A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2010. augusztus 26-i ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1464/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „A Budapest és a Kormány között létrejött szerződés végrehajtásáról” című nyilatkozatot nem veszi napirendjére.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1465/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről a „Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésében foglalt egyetértési jog gyakorlására - Budapest XXI. kerület, Csepel Ófalu városrész Kerületi Szabályozási Tervére vonatkozóan” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1466/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 24. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Centrál Színház Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelye pályázati felhívásának tervezetére, a szakmai bizottság felkérésére” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1467/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

2. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a fővárosi képviselők személyi használatában lévő laptopok megvásárlására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1468/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

leveszi napirendjéről „A települési folyékony hulladékkezelési közszolgáltatás ellátásának és az FTSZV Kft. további tevékenységének alternatíváiról a Közgyűlés 1357/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozata alapján” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1469/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat tulajdonosi döntés meghozatalára annak érdekében, hogy Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. a lakossági felhasználói részére 2010. szeptember 1-jétől a maximált hatósági árnál alacsonyabb, a 2010. július 1-jétől alkalmazott hődíj-tételeket érvényesítse.

2. Javaslat a fővárosi képviselők személyi használatában lévő laptopok megvásárlására.

3/a. Döntés a díszpolgári cím és a „Pro Urbe Budapest” díj adományozásáról.

3/b. Döntés Papp László Budapest-Sportdíj adományozásáról.

3/c. Javaslat a 2010. évi „Zalabai Gábor díj - a Budapestiek esélyegyenlőségéért” adományozására.

3/d. Döntés a „Fővárosért Emlékzászló” díj adományozásáról.

3/e. Posztumusz kitüntetési javaslat.

3/f. Javaslat felügyelőbizottsági tag cseréjére.

4. Javaslat igazgatósági és felügyelőbizottsági tagcserére.

5. Javaslat a Radnóti Miklós Színház vezetőjének (igazgatójának) megbízására.

6. Javaslat a Katona József Színház vezetőjének (igazgatójának) megbízására.

7. Javaslat intézményvezető kinevezésére a Cseppkő Gyermekotthon és Óvodában.

8. Javaslat intézményvezető kinevezésére a Kornis Klára Gyermekotthonban.

9. Javaslat egyes közoktatási intézményvezetők megbízására.

10. A Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt. könyvvizsgálójának megválasztása.

11. Javaslat a Budai Gyerekkórház és Rendelőintézet Kht. „v. a.” felügyelő-bizottsági tagjának megválasztására.

12. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására a Budapest XVIII. kerület, Pestszentlőrinc városrészközpont kerületi szabályozási tervének (KSZT) a Haladás utca-(155447/4) hrsz.-ú közterület-Szent Lőrinc sétány-Thököly út-Nefelejcs utca-(155447/30) hrsz.-ú közterület által határolt terület KSZT módosítására vonatkozóan.

13. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelete 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására. Budapest XXII. kerület, Növény u.-6. számú főút-árvízvédelmi töltés-Duna folyam-Hárosi Holt-Dunaág által határolt területre vonatkozó Kerületi Szabályozási Terv.

14. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására. Budapest X. kerület, Fehér út-Gyakorló u.-Keresztúri út-MÁV vasútvonal által határolt terület keretövezet módosítása.

15. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására Budapest XXII. kerület, Bíbic utca-Terv utca-Gyula vezér út-XVII. utca-Klauzál Gábor utca-Park utca által határolt területre vonatkozóan.

16. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására Budapest XX. kerület, Köves út-Szentlőrinci út menti terület FSZKT módosítása.

17. A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelettel elfogadott Fővárosi Szabályozási Keretterv (FSZKT) eseti módosítása Budapest XX. kerület, M5 autópálya-Erzsébetcsatorna-Nagykőrösi út-Szentlőrinci út által határolt területre.

18. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására Bp. XXII. kerület 5 területére vonatkozóan.

19. Előterjesztés a Fővárosi Önkormányzat Központi Stomatológiai Intézet 2009. évi prevenciós szűrőprogramjának elszámolásáról.

20. Előterjesztés a Fővárosi Önkormányzat Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő 2009. évi prevenciós szűrőprogramjának elszámolásáról.

21. Javaslat súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő tanulók oktatását vállaló nonprofit szervezetek támogatására.

22. Javaslat a Puskás Tivadar Távközlési Technikum fenntartói jogának átvételére.

23. Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum főigazgatói álláshelyének pályázati felhívására, a pályázatokat véleményező szakmai bizottság tagjaira.

24. Javaslat a Centrál Színház Nonprofit Kft. ügyvezetői álláshelye pályázati felhívásának tervezetére, a szakmai bizottság felkérésére.

25. Javaslat társadalmi szervezetek és alapítványok részére megítélt támogatások átutalásának engedélyezésére.

26. Javaslat alapítványok és társadalmi szervezetek számára megítélt támogatások átutalásának engedélyezésére a Kulturális Bizottság felhasználási jogkörébe tartozó céltartalékokból.

27. Javaslat a Fővárosi Települési Esélyegyenlőségi Program elfogadására.

28. Beszámoló a Pro Cultura Urbis Közalapítvány 2009. évi működéséről, valamint a 2010. évi közszolgáltatási szerződés megkötése.

29. Javaslat a BTM Vármúzeum új állandó kiállítás tűz- és biztonságvédelmi rendszerének kiépítéséhez forrás biztosítására.

30. Javaslat Fővárosi Önkormányzati szociális intézmény alapító okiratának módosítására.

31. Javaslat a „Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona (Búcsúszentlászló) férőhelyek kiváltása és bővítése új ápoló-gondozó otthoni épület kialakításával” tárgyú feladat engedélyokiratának jóváhagyására.

32. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Esély Nonprofit Kft. között fennálló közszolgáltatási szerződés módosításának elfogadására.

33. Beszámoló az építési törvény 30. §-a alapján indult kártalanítási ügyekben hozott határozatokról.

34. 2007. évi útfelújítások engedélyokiratának VIII. számú módosítása.

35. 2008-2010. évi útfelújítások engedély-okiratának V. számú módosítása.

36. A 2010. évi „A Virágos Magyarországért” országos környezetszépítő verseny.

37. Javaslat a 2010. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés 2. sz. módosítására.

38. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Budapest helyi jelentőségű természeti értékeinek védelméről szóló 32/1999. (VII. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

39. Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum „Pannonia Provincia Program” című európai uniós projekt önrészének biztosítására.

40. A magyar EU Elnökséghez kapcsolódó fővárosi rendezvények és felkészülés.

41. Javaslat fenntartói nyilatkozat kiadására a TÁMOP 5.2.5./10/1/KMR „Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok” című Európai Uniós pályázat benyújtásához, gyermekvédelmi intézmények részére.

42. Javaslat használati megállapodás megkötésére és tulajdonosi hozzájárulás kiadására a XXII. kerület Nagytétény rehabilitációjának keretében, a Nagytétényi úton történő fejlesztésekkel érintett fővárosi ingatlanok kapcsán.

43. Javaslat a Fővárosok és Régiók Állásfoglalásának aláírására.

44. Javaslat a Budapest Szíve Program Reprezentatív Kaputérség kiépítése II. ütem kiemelt projekt részletes projektdokumentációjának benyújtására.

45. Javaslat TÁMOP és KMOP oktatási ágazati projektek támogatási szerződéseinek módosítására - V. ütem.

46. Dél-budapesti régió vízrendezése c. KMOP-3.3.1/C-2009-0001 sz. projekt támogatási szerződésének 2. sz. módosítása.

47. Javaslat „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - haladási feltételek javítása a Budaörsi és Hegyalja úton” c. KMOP-2.3.1/B-08-2009-0009 számú projekt támogatási szerződésének 1. módosítására, valamint egyéb európai uniós támogatással megvalósuló projektek beruházási engedélyokiratainak módosítására.

48. Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló 21/1991. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

49. Budapest-Amszterdam együttműködési megállapodás megújítása.

50. Javaslat a Szent Imre Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem európai uniós támogatással megvalósuló kiemelt projekt engedélyokirat 7. sz. módosítására.

51. Javaslat a „8206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret” cím terhére történő támogatás utalásának engedélyezésére.

52. Javaslat Budapest III. kerület, névtelen közterületeinek elnevezésére.

53. Javaslat alapítványok támogatására a „8209 Műemléki célú bizottsági keret” címből.

54. A Fővárosi Szociális Közalapítvány 2009. évi pénzügyi és szakmai beszámolója.

55. Javaslat átutalás kezdeményezésére az Idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartalékából támogatott Törökfürdő Kulturális Alapítvány részére az „Aroma” első roma köztéri képzőművészeti és fotókiállításhoz.

56. Javaslat pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötésére Újbuda Önkormányzatával.

57. Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

58. Javaslat a IX. kerülettel kötendő ingatlan csereszerződésre.

59. Javaslat a Vidám Park feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára.

60. Javaslat a Városliget kapuja (Városligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonstrukciója) c. KMOP-3.1.1/E-2008-0004 sz. projekt támogatási szerződésének 2. sz. módosítására.

61. Javaslat az oktatási-nevelési intézmények működőképességének fenntartására.

62. Tullius Éva hivatásos gondnok fellebbezése a Főv. Kgy. Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottsága 204/2010. (V. 27.) sz. határozata ellen.

63. Javaslat egyes ingatlanok tulajdonjogának átruházására Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata részére.

64. Önálló képviselői indítvány az ÉPIT Zrt. működését szabályozó „Ingatlan és térségfejlesztési együttműködési, vagyonkezelési megbízási keretszerződés” 2011. december 31-ig történő meghosszabbítására vonatkozóan Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata részére.

65. A Főváros részvétele a Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság „Duna Tudatosság” kampányában.

66. Javaslat a Danube Magistrale (Budapest-Ulm) EGTC létrehozásának előmozdítását célzó döntések meghozatalára.

67. A 2010. júniusi dunai árhullám védekezési költségei. Az ár- és belvízvédelmi művek állapota.

68. Javaslat a 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására az Alkotmánybíróság 151/2010. (VII. 14.) AB határozatában foglaltakra figyelemmel.

69. Javaslat a Parking Kft. 2010. évi éves közszolgáltatási szerződésének módosítására.

70. Az 1461/2010. (VII. 8.) Főv. Kgy. határozat táblázata 12-15. sorának módosítása.

71. Javaslat a 2010. évi „8202 Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret” terhére alapítványok, társadalmi szervezetek támogatására.

