása feladat (Azonosító: 6367) engedélyokiratának jóváhagyására”,

- 29. pontként a „Javaslat egészségügyi intézmények akadálymentesítési feladatainak engedélyokirat módosítására”,

- 30. pontként „A Budapesti Közlekedési Szövetség 2010. évi finanszírozását biztosító szerződések megkötése”,

- 31. pontként a „Javaslat a „Te jössz! és a „Jogom van, kötelességem van...” című pályázatok támogatott pályamunkáira”,

- 32. pontként a „Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VI. és VII. kerületi tagkönyvtárai integrációjának megvalósítására”,

- 33. pontként a „Dohányzási tilalom bevezetése a budapesti aluljárókban”,

- 34. pontként „A fővárosi aluljárók térfigyelő rendszerének üzemeltetése”,

- 35. pontként a „Javaslat a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” projekthez szükséges jogi személyiségű önkormányzati társulás létrehozatalára és a BKISZ projekt második fordulós KEOP pályázatához kapcsolódó döntések meghozatalára, továbbá agglomerációs szennyvízdíj bevezetésére”,

- 36. pontként a „BKSZT szerződésmódosítás jóváhagyási jog átruházása”,

- 37. pontként a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására”,

- 38. pontként a „Javaslat a SZERSA által bérelt Bp. IX., Soroksári út 75-77. sz. alatti ingatlan bérleti díjának csökkentése és az óvadék fizetésének felfüggesztése ügyében”,

- 39. pontként a „Javaslat az Európai Unió URBACT II program ROMA-NET című projektjének második szakaszára vonatkozó partnerségi megállapodás megkötésére”,

- 40. pontként a „2009. évi felüljáró felújítása 1. csoport engedélyokiratának 2. sz. módosítása”,

- 41. pontként a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (Kamaraerdő) területén lévő „Bagolyvár kápolnára” vonatkozó használati megállapodás megkötésére”,

- 42. pontként a „Javaslat oktatási intézményi fejlesztéseket segítő pályázatok támogatására”,

- 43. pontként a „Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház 2009. évi prevenciós szűrőprogram elszámolási határidejének módosítására”,

- 44. pontként a „Javaslat a gyermekvédelmi ágazathoz tartozó intézményvezetők részére prémium előleg kifizetésére”,

- 45. pontként a „Javaslat az Élet Menete Alapítvány részére megítélt támogatás átutalásának engedélyezésére”,

- 46. pontként „Az „RSD vízminőségének javítása, átvezetési projektelem” pályázat, kötelezettség vállaló nyilatkozat”,

- 47. pontként a „Támogatási kérelem a közforgalmú folyami révek és kompok felújítási támogatásához”,

- 48. pontként a „Beszámoló a Fővárosi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról”,

- 49. pontként a „Javaslat a Fővárosi Központi Egészségügyi Beszerző és Szervező Kft. felügyelőbizottsági tagjainak és könyvvizsgálójának megválasztására”,

- 50. pontként a „Javaslat egyedi kérelmek támogatására a „8413 Sportcélú támogatás” cím előirányzata terhére”,

- 51. pontként a „Javaslat a „8206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret” cím terhére történő támogatás utalásának engedélyezésére”,

- 52. pontként a „Javaslat a „Szónokok Hordója” civil fórum tér kialakítására vonatkozó előterjesztések végleges visszavonására és a kapcsolódó határozatok hatályon kívüli helyezésére”,

- 53. pontként a „Budapest Bullion Nemesfém-kereskedelmi és Szolgáltató Kft. fellebbezése a főpolgármester FPH03/590-2/2010. számú, névhasználatot elutasító határozata ellen”,

- 54. pontként a „Szelényi Béláné fellebbezése a főpolgármester FPH003/586-5/2010. számú, személyi térítési díjat megállapító határozata ellen”,

- 55. pontként a „Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról” című előterjesztéseket. A fel nem sorolt, további napirendek ezt követően, az eredeti sorrendben kerülnek megtárgyalásra.

A napirend 12. pontja: Budapest Szíve Program Reprezentatív kaputérség kiépítése II. ütem kiemelt projektjavaslathoz kapcsolódó döntések.

Előadók: Ikvai-Szabó Imre, dr. Steiner Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1157/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és az MMG Hotels Kft., valamint a Váci u. 77. Business Center Kft. közötti magánerős megállapodást az 1. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2010. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1158/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat maga kívánja megvalósítani a Programalaphoz kapcsolódó feladatokat. Felkéri a főpolgármestert, hogy dolgozza ki a Programalap részletes tartalmát, feltételeit.

Határidő: a Budapest Szíve Program Reprezentatív kaputérség kiépítése II. ütem részletes projektdokumentáció benyújtása

Felelős: főpolgármester

1159/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az előterjesztés 2. számú melléklet 21. pontja, és a 3. sz. melléklet 20. pontja az alábbiak szerint módosul: a felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás a felek általi kölcsönös aláírással, valamint az illetékes irányító hatóság, közreműködő szervezet jóváhagyását követően lép hatályba, és hatályát veszti akkor, ha a megállapodás bevezetőjében hivatkozott projekt nem valósul meg.

1160/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest V. kerület, Belváros-Lipótváros Önkormányzata közötti használati megállapodást a módosított 2. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2010. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1161/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros V. kerület, Belváros-Lipótváros Önkormányzata és Budapest Főváros Önkormányzata közötti használati megállapodást a módosított 3. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2010. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1162/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros VI. kerület, Terézváros Önkormányzata és Budapest Főváros Önkormányzata közötti használati megállapodást a 4. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2010. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 13. pontja: Javaslat a dunai alsó rakpartok nevének megváltoztatására.

Előadó: Ughy Attila

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1163/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budai alsó rakpartnak

- a III. kerület Mozaik utca és az Árpád híd közötti szakaszát gróf Esterházy János rakpartra,

- az Árpád híd és a Margit híd közötti szakaszát Slachta Margit rakpartra,

- a Margit híd és az I. kerület Batthyány tér közötti szakaszát Angelo Rotta rakpartra,

- az I. kerület Batthyány tér és a Lánchíd közötti szakaszát Sztehlo Gábor rakpartra,

- a Lánchíd és az Erzsébet híd közötti szakaszát Friedrich Born rakpartra,

- az Erzsébet híd és a Szabadság híd közötti szakaszát Raoul Wallenberg rakpartra

- a Szabadság híd és a Petőfi híd közötti szakaszát Valdemar és Nina Langlet rakpartra

változtatja meg, továbbá a Pesti alsó rakpart nevét a következők szerint:

- az Újpesti rakpart alsó autóútját a XIII. kerület Dráva utcától a Margit hídig Carl Lutz rakpartra,

- a Margit híd és a Lánchíd közötti szakaszt idősebb Antall József rakpartra,

- a Lánchíd és az Erzsébet híd közötti szakaszt Jane Haning rakpartra,

- a Szabadság híd és a IX. kerület Közraktár utca közötti szakaszt Salkaházi Sára rakpartra változtatja meg.

Határidő: 2010. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 14. pontja: Javaslat a XXII. kerületi Landler utca nevének Szent Flórián utcára történő megváltoztatására.

Előadó: Ughy Attila

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1164/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapest XXII. kerületi, (232464) helyrajzi számú közterületet Landler utcáról Szent Flórián utcára változtatja.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 15. pontja: Margit híd lezárása kapcsán a BKV Zrt. által végzett tömegközlekedési többletszolgáltatás kompenzálása.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1165/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a mellékletben csatolt, a Margit híd lezárása miatt a BKV Zrt. által teljesített többletszolgáltatás kompenzációjáról szóló megállapodást és felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: a költségvetési rendeletmódosítás hatályba lépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 16. pontja: Települési folyékony hulladék leeresztőhelyek megszüntetése - rendeletmódosítás.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 33/2010. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendeletét a települési folyékonyhulladék-gazdálkodással összefüggő önkormányzati feladatokról, különösen a települési folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 60/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 20. pontja: Javaslat a Fővárosi Vízművek Zrt.-vel fennálló megállapodás módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1181/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az 1582/2005. (VI. 30.) Főv. Kgy. határozat alapján megkötött, a Fővárosi Vízművek Zrt. üzemeltetésében, a Fővárosi Önkormányzat ingatlan-nyilvántartáson kívüli tulajdonában lévő lakásállomány tulajdonjogának rendezéséről szóló megállapodást nem módosítja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 21. pontja: A BKSZ Budapesti Közhasznú Kft. ügyvezetésének megbízatása.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1182/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

eseti jelleggel magához vonja a Gazdasági Bizottságra átruházott hatáskört és úgy dönt, hogy előzetesen hozzájárul a Főpolgármesteri Hivatalnak a BKSZ Kft.-vel kapcsolatos azon tulajdonosi döntéséhez, amely szerint a Főpolgármesteri Hivatal, mint a BKSZ Kft. tagja

- egyetért Kéthelyi József és dr. Denke Zsolt jelenlegi ügyvezetők 2010. június 28. napjától 2011. március 31. napjáig terjedő időtartamú újraválasztásával, valamint új munkaszerződésük ennek megfelelő megkötésével;

- javasolja, hogy a Társaság taggyűlése kérje fel a felügyelőbizottságot az új ügyvezetők kiválasztására irányuló pályázat előkészítésére és lebonyolítására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 22. pontja: A végelszámolás alatt álló Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht. „v. a.” és a Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. „v. a.” pereinek lezárása, és alperesként történő átvételre való előkészítése.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1183/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Közhasznú Társaság „v. a.” és Budapest Főváros Önkormányzata között a folyamatban lévő perek átvételére vonatkozó megállapodást az 1. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1184/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Közhasznú Társaság „v. a.” és Budapest Főváros Önkormányzata között a folyamatban lévő perek átvételére vonatkozó megállapodást a 2. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1185/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Egyetért és jóváhagyja, hogy a 2010. évi költségvetésben a „9105 Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. műhiba perek miatti céltartaléka” címkód feletti rendelkezési jog a Közgyűléstől a főpolgármester hatáskörébe kerüljön a költségvetési rendelet 11. § (2) bekezdésében felsorolt céltartalékok közé.

1186/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal a Schöpf-Mérei Kórház Kht. „v.a” végelszámolásának 2010. július 1-jétől december 31-ig felmerülő költségeire 12 940 E Ft összegben, a Fővárosi Önkormányzat 2010. évi költségvetésében a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításokhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatát csökkenti 12 940 E Ft összeggel, egyidejűleg azonos összeggel 12 940 E Ft előirányzatot biztosít a végelszámolás 2010. július 1-jétől december 31-ig felmerülő költségeire az alábbiak szerint:

- a „8111 Schöpf-Mérei Ágost Kórház Kht.” cím kiadási, azon belül Áht.-n kívüli működési pénzeszköz átadás előirányzatán 11 065 E Ft-ot, valamint

- a „7204 Egészségügyi feladatok” cím kiadás, azon belül dologi kiadás előirányzatán 1 875 E Ft-ot

biztosít.

A napirend 23. pontja: Javaslat a Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet kht. „v. a.” felügyelőbizottsági tagjainak és könyvvizsgálójának megválasztására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1187/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló - 45/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelettel módosított - 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bek. b) és c) pontjaiban foglaltak alapján a Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht. „va” legfőbb szervének hatáskörében eljárva a Társaság könyvvizsgálójává 2010. október 30-ig a Balla Audit Könyvvizsgáló Kft.-t (Cg. 01-09-716408, székhely: 1038 Budapest, Rózsadomb u. 64754 hrsz.), a könyvvizsgálatért személyében is felelős dr. Balla István bejegyzett könyvvizsgálót (a. n.: Benedek Veronika, lakik: 1038 Budapest, Ezüstkő u. 8., Magyar Könyvvizsgálói Kamara: 005969.) jelöli. A könyvvizsgáló díjazását havi 80 E Ft + áfa összegben állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1188/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló - 45/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelettel módosított - 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bek. b) és c) pontjaiban foglaltak alapján a Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht. „v. a.” legfőbb szervének hatáskörében eljárva a felügyelőbizottság tagjaiként 2010. október 30-ig megválasztja az alábbi személyeket:

- Balázs Gyula (a. n.: Tábori Edit, lakik: 1115 Budapest, Halmi u. 57.),

- Latorcai Csaba (a. n.: Újházi Aranka, lakik: 2092 Budakeszi, Honfoglalás sétány 13/2.),

- Törő István (a. n.: Bársony Irén, lakik: 2049 Diósd, Gyár u. 45.).

A felügyelőbizottság elnökének díjazását havi 67,5 E Ft-ban, tagjainak díjazását havi 45 E Ft-ban állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1189/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 49. § (9) bekezdésében foglalt jogkörében eljárva esetileg magához vonja a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (6) bekezdésében az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság számára biztosított hatáskörét, és a Társaság létesítő okiratának 5. - A Társaság tevékenysége című - pontját úgy módosítja, hogy a tevékenységi körök felsorolása a Cégjegyzékben szereplő, a Cégbíróság által már átfordításra került tevékenységi köröknek megfeleljen.

Határidő: 2010. június 10.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1190/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló - 45/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelettel módosított - 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bek. b) és c) pontjaiban foglaltak alapján módosítja a Társaság alapító okiratát az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: 2010. június 10.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1191/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló - 45/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelettel módosított - 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bek. b) és c) pontjaiban foglaltak alapján a Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht. „v. a.” legfőbb szervének hatáskörében eljárva felhatalmazza a főpolgármestert az alapító okirat módosításának aláírására. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 2. sz. melléklet szerinti egységes szerkezetű alapító okirat aláírásáról és kiadásáról.

Határidő: 2010. június 10.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 24. pontja: Javaslat gyermekvédelmi intézmények alapító okiratainak módosítására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1192/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona és Általános Iskolája (2841 Oroszlány, Rákóczi u. 53.) alapító okiratát az 1.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 1.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1193/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (3345 Mónosbél, Dózsa György út 12.) alapító okiratát a 2.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 2.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1194/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (8630 Balatonboglár, Kikötő sétány 5.) alapító okiratát az 3.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 3.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1195/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Lajos Gyermekotthona és Általános Iskolája (1112 Budapest, Menyecske u. 16.) alapító okiratát a 4.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 4.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlést követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1196/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános Iskolája (2061 Bicske, Kossuth Lajos u. 42.) alapító okiratát a 5.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 5.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlést követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1197/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának II. Rákóczi Ferenc Gyermekotthona és Általános Iskolája (8644 Alsóbélatelep, Báthory u. 14.) alapító okiratát a 6.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 6.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1198/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Módszertani Gyermekvédelmi Szakszolgálata (1081 Budapest, Alföldi u. 9-13.) alapító okiratát a 7.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 7.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1199/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Fővárosi Önkormányzat Csecsemőket, Kisgyerekeket és Fogyatékosokat Befogadó Gyermekotthonai (1063 Budapest, Kmety György u. 31.) alapító okiratát a 8.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 8.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1200/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Fővárosi Gyermekvédelmi Intézmények Gazdasági Szervezete (1087 Budapest, Kerepesi út 33.) alapító okiratát a 9.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 9.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1201/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Hungária Általános Iskolája és Kollégiuma (1192 Budapest, Hungária út. 36.) alapító okiratát a 10.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 10.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1202/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Általános Iskolai Kollégiuma (1022 Budapest, Tapolcsányi út 4.) alapító okiratát a 11.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 11.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1203/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Gyermekotthona (1211 Budapest, Templom u. 13.) alapító okiratát a 12.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 12.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1204/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Béke Gyermekotthona és Általános Iskolája (1021 Budapest, Hárshegyi út 9.) alapító okiratát az 13.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 13.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1205/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Módosítja Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája (1025 Budapest, Cseppkő u. 74.) alapító okiratát a 14.b) számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 14.c) számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 45 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 25. pontja: Javaslat a Studio Metropolitana Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. évi éves közszolgáltatási szerződésének módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1206/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Studio Metropolitana Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság és a Fővárosi Önkormányzat közötti 2010. évi éves közszolgáltatási szerződés 1. sz. módosítását a jelen előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2010. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1207/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a főpolgármesternek a „9111 Duna Partraszállás nemzetközi tervpályázat céltartaléka” cím feletti felhasználási jogát a közgyűlési hatáskörű átcsoportosítás érdekében.

Határidő: 2010. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1208/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

A közszolgáltatási szerződés módosításához kapcsolódó pénzügyi fedezet biztosítása érdekében csökkenti az alábbi címek kiadási előirányzatát:

- „7242 INTERREG IVC Városok és klaszterek projekt” címen a dologi kiadásokat 1193 E Ft-tal

- „7101 Igazgatási apparátus kiadásai” címen a dologi kiadásokat 8000 E Ft-tal

- „7101 Igazgatási apparátus kiadásai” címen a személyi juttatásokat 50 000 E Ft-tal

- „9111 Duna Partraszállás nemzetközi tervpályázat céltartaléka” címen a működési célú tartalékokat 48 000 E Ft-tal

egyidejűleg 107 193 E Ft-tal megemeli a „8116 Studio Metropolitana Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköz-átadás Áht.-n kívülre előirányzatát.

Határidő: a Fővárosi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet júniusi módosításával egyidejűleg

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 26. pontja: Javaslat „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a haladási feltételek javítása a Baross utcában” c. KMOP-2.3.1/B-08-2009-0001 projekt támogatási szerződésének 1. sz. módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1209/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a haladási feltételek javítása a Baross utcában” című, KMOP-2.3.1/B-08-2009-0001 számú projekt támogatási szerződésének 1. sz. módosítását az előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2010. június 18.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1210/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - a haladási feltételek javítása a Baross utcában” című beruházás engedélyokiratának 1. sz. módosítását az 5. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2010. július 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1211/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

„A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - haladási feltételek javítása a Baross utcában” c. projekt támogatási szerződése, a költségvetés, valamint az engedélyokirat összhangjának megteremtése érdekében: csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a Közösségi közlekedés fejlesztése (Baross u.) feladat előirányzatát 25,7 M Ft-tal, továbbá csökkenti a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” címen belül a KMOP - Közösségi közlekedés fejlesztése (Baross u.) feladat előirányzatát 18,6 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a Fejlesztések átütemezésének tartaléka előirányzatot 7,1 M Ft-tal.

A feladat 2010. évi üteme 19,3 M Ft (ebből saját forrás: 4,6 M Ft, KMOP 14,7 M Ft), 2011. évi üteme 25,7 M Ft (ebből saját forrás: 7,1 M Ft, KMOP 18,6 M Ft), a feladat összköltsége változatlanul 47,2 M Ft.

A napirend 27. pontja: A 2010. évi Sárkányhajó VB támogatásának ügye.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1212/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

egyetért a Magyar Kajak-kenu Szövetség kérésével és 1 000 E Ft-tal támogatja a 2010. július 10-én Budapesten az Újpesti-öbölben lebonyolításra kerülő települések közötti selejtező megrendezését. Jóváhagyja, megköti a mellékelt támogatási szerződést és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 20 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1213/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Csökkenti a „8435 Sárkányhajó VB” cím (működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre sorának) előirányzatát 5 000 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg növeli a „8413 Sportcélú támogatás” cím (működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre sorának) előirányzatát 4 000 E Ft-tal, továbbá az új „8437 Magyar Kajak-kenu Szövetség” cím (működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre sorának) előirányzatát 1 000 E Ft-tal.

Határidő: a jelen Közgyűlésen megtárgyalásra kerülő költségvetési rendeletmódosítás

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 28. pontja: Javaslat a Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet, „A” épület részleges felújítása feladat (Azonosító: 6367) engedélyokiratának jóváhagyására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1214/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet, „A” épület részleges felújítása” feladat megvalósításához csökkenti a „9169 Bajcsy-Zsilinszky Kórház „A” épület felújításának céltartaléka” cím felhalmozási tartalék előirányzatát 2010. évben 13 125 E Ft-tal (2011. évi üteme 138 750 E Ft, 2012. évi üteme 148 125 E Ft), ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli „1109 Fővárosi Önkormányzat Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet,” cím támogatási és kiadási, azon belül a céljelleggel támogatott intézményi felújításon az új „A” épület részleges felújítása” feladat 2010. évi előirányzatát 13 125 E Ft-tal (2011. évi üteme 138 750 E Ft, 2012. évi üteme 148 125 E Ft). A feladat összköltsége: 300 000 E Ft.

1215/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. sz. melléklet II. „A Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke Valamennyi bizottságra vonatkozó általános hatáskör” 4. pontjában az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság és a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság felújítási engedélyokirat jóváhagyásának hatáskörét.

1216/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Az 50/1998. (X. 30.) Főv. Kgy. rendelet 12. § (2) bekezdés alapján jóváhagyja a „Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet, „A” épület részleges felújítása” (Azonosító: 6367) megnevezésű feladat engedélyokiratát, és felkéri a főpolgármestert a „Bajcsy-Zsilinszky Kórház és Rendelőintézet, „A” épület részleges felújítása” (Azonosító: 6367) feladat engedélyokiratának aláírására a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntését követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 29. pontja: Javaslat egészségügyi intézmények akadálymentesítési feladatainak engedélyokirat módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1217/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

a támogatói okirat, az engedélyokirat és a költségvetési rendelet összhangjának megteremtése érdekében megemeli a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” címen belül a KMOP - Szent János Kórház akadálymentesítése előirányzatot 29,876 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a Szent János Kórház akadálymentesítése feladat előirányzatát 29,876 M Ft-tal (ebből KMOP támogatás 29,876 M Ft), továbbá törli a feladat 2011. évi ütemét. A feladat összköltsége 33,209 M Ft-ra módosul.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1218/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

A támogatói okirat, az engedélyokirat és a költségvetési rendelet összhangjának megteremtése érdekében megemeli a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” címen belül a KMOP - Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház akadálymentesítése előirányzatot 29,918 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház akadálymentesítése feladat előirányzatát 29,918 M Ft-tal (ebből KMOP támogatás 29,918 M Ft), továbbá törli a feladat 2011. évi ütemét. A feladat összköltsége 36,651 M Ft-ra módosul.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1219/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság, valamint a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó hatáskörét, és jóváhagyja a Szent János Kórház akadálymentesítési pályázatához tartozó 5. sz. melléklet szerinti 1. számú módosított engedélyokiratot.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1220/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság, valamint a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság engedélyokirat jóváhagyására vonatkozó hatáskörét, és jóváhagyja a Jahn Ferenc Dél-pesti Kórház akadálymentesítési pályázatához tartozó, 6. sz. melléklet szerinti 1. számú módosított engedélyokiratot.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1221/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert az 5. sz. mellékletként csatolt engedélyokirat aláírására.

Határidő: a döntést követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1222/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a 6. sz. mellékletként csatolt engedélyokirat aláírására.

Határidő: a döntést követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 30. pontja: A Budapesti Közlekedési Szövetség 2010. évi finanszírozását biztosító szerződések megkötése.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1223/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a MÁV-START Zrt. Budapest-bérlettel kapcsolatos kompenzációs szerződését az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására és annak alapján a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2010. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1224/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a VOLÁNBUSZ Zrt. Budapest-bérlettel kapcsolatos kompenzációs szerződését a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására és annak alapján a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2010. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1225/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Támogatja a Főpolgármesteri Hivatal és a Budapesti Közlekedés- Szervező Közhasznú Nonprofit Kft. közötti 2010. évi támogatási szerződés megkötését az 5. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására és annak alapján a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2010. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1226/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 2010. évi költségvetés I. félévi beszámolójának tárgyalásával egyidejűleg áttekinti a szolgáltatók bevételkiesésének alakulását, és dönt az esetleges hiány pótlásának módjáról.

Határidő: a 2010. évi költségvetés I. félévi beszámolójának tárgyalása

Felelős: főpolgármester

1227/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy kezdeményezzen egyeztetést a kormány közlekedési ügyekért felelős vezetőjével a Budapest-bérlet finanszírozásának megoldására vonatkozóan.

Határidő: 2010. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1228/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

A kompenzációs szerződések pénzügyi rendezése érdekében csökkenti a „9142 Budapesti Közlekedési Szövetség céltartaléka” címen a működési tartalék előirányzatot 25 000 E Ft-tal, ugyanezen a címen a felhalmozási tartalék előirányzatot 10 000 E Ft-tal. Ezzel egyidejűleg 35 000 E Ft-tal megemeli a „8409 Budapesti Közlekedési Szövetség” címen belül a működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre előirányzatot.

A napirend 31. pontja: Javaslat a „Te jössz! és a „Jogom van, kötelességem van...” című pályázatok támogatott pályamunkáira.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1229/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

támogatásban részesíti a „9128 Ifjúságpolitikai céltartalék” terhére a 2. számú mellékletben felsorolt szervezeteket, összesen 19 403 E Ft értékben.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1230/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

A „9128 Ifjúságpolitikai céltartalék” cím terhére a fővárosi fenntartású költségvetési szervek részére (a 3000-es címekre) a 3. sz. melléklet szerint összesen 1 372 E Ft összegű támogatási és dologi kiadási előirányzatot biztosít.

1231/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

A „9128 Ifjúságpolitikai céltartalék” cím terhére a „8429 Ifjúságpolitikai támogatás” címre összesen 18 031 E Ft összegű kiadási előirányzatot biztosít (ebből 17 032 E Ft működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatra, az 5. sz. melléklet szerint; 999 E Ft támogatás értékű működési kiadási előirányzatra a 4. sz. melléklet szerinti bontásban).

1232/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a pályázati kiírás mellékleteként szereplő támogatási szerződést a támogatást elnyert szervezetekkel írja alá, valamint a támogatott szervezetek részére a támogatási összeg átutalását kezdje meg. (6. sz. melléklet)

Határidő: a támogatási szerződést a Közgyűlés ülését követő héten, a támogatás átutalását a szerződést követő 30 napon

Felelős: dr. Demszky Gábor

1233/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

A „9128 Ifjúságpolitikai céltartalék” címen fennmaradt 23 597 E Ft összeget átcsoportosítja a „9215 Ifjúságpolitikai célú bizottsági keret céltartalék” címre.