72. Javaslat a „Dél-budai tehermentesítő út III. szakasz-Andor utca-Galvani utca kiépítése” c. projekt támogatási szerződésének megkötésére, valamint egyéb európai uniós támogatással megvalósuló projektek beruházási engedélyokiratainak módosítására.

73. Javaslat egyedi kérelmek támogatására a „8413 sportcélú támogatás” cím előirányzata terhére.

74. Tulajdonosi hozzájárulás kérése a Rákos-patak-Balassagyarmat utca közötti csapadékvíz csatorna építésének tárgyában.

75. Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására Budapest XI. kerület, Irinyi József utca-Bogdánfy utca-vasútvonal-Lágymányosi híd lehajtó-Duna folyam által határolt területre vonatkozóan.

76. Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

77. Javaslat a Főpolgármesteri a Hivatalban pályázati eljárás lefolytatása nélkül is betölthető munkakörökről szóló 56/2007. (X. 16.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezésére.

78. Javaslat a Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. „v. a.” felügyelőbizottsági tagjainak és könyvvizsgálójának megválasztására.

79. Személyi javaslat a „Budapest komplex integrált szennyvízelvezetése” projekthez szükséges jogi személyiségű önkormányzati társulás társulási tanács tagi képviselői, egyben elnöki tisztére.

80. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésében foglalt egyetértési jog gyakorlására - Budapest XI. ker., Albertfalva Városközpont Kerületi Szabályozási Terv.

81. Javaslat a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetőjének az éves megbízási díján felüli, a 2009. évi eredményhez kötött átalány megbízási díj kifizetésére, illetve a 2010. évi megbízási díján felüli eredményhez kötött megbízási díj kifizetésének feladataira, megbízási szerződés módosítására.

82. A Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása c. projekt aktuális feladatai.

83. Javaslat a 4-es metróvonal beruházási engedélyokiratának és beruházási szerződésének módosítására.

84. Javaslat az „Örömnap” című pályázat elfogadására.

85. Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésében foglalt egyetértési jog gyakorlására-Budapest XI. kerület, Újbuda, Rimaszombati út-Balatoni út-(756/7) hrsz.-ú terület-M1-M7 autópálya bevezető szakasza-Neszmélyi köz-Budaörsi út-Szent Kristóf u.-Pecz Samu u.-Ugron Gábor u.-Bozókvár u.-Budaörsi út-2802 hrsz.-ú és 2801 hrsz.-ú telkek által határolt területre vonatkozó Kerületi Szabályozási Terv.

86. Budapest Főváros Településszerkezeti Terve és a 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelettel elfogadott Fővárosi Szabályozási Keretterv (FSZKT) eseti módosítása a Budapest XXIII. kerület, M5 autópálya-195847/54 hrsz.-ú út-K-BK1 keretövezetű terület és a 195859 hrsz.-ú vasút által határolt területre vonatkozóan.

87. Javaslat a HOSTIS Közalapítvány alapító okiratának módosítására.

88. Beszámoló az iskolai erőszak megelőzése érdekében tett intézkedések végrehajtásáról, további feladatokról.

89. Javaslat a kulturális nonprofit kft.-k ügyvezetőinek 2009. évi prémiumfeladatai teljesítésének elfogadására és 2010. évi prémiumfeladatainak kitűzésére.

90. A Menhely Alapítvány alapító okiratának módosítása.

91. Javaslat a 28197/1 hrsz.-ú ingatlant érintő túlépítési jogi rendezésre.

92. Javaslat a VILUX Kereskedelmi Kft.-vel szembeni behajthatatlan követelés számviteli rendezésére.

93. Polaris Építőipari Rt. „f. a.”-val szembeni behajthatatlan követelés leírása.

94. Javaslat a 2010. májusában meghirdetett - a drogprobléma visszaszorítását célzó - pályázatokon elnyert összegek átutalásának engedélyezése.

95. Javaslat a 2013-as Velo-City konferencia megrendezésére irányuló szerződés megkötésére az Európai Kerékpáros Szövetséggel.

96. Javaslat a TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019 azonosító számú, „Kompetencia alapú oktatás elterjesztése, módszertani megújulás a Főváros oktatási intézményeiben” című európai uniós támogatásból megvalósuló projekt támogatási szerződésének 2. számú módosítására.

97. Javaslat a Gemini-O ingatlanvagyon-kataszteri nyilvántartó program karbantartására és üzemeltetésére vonatkozó 2011. évi szerződéskötéshez szükséges pénzügyi fedezet biztosítására.

98. Javaslat előzetes kötelezettségvállalásra „Szó szerinti jegyzőkönyv készítése gyors- és gépírással a Fővárosi Önkormányzat Közgyűléseiről és egyéb tanácskozásairól”, a szükséges pénzügyi fedezet biztosításához.

99. Beszámoló az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 2009. évi működéséről, vagyoni helyzetéről és gazdálkodásának legfontosabb adatairól.

100. Javaslat a Fővárosi Egészségközpont Zrt. alapító okiratának módosítására.

101. A 2010. évi önkormányzati választási időszakhoz kapcsolódó alkalmi plakáthelyek forrásának tisztázása.

102. Javaslat a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” c., KEOP-7.1.2.0-2008-0253 számú projekt támogatási szerződésének 2. sz. módosítására.

103. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

104. Beszámoló Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetése I. félévi alakulásáról. (Külön kötetben)

105/a. Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

A napirend 1. pontja: Javaslat tulajdonosi döntés meghozatalára annak érdekében, hogy a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. a lakossági felhasználói részére 2010. szeptember 1-jétől a maximált hatósági árnál alacsonyabb, a 2010. július 1-jétől alkalmazott hődíj-tételeket érvényesítse.

Előadók: dr. Bagdy Gábor, Élő Norbert, György István, Németh Szilárd, Tarlós István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1470/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

tulajdonosi jogkörében eljárva úgy dönt, hogy a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. a lakossági felhasználói részére 2010. szeptember 1-jétől a maximált hatósági árnál alacsonyabb, a 2010. július 1-jétől alkalmazott hődíj-tételeket érvényesítse.

Határidő: azonnal

Felelős: főpolgármester

1471/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogy a 2010. szeptember 1-jei hődíj-emelés érvényesítésének elhalasztása a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.-nek a 2010. üzleti évre vonatkozó távhő-szolgáltatási árbevételét - 2010. szeptember 1. és 2010. december 31. között - a tervezett értékesítési hőmennyiséggel számolva 1724 M Ft-tal csökkenti.

Határidő: azonnal

Felelős: főpolgármester

A napirend 2. pontja: Javaslat a fővárosi képviselők személyi használatában lévő laptopok megvásárlására.

Előadó: Katona Kálmán

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1472/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a leköszönő képviselők számára a laptopok könyv szerinti értéken történő értékesítéséről.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor”

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 3/a. pontja: Döntés a díszpolgári cím és a „Pro Urbe Budapest” díj adományozásáról.

Előadó: Devánszkiné dr. Molnár Katalin

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 40/2010. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendeletét a díszpolgári cím adományozásáról szóló 26/1993. (VIII. 1.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 1. számú melléklet szerint.

A napirend 4. pontja: Javaslat igazgatósági és felügyelőbizottsági tagcserékre.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1481/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésének b) és c) pontjaiban foglaltak alapján a Budapesti Vidám Park Zrt. legfőbb szervének hatáskörében eljárva

- tudomásul veszi dr. Persányi Miklós igazgatósági tagságáról való lemondását 2010. augusztus 15. napjától;

- a Társaság Igazgatóságába megválasztja dr. Kocsis Pétert 2010. augusztus 26-tól 2011. május 31-ig terjedő időtartamra, díjazását a többi tagéval azonos mértékben 145 400 Ft/hó összegben állapítva meg;

- módosítja az alapító okirat 1. számú mellékletét, amely az Igazgatóság tagjainak névsorát tartalmazza, oly módon, hogy átvezetésre kerülnek a lemondott és megválasztott személyek adatai;

- felhatalmazza a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: főpolgármester

A napirend 5. pontja: Javaslat a Centrál Színház Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatói álláshelye pályázati felhívásának tervezetére, a szakmai bizottság felkérésére.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1482/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az alábbi határozati javaslatot, mely szerint:

„A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés c) pontja alapján, a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva felkéri a Centrál Színház Nonprofit Kft. ügyvezető álláshelyére kiírandó - az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező tervezet alapján történő - pályázat elkészítésében közreműködő és a pályázatok véleményezését végző szakmai bizottság tagjainak az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (6) bekezdése szerint

a) az Előadó-művészeti Tanács érintett szakmai kollégiuma négy,

b) a miniszter egy,

c) az előadó-művészeti szervezet közalkalmazotti tanácsának egy,

d) a reprezentatív szakszervezet egy, továbbá

e) a munkáltatói jogkör gyakorlójának két képviselőjét.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (6) bekezdése e) pontja alapján a szakmai bizottság tagjainak a munkáltatói jogkör gyakorlójának két képviselőjeként Gy. Németh Erzsébetet és Csomós Miklóst kéri fel.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1483/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újra kíván szavazni a határozati javaslatokról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1484/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés c) pontja alapján, a Társaság legfőbb szervének hatáskörében eljárva felkéri a Centrál Színház Nonprofit Kft. ügyvezető álláshelyére kiírandó - az előterjesztés 1. sz. mellékletét képező tervezet alapján történő - pályázat elkészítésében közreműködő és a pályázatok véleményezését végző szakmai bizottság tagjainak az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (6) bekezdése szerint

f) az Előadó-művészeti Tanács érintett szakmai kollégiuma négy,

g) a miniszter egy,

h) az előadó-művészeti szervezet közalkalmazotti tanácsának egy,

i) a reprezentatív szakszervezet egy, továbbá

j) a munkáltatói jogkör gyakorlójának két képviselőjét.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1485/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. törvény 39. § (6) bekezdése e) pontja alapján a szakmai bizottság tagjainak a munkáltatói jogkör gyakorlójának két képviselőjeként Gy. Németh Erzsébetet és Csomós Miklóst kéri fel.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 6. pontja: Javaslat a Radnóti Miklós Színház vezetőjének (igazgatójának) megbízására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1486/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

munkáltatói jogkörében eljárva megbízza a Radnóti Miklós Színház vezetői (igazgatói) munkakörének ellátásával Bálint Andrást 2011. február 1. napjától 2016. január 31-ig terjedő időtartamra.