1234/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Te jössz!” című pályázati felhívás közzétételét a 7. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1235/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az 1230/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozathoz, 1231/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozathoz és az 1233/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozathoz kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatokat terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a soron következő költségvetési rendeletet módosító közgyűlés

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 32. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VI. és VII. kerületi tagkönyvtárai integrációjának megvalósítására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1236/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

egyetért a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár VI. és VII. kerületi tagkönyvtárai integrációja megvalósításának koncepciójával, valamint a Budapest VI. kerület, 28866/0/A/20-as helyrajzi számú, és természetben az 1062 Budapest, Andrássy út 52. sz. alatti ingatlan elidegenítésével és a Budapest VI. kerület, 28768/0/B/1-es, 28768/0/B/2-es, 28768/0/B/3-as, 28768/0/B/4-es és 28768/0/B/5-ös helyrajzi számú, és a természetben az 1067 Budapest, Csengery u. 41. szám alatti ingatlanok tulajdonjogának megszerzésével, mely érdekében a jogügyletben érintett ingatlanok forgalmi értékének megállapítására ellenőrző értékbecslés készítését tartja szükségesnek.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1237/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

A Budapest VI. kerület, 28866/0/A/20-as helyrajzi számú, és természetben az 1062 Budapest, Andrássy út 52 sz. alatti és a Budapest VI. kerület, 28768/0/B/1-es, 28768/0/B/2-es, 28768/0/B/3-as, 28768/0/B/4-es és 28768/0/B/5-ös helyrajzi számú, és a természetben az 1067 Budapest, Csengery u. 41. szám alatti ingatlanok cseréjének és az 1067 Budapest, Csengery u. 41. szám alatti ingatlan rekonstrukciójának megvalósítása érdekében megemeli a „8513 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése” cím bevételi előirányzatát 139 550 E Ft-tal, és csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím kiadási előirányzatát 89 013 E Ft-tal, s egyidejűleg tervbe veszi a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az új „VI. kerület, Csengery u. 41. szám alatti ingatlan tulajdonjogának megszerzése” feladatot 216 563 E Ft-tal, mely feladat összköltsége: 216 563 E Ft, valamint a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az új „VI. ker., Csengery u. 41. szám alatti ingatlan rekonstrukciója” feladatot 12 000 E Ft-tal, a feladat 2011. évi üteme 155 987 E Ft, összköltsége 167 987 E Ft.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1238/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és a „Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról” című előterjesztés után tárgyalja meg a „Javaslat a csőd közeli egészségügyi intézmények támogatására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1239/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újra kíván szavazni a „Javaslat a 2010. április 21-én keltezett és 2010. április 29-én elfogadott „Megállapodás a Fővárosi Önkormányzat, a Hungáriavíz Zrt., a Suez Environment SA, és az RWE Aqua GmbH között” című előterjesztés napirendre vételéről.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1240/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és a „Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról” című előterjesztés után tárgyalja meg 56. pontként a „Javaslat a 2010. április 21-én keltezett és 2010. április 29-én elfogadott „Megállapodás a Fővárosi Önkormányzat, a Hungáriavíz Zrt., a Suez Environment SA, és az RWE Aqua GmbH között” című előterjesztést.

A napirend 33. pontja: Dohányzási tilalom bevezetése a budapesti aluljárókban.

Előadó: Kolozs András

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 34/2010. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendeletét a főváros köztisztaságáról szóló 48/1994. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1241/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

a módosított 1. sz. mellékletben felsorolt aluljárókban való dohányzás megtiltásához kapcsolódó tilalmi táblák elkészítése, kihelyezése és a tilalommal kapcsolatos tájékoztató tevékenység elvégzése érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” kiadási előirányzatát, 10 M Ft-tal és ugyanezzel az összeggel növeli a „7325 FKF Zrt. köztisztasági feladatok” címrend kiadási, azon belül 132. címkódszámú előirányzatát, a Fővárosi Önkormányzat és az FKF Zrt. között megkötött közszolgáltatási szerződés közútkezelésre vonatkozó 1. sz. mellékletének „Aluljárók fenntartási munkái” előírt tevékenység keretében.

1242/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a feladat végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére.

1243/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a budapesti tömegközlekedési megállókban (autóbusz, trolibusz, villamos, HÉV megállóhelyek, állomások) a dohányzási tilalom kiterjesztésére vonatkozóan dolgozzon ki rendelettervezetet és terjessze be a Fővárosi Közgyűlés következő ülésére.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés következő ülése

Felelős: dr. Demszky Gábor

1244/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy 2010. december 31-ig dolgozzon ki átfogó koncepciót a fővárosi aluljárók tisztasága érdekében a hajléktalanok és az illegális árusok problémájának megoldására.

Határidő: 2010. december 31.

Felelős: főpolgármester

A napirend 34. pontja: A fővárosi aluljárók térfigyelő rendszerének üzemeltetése.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1245/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a fővárosi aluljárók térfigyelő rendszerének 2010. évi működtetése és üzemeltetése érdekében a Fővárosi Közterület-felügyelet és a Budapesti Rendőr-főkapitányság részére egyszeri támogatást biztosít.

1246/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

A fővárosi aluljárók térfigyelő rendszerének működtetése érdekében a „9107 Aluljárókban lévő kamerák működtetésére” cím előirányzatát csökkenti 30 000 E Ft-tal, továbbá a „9154 Közbiztonsági céltartalék” cím előirányzatát csökkenti 42 704 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg 72 704 E Ft-tal megemeli a „8705 Budapesti Rendőr-főkapitányság támogatása” cím támogatásértékű működési kiadási előirányzatát.

1247/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Veszélyességi pótlék kifizetése céljából a „9154 Közbiztonsági céltartalék” cím előirányzatát csökkenti 74 477 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a „6001 Fővárosi Közterület-felügyelet” címen belül a személyi juttatások előirányzatát 58 643 E Ft-tal, továbbá címen belül a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát 15 834 E Ft-tal.

1248/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy adjon tájékoztatást a térfigyelő kamerák telepítéséről, működtetéséről, és az erre biztosított forrás felhasználásáról.

A napirend 35. pontja: Javaslat a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” projekthez szükséges jogi személyiségű önkormányzati társulás létrehozatalára és a BKISZ projekt második fordulós KEOP pályázatához kapcsolódó döntések meghozatalára, továbbá agglomerációs szennyvízdíj bevezetésére.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1249/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti Budaörs Város Önkormányzatával - a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” projekt második fordulós KEOP pályázatához szükséges, jogszabály és a pályázati feltételek alapján kötelezően létrehozandó jogi személyiségű önkormányzati társulás megalapítása érdekében - a Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás társulási megállapodását (1. számú melléklet), továbbá felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: főpolgármester

1250/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Társulás törzskönyvi nyilvántartásba vétele iránt a társuló önkormányzatok képviseletében a Magyar Államkincstár illetékes Fővárosi és Pest megyei igazgatóságánál járjon el és az alapításhoz kapcsolódó egyéb szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: megállapodás aláírásától számított 8 nap

Felelős: főpolgármester

1251/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

A Társulás működése céljából a társulási megállapodásban alapítói vagyonként előírt pénzügyi hozzájárulás Fővárosra jutó összegének, azaz 1500 E Ft biztosítása érdekében csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a Vízgazdálkodási feladatok „Tervezés, előkészítés” feladat előirányzatát 1500 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a „6003 Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás” cím támogatási és kiadási, a kiadásin belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatát 1500 E Ft-tal.

1252/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottságot, hogy tegyen személyi javaslatot a Budaörssel kötendő Társulás elnöki tisztére.

Határidő: 30 nap

Felelős: a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság elnöke

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 35/2010 (VI. 21.) Főv. Kgy. rendeletét, az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és - kezelés legmagasabb hatósági díjának Budapest főváros közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1253/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat, mint az erre a célra létrejött Budapest-Budaörs Szennyvízelvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás (Társulás) tagja részéről

a) elfogadja, hogy Részletes Megvalósíthatósági Tanulmány alapján, az abban foglalt pénzügyi és műszaki tartalommal, és jogi feltétel-rendszerben a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” (BKISZ) projektet a Társulás valósítja meg, és e Társulás tagjaként:

b) egyetért azzal, hogy a BKISZ projekt megvalósításának támogatása céljából a Társulás benyújtsa a KEOP második fordulós pályázatot, tudomásul veszi, hogy végleges formában az EU Bizottság döntése állapítja meg a projekt beruházási műszaki tartalmát és pénzügyi forrásait, továbbá egyetért azzal, hogy az eredményes pályázat és a támogatás odaítélése esetén a Társulás a támogatási szerződés megkötése után a projektet megvalósítsa;

c) felhatalmazza a Társulási Tanácsban eljáró tagi képviselőjét, hogy a Tanácsnak a - KEOP pályázati felhívásban és útmutatóban előírt - társulási kötelezettségvállalásra vonatkozó, valamint a Társulás második fordulós pályázatának és a támogatási kérelmének benyújtására és - a tagönkormányzatok előzetes döntését követően és alapján - a megvalósítási munkák támogatási szerződésének megkötésére vonatkozó határozatát, valamint az RMT-ben bemutatott közbeszerzési eljárások megindítását szavazatával támogassa;

d) felkéri a főpolgármestert, hogy - átruházott hatáskörében eljárva - a KEOP pályázati felhívásban és útmutatóban a projektgazda Társulás tagönkormányzatai részéről való benyújtásra előírt nyilatkozatokat a Társulás útján aláírja, illetve a szükséges mellékleteket benyújtsa.

Határidő: 2010. július 5. (KEOP bírálati határnap)

Felelős: főpolgármester

1254/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

A Társulásnak a BKISZ projekt megvalósítására vonatkozó kötelezettségvállalása érdekében, mint a Társulás tagja a fővárosi beruházási elemek vonatkozásában kötelezettséget vállal a Társulás, mint a támogatás kedvezményezettje részére a támogatási döntésben és a támogatási szerződésben előírt saját forrás (önerő és áfa) biztosítására, amely a 2011-2014. évekre tervezett megvalósítási időszak alatt a projekt beruházási okmánya szerint 22 344,6 M Ft összegben (13 444,2 M Ft önerő és 8900,4 M Ft áfa) áll rendelkezésre. A beruházási forrásokat a Társulás javára a tagönkormányzati befizetések (pénzátadások) biztosítják. Felkéri a főpolgármestert, hogy a beruházási forrásokat a Fővárosi Önkormányzat hétéves fejlesztési tervében és a mindenkori éves költségvetésében szerepeltesse, és a pénzátadási megállapodásokat a megfelelő időben terjessze a Főváros Közgyűlés elé.

Határidő: a beruházási források tekintetében a mindenkori éves költségvetési rendeletben, a pénzátadási megállapodások vonatkozásában az igény felmerülésekor

Felelős: főpolgármester

1255/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a projekt fővárosi beruházási okmányait a megvalósítási munkákra vonatkozó támogatás odaítélését követően, a szükséges módosítások átvezetése érdekében terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: 2010. szeptember 30.

Felelős: főpolgármester

1256/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Kijelenti, hogy a BKISZ üzemeltetési koncepciója alátámasztásához a Fővárosi Önkormányzat által nyújtott, a részletes megvalósíthatósági tanulmányban feltüntetett adatok, információk a valóságnak megfelelnek, továbbá a részletes megvalósíthatósági tanulmányban bemutatott üzemeltetési koncepciót, díjpolitikát, díjképzést ismeri, és a kötelezettségek betartását vállalja, valamint kijelenti, hogy a BKISZ projekt keretében megvalósuló csatornamű-létesítmények fenntartása saját forrásból (az FCSM Zrt. csatornahasználati díj árbevételéből) történik, és a csatorna-létesítmények üzembe helyezésétől számított öt évig az új létesítményekre vonatkozóan csatornadíj támogatást a Fővárosi Önkormányzat nem igényel, továbbá a projekt keretében megvalósított létesítményeket az előírt fenntartási időszakban a projekt céljára működteti.

1257/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi az 586/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. határozatát.

A napirend 36. pontja: BKSZT szerződésmódosítás jóváhagyási jog átruházása.

Előadó: Tüttő Kata

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1258/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság elé terjesztett tartalommal nem írja alá a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep tervezési, kivitelezési feladatainak ellátása, valamint közreműködése a BKSZT 4 éves határozott idejű üzemeltetésében tárgyú szerződés 3. és 4. számú szerződés módosításokat és teljes körűen, műszaki, jogi és pénzügyi-gazdasági igazságügyi szakértői vélemény elkészítését rendeli el a levonandó tételek jellegének és pontos mértékének meghatározása érdekében.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1259/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Amennyiben Konzorciummal, illetve BKSZT-vel nem kerül sor a lehetetlenülés miatt meghatározandó tisztítási díj - szerződéses ellenérték - 2010-es értékének meghatározására, a főváros vizsgálja meg:

a) Szerződésszegés miatti lehetséges jogkövetkezmények alkalmazhatóságát;

b) Üzemeltetési megállapodás (azonnali) felmondásának lehetőségét, más üzemeltetési feltételek kialakítását.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 36/2010. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 37. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztői kiegészítéssel megalkotja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 37/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendeletét a melléklet szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1260/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

a Főpolgármesteri Hivatallal közszolgálati jogviszonyban foglalkoztatottak létszámát 1.213 főben állapítja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 38. pontja: Javaslat a SZERSA által bérelt Bp. IX., Soroksári út 75-77. sz. alatti ingatlan bérleti díjának csökkentése és az óvadék fizetésének felfüggesztése ügyében.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1261/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 40/2006. (VII. 14.) Főv. Kgy. rendelet 35. § (1) bekezdése alapján úgy dönt, hogy nem járul hozzá a Szegényeket és Rászorulókat Segítő Közhasznú Alapítvány által bérelt Budapest IX. ker., Soroksári út 75-77. szám alatti ingatlan bérleti díjának 90%-os csökkentéséhez, valamint a részletfizetésből fennmaradó 3 havi, bruttó 3 000 600 Ft összegű óvadék megfizetésének 2010. november 30-ig történő felfüggesztéséhez.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 39. pontja: Javaslat az Európai Unió URBACT II program ROMA-NET című projektjének második szakaszára vonatkozó partnerségi megállapodás megkötésére.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1262/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi a 914/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozatot.

1263/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzatnak az Európai Unió URBACT II program „A Roma lakosság integrációja (ROMA-NET)” elnevezésű projekt második szakaszára vonatkozó, a végleges pályázat részét képező Partnerségi megállapodást a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 40. pontja: 2009. évi felüljáró felújítása 1. csoport engedélyokiratának 2. sz. módosítása.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1264/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a 2009. évi felüljáró felújítása 1. csoport engedélyokiratának 2. számú módosítását az 1. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat 2. számú módosításának aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 41. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona (Kamaraerdő) területén lévő „Bagolyvár kápolnára” vonatkozó használati megállapodás megkötésére.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1265/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Közgyűlés Gazdasági Bizottságának és Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottságának a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 42. § a) pontjában foglaltak szerinti hatáskörét eseti jelleggel magához vonja.

1266/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

A magához vont hatáskör alapján a Budaörsi Egyházközséggel kötött 1. számú melléklet szerinti használati megállapodást közös megegyezéssel megszünteti a 6. számú mellékletben foglaltak szerint, és megköti a Krisztus Légiója Kongregációval a 7. számú mellékletként csatolt használati megállapodást.

Határidő: 2010. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 42. pontja: Javaslat oktatási intézményi fejlesztéseket segítő pályázatok támogatására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1267/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az együttműködési megállapodást az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnáziummal a TÁMOP 3.1.3. projektre és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására és kiadására.

Határidő: 2010. június 4.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1268/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az együttműködési megállapodást a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal a Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Szakközépiskolával a TÁMOP 3.1.3. projektre és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására és kiadására.

Határidő: 2010. június 4.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1269/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az együttműködési megállapodást a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal a Than Károly Ökoiskola Gimnázium, Szakközépiskola és Szakiskolával a TÁMOP 3.1.3. projektre és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására és kiadására.

Határidő: 2010. június 4.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1270/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az együttműködési megállapodást a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal a Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskolával a TÁMOP 3.1.3. projektre és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására és kiadására.

Határidő: 2010. június 4.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1271/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az együttműködési megállapodást az 5. sz. melléklet szerinti tartalommal a Neumann János Számítástechnikai Szakközépiskolával a TÁMOP 3.1.3. projektre és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására és kiadására.

Határidő: 2010. június 4.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1272/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az együttműködési megállapodást a 6. sz. melléklet szerinti tartalommal az Eötvös József Gimnáziummal a TÁMOP 3.1.3. projektre és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására és kiadására.

Határidő: 2010. június 4.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1273/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az együttműködési megállapodást a 7. sz. melléklet szerinti tartalommal a Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Szakközépiskolával TÁMOP 3.1.3. projektre és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására és kiadására.

Határidő: 2010. június 4.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1274/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az együttműködési megállapodást a 8. sz. melléklet szerinti tartalommal a Kölcsey Ferenc Gimnáziummal a TÁMOP 3.1.3. projektre és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására és kiadására.

Határidő: 2010. június 4.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1275/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az együttműködési megállapodást a 9. sz. melléklet szerinti tartalommal a Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai Szakközépiskolával a TÁMOP 3.1.3. projektre és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására és kiadására.

Határidő: 2010. június 4.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1276/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az együttműködési megállapodást a 10. sz. melléklet szerinti tartalommal a Losonci téri Általános Iskolával a TÁMOP 3.1.3. projektre és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására és kiadására.

Határidő: 2010. június 4.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1277/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az együttműködési megállapodást a 11. sz. melléklet szerinti tartalommal a Dob utcai Általános Iskolával a TÁMOP 3.1.3. projektre és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására és kiadására.

Határidő: 2010. június 4.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1278/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az együttműködési megállapodást a 12. sz. melléklet szerinti tartalommal Szent László Gimnáziummal a TÁMOP 3.1.3. projektre és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására és kiadására.

Határidő: 2010. június 4.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1279/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az együttműködési megállapodást a 13. sz. melléklet szerinti tartalommal a Berzsenyi Dániel Gimnáziummal a TÁMOP 3.1.3. projektre és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására és kiadására.

Határidő: 2010. június 4.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1280/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti az együttműködési megállapodást a 14. sz. melléklet szerinti tartalommal a Szent István Gimnáziummal a TÁMOP 3.1.3. projektre és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására és kiadására.

Határidő: 2010. június 4.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1281/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Pályázatot nyújt be „A teljesítmény motivációs pályázati alapból a kiemelkedő munkát végző pedagógusok teljesítményének elismerésére - Ady Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium” címmel az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága közreműködésével meghirdetett nyílt pályázati felhívásra.

Felkéri a főpolgármestert a pályázati dokumentáció aláírására, valamint az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatok és dokumentumok aláírására és kiadására a 15. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: 2010. június 4.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1282/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Pályázatot nyújt be „A teljesítmény motivációs pályázati alapból a kiemelkedő munkát végző pedagógusok teljesítményének elismerésére - Zrínyi Miklós Gimnázium” címmel az Oktatási és Kulturális Minisztérium (OKM) az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága közreműködésével meghirdetett nyílt pályázati felhívásra.

Felkéri a főpolgármestert a pályázati dokumentáció aláírására, valamint az ahhoz kapcsolódó nyilatkozatok és dokumentumok aláírására és kiadására a 16. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: 2010. június 4.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1283/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a Terézvárosi Kereskedelmi Szakközépiskola és Szakiskola KEOP 2009-5.3.0/B „Energetikai hatékonyság fokozása megújuló energiaforrással kombinálva” című pályázatához szükséges fenntartói nyilatkozat aláírására és kiadására a 17. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: 2010. június 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 43. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szent Imre Kórház 2009. évi prevenciós szűrőprogram elszámolási határidejének módosítására.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1284/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a támogatási szerződés 3. sz. melléklet szerinti módosítását és felkéri a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

Határidő: 2010. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 44. pontja: Javaslat a gyermekvédelmi ágazathoz tartozó intézményvezetők részére prémium előleg kifizetésére.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1285/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

módosítja az 507/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. határozatát úgy, hogy a gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények vezetői számára megállapítható prémium előleg év közbeni maximum 1,5 havi illetményének megfelelő összegtől indokolt esetben az 1992. évi XXXIII. tv. keretei között eltérhet.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1286/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

A gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények vezetői körében Gáspárné Puskás Krisztina és Hornyák József igazgatók esetében a családi pótlék személyre szóló felhasználására vonatkozó ágazati mintaszabályzat elkészítésével kapcsolatos többletfeladatok elvégzése miatt + 162 000 Ft illetve + 158 000 Ft összeggel eltér az 507/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. határozatban a prémium előleg felső határaként megállapított másfél havi mértéktől.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1287/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

A gyermek- és ifjúságvédelmi intézmények kinevezett magasabb vezetői, továbbá a gyermekvédelmi ágazathoz tartozó egyéb intézmények megbízott magasabb vezetői 2010. évi prémium előlegének összegét személyenként megállapítja az 1. számú mellékletben foglaltak szerint.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1288/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy döntsön az összegek soron kívüli kiutalásáról a 2. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: döntést követően azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1289/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a prémium előleg összegek kifizetésére vonatkozó munkáltatói intézkedéseket tegye meg és kiadmányozza.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 45. pontja: Javaslat az Élet Menete Alapítvány részére megítélt támogatás átutalásának engedélyezésére.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1290/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló a 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendeletének 24. § (12) bekezdésében foglaltak alapján az Élet Menete Alapítvány részére a „8440 Kulturális és közösségi rendezvények kerete” - cím terhére 15 000 E Ft összegű támogatás átutalását engedélyezi.

Határidő: a főpolgármester előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó döntését követő 30 napon belül

Felelős: főpolgármester

A napirend 46. pontja: Az „RSD vízminőségének javítása, átvezetési projektelem” pályázat, kötelezettség vállaló nyilatkozat.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1291/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Csaba módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság és a Fővárosi Önkormányzat által a „Ráckevei (Soroksári)-Duna-ág vízgazdálkodásának, vízminőségének javítása” tárgyú, EU támogatásra számot tartó komplex projekt (kódszám: KEOP-7.2.2.1-2008-0005) tárgyában kibocsátandó - az előterjesztés mellékletét képező - közös nyilatkozatot aláírja.

Határidő: 2010. június 10.

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1292/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Gábor József módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság és a Fővárosi Önkormányzat által kibocsátandó közös - nyilatkozat aláírását javasolja a főpolgármesternek.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1293/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Vízügyi és Környezetvédelmi Központi Igazgatóság és a Fővárosi Önkormányzat által kibocsátandó közös - nyilatkozat aláírását nem javasolja a főpolgármesternek.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 47. pontja: Támogatási kérelem a közforgalmú folyami révek és kompok felújítási támogatásához.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1294/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

egyetért a két (Megyer - Pünkösdfürdő, szünetel; Soroksár - Csepel, üzemel) dunai rév-átkelőhely felújításával. A megyeri rév azon eszközei újíthatók föl, melyek áthelyezésre kerülnek a tervezett Budafok - Csepeli helyszínre.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1295/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

A BKV Zrt. nyilatkozata alapján kijelenti, hogy a két fővárosi dunai rév-átkelőhelyet a BKV Zrt. útján a jövőben is tartósan, de legalább 2015-ig üzemeltetni kívánja, egyúttal tudomásul veszi, hogy a támogatás megítélése esetén felújításra kerülő eszközök elidegenítésére 5 évig nem kerülhet sor.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1296/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

A BKV Zrt. nyilatkozata alapján igazolja, hogy a költségvetési támogatás elnyeréséhez szükséges 30%-os saját forrás (4 200 000 Ft + áfa) az üzemeltető BKV Zrt. rendelkezésére áll. A projekttel kapcsolatban a Fővárosi Önkormányzatot semmilyen finanszírozási kötelezettség nem terheli.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1297/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza a főpolgármestert, hogy a támogatási kérelmet aláírja, és azt a Magyar Államkincstár Budapesti és Pest Megyei Regionális Igazgatóságához benyújtsa.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 48. pontja: Beszámoló a Fővárosi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálatáról.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1298/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Közoktatási Esélyegyenlőségi Program által előírt feladatok végrehajtásáról szóló felülvizsgálati beszámolót.

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 50. pontja: Javaslat egyedi kérelmek támogatására a „8413 Sportcélú támogatás” cím előirányzata terhére.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1302/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2010. évi előirányzata (ezen belül a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre sorának) egyedi elbírálású rendkívüli sportcélú feladatok kerete terhére az alábbi szervezeteket támogatja:


Sorsz.

Megnevezés

Támogatott cél
Támogatás összege
(E Ft-ban)
1. Sirály Életmód Klub „Rendezvény a szabadidő hasznos eltöltéséért” (2010. június 3-6.) elnevezésű esemény kiadásainak támogatása. 1 500
2. MALÉV Repülőklub FIA Vitorlázórepülő VB (2010. július 20.-augusztus 7.), valamint a világeseményre való felkészülés kiadásainak támogatása. 1 000
3. BVSC-Zugló A karate szakosztály működési kiadásainak támogatása. 500
4. Zrínyi 2001 DSE A DSE sporteseményeinek támogatása. 200
5. Magyar Kézilabda Szövetség VII. Masters Kézilabda EB (2010. június 18-20.) kiadásainak támogatása. 500
6. Mici-Mackó Alapítvány Értelmileg akadályozott tanulók úszás oktatásának támogatása. 200
7. Advantage Szabadidősport SE A 2010. szeptember 18-án megrendezésre kerülő Streetball Challenge kiadásainak támogatása. 1 200
8. Budapesti Sztárok Sportegyesület Nemzetközi utánpótlás jégkorong torna jégbérletének kiadásaihoz támogatás. 1 500
9. Ferencvárosi Torna Klub Női kosárlabda szakosztály kiadásainak támogatására 1 500
10. Katana SE Működési kiadásainak és sportprogramjainak támogatása. 1 000
11. Magyar JKA Karate Szövetség JKA Nemzetközi Szakmai Továbbképző Tábor kiadásainak támogatása. 1 500
12. Ferencvárosi Szabadidős SE Kerékpáros védőfelszerelések és uni-hoki palánk elemek vásárlásának támogatása. 500
13. MTK - Erzsébetvárosi SE Az egyesületi sportprogramok kiadásainak támogatása. 1 000
14. Közép magyarországi Technikai és Tömegsport Klubok Budapesti Szövetsége
Budapest Kupa versenysorozat kiadásainak támogatása. 1 000
15. Óbudai Wellness és Diáksport Egyesület Az egyesületi sportprogramok kiadásainak támogatása. 300
16. Budenz u. és Környéke Diák és Lakóterületi Sportegyesület Az egyesületi sportprogramok kiadásainak támogatása. 250
17. Budapesti Honvéd Sportegyesület Versenyeken való részvétel és edzőtáborokba történő utazás, valamint uszodabérlet kiadásainak támogatása. 800
Összesen: 14 450

Jóváhagyja, megköti az 1. sz. mellékletben szereplő minta szerinti támogatási szerződéseket és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 20 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 51. pontja: Javaslat a „8206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret” cím terhére történő támogatás utalásának engedélyezésére.