Személyi alapbérét 620 000 Ft-ban, azaz hatszázhúszezer forintban állapítja meg.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1487/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Bálint András igazgató munkaszerződését a 3. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX. tv. 40. § (5) bekezdésében foglalt feltétel - a vezető közalkalmazotti jogviszonya tekintetében fizetés nélküli szabadság biztosítása - teljesülését követően a munkaszerződés a 3. számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadmányozására.

Határidő: a 2008. évi XCIX. törvény 40. § (5) bekezdésében foglalt feltétel teljesülése után

Felelős: főpolgármester

A napirend 7. pontja: Javaslat a Katona József Színház vezetőjének (igazgatójának) megbízására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1488/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

munkáltatói jogkörében eljárva megbízza a Katona József Színház vezetői (igazgatói) munkakörének ellátásával Máté Gábort 2011. február 1. napjától 2016. január 31-ig terjedő időtartamra.

Személyi alapbérét 530 000 Ft-ban, azaz ötszázharmincezer forintban állapítja meg.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1489/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti Máté Gábor igazgató munkaszerződését a 3. számú melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az előadó-művészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól szóló 2008. évi XCIX tv. 40. § (5) bekezdésében foglalt feltétel - a vezető közalkalmazotti jogviszonya tekintetében fizetés nélküli szabadság biztosítása - teljesülését követően a munkaszerződés a 3. számú melléklet szerinti tartalommal történő aláírására és kiadmányozására.

Határidő: a 2008. évi XCIX. törvény 40. § (5) bekezdésében foglalt feltétel teljesülése után

Felelős: főpolgármester

A napirend 8. pontja: Javaslat intézményvezetői kinevezésre Cseppkő Gyermekotthon és Óvodában.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1490/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

2010. október 1. napjának hatályával határozatlan időre önálló vezetői munkakörben kinevezi Herczeg Krisztiánt a Budapest Fővárosi Önkormányzat Cseppkő Gyermekotthon és Óvodája (1025 Budapest, Cseppkő u. 74.) magasabb vezetői, intézményvezetői feladatainak ellátására.

Határidő: 2010. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1491/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Herczeg Krisztián kinevezéshez kapcsolódó illetményét

Kjt. szerinti garantált illetmény: 288 000 Ft
a Kjt. 66/A. § (1) bekezdése alapján
Garantált összegen felüli - munkáltatói döntésen alapuló -
illetményrész 62 000 Ft
Illetmény összesen: 350 000 Ft

állapítja meg.

Határidő: 2010. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1492/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája (1025 Budapest, Cseppkő u. 74.) magasabb vezetői (intézményvezetői) feladatainak ellátására a 305/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. határozat alapján kiírt pályázati felhívásra beérkezett hét vezetői pályázat közül az előterjesztésben 1-6. sorszám alatt feltüntetett pályázók pályázatát elfogadja, mert azok a pályázati felhívásban kiírt feltételeknek megfelelnek.

1493/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzatának Cseppkő Gyermekotthona és Óvodája (1025 Budapest, Cseppkő u. 74.) magasabb vezetői (intézményvezetői) feladatainak ellátására a 305/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. határozat alapján kiírt pályázati felhívásra beérkezett hét vezetői pályázat közül az előterjesztésben 7. sorszám alatt feltüntetett Szőcsné Bálint Ágnes pályázatát nem fogadja el, mert a pályázat nem felel meg a kiírás feltételeinek.

Felkéri a pályáztatót, hogy a döntésről a pályázati kiírásnak nem megfelelő pályázót írásban értesítse és a pályázati iratanyagot részére küldje vissza.

Határidő: a döntést követő két héten belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1494/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 1490-1491/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódó munkáltatói intézkedések megtételéről és kiadmányozza azokat.

Határidő: 2010. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 9. pontja: Javaslat intézményvezető kinevezésére a Kornis Klára Gyermekotthonban.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1495/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzatának Kornis Klára Gyermekotthona (1042 Budapest, Árpád út 199.) magasabb vezetői (intézményvezetői) feladatainak ellátására a 299/2010. (III. 10.) Főv. Kgy. határozat alapján kiírt pályázati felhívásra beérkezett mind a hat vezetői pályázatot elfogadja, mert azok a pályázati felhívásban kiírt feltételeknek megfelelnek.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1496/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

2010. szeptember 1. napjának hatályával határozatlan időre önálló vezetői munkakörbe kinevezi Rozgonyi Attilát Budapest Főváros Önkormányzatának Kornis Klára Gyermekotthona (1042 Budapest, Árpád út 199.) magasabb vezetői, intézményvezetői feladatainak ellátására.

Határidő: 2010. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1497/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Munkáltatói jogkörében eljárva, figyelemmel arra, hogy Rozgonyi Attila megpályázta és elnyerte a Budapest Főváros Önkormányzatának Kornis Klára Gyermekotthona önálló vezetői munkakörbe történő kinevezését, a Kjt. 25. § (2) b) pontban és a 26. §-ban foglaltak szerint jóváhagyja és megköti Rozgonyi Attila végleges áthelyezéséről szóló megállapodást az 5. melléklet szerinti tartalommal. Megállapítja, hogy a Kjt. 25. § (2) bek. b) pontjának megfelelően 2010. szeptember 1-jei hatállyal Rozgonyi Attila Budapest Főváros Önkormányzatá-nak Kaffka Margit Gyermekotthona önálló vezetői munkakörben határozatlan időre fennálló kinevezése, egyben közalkalmazotti jogviszonya áthelyezéssel megszűnik.

Határidő: 2010. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1498/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Rozgonyi Attila kinevezéshez kapcsolódó illetményét a Kjt. 66/A. § (1) bekezdése alapján, (felsőfokú 1. képzettségi osztály) figyelemmel a Kjt. 66. § (8) bekezdésében foglaltakra, a garantált illetménynél magasabb - munkáltatói döntésen alapuló - illetmény összegben, 350 000 Ft-ban állapítja meg, az alábbi részletezés szerint:

Kjt. szerinti garantált illetmény: 240 000 Ft
a Kjt. 66/A. § (1) bekezdése alapján
(felsőfokú 1. képzettségi osztály)
Garantált összegen felüli - munkáltatói döntésen alapuló -
illetményrész a Kjt. 66. § (8) bekezdése alapján 110 000 Ft
Illetmény összesen: 350 000 Ft

Határidő: 2010. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1499/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon az 1495-1498/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódó munkáltatói intézkedések megtételéről és kiadmányozza azokat.

Határidő: 2010. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1500/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Tudomásul veszi, hogy Budapest Főváros Önkormányzatának Kaffka Margit Gyermekotthonában (1122 Budapest, Acsády Ignác u. 3.) a jelenlegi igazgató áthelyezésének napjától új igazgató pályázat útján történő kinevezéséig az intézményvezetői feladatokat (eredeti munkakörének ellátása mellett) Tunner Beáta igazgatóhelyettes látja el az intézmény hatályos SZMSZ-ében foglalt helyettesítési rend szerint.

Határidő: 2010. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 10. pontja: Javaslat egyes közoktatási intézményvezetők megbízására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1501/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

megállapítja, hogy a Kós Károly Kollégium (1149 Budapest, Mogyoródi u. 19-21.) vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása - a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (16) bekezdésének megfelelően - az intézményvezetői feladatok ellátására kiírandó pályázat eredményes befejezéséig, de legfeljebb 2011. augusztus 15. napjáig a Kós Károly Kollégium szervezeti és működési szabályzatában meghatározott helyettesítés rendje szerint történik. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Kós Károly Kollégium (1149 Budapest, Mogyoródi u. 19-21.) intézményvezetői feladatainak ellátására szóló pályázat kiírásáról.

Határidő: 2010. november 30.

Felelős: főpolgármester

1502/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Megállapítja, hogy a Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola (1139 Budapest, Üteg u. 15.) vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása - a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (16) bekezdésének megfelelően - az intézményvezetői feladatok ellátására kiírandó pályázat eredményes befejezéséig, de legfeljebb 2011. augusztus 15. napjáig a Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola szervezeti és működési szabályzatában meghatározott helyettesítés rendje szerint történik. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Verebély László Szakközépiskola és Szakiskola (1139 Budapest, Üteg u. 15.) intézményvezetői feladatainak ellátására szóló pályázat kiírásáról.

Határidő: 2010. november 30.

Felelős: főpolgármester

1503/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Megállapítja, hogy a Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1139 Budapest, Váci út 179-183.) vezetésével kapcsolatos feladatok ellátása - a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 5. § (16) bekezdésének megfelelően - az intézményvezetői feladatok ellátására kiírandó pályázat eredményes befejezéséig, de legfeljebb 2011. augusztus 15. napjáig a Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola szervezeti és működési szabályzatában meghatározott helyettesítés rendje szerint történik. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola és Szakiskola (1139 Budapest, Váci út 179-183.) intézményvezetői feladatainak ellátására szóló pályázat kiírásáról.

Határidő: 2010. november 30.

Felelős: főpolgármester

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 12. pontja: Javaslat a Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht. „v. a.” felügyelőbizottsági tagjának megválasztására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1505/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

tudomásul veszi Latorcai Csabának, a Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht. „v. a.” felügyelőbizottsági tagjának ezen tisztségéből 2010. július 8-i hatállyal történő lemondását, és dr. Badacsonyi Szabolcs végelszámoló lakcím változási bejelentését.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1506/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló - 45/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelettel módosított - 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés b) és c) pontjaiban foglaltak alapján a Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht. „v. a.” legfőbb szervének hatáskörében eljárva megválasztásának napjától 2010. október 30-ig Hutiray Gyulát (a. n.: Csapó Mária, lakik: 1133 Budapest, Ipoly u. 8.) a Társaság felügyelőbizottsági tagjának megválasztja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1507/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló - 45/2009. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelettel módosított - 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdés b) és c) pontjaiban foglaltak alapján a Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht. „v. a.” legfőbb szervének hatáskörében eljárva módosítja a Társaság alapító okiratát az 1. számú melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert az alapító okirat módosításának, és az egységes szerkezetű alapító okirat aláírására.