Előadó: Danielisz Béla

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1303/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelete 24. § (12) bekezdése alapján engedélyezi az alábbi társadalmi szervezet részére a „8206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret” címen szereplő előirányzat terhére 500 E Ft összegű támogatás utalását.

TÁMOGATOTT MEGNEVEZÉSE: TÁMOGATÁS CÉLJA: TÁMOGATÁS ÖSSZEGE
(E Ft)
Európai Sors-Társak Közhasznú Egyesület A lakásmaffia áldozatainak érdekképviselete. 500

Határidő: a támogatási szerződésben foglaltak szerint

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 52. pontja: Javaslat a „Szónokok Hordója” civil fórum tér kialakítására vonatkozó előterjesztések végleges visszavonására és a kapcsolódó határozatok hatályon kívüli helyezésére.

Előadó: Bojár Iván András

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1304/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

nem támogatja Budapesten a Szónokok Hordója civil fórum tér kialakítását.

1305/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a következő határozatokat:

1095/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. határozat, 1097/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. határozat, 1098/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. határozat, 1099/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. határozat, 1100/2008. (VI. 26.) Főv. Kgy. határozat.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 55. pontja: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1309/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést elfogadja.

- A 914/2002. (V. 30.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2333/2005. (X. 26.) Főv. Kgy. határozat 1. bekezdésének végrehajtási határidejét 2010. december 31-re módosítja;

- a 2334/2005. (X. 26.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2011. december 31-re módosítja;

- a 2346/2005. (X. 26.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2011. december 31-re módosítja;

- a 831/2007. (V. 31.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1000-1001/2008. (V. 29.) Főv. Kgy. határozatokat hatályon kívül helyezi;

- a 821/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2010. december 31-re módosítja;

- a 915/2009. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2010. december 31-re módosítja;

- az 1211/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1212/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1213/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1249/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2010. december 31-re módosítja;

- a 2191/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi.

A napirend 56. pontja: Javaslat a 2010. április 21-én keltezett és 2010. április 29-én elfogadott „Megállapodás a Fővárosi Önkormányzat, a Hungáriavíz Zrt., a Suez Environment SA, és az RWE Aqua GmbH között” határozat hatályon kívül helyezésére.

Előadók: Andó Sándor, Élő Norbert, dr. Steiner Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1310/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a napirend tárgyalását a szerződés kiosztásáig felfüggeszti.

A napirend 57. pontja: Javaslat a csőd közeli egészségügyi intézmények támogatására.

Előadó: Tüttő Kata

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1311/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

eseti jelleggel magához vonja az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság, illetve a főpolgármester Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 13. § (1) bekezdésében átruházott hatáskörét és úgy dönt, hogy a Fővárosi Közgyűlés által csőd közeli intézmények támogatására „9102 Egészségügyi tartalék” címkód terhére

- az 1104 Péterfy Sándor utcai Kórház és Baleseti Központ támogatási és kiadási előirányzatát, ezen belül dologi kiadások előirányzatát megemeli 115 000 E Ft-tal;

- az 1118 Heim Pál Gyermekkórház támogatási és kiadási előirányzatát, ezen belül dologi kiadások előirányzatát megemeli 88 000 E Ft-tal.

Határidő: utalásra azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1312/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a „Javaslat „A budapesti Margit híd pillérszobrainak restaurálása, valamint a hiányzó „Hercules” szobor rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárás tekintetében” című előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalására vonatkozó indítványt.

A napirend 58. pontja: Javaslat „A budapesti Margit híd pillérszobrainak restaurálása, valamint a hiányzó „Hercules” szobor rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárás tekintetében.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1313/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újra kíván szavazni a „Javaslat „A budapesti Margit híd pillérszobrainak restaurálása, valamint a hiányzó „Hercules” szobor rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárás tekintetében” című előterjesztés zárt ülésen történő tárgyalásáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1314/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Javaslat „A budapesti Margit híd pillérszobrainak restaurálása, valamint a hiányzó „Hercules” szobor rekonstrukciója” tárgyú közbeszerzési eljárás tekintetében” című előterjesztést zárt ülésen tárgyalja meg.

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 64. pontja: Javaslat a HOSTIS Közalapítvány alapító okiratának módosítására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1348/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés a Tótfalusi Kis Miklós Nyomdászképzésért Közalapítvány vagyonának befogadása érdekében módosítja a HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány alapító okiratát a 3. számú melléklet szerinti tartalommal, egyben felkéri elnökét az alapító okirat módosítás, valamint a 4. számú melléklet szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására, illetve a bírósági nyilvántartásba vételi eljárás megindítására.

Határidő: döntéstől számított 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 65. pontja: Javaslat „Budapest Főváros - Nagykörúti előnyben részesítés” c. KMOP-2.3.1/B-08-2009-0007 projekt támogatási szerződésének 1. sz. módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1349/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a „Budapest Főváros - Nagykörúti előnyben részesítés” című, KMOP-2.3.1/B-08-2009-0007 számú projekt támogatási szerződésének 1. sz. módosítását az előterjesztői kiegészítés 1. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2010. június 18.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1350/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Budapest Főváros - Nagykörúti előnyben részesítés” című beruházás engedélyokiratának 1. sz. módosítását az 5. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2010. július 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1351/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

„Budapest Főváros - Nagykörút előnyben részesítése” c. projekt támogatási szerződése, a költségvetés, valamint az engedélyokirat összhangjának megteremtése érdekében: csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút) feladat előirányzatát 29,3 M Ft-tal, továbbá csökkenti a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” címen belül a KMOP - Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút) feladat előirányzatát 20,1 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a Fejlesztések átütemezésének tartaléka előirányzatot 9,2 M Ft-tal.

A feladat 2010. évi üteme 25,8 M Ft (ebből saját forrás: 5,9 M Ft, KMOP 19,9 M Ft), 2011. évi üteme 29,3 M Ft (ebből saját forrás: 9,2 M Ft, KMOP 20,1 M Ft), a feladat összköltsége változatlanul 55,9 M Ft.

A napirend 66. pontja: Javaslat a nevelési-oktatási intézmények 2009. évi intézményi- és feladatracionalizálásához kapcsolódó végleges létszámcsökkentések miatt felmerülő kiadások részletes elszámolására, központi költségvetésből történő biztosítására benyújtandó végleges pályázati anyagra.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1352/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a nevelési-oktatási intézmények 2009. évi végleges létszámcsökkentései keretén belül felmentett munkavállalóival kapcsolatban ténylegesen felmerült kiadások elszámolását.

1353/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

A létszámcsökkentésekhez kapcsolódó pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 16 267 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg módosítja az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát az alábbiak szerint:

Címkód Intézmény megnevezése Előleg Ténylegesen felmerült kiadás Eltérés
+/-
1. 2. 3. 4. 5.=4.-3.
3112 Czóbel Ernő Koll. 2 160 3 653 1 493
ebből: - személyi juttatások 1.700 2 846 1 146
- munkaadókat terhelő járulékok 460 807 347
3118 Dr. Török B. Óvoda, Ált. Isk., Spec. Szakisk., EGYMI, Diákotth. és Gyermekotth. 2 392 4 396 2 004
ebből: - személyi juttatások 1 883 3 379 1 496
- munkaadókat terhelő járulékok 509 1017 508
3312 Bláthy Ottó Titusz Inf. Szakközépisk. és Gimn. 25 198 25 941 743
ebből: - személyi juttatások 19 841 20 228 387
- munkaadókat terhelő járulékok 5 357 5 713 356
3313 Trefort Ágoston Kéttannyelvű Középiskola 61 491 61 329 - 162
ebből: - személyi juttatások 48 418 47 642 - 776
- munkaadókat terhelő járulékok 13 073 13 687 614
3318 Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakisk. és Koll. 2 977 3 373 396
ebből: - személyi juttatások 2 344 2 642 298
- munkaadókat terhelő járulékok 633 731 98
3320 Bókay János Humán Kéttannyelvű Szakközépisk., Szakisk. és Gimn. 3 682 4 183 501
ebből: - személyi juttatások 2 899 3 253 354
- munkaadókat terhelő járulékok 783 930 147
3324 Raoul Wallenberg Humán Szakk. Isk. és Gimn. 61 745 62 085 340
ebből: - személyi juttatások 48 619 48 655 36
- munkaadókat terhelő járulékok 13 126 13 430 304
3326 Széchenyi István Gimn. 8 070 8 180 110
ebből: - személyi juttatások 6 354 6 354 0
- munkaadókat terhelő járulékok 1 716 1 826 110
3501 Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőip. Műszaki Szakközépisk. 11 057 11 169 112
ebből: - személyi juttatások 8 707 8 737 30
- munkaadókat terhelő járulékok 2 350 2 432 82
3507 Jelky András Ruhaipari Szakközépisk. 10 757 10 797 40
ebből: - személyi juttatások 8 470 8 395 - 75
- munkaadókat terhelő járulékok 2 287 2 402 115
3510 Pataky István Főv. Gyak. Híradásip. és Inform. Szakközépisk. 1 428 1 482 54
ebből: - személyi juttatások 1 125 1 161 36
- munkaadókat terhelő járulékok 303 321 18
3512 Mechatronikai Szakközépisk. és Gimn. 4 900 5 150 250
ebből: - személyi juttatások 3 858 3 921 63
- munkaadókat terhelő járulékok 1 042 1 229 187
3514 Bolyai János Főv. Gyak. Műszaki Szakközépisk. és Koll. 9 232 9 345 113
ebből: - személyi juttatások 7 270 7 296 26
- munkaadókat terhelő járulékok 1 962 2 049 87
3518 Egressy Gábor Kéttannyelvű Műszaki Szakközépisk. 1 122 1 333 211
ebből: - személyi juttatások 883 1 042 159
- munkaadókat terhelő járulékok 239 291 52
3522 Eötvös Lóránd Szakközépisk. és Szakisk. 13 589 15 087 1 498
ebből: - személyi juttatások 10 700 11 746 1 046
- munkaadókat terhelő járulékok 2 889 3 341 452
3525 Gundel Károly Vendéglátóip. és Idegenforg. Szakk. Isk. 3 066 5 077 2 011
ebből: - személyi juttatások 2 414 3 888 1.474
- munkaadókat terhelő járulékok 652 1 189 537
3533 Varga István Kereskedelmi, Közgazdasági Szakközépisk. és Szakisk. 3 019 3 112 93
ebből: - személyi juttatások 2 377 2 377 0
- munkaadókat terhelő járulékok 642 735 93
3535 Nemes Nagy Ágnes Humán Szakközépisk. 8 553 6 776 - 1 777
ebből: - személyi juttatások 6 735 5 282 - 1 453
- munkaadókat terhelő járulékok 1 818 1 494 - 324
3538 Hunfalvy János Főv. Gyak. Kéttannyelvű Külkereskedelmi Közgazdasági Szki. 63 785 65 787 2 002
ebből: - személyi juttatások 50 224 51 153 929
- munkaadókat terhelő járulékok 13 561 14 634 1 073
3541 II. Rákóczi Ferenc Főv. Gyak. Közgazdasági Szki. 13 016 13 255 239
ebből: - személyi juttatások 10 248 10 242 - 6
- munkaadókat terhelő járulékok 2 768 3 013 245
3542 Leövey Klára Közgazdasági Szki. és Szi. 5 317 5 487 170
ebből: - személyi juttatások 4 187 4 192 5
- munkaadókat terhelő járulékok 1 130 1 295 165
3544 Szent István Közgazd. Szakközépisk. és Koll. 2 025 2 036 11
ebből: - személyi juttatások 1 595 1 591 - 4
- munkaadókat terhelő járulékok 430 445 15
3560 Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola, Szakisk. és Kollégium 10 733 10 950 217
ebből: - személyi juttatások 8 451 8 748 297
- munkaadókat terhelő járulékok 2 282 2 202 - 80
3561 Jaschik Álmos Művészeti Szakk. Isk. 3 876 3 880 4
ebből: - személyi juttatások 3 052 3 010 - 42
- munkaadókat terhelő járulékok 824 870 46
3566 Dobos C. József Vendéglátóipari Szakk. Isk. 3 629 4 971 1 342
ebből: - személyi juttatások 2 857 4 124 1 267
- munkaadókat terhelő járulékok 772 847 75
3568 Wesselényi Miklós Műszaki Szakközépisk. és Szakisk. 9 292 9 425 133
ebből: - személyi juttatások 7 317 7 316 - 1
- munkaadókat terhelő járulékok 1 975 2 109 134
3569 Kaesz Gyula Faipari Szakközépisk. és Szakisk. 1 915 2 628 713
ebből: - személyi juttatások 1 508 2 052 544
- munkaadókat terhelő járulékok 407 576 169
3571 Arany János Épületgépészeti Szakközépisk. és Szakisk. 12 415 15 671 3 256
ebből: - személyi juttatások 9 776 12.193 2 417
- munkaadókat terhelő járulékok 2 639 3 478 839
3573 Csonka János Műszaki Szakközépisk. és Szakisk. 4 088 5 019 931
ebből: - személyi juttatások 3 219 3 852 633
- munkaadókat terhelő járulékok 869 1 167 298
3585 Budai Középiskola 8 639 7 858 - 781
ebből: - személyi juttatások 6 802 6 148 - 654
- munkaadókat terhelő járulékok 1 837 1 710 - 127
Összesen: 373 168 389 435 16 267
ebből: - személyi juttatások 293 833 303 465 9 632
- munkaadókat terhelő járulékok 79 335 85 970 6 635

1354/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Pályázatot nyújt be a 2009. évi végleges létszámcsökkentési döntések (a 718/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. határozat és a 720/2009. (V. 14.) Főv. Kgy. határozat - melyek az 1853/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. határozattal és az 1854/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. határozattal módosultak -, valamint az 1856/2009. (X. 29.) Főv. Kgy. határozat alapján) miatt 2010. május 1-jével megszüntetett 124, illetve 2010. július 1-jével megszüntetésre kerülő 6 álláshelyhez kapcsolódóan 103 fő (2. sz. melléklet 5. oszlop) felmentett munkavállaló - 97 álláshely (2. sz. melléklet 4. oszlop) - tekintetében felmerült tényleges kiadások központi költségvetésből történő biztosítására.

1355/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

A létszámcsökkentéssel érintett dolgozók foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szerkezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartási körén kívüli munkáltatónál - munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül - nincs lehetőség.

1356/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

A pályázati kiírásnak megfelelően a megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

Felhatalmazza a főpolgármestert a 4/2010. (I. 26.) ÖM rendelet alapján az igénybejelentés aláírására és benyújtására.

Határidő: 2010. szeptember 27.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 67. pontja: Az FTSZV Kft.-nél, a XVIII. kerületi Önkormányzat adóhatósága által kivetett építmény- és telekadó okán kialakult fizetési nehézségekről.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1357/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy az FTSZV által végzett közszolgáltatás ellátásának és a társaság további tevékenységének alternatíváiról készítsen előterjesztést a Fővárosi Közgyűlés számára.

Határidő: 2010. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1358/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés eseti jelleggel magához vonva a Gazdasági Bizottság, és a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság hatáskörét a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (2) bekezdésében foglaltak alapján módosítja az FTSZV Kft. alapító okiratát a 2. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás és a 3. számú melléklet szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1359/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés eseti jelleggel magához vonva a Gazdasági Bizottság, és a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság hatáskörét a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Társaság módosított alapító okirata alapján 581 161 E Ft tulajdonosi pótbefizetést rendel el a helyi adó hátralék miatt keletkezett veszteségek rendezése, illetve a 2009. december 31-i állapot szerinti negatív saját tőke rendezése céljából.

Határidő: 3 hónapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1360/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el John Emese indítványát, mely „Az FTSZV Kft.-nél, a XVIII. kerületi Önkormányzat adóhatósága által kivetett építmény- és telekadó okán kialakult fizetési nehézségekről” című előterjesztés határozati javaslatainak újraszavazására vonatkozik.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1361/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Várhegyi László indítványát, mely „A BKV Zrt. 2009. évi beszámolója és 2010. évi üzleti terve” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozik.

A napirend 68. pontja: Tájékoztató a 4-es metró projekt 2010. I. negyedévi előrehaladásáról.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1362/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy készítsen tájékoztatót a 4-es metró beruházás kivitelezői, szerződéses partnerei által benyújtott minden többletkövetelésről, azok státuszáról, tárgyáról és összegéről, és ezen adattartalommal a 2010. II. negyedévi beszámolótól kezdődően bővítse ki a metróbiztosi jelentést, illetve első alkalommal 2010. június 15-ig küldje meg a tájékoztatást a fővárosi képviselők részére.

Határidő: 2010. június 15., majd a negyedévenként esedékes metróbiztosi jelentés benyújtásának időpontja

Felelős: dr. Demszky Gábor

1363/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy haladéktalanul intézkedjen a 4-es metró független ellenőrző mérnökének kiválasztására és vizsgáltassa ki a metróbiztosi jelentésben foglalt „több éves” késedelem okait.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1364/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az Eurometro Kft. szerződéses keretének kimerülése után történő továbbfoglalkoztatásának jogi körülményeiről, jogszerűségéről, kockázatairól soron kívül, 2010. június 15-ig adjon tájékoztatást a fővárosi képviselők számára.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1365/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „Pályázat tűzoltó laktanyák felújításának támogatására” című előterjesztést a „Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet módosítására” című előterjesztés előtt tárgyalja meg.

A napirend 69. pontja: Az M-2 metróvonal járműállomány cseréje fejlesztési célú végleges pénzeszköz átadás-átvétele tőketartalékba helyezéssel tárgyú megállapodás 2. számú módosítása.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1366/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

magához vonja a Gazdasági Bizottság vonatkozó hatásköreit és tulajdonosként eljárva utasítja a BKV Zrt. vezérigazgatóját, hogy a 2006. május 30-án Demszky Gábor főpolgármester jelenlétében a Budapesti Közlekedési Zrt. és az Alstom Budapest Metropolis Konzorcium között megkötött metrószerelvények beszerzése tárgyú megállapodás és az ehhez kapcsolódó szállítási és karbantartási szerződések megszűnésének lehetőségeit 2010. július 31-ig tárja fel, és ha a késedelmes teljesítés erre lehetőséget ad, a megállapodást és a szerződéseket szüntesse meg, amennyiben a 2-es metró új Alstom szerelvényeinek végleges típusengedélyét nem sikerül 2010. július 31-én éjfélig beszereznie a szállítónak.

Határidő: 2010. július 31.

Felelős: a BKV Zrt. vezérigazgatója

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1367/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Közgyűlés 2010. július 31. utáni első ülésére, vagy a Gazdasági Bizottság és a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottság együttes ülésére terjesszen elő előterjesztést, melyben többek között a végleges típusengedély szerepel.

Az előterjesztés a végleges típusengedély megszerzése esetén tegyen javaslatot a pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás jelen ülésre benyújtott módon történő módosítására, adjon tájékoztatást a szállító késedelme nyomán érvényesíthető kötbér - és kárigényről. (Mely a késedelmes szállításon túl az előleggel kapcsolatban a Fővárosi Önkormányzatot érő kár megtérítésére is vonatkozik.)

A végleges típusengedély megszerzésének hiánya és a szerződés felbontása esetén tegyen előterjesztést a helyzet kezelésére, a közbeszerzések újbóli kiírásának előkészítésére és az M2 mai szerelvényeinek feltétlenül szükséges élettartam- hosszabbítására.

Határidő: 2010. július 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 70. pontja: Javaslat a Kelet-nyugati (M2) metróvonal felújítása tárgyú végleges pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás 2. sz. módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1368/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi a 450/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. határozat a) pontjának „valamint a 2543 egyedi azonosító számú beruházási feladat pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás 2. sz. módosítása” szövegrészt, ezzel egyidejűleg előzetesen egyetért az 1. sz. mellékletben csatolt a Kelet-nyugati (M2) metróvonal felújítására kötött pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás 2. számú módosításával és felkéri a főpolgármestert, hogy - átruházott hatáskörében eljárva - a megállapodást írja alá.

Határidő: a költségvetési rendelet módosításának hatályba lépését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1369/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

A többletköltség pénzügyi fedezetének megteremtése érdekében kötelezettséget vállal a 7 éves fejlesztési tervben az M-2 metróvonal felújítása feladat 2011. és 2012. évi ütemeinek 100-100 M Ft-tal történő megemelésére.

A feladat 2011. évi üteme: 1 423,9 M Ft (saját forrás: 611,8 M Ft, EIB hitel: 812,1 M Ft). A 2012. évi ütem: 1061,8 M Ft (saját forrás: 492,9 M Ft, EIB hitel: 568,9 M Ft).

A napirend 71. pontja: Pályázat tűzoltó laktanyák felújításának támogatására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1370/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

a pályázati felhívásban meghatározott tűzoltó laktanyák, tűzőrségek korszerűsítésére vonatkozó pályázatát benyújtja a 3-7. számú mellékletek szerinti tartalommal, egyúttal felhatalmazza a főpolgármestert pályázatok aláírására.

Határidő: 2010. június 21.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1371/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Hozzájárul ahhoz, hogy a Fővárosi Tűzoltóparancsnokság a laktanya felújítási pályázataihoz szükséges 20%-os önrészt saját bevételből finanszírozza meg. Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság által, a tűzoltólaktanyák felújításának támogatására kiírt pályázat önrész összegének biztosítása érdekében csökkenti a „6005 Fővárosi Tűzoltó-parancsnokság” cím támogatási és kiadási, azon belül az intézményi felújítások előirányzatát 21 825 E Ft-tal, (Koszciuszkó Tádé laktanya kazánház építészeti felújítása: 6000 E Ft, Kispesti Tűzőrség legénységi vizesblokk felújítása ablakcserével: 13 000 E Ft Kőbányai Tűzőrség pincehelyiségek helyreállítása: 2825 E Ft, ezzel a feladatok törlésre kerülnek), ezzel egyidejűleg ugyanezen összeggel megemeli a „8529 Támogatásértékű felújítási bevétel” cím előirányzatát, továbbá tervbe veszi az új, „73... Tűzoltó laktanyák felújítása Pályázati önrész” címen belül a céljelleggel támogatott intézményi felújítás előirányzatán belül az FTP-Józsefvárosi Tűzőrség kazáncsere pályázati önrészt: 6000 E Ft-tal, a Kispesti Tűzőrség: tetőfelújítás, részleges nyílászáró csere, parapet felújítás pályázati önrészt: 8500 E Ft-tal, Roham 2 (Koszciuszkó Tádé u.): fűtés és melegvíz ellátó rendszer korszerűsítése pályázati önrészt: 2750 E Ft-tal, Erzsébeti Tűzőrség: külső nyílászárók cseréje pályázati önrészt: 2000 E Ft-tal, Csepeli Tűzőrség: külső nyílászárók cseréje pályázati önrészt: 2575 E Ft-tal.

1372/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 49. § (9) bekezdése alapján a döntésre jogosult Gazdasági Bizottságtól és a Városrendészeti Bizottságtól a hatáskört eseti jelleggel magához vonja és kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázati forrásból megvalósított létesítményeket, illetve eszközöket üzemelteti és az illetékes tűzoltóság használatába adja, továbbá hozzájárul a pályázati forrásból felújított létesítmények tekintetében a Magyar Állam javára 10 évig tartó elidegenítési és terhelési tilalom ingatlan nyilvántartásba történő bejegyzéséhez. Felkéri a főpolgármestert a 9. számú mellékletként csatolt minta alapján a nyilatkozatok aláírására és a pályázatokhoz történő csatolás érdekében azok kiadására.

Határidő: 2010. június 21.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 72. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1373/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett döntési javaslatokat, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés az előterjesztői kiegészítéssel megalkotja .../2010. (.......) önkormányzati rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a melléklet szerinti tartalommal.

A 792/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozat 1. sz. mellékletének érintett sorait a 2. sz. melléklet szerint módosítja.

Engedélyezi az alábbi alapítványok, társadalmi szervezetek megjelölt összegű támogatásának átutalását a „8447 Főpolgármesteri keret” cím terhére

1. Nézőpont Színház Székelyudvarhely 250 E Ft
2. Mongólia Nagykövetsége 220 E Ft
3. Antall József Alapítvány 300 E Ft
4. Budapest Könyvszemle Alapítvány 1 000 E Ft”

A napirend 73. pontja: Budapest főváros szmogriadó tervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosítása.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1374/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

az előterjesztést leveszi napirendjéről.

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztői kiegészítéssel megalkotja 38/2010. (VI. 22.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a melléklet szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1384/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

a 792/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozat 1. sz. mellékletének érintett sorait a 2. sz. melléklet szerint módosítja.

1385/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Engedélyezi az alábbi alapítványok, társadalmi szervezetek megjelölt összegű támogatásának átutalását a „8447 Főpolgármesteri keret” cím terhére.

1. Nézőpont Színház Székelyudvarhely 250 E Ft
2. Mongólia Nagykövetsége 220 E Ft
3. Antall József Alapítvány 300 E Ft
4. Budapest Könyvszemle Alapítvány 1 000 E Ft

A napirend 75. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi módosított közfoglalkoztatási tervének, valamint a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Esély Nonprofit Kft. között fennálló közszolgáltatási szerződés módosításának elfogadására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1386/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat 2010. évi módosított közfoglalkoztatási tervét elfogadja.

1387/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Fővárosi Önkormányzat és a Társaság között létrejött közszolgáltatási szerződés módosítását a 3. sz. mellékletben szereplő tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására, továbbá a közszolgáltatási szerződés egységes szerkezetben történő kiadására az 5. sz. mellékletben szereplő tartalommal.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1388/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

A 2010. évre tervezett közfoglalkoztatási létszám emelkedése miatt a Fővárosi Önkormányzat 2010. évi költségvetésében a „7206 Igazgatási és hatósági feladatok” cím kiadási előirányzatát, ezen belül a működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre előirányzatát 7 150 E Ft-tal csökkenti és egyidejűleg a „8105 Budapest Esély Nonprofit Kft.” cím kiadási, azon belül a működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre előirányzatot azonos összeggel megemeli.