Határidő: 2010. szeptember 20.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 13. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására a Budapest XVIII. kerület, Pestszentlőrinc városrészközpont Kerületi Szabályozási Tervének (KSZT) a Haladás utca-(155447/4) hrsz.-ú közterület- Szent Lőrinc sétány-Thököly út-Nefelejcs utca-(155447/30) hrsz.-ú közterület által határolt terület KSZT módosítására vonatkozóan.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1508/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésével összhangban a Budapest XVIII. kerület, Pestszentlőrinc városrészközpont Kerületi Szabályozási Tervének (KSZT) a Haladás utca-(155447/4) hrsz.-ú közterület-Szent Lőrinc sétány-Thököly út-Nefelejcs utca-(155447/30) hrsz.-ú közterület által határolt területére vonatkozó módosító kerületi szabályozási tervjavaslattal egyetért.

Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 14. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelete 7. § (1) bekezdésben rögzített egyetértési jog gyakorlására-Budapest XXII. kerület, Növény utca-6-os számú főút-árvízvédelmi töltés-Duna folyam-Hárosi Holt-Dunaág által határolt területre vonatkozó Kerületi Szabályozási Terv.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1509/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, és megköti a településrendezési szerződést az 3. számú melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására. Egyidejűleg felkéri, hogy intézkedjen a szerződés közjegyzői okiratba foglalása iránt.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1510/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

A 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésével összhangban a Budapest XXII. kerület, Növény utca-6-os számú főút-árvízvédelmi töltés-Duna folyam-Hárosi Holt-Dunaág által határolt területre készült szabályozási tervvel egyetért.

Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 15. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására, Budapest X. ker., Fehér út-Gyakorló utca-Keresztúri út-MÁV vasútvonal által határolt terület keretövezet módosítása.

Előadók: Andó Sándor, Élő Norbert, dr. György István, Somlyódy Csaba

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a Budapest X. ker., Fehér út-Gyakorló utca-Keresztúri út-MÁV vasútvonal által határolt területre vonatkozó, a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 41/2010. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendeletét az 1. sz. mellékletnek megfelelő tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1511/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1512/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a Fehér út-Gyakorló utca-Keresztúri út-MÁV vasútvonal által határolt területre vonatkozó kerületi szabályozási tervvel kapcsolatban az egyetértési jog gyakorlását megelőzően, a közérdeket meghaladó beruházás(ok) megvalósítása következtében keletkező, a Fővárosi Önkormányzatot terhelő kötelezettségek rendezése érdekében településrendezési szerződést is elő kell terjeszteni jóváhagyásra.

Határidő: KSZT benyújtását követő 45 nap

Felelős: főpolgármester

A napirend 16. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására Budapest XXII. kerület, Bíbic utca-Terv utca-Gyula vezér út-XVII. utca-Klauzál Gábor utca-Park utca által határolt területre vonatkozóan.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a Budapest XXII. kerület, Bíbic utca- Terv utca-Gyula vezér út-XVII. utca-Klauzál Gábor utca-Park utca által határolt területre vonatkozó, a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998.(X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 42/2010. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendeletét az 1. számú mellékletnek megfelelő tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1513/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1514/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 17. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására Budapest XX. kerület, Köves út-Szentlőrinci út menti terület FSZKT módosítása.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1515/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a településrendezési szerződést az 1. számú melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására. Egyidejűleg felkéri, hogy intézkedjen a szerződés közjegyzői okiratba foglalása iránt.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a Budapest XX. kerület, Köves út-Szentlőrinci út menti területre vonatkozó, a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 43/2010. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendeletét a 2. számú mellékletnek megfelelő tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1516/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1517/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 18. pontja: A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelettel elfogadott Fővárosi Szabályozási Keretterv (FSZKT) eseti módosítása Budapest XX. ker., M5 autópálya-Erzsébet csatorna-Nagykőrösi út-Szentlőrinci út által határolt területre.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1518/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a településrendezési szerződést az 1. számú melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására. Egyidejűleg felkéri, hogy intézkedjen a szerződés közjegyzői okiratba foglalása iránt.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a Budapest XX. kerület, M5 autópálya-Erzsébet csatorna-Nagykőrösi út-Szentlőrinci út által határolt területre vonatkozó, a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 44/2010. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendeletét a 2. számú mellékletnek megfelelő tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1519/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1520/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 19. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására Budapest XXII. kerület 5 területére vonatkozóan.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a Budapest XXII. kerület 1. Ibolya utca, Veréb utca, Sáv utca; 2. Dévény utca, Tolcsvai utca, Vöröskereszt utca; 3. József Attila utca, Magasház utca; 4. Nagytétényi út, Háros utca, Szent István utca; 5. Kötélverő utca melletti területekre, a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 45/2010. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendeletét az 1. számú mellékletnek megfelelő tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1521/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1522/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntésről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 20. pontja: Előterjesztés a Fővárosi Önkormányzat Központi Stomatológiai Intézet 2009. évi prevenciós szűrőprogramjának elszámolására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1523/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

engedélyezi a Központi Stomatológiai Intézet részére az 1286-1289/2009. (VIII. 27.) Főv. Kgy. határozattal nyújtott prevenciós támogatásból fel nem használt 1455 E Ft felhasználását a 2010. évi prevenciós programhoz kapcsolódóan.

Határidő: 2010. szeptember 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1524/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a támogatási szerződés 2. sz. mellékletben szereplő módosítását, és felkéri a főpolgármestert, hogy a szerződés módosítását írja alá.

Határidő: 2010. szeptember 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1525/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Központi Stomatológiai Intézet 2009. évi „Iskolai fogászati prevenciós szűrés” című programról készített szakmai beszámolót.

A napirend 21. pontja: Előterjesztés a Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő 2009. évi prevenciós szűrőprogramjának elszámolásáról.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1526/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

a Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő 2009. évi „Ha jól eszünk és jól iszunk, jól leszünk” című prevenciós program céljára nyújtott egyedi támogatás felhasználásáról szóló beszámolót elfogadja.

1527/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Csökkenti az „1116 Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdő” cím támogatási és kiadási előirányzatát 35 E Ft-tal, (azon belül a dologi kiadások előirányzatát 35 E Ft-tal) és ezzel egyidejűleg megemeli a „9122 Egészségügyi prevenciós program céltartaléka” cím működési célú támogatás és kölcsön nyújtása előirányzatát.

1528/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Kötelezi a Visegrádi Rehabilitációs Szakkórház és Gyógyfürdőt a 2009. évi prevenciós program során fel nem használt 35 E Ft visszafizetésére a Fővárosi Önkormányzat részére.

Határidő: 2010. szeptember 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 22. pontja: Javaslat súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő tanulók oktatását biztosító nonprofit szervezetek támogatására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1529/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a közszolgáltatási szerződésekben rögzített feladatok ellátása érdekében a tanulói létszámnövekedés miatt a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatának 16 320 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg összességében növeli a „8319 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő gyermekeket, tanulókat oktató nonprofit szervezetek támogatása” cím

kiadási előirányzatát tartós jelleggel (26 intézmény) 4 hónapra: 16 320 E Ft-tal

ebből működési célú pe. átadás Áht.-n kívülre: 16 320 E Ft

Ez 2011-ben 32 640 E Ft többletkiadást jelent 8 hónapra.

„8426 Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő tanulók integrált oktatását segítő módszertani központ támogatása” cím előirányzatát változatlanul hagyja.

1530/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a 1529/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. határozathoz kapcsolódó 26 db közszolgáltatási szerződést a 2010/2011. tanévre, összesen 533 280 E Ft értékben a 3. sz. melléklet szerinti részletezésben az alábbi szervezetekkel:

Név E Ft
1. Borostyánkő Oktatási és Művészeti Alapítvány 46 080
2. Szép Szivárvány Alapítvány 33 120
3. Alapítvány a Vadaskert Iskoláért 21 120
4. Legújabb Suli Alapítvány 4 320
5. Meixner Alapítvány 24 000
6. Tehetséges „Más Fogyatékosokért” Oktatási Alapítvány 229 920
7. Autizmus Alapítvány 5 760
8. Együtt Veled Alapítvány 17 760
9. Carl Rogers Személyközpontú Iskola Alapítvány 6 240
10. Mű-Hely Liceum Alapítvány 5 280
11. Dávid Király Keresztény Kultúráért és Oktatásért Alapítvány 8 640
12. Belvárosi Tanoda Alapítvány 6 720
13. ADDETUR Alapítvány, 22 560
14. Gyermekház Montessori Alapfokú Oktatási Alapítvány 480
15. Nagy Szivárvány Alapítvány 15 840
16. „Beszélj Velem” Alapítvány 11 520
17. GENIUS Tehetséggondozó Alapítvány 7 680
18. Hiperaktív Alapítvány 16 800
19. Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet 5 760
20. Autista Sérültekért Zalában Alapítvány 960
21. Montessori Studium Alapítvány 5 760
22. MEGÉRTED Alapítvány 15 360
23. Budapesti Politechnikum Alapítvány 4 800
24. Budapesti Integrált Játékpedagógiai Alapítvány 1 440
25. „Burattino” Hátrányos Helyzetűeket Segítő Iskolaalapítvány 14 880
26. Alapítvány a Pasaréti Gimnázium Létesítésére és Működtetésére 480
Összesen: 533 280

Felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1531/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a közszolgáltatási szerződést a 2010/2011. tanévre, 4416 E Ft értékben a II. kerületi Önkormányzattal a Súlyos tanulási és magatartási problémával küzdő tanulók oktatását segítő módszertani központ működtetésére a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1532/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Egyetért a Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvány súlyosan, halmozottan sérült, integráltan nem nevelhető gyermekek óvodai csoportjának indításával. Az új feladat ellátása érdekében a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatának 6667 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg összességében növeli a „8329 Korai Fejlesztő Központ” cím kiadási előirányzatát

tartós jelleggel (4 havi) 6667 E Ft-tal

ebből működési célú pe. átadás Áht.-n kívülre: 6667 E Ft

Ez 2011-ben 13 333 E Ft többletkiadást jelent 8 hónapra.