1389/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Megköti a Budapest Esély Nonprofit Kft.-vel, a 4. sz. mellékletben szereplő tartalommal, a közszolgáltatási szerződés 1. számú mellékletének módosítására irányuló megállapodást és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 76. pontja: Javaslat a BMK TÁMOP-5.2.5.B-10/1 KMR pályázatához fenntartói nyilatkozat kiadására és a BMK alapító okiratának módosítására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1390/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

pénzügyi kötelezettségvállalás nélkül hozzájárul a Budapesti Művelődési Központ TÁMOP-5.2.5.B-10/1 KMR B) Ifjúsági és Kábítószerügyi komponensére benyújtandó pályázatán való részvételéhez. Felkéri a főpolgármestert a pályázathoz tartozó fenntartói nyilatkozat aláírására és kiadására az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1391/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Budapesti Művelődési Központ (1119 Budapest, Etele út 55.) alapító okiratát. Felkéri a főpolgármestert a 4/b. számú melléklet szerinti módosítás aláírására, valamint a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat 4/c. számú melléklet szerinti aláírására és kiadására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 77. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézet „80111-5 Óvodai nevelés (85.10 Iskolai előkészítő oktatás)” és „55231-2 Óvodai intézményi közétkeztetés (56.29 Egyéb vendéglátás)” megjelölésű szakfeladatainak 2010. szeptember 1-jétől történő megszüntetésére az intézmény alapító okiratának módosításával.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1392/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi 2010. szeptember 1-jei hatállyal a 2324/2009. (XII. 17.) Főv. Kgy. határozatát, valamint a 36/2010. (I. 28.) Főv. Kgy. határozatát, és felkéri a főpolgármestert, hogy a felfüggesztéssel kapcsolatosan szükséges lépéseket a Magyar Államkincstár felé tegye meg.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1393/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Módosítja a Fővárosi Önkormányzat Egyesített Szent István és Szent László Kórház-Rendelőintézetnek, az előterjesztés 2/a. számú melléklete szerinti „Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat”-át az előterjesztés 2/b. számú melléklete szerinti tartalommal 2010. szeptember 1-jei hatállyal, egyúttal felkéri a főpolgármestert az „alapító okirat módosítás”, valamint az előterjesztés 2/c. számú mellékleteként csatolt „Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat” aláírására.

Határidő: 2010. június 20.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 78. pontja: Javaslat a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XXI. Ady Endre út” című projekt támogatási szerződése 1. sz. módosításának aláírására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1394/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a „Budapesti kerékpárforgalmi hálózat fejlesztése, XXI. Ady Endre út” című, KMOP-2.1.2-09-2009-0026 azonosítószámú projekt támogatási szerződésének 1. sz. módosítását az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 79. pontja: A Vállalkozási és Vagyonkezelési Ügyosztály ügykörébe tartozó egyszemélyes korlátolt felelősségű társaságok ügyvezetőinek 2009. évi prémiumfeladatai teljesítésének értékelése és 2010. évre kitűzendő prémiumfeladatai.

Előadó: Ikvai-szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1395/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak alapján úgy dönt, hogy

a) elfogadja a FŐKÉTÜSZ Kft. ügyvezető igazgatója, Bubla Gyulának a 2009. évre kitűzött prémiumfeladatainak teljesítését - a Társaság felügyelőbizottságának és a Környezet-gazdálkodási és Energetikai Ügyosztály szakvéleményével egyetértve - és engedélyezi az ügyvezető igazgató részére az éves alapbére 60%-os mértékű prémiuma kifizetését a felvett prémiumelőleg figyelembevételével.

b) jóváhagyja a FŐKÉTÜSZ Kft. ügyvezető igazgatója, Bubla Gyulának a 2010. évi prémiumfeladatai kitűzését, az előterjesztés 1/b. számú melléklete szerinti tartalommal, a Társaság felügyelőbizottsága és a Környezetgazdálkodási és Energetikai Ügyosztály egyetértésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1396/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak alapján úgy dönt, hogy

a) elfogadja az Enviroduna Kft. ügyvezető igazgatója, Groniewsky Tamásnak a 2009. évre kitűzött prémiumfeladatainak teljesítését - a Társaság felügyelőbizottságának és a Közmű Ügyosztály szakvéleményével egyetértve - és engedélyezi az ügyvezető igazgató részére az éves alapbére 45%-os mértékű prémiuma kifizetését a felvett prémiumelőleg figyelembevételével.

b) jóváhagyja az Enviroduna Kft. ügyvezető igazgatója, Groniewsky Tamásnak a 2010. évi prémiumfeladatai kitűzését az előterjesztés 2/b. számú melléklete szerinti tartalommal, a Társaság felügyelőbizottsága és a Közmű Ügyosztály egyetértésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1397/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak alapján úgy dönt, hogy

a) elfogadja a Budapest Esély Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Kulinyi Mártonnak a 2009. évre kitűzött prémiumfeladatai teljesítését - a Társaság felügyelőbizottságának és a Szociálpolitikai Ügyosztály szakvéleményével egyetértve - és engedélyezi az ügyvezető igazgató részére az éves alapbére 45%-os mértékű prémiuma kifizetését a felvett prémiumelőleg figyelembevételével.

b) jóváhagyja a Budapest Esély Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Kulinyi Mártonnak a 2010. évi prémiumfeladatai kitűzését az előterjesztés 4/b. számú melléklete szerinti tartalommal, a Társaság felügyelőbizottsága és a Szociálpolitikai Ügyosztály egyetértésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1398/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak alapján úgy dönt, hogy

a) elfogadja a Studio Metropolitana Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Gauder Péternek a 2009. évre kitűzött prémiumfeladatai teljesítését - a Társaság felügyelőbizottságának és a Főépítészi Iroda szakvéleményével egyetértve - és engedélyezi az ügyvezető igazgató részére az éves alapbére 50%-os mértékű prémiuma kifizetését a felvett prémiumelőleg figyelembevételével.

b) jóváhagyja a Studio Metropolitana Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója, Gauder Péternek a 2010. évi prémiumfeladatai kitűzését az előterjesztés 5/e. számú melléklete szerinti tartalommal, a Társaság felügyelőbizottsága és a Főépítészeti Iroda egyetértésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1399/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak alapján úgy dönt, hogy

a) elfogadja a Parking Kft. ügyvezető igazgatója, Gyarmati Zoltánnak a 2009. évre kitűzött prémiumfeladatai teljesítésének értékelését, a Társaság felügyelőbizottságának és a Közlekedési Ügyosztály szakvéleményével egyetértve nem engedélyezi az ügyvezető igazgató részére az éves alapbére 45%-os mértékű prémiuma kifizetését, tekintettel arra, hogy a Társaság a 2009. gazdasági évet veszteséggel zárta.

b) jóváhagyja a Parking Kft. ügyvezető igazgatója, Gyarmati Zoltánnak a 2010. évi prémiumfeladatai kitűzését az előterjesztés 6/f. számú melléklete szerinti tartalommal, a Társaság felügyelőbizottsága és a Közlekedési Ügyosztály egyetértésével.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 80. pontja: Végleges döntés meghozatala a Főgáz Ingatlanhasznosító és -forgalmazó Kft. Főgáz Zrt.-be történő beolvadásáról.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1400/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló - 45/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelettel módosított - 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés f) pontjában foglaltak alapján úgy dönt, hogy a Fővárosi Gázművek Zrt. 2010. június 30-ai rendkívüli közgyűlésén a Budapest Főváros Önkormányzata, mint részvényes képviseletében eljáró személy - a főpolgármester, vagy az általa meghatalmazott személy - kötött mandátummal eljárva „igen” szavazatával támogassa az alábbi döntések meghozatalát:

- Az előterjesztett okiratok alapján a Főgáz Zrt. átalakulásának végleges elhatározását oly módon, hogy a Főgáz Ingatlanhasznosító és -forgalmazó Kft. beolvad a Főgáz Zrt-be.

- A Főgáz Zrt., mint jogelőd független könyvvizsgáló és a felügyelőbizottság által ellenőrzött vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetének elfogadását az előterjesztés 2. számú melléklete szerinti tartalommal.

- A Főgáz Zrt., mint jogutód független könyvvizsgáló és a felügyelőbizottság által ellenőrzött vagyonmérleg- és vagyonleltár tervezetének elfogadását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal.

- Az átalakulás (beolvadás) időpontjaként 2010. szeptember 30. napjának megjelölését.

- Az egyesülési szerződés elfogadását, beleértve a Főgáz Zrt. Alapszabálya Preambulumának kiegészítését.

- Annak megállapítását, hogy a Főgáz Zrt. részvényeseinek személyében és a részvényeseket a jegyzett tőkéből megillető vagyoni hányadban a beolvadást követően változás nem következik be, figyelemmel a Gt. 81. § (4) bekezdésére. Erre tekintettel a Gt. 74. § (2) és (3) bekezdése szerinti elszámolásra és vagyonhányad kiadásra nincs szükség. A Főgáz Zrt. mint jogutód részvényeseinek felsorolását és a részvényeseket a jegyzett tőkéből megillető vagyoni hányadot az egyesülési szerződés 4. számú melléklete tartalmazza.

- A Társaság vezérigazgatójának felhatalmazását az egyesülési szerződés aláírására, valamint az igazgatóság felhatalmazását a Gt. 87. § (2) bekezdése szerinti független könyvvizsgáló által ellenőrzött végleges vagyonmérlegek elfogadására.

Határidő: 2010. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 81. pontja: Javaslat a BSE támogatására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1401/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a mindenkori költségvetési lehetőségeire tekintettel az éves költségvetési rendeletében meghatározott mértékben nyújt támogatást a BSE utánpótlás-nevelési és szabadidősport tevékenysége ellátásához.

Határidő: a költségvetés elfogadása

Felelős: főpolgármester

1402/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat tulajdonosként nem kifogásolja, hogy a többségi tulajdonában álló közmű cégek a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény hatályos rendelkezéseinek figyelembevételével - a cég vezető testületének döntése alapján - támogassák a Budapest Sport Egyesületet kizárólag a szolgáltatói tarifákat nem terhelő bevételek terhére, a vonatkozó hatályos jogszabályok maradéktalan betartásával, amennyiben a megkötésre kerülő szerződéseket a Főpolgármesteri Hivatal (szakmai, pénzügyi és jogi szempontból) előzetesen jóváhagyja. Egyben felkéri a főpolgármestert, hogy e szerződések megkötéséről a következő közgyűlésre készítsen tájékoztatót.

Határidő: folyamatos, a Fővárosi Közgyűlés következő ülése

Felelős: főpolgármester

A napirend 82. pontja: Javaslat TÁMOP és KMOP oktatási ágazati projektek támogatási szerződéseinek módosítására - IV. ütem.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1403/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés módosítását az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel az Építő TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0013 azonosítószámú projektre és felkéri a főpolgármestert az 1. számú szerződés módosítás aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1404/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés módosítását a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel a Szily TISZK KMOP-4.1.1/A-2008-0003 azonosító-számú projektre és felkéri a főpolgármestert a 4. számú szerződés módosítás aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1405/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés módosítását a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel az Építő TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0013 azonosítószámú projektre és felkéri a főpolgármestert a 2. számú szerződés módosítás aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1406/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés módosítását a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel az Építő TISZK KMOP-4.1.1/A-2008-0004 azonosító-számú projektre és felkéri a főpolgármestert a 3. számú szerződés módosítás aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1407/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés módosítását az 5. sz. melléklet szerinti tartalommal a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel a Gundel TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0005 azonosítószámú projektre és felkéri a főpolgármestert a 3. számú szerződés módosítás aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1408/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés módosítását a 6. sz. melléklet szerinti tartalommal a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel a Szily TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0012 azonosítószámú projektre és felkéri a főpolgármestert a 4. számú szerződés módosítás aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1409/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a 852/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozatát és egyidejűleg jóváhagyja a TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0014 támogatási szerződés 2. sz. módosítását a 7. sz. melléklet szerinti tartalommal, megköti és felkéri a főpolgármestert a dokumentum aláírására.

Határidő: 2010. június 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1410/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a 847/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozatát és egyidejűleg jóváhagyja a KMOP-4.1.1/A-2008-0005 támogatási szerződés 2. sz. módosítását a 8. sz. melléklet szerinti tartalommal, megköti és felkéri a főpolgármestert a dokumentum aláírására.

Határidő: 2010. június 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1411/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a 850/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozatát és egyidejűleg jóváhagyja a KMOP-4.1.1/A-2008-0005 támogatási szerződés 3. sz. módosítását a 9. sz. melléklet szerinti tartalommal, megköti és felkéri a főpolgármestert a dokumentum aláírására.

Határidő: 2010. június 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1412/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi a 410/2010. (III. 11.) Főv. Kgy. határozatát és egyidejűleg jóváhagyja a KMOP-4.1.1/A-2008-0003 támogatási szerződés 3. sz. módosítását a 10. sz. melléklet szerinti tartalommal, megköti és felkéri a főpolgármestert a dokumentum aláírására.