1533/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a 1532/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. határozathoz kapcsolódó közszolgáltatási szerződést a Korai Fejlesztő Központot Támogató Alapítvánnyal az 5. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1534/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 1530/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. határozathoz, 1531/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. határozathoz és a 1533/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. határozathoz kapcsolódóan intézkedjen a támogatások soron kívüli utalásáról.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 23. pontja: Javaslat a Puskás Tivadar Távközlési Technikum fenntartói jogának átvételére.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1535/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 2010. augusztus 31. napjával a Fővárosi Önkormányzat átveszi, és önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként fenntartja a Puskás Tivadar Távközlési Technikumot, létrehozza a „3586 Puskás Tivadar Távközlési Technikum” címet, valamint jóváhagyja a Puskás Tivadar Távközlési Technikum alapító okiratát a jelen előterjesztés 12. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert az okirat aláírására és kiadására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 46/2010. (VIII. 31.) Főv. Kgy. rendeletét a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a 13. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1536/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a közoktatási megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről, valamint az intézmény fenntartásának átvételéről szóló megállapodást a jelen előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal, egyben felkéri a főpolgármestert a megállapodás aláírására és kiadására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1537/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

A Magyar Telekom Nyrt. nyilatkozata, és a közoktatási megállapodás közös megegyezéssel történő megszüntetéséről, valamint az intézmény fenntartásának átvételéről szóló megállapodás alapján kezdeményezi a Földhivatalnál a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező, 38246/2 helyrajzi szám alatt felvett, természetben Budapest IX., Gyáli út 22. sz. alatt található, 4194 m2 terület nagyságú felépítményes ingatlan vonatkozásában a Magyar Telekom Nyrt. javára bejegyzett használati jog, elővásárlási jog, továbbá elidegenítési és terhelési tilalom törlését, egyben felkéri a főpolgármestert, hogy a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1538/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

A 2010. augusztus 31-től átveendő intézmény működtetésének biztosítása érdekében a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát csökkenti 45 187 E Ft-tal, tervbe veszi a Távközlési Oktatási Alapítványtól beérkező 28 000 E Ft-ot a „8522 Működési célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről” cím előirányzatán és 73 187 E Ft-tal megemeli a „3586 Puskás Tivadar Távközlési Technikum” cím irányító szervtől kapott támogatás előirányzatát. Továbbá 60 500 E Ft-ot tervbe vesz a „3586 Puskás Tivadar Távközlési Technikum” cím bevételi előirányzatain: intézményi működési bevétel 5000 E Ft-ot, működési célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 25 000 E Ft-ot, beruházási célú pénzeszköz átvétel Áht.-n kívülről 30 500 E Ft-ot.

Összesen 133 687 E Ft-tal megemeli a „3586 Puskás Tivadar Távközlési Technikum” cím kiadási előirányzatát, ebből:

személyi juttatás 47 559 E Ft (3 hó)

munkaadói járulékok 12 842 E Ft (3 hó)

ellátottak pénzbeli juttatása 667 E Ft (4 hó)

dologi kiadások 47 619 E Ft

ebből tartós jellegű 33 002 E Ft (4 hó)

intézményi beruházás 25 000 E Ft

Az intézmény létszámkerete 79 fő.

1539/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Hozzájárul az ingatlan birtokbaadás-vételi eljárásának 2010. augusztus 31-ig történő lefolytatásához, az ingatlannak és az ingóságoknak leltár szerinti átvételével.

Határidő: 2010. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1540/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Megbízza dr. Horváth Lászlót, a Puskás Tivadar Távközlési Technikum (1097 Budapest, Gyáli út. 89.) magasabb vezetői - vezetői beosztás ellátására szóló helyettesi megbízás keretében intézményvezetői - feladatok ellátásával 2010. szeptember 1. napjától 2011. augusztus 15. napjáig terjedő határozott időre, valamint 2010. szeptember 1-jétől határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyt létesít dr. Horváth Lászlóval.

Ezzel egyidejűleg 2010. szeptember 1. napjától kinevezi a fenti intézményben, határozatlan időre szóló közalkalmazotti jogviszonyba.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1541/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Dr. Horváth László illetményét a Kjt. 61. §, 64. §, 66. § és 70. §-ában foglaltak szerint az „J” fizetési osztály, 14-es fizetési fokozata alapján, figyelemmel a 138/1992. (X. 8.) Korm. rendelet 14/C. §-a alapján az alábbi részletezés szerint állapítja meg:

Kjt. szerinti garantált illetmény: 289 300 Ft
Többletképesítésekhez kapcsolódó %-os illetmény 10%
(villamosmérnök-közoktatásvezető) 28 900 Ft
Garantált összegen felüli - munkáltatói döntésen alapuló - illetményrész a Kjt. 66. § (8) bekezdése alapján
346 800 Ft
illetmény összesen: 665 000 Ft
Illetménypótlékok:
Magasabb vezetői pótlék a Kjt. 70. § (2) a) pontja alapján
(a pótlékalap 300%-a) 60 000 Ft
Mindösszesen: 725 000 Ft

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1542/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 1540-1541/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódó munkaügyi intézkedések megtételéről.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1543/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy belép a Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság alapító tagjai sorába és elfogadja a társasági szerződés módosítását a jelen előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1544/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

A Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződésének rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek ismeri el, és egyben felkéri a főpolgármestert a jelen előterjesztés 15. számú mellékleteként csatolt nyilatkozat aláírására és kiadására.

Határidő: 2010. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1545/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

A Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság részére biztosítandó törzstőke érdekében 800 E Ft-tal csökkenti a „9300 Általános tartalék” címet, és egyidejűleg azonos összeggel megemeli az új „81... Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” cím önkormányzati beruházások előirányzatát.

1546/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjék a

„81... Centroszet Szakképzés-szervezési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság” címen szereplő összeg, azaz 800 E Ft átutalására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 24. pontja: Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum főigazgatói álláshelyének pályázati felhívására, a pályázatokat véleményező szakmai bizottság tagjaira.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1547/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

munkáltatói jogkörében eljárva, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/B. § (1) bekezdése alapján a Budapesti Történeti Múzeum főigazgatói álláshelyének betöltésére pályázatot ír ki az előterjesztő által módosított 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1548/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, kezdeményezze a pályázati felhívás megjelentetését a Kormányzati Személyügyi Szolgáltató és Közigazgatási Képzési Központ internetes oldalán, valamint a Fővárosi Önkormányzat honlapján.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1549/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

A Budapesti Történeti Múzeum főigazgatói álláshelyére beérkezett pályázatokat véleményező szakmai bizottságba a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § (6) bekezdésének, valamint a végrehajtásáról szóló 150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 7. § (6) bekezdésének megfelelően az alábbi szakembereket kéri fel:

1. dr. Csorba László, a Nemzeti Múzeum főigazgatója,

2. dr. Baán László, a Szépművészeti Múzeum főigazgatója

3. dr. Sepseyné dr. Vígh Annamária, a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közgyűjteményi Főosztály vezetője

4. dr. Balázs György, a Pulszky Társaság elnöke

5. Saly Noémi várostörténész

6. Közalkalmazotti Tanács delegáltja

7. Reprezentatív szakszervezet által delegált tag.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 25. pontja: Javaslat társadalmi szervezetek és alapítványok részére megítélt támogatások átutalásának engedélyezésére.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1550/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendeletének 24. § (12) bekezdésében foglaltak alapján a Budapesti Mozi Közalapítvány részére a „8428 Art mozik támogatási kerete” - cím terhére „A fővárosi Art mozik kiemelt minőségű filmjeinek forgalmazási támogatása, illetve a Fővárosi Art mozikban megrendezendő, médiaoktatást elősegítő program” megvalósításának elősegítése céljára 80 000 E Ft összegű támogatás utalását engedélyezi.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1551/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendeletének 24. § (12) bekezdésében foglaltak alapján az Égtájak Kulturális és Közművelődési Egyesület részére a „8446 Nagyrendezvények kerete” - cím terhére az „Art Mozaik - Külhoni Művészeti Fesztivál (Dunaparti Vígasságok 2010)” megvalósításának elősegítése céljára 10 000 E Ft összegű támogatás utalását engedélyezi.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1552/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendeletének 24. § (12) bekezdésében foglaltak alapján a Budapesti Zsidó Hitközség részére a „8446 Nagyrendezvények kerete” - cím terhére a „Zsidó Nyári Fesztivál” megvalósításának elősegítése céljára 22 000 E Ft összegű támogatás átutalását engedélyezi.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1553/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendeletének 24. § (12) bekezdésében foglaltak alapján a Népművészeti Egyesületek Szövetsége részére a „8446 Nagyrendezvények kerete” - cím terhére a „Mesterségek ünnepe” megvalósításának elősegítése céljára 4000 E Ft összegű támogatás átutalását engedélyezi.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1554/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendeletének 24. § (12) bekezdésében foglaltak alapján a Merlin Színház-Angolnyelvű Színház Közhasznú Alapítvány részére a „8446 Nagyrendezvények kerete” - cím terhére az „Évadnyitó Színházi Fesztivál” megvalósításának elősegítése céljára 15 000 E Ft összegű támogatás átutalását engedélyezi.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 26. pontja: Javaslat alapítványok és társadalmi szervezetek számára megítélt támogatások átutalásának engedélyezésére a Kulturális Bizottság felhasználási jogkörébe tartozó céltartalékokból.

Előadó: dr. Bőhm András

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1555/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelete 24. § (12) bekezdése, valamint a Kulturális Bizottság határozatai alapján a „8208 Színházi célú bizottsági keret céltartaléka” cím terhére összesen 20 385 E Ft összegben az alábbi alapítványok és társadalmi szervezetek támogatásának átutalását engedélyezi:


Számlatulajdonos pályázó

Cél
Főv. Kgy. által megítélt
támogatás (E Ft)
MASZK Országos Színész Egyesület MASZK Színház-világnapi Gálaest megrendezésének támogatása 500
MASZK Országos Színész Egyesület Színészek jutalomjáték eseménysorozatának támogatása 2 000
Színházi Kritikusok Céhe Egyesület A 2010. évi Színikritikusok díjának és a 30. jubileumi díjátadónak a támogatása 1 500
Színházi Dramaturgok Céhe Egyesület A legjobb magyar dráma a 2009/2010-es évadban-díjtámogatása 300
Angol nyelvű Színház Közhasznú Alapítvány/Kiss Marci szerzői színháza Kiss Márton szerzői színházának támogatása 285
Közös Esély Egyesület Roma színház Kispesten c. projekt megvalósításának támogatása 400
Utolsó Vonal Művészeti Alapítvány Salto Mortale című bemutató támogatása 500
Stúdió „K” Alapítvány „A józanok csendje” című dráma színpadra állításának támogatása 600
Ab Esse Ad Posse létezőből a lehetségesbe - A jövő Iskolájáért Alapítvány Interaktív előadás létrehozása Hamvas Béla művéből 500
Közép-Európa Táncszínház Egyesület A Közép-Európa Táncszínház 2010/2011-es évadának megvalósítása 500
Bozsik Yvette Alapítvány Stand Up címmel közös bemutató létrehozása a Katona József Színházzal 500
Maladype Színház Közhasznú Egyesület Színházi nevelés és innováció c. program megvalósítása 500
Természetes Vészek Közhasznú Egyesület A morfózis c. előadás létrehozása 500
Előadó és Alkotóművészetért Alapítvány/Fodor Zoltán A „kizökkenve 2” c. előadás létrehozása 500
Off Alapítvány Mindennapi rutin 4-5-6 c. előadás megvalósítása 500
Térszínház Egyesület Grenadirmars c., előadás megvalósítása 500
Figurina Kulturális Egyesület Jancsi és Juliska c., tárgyjáték létrehozása gyermekeknek 500
Gózon Gyula Kamaraszínház Alapítvány 3 bemutató a 2010/11-es évadban 500
Manna Kulturális Egyesület Az Ábel c., előadás bemutatása 500
Cinka Panna Cigány Színház Alapítvány Janusz Korczak: I. Matyó király c., meseregényének színpadi adaptációja 500
Artus Kortárs Művészeti Egyesület Földhajó c., kortárs színházi projekt létrehozása 500
Aulea Alapítvány az Előadóművészetekért Juhász Kata társulatának és a Barefoot misicians „parisriobuenosaires” c., előadása 500
Ágens Társulat Közhasznú Egyesület Petra von Kant keserű könnyei - bemutatója 500
TÁP Színház és Összművészeti Alapítvány Lengyel Ferenc: Apám tűzoltó lesz - ősbemutató 500
Manna Kulturális Egyesület Tévedések vígjátéka c. előadás 500
Manna Kulturális Egyesület Szabó Máté Havanna munkacímű előadás támogatása 500
Erős Táncért Alapítvány Így jár az, aki távoli ismeretlen hangoktól megijed - bemutató a West Balkánban 500
Pintér Béla és Társulata Egyesület A Konok középszer - ősbemutató 500
Szubjektív Értékek Alapítvány Életosztás c. előadás létrehozása 600
Ginger és Fred Színházművészeti Alapítvány A HoppArt Társulat Koriolanusz c., új bemutatója 700
MU Színház Egyesület TheArt c. projekt megvalósítása 700
Artopolis Művészeti és Kulturális Közhasznú Egyesület Egy Dán társulat vendégjátékának megvalósítása a Placc 2010 Fesztiválon 700
Európai Szabadúszó Művészek Egyesülete ESZME 2010-es tevékenysége a fővárosban 700
Art Sector Alapítvány/Tűzraktér Független Kulturális Központ A Tűzraktér kiemelt táncprodukcióinak támogatása 900
ÖSSZESEN: 20 385

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1556/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelete 24. § (12) bekezdése, valamint a Kulturális Bizottság határozata alapján a „8207 Kulturális célú bizottsági keret céltartaléka” cím terhére összesen 3950 E Ft összegben az alábbi alapítványok és társadalmi szervezetek támogatásának átutalását engedélyezi:


Számlatulajdonos pályázó

Cél
Főv. Kgy. által
megítélt
támogatás (E Ft)
Budapesti Városvédő Egyesület A Legendák Lovasa című várostörténeti album kiadása 200
Igaz Szó Magyarországi Romák Független Érdekszövetsége A roma kultúra hagyományainak bemutatása 200
Magyar Karszt- és Barlangkutató Társulat V. Európai Szpeleofórum megrendezésének támogatása 200
ASSISTEJ - ”Gyermek és Ifjúsági Színházak Nemzetközi Szövetségének Magyar Központja” Egyesület A Kaposvári Gyermek- és Ifjúsági Színházi Biennálén adományozandó Fővárosi díj létrehozása 250
Zöldgömb Sport Klub Egyesület „Városjárás” c. sportverseny támogatása 300
TIT Kossuth Klub Egyesület Kortárs zenei estek, kerekasztal beszélgetések - workshop megrendezésének támogatása 300
Írók Alapítványa - Széphalom Könyvműhely Magyar felfedezők és világjárók c. könyv kiadásának támogatása 300
Gyerekszem Közhasznú Művészeti Egyesület Gyerekszem-filmkészítő tábor gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyerekeknek 400
Magyar Kézművességért Alapítvány Kézművesség az egyházművészetben c. tematikus kiállítás megrendezésének támogatása 500
Liget Műhely Alapítvány Szitakötő-oktatási program támogatása 500
A XXI. Sz. Magyar Drámájáért Alapítvány Csehov Komédiák bemutatása az ifjúságnak 800
ÖSSZESEN: 3950

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1557/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

A Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelete 24. § (12) bekezdése, valamint a Kulturális Bizottság határozata alapján a „8214 Kulturális esélyegyenlőségi célú bizottsági keret céltartaléka” cím terhére összesen 14 650 E Ft összegben az alábbi alapítványok és társadalmi szervezetek támogatásának átutalását engedélyezi:


Számlatulajdonos pályázó

Cél
Főv. Kgy. által
megítélt
támogatás (E Ft)
Magyar Zsidó Kulturális Egyesület Kisebbségi kultúrák találkozása Budapesten 300
Humano Modo Alapítvány Középsúlyos értelmi fogyatékos és halmozottan sérült gyermekek és fiatalok integrált, szabadidős, kulturális programjainak lebonyolítása 400
Közösség Ifjúsági Alapítvány Az Egyetemi templom Don Bosco Ifjúsági Ének- és Zenekara működése, 35 éves jubileumi ünnepsége 260
„Szebb gyermekévekért” Alapítvány Hurrá, együtt, boldogan: Közösségépítő gyakorlatok hátrányos helyzetű gyermekeknek 700
Hallássérültek Rehabilitációjáért Küzdők Egyesülete Hallássérülten is értékesek vagyunk 500
Cigány Tudományos és Művészeti Társaság Pinzharas jekhavres - Ismerjük meg egymást 300
Bohócszínház Alapítvány Láthatatlan csodák a színházban - Mesejáték vak gyermekeknek 700
Zoril Hajnalodik Dél-Budai Cigány Kulturális, Oktatási és Szociális Alapítvány Rozika és a nagyfogú lány 600
MU Színház Egyesület Találd ki a saját mesédet! 500
Ady Endre Gimnázium Alapítvány Beavató színházi programsorozat 500
Rákoshegyi Bartók Zeneház Közalapítvány „Bartók szellemiségével együtt segítünk.” II. 440
De juRe Alapítvány IntegrArt 2010: Filmfesztivál és integrációs nap szervezése 600
Gördülő Tánccsoport Alapítvány Mozgás=szabadság 300
Amatőr Képzőművészeti Támaszpont Alapítvány Az Egyenlő Esélyért - Képzőművészeti Köri Tagdíj Támogatással 600
Cri Du Chat Baráti Társaság Közhasznú Egyesület A Ritka Szépségek projekt továbbfejlesztése 300
Sukár Művészeti Egyesület „Aftar khate! - Gyere ide!” 500
Ability Park a Fogyatékos Személyek Társadalmi Beilleszkedéséért Közh. Egyesület Integrált kulturális élményszerzés 250
Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete Hermina Kulturális Seregszemle - Hermina Napok 350
Junion Színház Közhasznú Alapítvány „Együtt könnyebb a gyerekekért!” 300
A „Zene mindenkié!” Egyesület „Muzsikáljunk együtt! Integráltan, örömmel!” 450
ÁG Alapítvány ÁG Cafe Junior 300
Budapesti Honismereti Társaság Egyesület „Együtt-egymásért” 300
Baltazár Színház Alapítvány „A művészetben mindenki egyenlő” 500
Káva Kulturális Műhely Egyesület Színházi nevelés-foglalkozás az erőszak témakörében a peremkerületben élő iskolások számára 650
Protea Közhasznú Kulturális Egyesület Roma festőnők 500
Katlan Csoport Közhasznú Kulturális Egyesület „Beszélj Rólam!” 500
Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány Gyereknap a daganatos beteg gyermekeknek 300
Súlyosan mozgássérültek „Bethesda” Segélyező Alapítvány Az esélyegyenlőség javítása a fogyatékkal élő emberek körében, és az Alapítvány társadalmi, közösségi, közjóléti programjainak fejlesztése 300
Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány Nevetésterápia fogyatékosoknak 500
Pro Minor Egyesület a Gyermekekért Zenefonat - élőzenés fejlesztőprogram hallássérült gyermekeknek 250
Pasaréti Ferences Alapítvány Kulturális programok időseknek a Szilfa utcában 100
Közös Esély Egyesület Roma táncház Kispesten 300
Egalitás Alapítvány A kultúra mindenkié - Akadálymentesen a fővárosi kulturális rendezvényeken 400
Fogyatékos Kisiskolásokért Alapítvány „Álmodjunk színeset” 300
Nyugdíjasok Budapesti Szövetsége Egyesület „A zene, a kultúra összeköt és esélyt ad egymás elfogadására” 600
ÖSSZESEN: 14 650

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 27. pontja: Javaslat a Fővárosi Települési Esélyegyenlőségi Program elfogadására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1558/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a Fővárosi Települési Esélyegyenlőségi Programot.

1559/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Települési Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervének végrehajtását kezdje meg.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1560/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2011. évi költségvetési javaslatban a program intézkedési tervében foglalt 2011. évi feladatok végrehajtásához a Fővárosi Önkormányzat lehetőségeihez mért támogatást szerepeltessen.

Határidő: a 2011. évi költségvetés elfogadása

Felelős: főpolgármester

1561/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a program Foglalkoztatási és Szociális Hivatal által kijelölt esélyegyenlőségi szakértő által történő felülvizsgálatáról és a program ellenjegyzéséről, valamint, hogy legelőször 2011. december 31-ig, utána kétévente december 31-ig számoljon be a Fővárosi Települési Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervének végrehajtásáról, továbbá a program felülvizsgálatával egyidejűleg tegyen javaslatot a következő két év szükséges kiadási előirányzatára.

Határidő: folyamatos

Felelős: főpolgármester

A napirend 28. pontja: Beszámoló a Pro Cultura Urbis Közalapítvány 2009. évi működéséről, valamint a 2010. évi közszolgáltatási szerződés megkötése.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1562/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy 77. pontként tárgyalja meg a „Javaslat a „Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona (Búcsúszentlászló) férőhelyek kiváltása és bővítése új ápoló-gondozó otthoni épület kialakításával” tárgyú feladat engedélyokiratának jóváhagyására” című előterjesztést.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1563/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

a felügyelőbizottság véleményét figyelembe véve elfogadja a Pro Cultura Urbis Közalapítvány 2009. évi tevékenységéről szóló közhasznúsági jelentését és szakmai beszámolóját az 1. és 2. sz. mellékletek szerinti tartalommal.

1564/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

A Pro Cultura Urbis Közalapítvány 2010. évre szóló közszolgáltatási szerződését jóváhagyja és megköti az 5. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2010. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 29. pontja: Javaslat a BTM Vármúzeum új állandó kiállítás tűz- és biztonságvédelmi rendszerének kiépítéséhez forrás biztosítására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1565/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

kötelezettséget vállal a Budapesti Történeti Múzeum új, állandó várostörténeti kiállítása tűz- és biztonságvédelmi rendszerének megvalósítására és ennek érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” kiadási előirányzatát 7500 E Ft-tal és ezzel egyidejűleg azonos összeggel tervbe veszi a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az új „BTM állandó várostörténeti kiállítás tűz- és biztonságvédelmi rendszerének kialakítása” feladatot.

A napirend 30. pontja: Javaslat fővárosi önkormányzati szociális intézmény alapító okiratának módosítására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1566/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

módosítja a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1173 Budapest XVII., Pesti út 117. alapító okiratát az 1/B. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására, valamint a Fővárosi Önkormányzat Idősek Otthona 1173 Budapest XVII., Pesti út 117. módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratának az 1/C. sz. melléklet szerinti tartalommal történő kiadására.

Határidő: a határozat meghozatalát követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 31. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Esély Nonprofit Kft. között fennálló közszolgáltatási szerződés módosításának elfogadására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1567/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

megköti a Budapest Esély Nonprofit Kft.-vel, a 2. sz. mellékletben szereplő tartalommal, a közszolgáltatási szerződés 1. számú mellékletének módosítására irányuló megállapodást, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a döntést követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 32. pontja: Beszámoló az építési törvény 30. §-a alapján indult kártalanítási ügyekben hozott határozatokról.

Előadó: Somlyódy Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1568/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

a Gazdasági Bizottság 1997. évi LXXVIII. tv. 30. §-ára alapozott kártalanítási ügyekre vonatkozó, 2010. I. félévi beszámolóját elfogadja.

A napirend 33. pontja: 2007. évi útfelújítások engedélyokiratának VIII. számú módosítása.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1569/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a 2007. évi útfelújítások engedélyokiratának VIII. számú módosítását az 1. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1570/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

A 610/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. határozat végrehajtására a 2010. évi költségvetési rendeletet az alábbiak szerint módosítja: csökkenti a 7311 Út- hídfelújítás soron belül az Útfelújítás - ezen belül az Útfelújítás 2007. évi - 2010. év előirányzatát 85 354 E Ft-tal. A feladat (Útfelújítás 2007. évi) 2010. évi módosított előirányzata 925 728 E Ft-ra módosul. Ezzel egyidejűleg megemeli a „9300 Általános tartalék” előirányzatot 85 354 E Ft-tal.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 34. pontja: 2008-2010. évi útfelújítások engedélyokiratának V. számú módosítása.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1571/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a 2008-2010. évi útfelújítások engedélyokiratának V. számú módosítását az 1. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 35. pontja: A 2010. évi a „Virágos Magyarországért” országos környezetszépítő verseny.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1572/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

támogatja a 2010. évi „Virágos Magyarországért Környezetszépítő Mozgalmat”, ezért jóváhagyja és megköti a 2010. évi „Virágos Magyarországért Környezetszépítő Mozgalom” versenykiírásában Budapest Főváros Önkormányzatának részvételéről szóló, jelen előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő támogatási szerződést a Magyar Turizmus Zrt.-vel, és felhatalmazza a főpolgármestert a támogatási szerződés aláírására.

1573/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Ennek érdekében a 2010. évi „Virágos Magyarországért Környezetszépítő Mozgalom” versenykiírás támogatására a „7331 Környezetvédelmi feladatok” cím kiadási előirányzatát, ezen belül a dologi kiadás előirányzatát 1500 E Ft-tal csökkenti és egyidejűleg az új „8124 Magyar Turizmus Zrt. támogatása a „Virágos Magyarországért Mozgalomra” cím kiadási azon belül a működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatot azonos összeggel megemeli.

Határidő: a költségvetési rendelet módosításának hatálybalépését követő 8. nap

Felelős: főpolgármester

A napirend 36. pontja: Javaslat a 2010. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés 2. sz. módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1574/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy

- a Tétényi-fennsík helyi természetvédelmi terület fenntartási munkái és környezeti neveléssel kapcsolatos feladat;

- Budapest helyi természetvédelmi területeinek és természeti értékeinek fenntartási feladatai;

- erdőterületek szakirányítása és általános felügyelete feladatok;

- Budapest helyi jelentőségű természetvédelmi területeinek és természeti értékeinek őrzése, monitorozása feladatok;

- a Feneketlen tó KTVF: 8958-7/2010 számú vízjogi üzemeltetési engedélye szerinti egyes üzemeltetési feladatok

végrehajtása érdekében a „7331 környezetvédelmi feladatok” cím dologi kiadási előirányzatát 13 110 E Ft-tal csökkenti és egyidejűleg ugyanezzel az összeggel megemeli a „8141 Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt.” cím működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre kiadási előirányzatát.

1575/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Kertészeti Nonprofit Zrt. 2010. évi zöldfelületi közszolgáltatási szerződés 2. sz. módosítását jelen előterjesztés 1. sz. melléklete szerint.

Felkéri a főpolgármestert az 1. sz. melléklet szerinti 2. sz. szerződésmódosítás aláírására.

Határidő: a vonatkozó költségvetési rendelet hatályba lépését követő 15 napon belül

Felelős: főpolgármester

A napirend 37. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Budapest helyi jelentőségű természeti értékeinek védelméről szóló 32/1999. (VII. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja a Fővárosi Önkormányzat Budapest helyi jelentőségű természeti értékeinek védelméről szóló 32/1999. (VII. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 47/2010. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendeletét az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 38. pontja: Javaslat a Budapesti Történeti Múzeum „Pannonia Provincia Program” című európai uniós projekt önrészének biztosítására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1576/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

kijelenti, hogy kötelezettséget vállal a Budapesti Történeti Múzeum „Pannonia Provincia Program” projekt megvalósításához szükséges önerő mértékéig (2010. évben 17 410 000 Ft, 2011. évben 15 923 333 Ft).

1577/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Ennek érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát 17 410 000 Ft-tal, ezzel egyidejűleg, azonos összeggel tervbe veszi a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül az új „Budapesti Történeti Múzeum Pannonia Provincia Program (pályázati önrész)” feladatot.

A feladat 2011. évi üteme 15 923 333 Ft, összköltsége 33 333 333 Ft.

A napirend 39. pontja: A magyar EU Elnökséghez kapcsolódó fővárosi rendezvények és felkészülés.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1578/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi a 916/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozatot, 917/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozatot, 918/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozatot, 1413/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozatot.

1579/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

A magyar EU elnökség időszaka alatt támogatja a városi közlekedésbiztonsággal kapcsolatos konferencia megrendezését az EUROCITIES szervezet szakmai támogatása esetén és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a konferencia lebonyolítására vonatkozó egyeztetésről az EUROCITIES szervezettel.

Határidő: 2010. szeptember 30.

Felelős: főpolgármester

1580/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Részt kíván venni a Régiók Bizottsága által felajánlott, a magyar elnökség ideje alatt a Bizottság épületében megrendezésre kerülő kiállítás keretében „Budapest bemutatkozása” eseményen 2011. első félévében, és felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a kiállítás megrendezésére vonatkozó egyeztetésről a Régiók Bizottságával.

Határidő: 2010. október 16.

Felelős: főpolgármester

1581/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Részt kíván venni a brüsszeli Magyar Kulturális Intézetben megrendezésre kerülő, valamennyi magyar régiónak kulturális bemutatkozásra lehetőséget biztosító eseményen 2011. első félévében. Felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a kiállítás megrendezésére vonatkozó egyeztetésről a brüsszeli Magyar Kulturális Intézettel.

Határidő: 2010. szeptember 30.

Felelős: főpolgármester

1582/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Az „Európai Régiók és Városok 2011-es csúcstalálkozójának” elmaradása miatt 20 000 E Ft-tal csökkenti a „8106 Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft.” cím működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatát és 10 000 E Ft-tal megemeli a „9300 Általános tartalék” cím működési tartalék előirányzatát, továbbá a magyar EU elnökséghez kapcsolódó fővárosi rendezvények előkészítésével kapcsolatos feladatok ellátása érdekében 2010-ben egyszeri jelleggel 10 000 E Ft-tal megemeli a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím 007 törzsszám dologi kiadások előirányzatát.

1583/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a magyar EU elnökséghez kapcsolódó fővárosi rendezvények lebonyolításával kapcsolatos feladatok ellátásához szükséges 10 000 E Ft-ot a „7101 Igazgatási apparátus feladatai” cím 007 törzsszámon dologi kiadások előirányzatán a 2011. évi költségvetésben biztosítja.

Határidő: 2011. éve költségvetés

Felelős: főpolgármester

1584/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Támogatja a Magyarország 2011. évi soros EU elnökségével kapcsolatosan szükséges többlet burkolatjavítási munkák és közútkezelési feladatok elvégzését, a feladat végrehajthatósága érdekében csökkenti a „7311 Út,- hídfelújítások” címen belül az Útfelújítás - ezen belül a „Kossuth Lajos u. felújítása - feladat 2010. évi előirányzatát 300 000 E Ft-tal, egyidejűleg a Kossuth Lajos utca feladatot törli. Ezzel egyidejűleg azonos összeggel megemeli a „7315 FKF Zrt. Közútkezelési feladatok” cím dologi kiadások előirányzatát 300 000 E Ft-tal.

1585/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet 5. sz. mellékletének „II A Közgyűlés által a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzéke” fejezet alapján a Városüzemeltetési és Környezetgazdálkodási Bizottságra, illetve a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságra átruházott hatáskört, illetve úgy dönt, hogy: jóváhagyja, megköti a 2010. évi közútkezelési közszolgáltatási szerződés 1. sz. módosítását az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a 2010. évi közútkezelési közszolgáltatási szerződés 1. sz. módosításának aláírására.

Határidő: a költségvetési rendelet módosítás hatálybalépését követő 8 napon belül

Felelős: főpolgármester

A napirend 40. pontja: Javaslat fenntartói nyilatkozat kiadására a TÁMOP 5.2.5/10/1/KMR „Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok” című európai uniós pályázat benyújtásához, gyermekvédelmi intézmények részére.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1586/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

hozzájárul a Szilágyi Erzsébet Gyermekotthon és az Aga Gyermekotthon TÁMOP-5.2.5/10/1/KMR „Gyermekek és fiatalok társadalmi integrációját segítő programok” című pályázaton történő részvételéhez. Felkéri a főpolgármestert a pályázathoz tartozó fenntartói nyilatkozatok aláírására és kiadására a 3. sz. és 4. sz. mellékletek szerinti tartalommal.

Határidő: 2010. szeptember 10.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1587/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, a pályázat kedvező elbírálása esetén készítse elő és terjessze be a támogatási szerződés megkötésének feltételéül szolgáló kötelezettségvállalásról szóló nyilatkozatot a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés támogatói döntést követő soron következő ülése

Felelős: főpolgármester

A napirend 41. pontja: Javaslat használati megállapodás megkötésére és tulajdonosi hozzájárulás kiadására a XXII. kerület, Nagytétény rehabilitációjának keretében, a Nagytétényi úton történő fejlesztésekkel érintett fővárosi ingatlanok kapcsán.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1588/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

eseti jelleggel magához vonja a Gazdasági Bizottságra és a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságra átruházott hatásköröket és jóváhagyja, megköti az előterjesztés 2. számú mellékletét képező megállapodást, továbbá felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2010. augusztus 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1589/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Eseti jelleggel magához vonja a Gazdasági Bizottságra és a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságra átruházott hatásköröket és tulajdonosi hozzájárulást ad a Közép-magyarországi Operatív Program KMOP-2009-5.2.2./B Budapesti integrált városfejlesztési program - Budapesti kerületi központok fejlesztése” című pályázati konstrukcióba a Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerületi Önkormányzat által benyújtott „Nagytétény központ komplex rehabilitációja” című pályázathoz az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal. Felkéri a főpolgármestert az 1. sz. melléklet szerinti tulajdonosi nyilatkozat aláírására.

Határidő: a Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerületi Önkormányzattal kötendő megállapodás aláírását követően azonnal

Felelős: főpolgármester

A napirend 42. pontja: Javaslat a fővárosok és régiók állásfoglalásának aláírására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1590/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

egyetért a „Capital Cities and Regions Vision” tartalmával és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2010. augusztus 30.

Felelős: főpolgármester

A napirend 43. pontja: Javaslat a Budapest Szíve Program Reprezentatív kaputérség kiépítése II. ütem kiemelt projekt részletes projektdokumentációjának benyújtására.

Előadók: Ikvai-Szabó Imre, dr. Steiner Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1591/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Budapest Szíve Program Reprezentatív kaputérség kiépítése II. ütem részletes projekt dokumentációját és felkéri a főpolgármestert, hogy a részletes projekt dokumentációt a szükséges mellékletekkel együtt írja alá és nyújtsa be a Közreműködő Szervezetnek.

Határidő: 2010. szeptember 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1592/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az 1. számú melléklet szerinti Akció-területi Tervet, és felkéri a főpolgármestert annak - a részletes projekt dokumentáció részeként történő - benyújtására.

Határidő: 2010. szeptember 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1593/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. közötti konzorciumi együttműködési megállapodást a 2. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2010. szeptember 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1594/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja és megköti a Budapest Főváros V. kerület Belváros-Lipótváros Önkormányzata és Budapest Főváros Önkormányzata közötti használati megállapodás módosítását az előterjesztők által módosított 3. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2010. szeptember 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 44. pontja: Javaslat TÁMOP és KMOP oktatási ágazati projektek támogatási szerződéseinek módosítására - V. ütem.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1595/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

hatályon kívül helyezi az 1407/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozatát és egyidejűleg jóváhagyja, megköti a Gundel TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0005 támogatási szerződés 3. sz. módosítását az 1. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert a dokumentum aláírására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1596/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés módosítását a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel az Építő TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0013 azonosítószámú projektre és felkéri a főpolgármestert a 3. számú szerződés módosítás aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1597/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés módosítását a 3. sz. melléklet szerinti tartalommal a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel a Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 azonosítószámú projektre és felkéri a főpolgármestert a 3. számú szerződés módosítás aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1598/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés módosítását a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel a Gundel TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0005 azonosítószámú projektre, és felkéri a főpolgármestert a 4. számú szerződés módosítás aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1599/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés módosítását az 5. sz. melléklet szerinti tartalommal a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel a Petrik TISZK KMOP-4.1.1/A-2008-0005 azonosítószámú projektre és felkéri a főpolgármestert a 4. számú szerződés módosítás aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

1600/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés módosítását a 6. sz. melléklet szerinti tartalommal a Nemzeti Fejlesztési Ügynökséggel a Szily TISZK KMOP-4.1.1/A-2008-0003 azonosító-számú projektre és felkéri a főpolgármestert az 5. számú szerződés módosítás aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 15 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 45. pontja: Dél-budapesti régió vízrendezése c. KMOP-3.3.1/C-2009-0001 sz. projekt támogatási szerződésének 2. sz. módosítása.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1601/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a támogatási szerződés 2. sz. módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerint, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2010. szeptember 10.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1602/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja és jóváhagyja a „Dél-budapesti régió vízrendezése” projekt engedélyokiratának 1. sz. módosítását az 5. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2010. szeptember 25.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1603/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

A támogatási szerződéssel való összhang megteremtése érdekében csökkenti a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Dél-budapesti régió vízrendezése” feladat 2010. évi ütemét 726,7 M Ft-tal, továbbá csökkenti a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” címen belül a KMOP Dél-budapesti régió vízrendezése előirányzatát 609,2 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a „Fejlesztések átütemezési tartaléka” cím előirányzatát 117,5 M Ft-tal. Így a feladat 2010. évi üteme 580,2 M Ft, ebből EU támogatás (KMOP) 443,6 M Ft, saját forrás 136,6 M Ft, a 2011. évi ütem 726,7 M Ft, ebből EU támogatás (KMOP) 609,2 M Ft, saját forrás 117,5 M Ft, a feladat összköltsége változatlanul 1356,4 M Ft.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 46. pontja: Javaslat „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - haladási feltételek javítása a Budaörsi és Hegyalja úton” c. KMOP-2.3.1/B-08-2009-0009 számú projekt támogatási szerződésének 1. módosítására, valamint egyéb európai uniós támogatással megvalósuló projektek beruházási engedélyokiratainak módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1604/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti „A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - haladási feltételek javítása a Budaörsi és Hegyalja úton” című KMOP-2.3.1/B-08-2009-0009 számú projekt támogatási szerződésének 1. sz. módosítását az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2010. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1605/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

„A budapesti közösségi közlekedés fejlesztése - haladási feltételek javítása a Budaörsi és Hegyalja úton” c. projekt támogatási szerződése, a költségvetés, valamint a „Közösségi közlekedés fejlesztése (Budaörsi és Hegyalja)” beruházási feladat engedélyokirata összhangjának megteremtése érdekében csökkenti a „8403” Önkormányzati fejlesztések” címen belül a „Közösségi közlekedés fejlesztése (Budaörsi és Hegyalja)” feladat előirányzatát 43,25 M Ft-tal, továbbá csökkenti a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” címen belül a KMOP - „Közösségi közlekedés fejlesztése (Budaörsi és Hegyalja)” feladat előirányzatát 38,9 M Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a Fejlesztések átütemezésének tartaléka előirányzatot 4,35 M Ft-tal.

A feladat 2010. évi üteme 9,15 M Ft (ebből saját forrás: 9,15 M Ft), 2011. évi üteme 43,25 M Ft (ebből saját forrás: 4,35 M Ft, KMOP 38,9 M Ft), a feladat összköltsége változatlanul 55,6 M Ft.

1606/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Közösségi közlekedés fejlesztése (Budaörsi és Hegyalja)” című beruházás engedélyokiratának 2. sz. módosítását a 8. számú melléklet szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2010. szeptember 26.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1607/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Közösségi közlekedés fejlesztése (Baross u.)” beruházási feladat engedélyokiratának 2. számú módosítását az 5. sz. melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 2010. szeptember 26.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1608/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Közösségi közlekedés fejlesztése (Nagykörút)” beruházási feladat engedélyokiratának 2. számú módosítását a 6. sz. melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 2010. szeptember 26.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1609/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Közösségi közlekedés fejlesztése (XI., Régi Budaörsi út)” beruházási feladat engedélyokiratának 1. számú módosítását a 7. sz. melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 2010. szeptember 26.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1610/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Közösségi közlekedés fejlesztése (Szentmihályi út)” beruházási feladat engedélyokiratának 1. számú módosítását a 9. sz. melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 2010. szeptember 26.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1611/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Hatályon kívül helyezi az 1343/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozatát.

1612/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Csepeli gerincút kiépítése I. szakasz” beruházási feladat engedélyokiratának 2. számú módosítását a 10. sz. melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 2010. szeptember 26.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1613/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Híd-, műtárgy felújítási munkák - Margit híd és kapcsolódó közlekedési rendszer felújítása” beruházási feladat engedélyokiratának 3. számú módosítását a 11. sz. melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 2010. szeptember 26.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1614/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „XXI. ker., Ady E. úti kerékpárút” beruházási feladat engedélyokiratának 1. számú módosítását a 12. sz. melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 2010. szeptember 26.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1615/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „IX-XXI. ker., Szabadkikötő úti kerékpárút” beruházási feladat engedélyokiratának 1. számú módosítását