Határidő: 2010. június 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 83. pontja: Javaslat a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

1413/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. közszolgáltatási szerződésének módosítását az 1. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a Régiók Bizottság pozitív elbírálásáról szóló kiértesítő levél megérkezését követő 15 napon belül

Felelős: főpolgármester

A napirend 84. pontja: Kérelem a helyi közösségi közlekedés normatív támogatására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1414/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a helyi közösségi közlekedés támogatásához szükséges kérelmet és felkéri a főpolgármestert annak benyújtására.

Határidő: 2010. június 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1415/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Kijelenti, hogy a budapesti helyi közlekedést 2010. évben is folyamatosan fenn kívánja tartani.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1416/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Kijelenti, hogy a budapesti helyi közlekedés fejlesztéséhez, valamint működtetéséhez Budapest Főváros Önkormányzata 2009. évben összesen 15 843 264 E Ft nettó összegű, saját forrásból származó, vissza nem térítendő támogatást biztosított a BKV Zrt., mint szolgáltató részére a következő feladatokra:

I. Fejlesztési célra

- a helyi közforgalmú közlekedés támogatása: 10 000 000 E Ft

- az M2 metróvonal felújítása: 186 300 E Ft

- az M2 metróvonal járműállomány cseréje: 846 800 E Ft

- 1-es és 3-as villamosok fejlesztése: 32 800 E Ft

- 1-es villamos II. ütemű meghosszabbítása: 22 000 E Ft

- Észak-Déli Regionális Gyorsvasút megvalósítása: 23 600 E Ft

- 4-es metró I. szakasz építése: 4 661 100 E Ft

- 4-es metró II. szakasz építése: 51 200 E Ft

II. Működési célra

- Fővárosi Önkormányzat Közlekedési Információs Központ: 8 000 E Ft

- 41-es villamospálya biztonsága érdekében vízrendezés: 11 464 E Ft

1417/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Kijelenti, hogy a BKV Zrt.-vel pályázati eljárás nélkül, a közszolgáltatással közvetlenül megbízva kötötte meg a közszolgáltatási szerződést.

A napirend 85. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és az EKZ 6 ÖVT-E Kft. közötti, az Árkád üzletközpont bővítéséhez kapcsolódó megállapodás módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1418/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti az EKZ 6 ÖVT-E Kft.-vel az Árkád üzletközpont bővítéséhez kapcsolódó megállapodás 1. sz. módosítását az előterjesztői kiegészítés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2010. június 20.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 86. pontja: Javaslat az Európai Mobilitási Héthez és az Autómentes Naphoz való csatlakozás alapjául szolgáló 2010. évi Karta elfogadására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1419/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a mellékletben szereplő, a Főváros 2010. évi Európai Mobilitási Héthez történő csatlakozási szándékát kifejező Karta tartalmát és felkéri a főpolgármestert a Karta aláírására.

Határidő: 2010. június 17.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 87. pontja: Előterjesztés a központi és fővárosi céltámogatással 2007-2008. évben megépült Budapest XVIII. kerületi szennyvízcsatorna-hálózat befejezett, aktivált eszközként történő átadás-átvételére.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1420/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 41. § b) pontja alapján jóváhagyja, megköti az előterjesztés 2. számú mellékletében foglalt a Fővárosi Önkormányzat és Budapest Főváros XVIII. kerület, Pestszentlőrinc-Pestszentimre Önkormányzata közötti megállapodást annak mellékletében foglalt szennyvízcsatorna hálózat befejezett, aktivált eszközként történő térítésmentes átadás-átvétel tárgyában és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2010. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1421/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az átvett befejezett, aktivált beruházást, mint aktivált vagyont a Fővárosi Önkormányzat 2010. évi vagyonmérlegében szerepeltesse.

Határidő: 2010. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 88. pontja: Javaslat a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője részére a 2009. évi prémiuma kifizetésére, illetve a 2010. évi prémiumfeladatok kitűzésére.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1422/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése c) pontja szerint kapott hatáskör alapján engedélyezi Héray László ügyvezető részére 2009. évi prémiumának 6.960.000 Ft összegben történő kifizetését. Felkéri a főpolgármestert, a kifizetésre vonatkozó értesítés kiadmányozásáról gondoskodjon.

Határidő: 2010. június 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1423/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Kitűzi Héray László, a Fővárosi Taxiállomásokat Üzemeltető Szolgáltató Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője részére a 3. sz. mellékletben foglalt prémiumfeladatokat az abban meghatározott mértékű %-os teljesítéssel, és értékelési határidővel. Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladatok kitűzésének kiadmányozásáról gondoskodjon.

Határidő: 2010. június 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 89. pontja: Javaslat a BTH Budapesti Turisztikai Nonprofit Kft. ügyvezetőjének az éves megbízási díján felüli, 2009. évi eredményhez kötött átalány megbízási díj kifizetésére, illetve a 2010. évi megbízási díján felüli eredményhez kötött átalány megbízási díj kifizetésének feladataira.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1424/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése c) pontja szerint kapott jogkör alapján engedélyezi Fekete László ügyvezető részére 2009. évre jóváhagyott, a megbízási díja 120%-ának megfelelő, eredményhez kötött átalány megbízási díj 10 273 536 Ft összegben történő kifizetését. Felkéri a főpolgármestert, a kifizetésre vonatkozó értesítés kiadmányozásáról gondoskodjon.

Határidő: 2010. június 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1425/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése c) pontja szerint kapott jogkör alapján kitűzi Fekete László, a BTH Budapesti Turisztikai Szolgáltató Nonprofit Kft. ügyvezetője részére a 3. sz. mellékletben foglalt a megbízási díján felüli eredményhez kötött átalány megbízási díj/év kifizetésének 2010. évi feladatait, az abban meghatározott mértékű %-os teljesítéssel, és értékelési határidővel. Felkéri a főpolgármestert, hogy a feladatok kitűzésének kiadmányozásáról gondoskodjon.

Határidő: 2010. június 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 90. pontja: „Összefogás az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére és alkalmazkodás a klímaváltozáshoz” nyilatkozat.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1426/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

felhatalmazza a főpolgármestert, hogy Frankfurt am Main jubileumi partnervárosi rendezvénysorozatán az „Összefogás az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésére és alkalmazkodás a klímaváltozáshoz” című nyilatkozatot aláírja.

Határidő: 2010. június 10.

Felelős: dr. Demszky Gábor

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 92. pontja: Javaslat az „SZ” jelű - szabadidősport, a „D” jelű - diáksport és az „R” jelű - szövetségi rendezvények támogatására - benyújtott pályázatok kedvezményezettjeinek támogatására.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1433/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (6) bekezdése és az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság 190/2010. (V. 27.) ESZB határozata alapján engedélyezi a „8413 Sportcélú támogatás” cím előirányzata terhére a „D” jelű - diáksport - pályázat 1. sz. mellékletében megjelölt kedvezményezettjeinek a támogatását, illetve a támogatási összeg átutalását. Jóváhagyja, megköti a 4. sz. mellékletben szereplő minta szerinti támogatási szerződéseket és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 20 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1434/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (6) bekezdése és az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság 191/2010. (V. 27.) ESZB határozata alapján engedélyezi a „8413 Sportcélú támogatás” cím előirányzata terhére az „SZ” jelű - szabadidősport - pályázat 2. sz. mellékletében megjelölt kedvezményezettjei támogatását, illetve a támogatási összeg átutalását. Jóváhagyja, megköti a 4. sz. mellékletben szereplő minta szerinti támogatási szerződéseket és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 20 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1435/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (6) bekezdése és az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság 192/2010. (V. 27.) ESZB határozata alapján engedélyezi a „8413 Sportcélú támogatás” cím előirányzata terhére az „R” jelű - szövetségi rendezvények támogatása - pályázat 3. sz. mellékletében megjelölt kedvezményezettjei támogatását, illetve a támogatási összeg átutalását. Jóváhagyja, megköti a 4. sz. mellékletben szereplő minta szerinti támogatási szerződéseket és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 20 munkanapon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 93. pontja: Javaslat a 2010. évi önkormányzati választási időszakhoz kapcsolódóan alkalmi plakáthelyek kialakítására, egységes fővárosi plakáthely-térképpel és Etikai Kódexszel.

Előadó: Bojár Iván András

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1436/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

elfogadja az előterjesztői kiegészítéssel az 1. sz. mellékletben szereplő fővárosi plakáthely-listát.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1437/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Egyetért az előterjesztés 3. sz. mellékletben szereplő Egységes Fővárosi Etikai Kódexben megfogalmazott célokkal, elvekkel, szabályokkal és felkéri a pártokat annak fővárosi és kerületi szintű aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1438/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert a feladatok végrehajtásához szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 94. pontja: Javaslat támogatások átutalásának engedélyezésére az Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret terhére.

Előadó: Germánné dr. Vastag Györgyi

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1439/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „8204 Oktatási és ifjúsági célú bizottsági keret” cím terhére a Budapest Főváros Közgyűlésének 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelete 24. § (12) bek. alapján támogatások átutalását engedélyezi az alábbiak szerint.

I. a 116/2010. (V. 26.) OIB sz. határozat szerint
Sorsz. Név Támogatás
E Ft
7. Sakk Kultúra Alapítvány 106
16. Aelia Sabina Zeneiskolai Alapítvány 190
17. Académia Ludi et Artis 102
18. Magyar Hagyomány Alapítvány és Népfőiskola 124
21. Bokor Hazai Rászorulók Alapítvány 200
26. Pitypang Humán Szolgáltató Alapítvány 93
39. Szent István Gyermekkórus Zenei Alapítvány 105
47. Fórumház Egyesület 149
56. Értelmes Életért Alapítvány 113
57. Keresztyén Gyermekevangelizáció és Lelkigond. Misszió Al. 199
58. People Team Alapítvány 84
63. Mókus Diák Sportegyesület 99
66. Kossuth Szövetség 81
69. Közösség Ifjúsági Alapítvány 129
70. Transzplantációs Alapítvány a Megújított Életekért 187
72. Regnum Marianum Katolikus Közösség E. 200
76. Bokor Közösségfejlesztő Kulturális Egyesület 148
77. Tudor Alapítvány 152
83. Budavári Evangélikus Gyülekezet Alapítvány 133
88. Báthory László Cserkészcsapat Alapítvány 144
89. Burattino Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvány 105
103. Keresztelő Szt. János Plébánia Zenei Alapítvány 105
106. DIXI Részképességzavarban Szenvedő Gyermekekért Alapítvány 113
107. Kenguru Alapítvány a Gyermekek Szabadidős Sportjáért 128
108. Grund Klubhálózat 139
110. Zöld Föld Gyermeksegítő és Környezetvédő Alapítvány 114
113. Hófehér Fóka a Gyermekekért Alapítvány 126
123. Kék Alapítvány 117
127. Méta Kommunikációs Nevelési Kör 80
136. Krisztinavárosi Cserkész Alapítvány 200
138. Paszuly Falka Egyesület 191
146. Oboás Társaság Alapítvány 90
152. Kelet-európai Utógondozottakért és Lakóotthonokban Lakókért 172
156. Missio Christi Alapítvány 200
159. Babszem Néphagyományőrző Táncegyüttes Kh. Egyesület 168
160. Zöld Liliom Alapítvány 194
165. Gyermekkuckó Alapítvány 81
170. EuroHungaricum Alapítvány 154
174. Gyermekszínházak Háza Alapítvány 110
180. Újpesti Hajós Klub Vízitúrázó Alapítvány 164
184. Magyar Úttörők Szövetsége 109
186. Kamasztér Alapítvány 95
190. Magyar Williams Szindróma Társaság 148
191. Nagycsaládosok Kőbányai Szent László Egyesülete 76
201. Pestszentimrei Ref. Egyház Soli Deo Gloria Alapítvány 89
202. Pro Minor Egyesület a Gyermekekért 111
203. Aschner Lipót Természetjáró Egyesület 148
204. Gyermekévek, Honism., Kult. és Term.járó Egyesület 149
206. Minyata Egyesület 200
212. 412. sz. Cserkészekért Alapítvány 123
213. Magyar Cserkészszövetség 47
218. Sirály Életmód KLUB 84
224. Messzehangzó Tábor Alapítvány 95
226. Oltalom Karitatív Egyesület 90
230. Rege Kulturális Egyesület 100
231. Kézműipari Művészeti Diák Alapítvány 120
242. Kőbányáért Egyesület 91
I. ÖSSZESEN: 7 364
II. a 119/2010. (V. 26.) OIB sz. határozat szerint
1. Wallenberg Egyesület 200
2. Okosodó Egyesület 250
II. ÖSSZESEN: 450
I+II. MINDÖSSZESEN: 7 814

Határidő: 2010. június 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 95. pontja: Beszámoló a Kiemelt Fejlesztések Bizottsága 2009. II. félévi tevékenységéről.

Előadó: Somlyódy Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1440/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Kiemelt Fejlesztések Bizottságának 2009. II. félévében végzett munkájáról szóló beszámolót.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1441/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és azonnal megtárgyalja „A BKV Zrt. 2009. évi beszámolója és 2010. évi üzleti terve” című előterjesztést.

A napirend 96. pontja: A BKV Zrt. 2009. évi beszámolója és 2010. évi üzleti terve.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1442/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. h.

elnapolja ezt az ügyet. A menedzsmenttől az egész kérdés felelős rendezését várja el. Kikéri a Könyvvizsgálói Kamara állásfoglalását az ügyben. Felkéri a Gazdasági, valamint a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottságot a döntés meghozatalára.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2010. június 3-i ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére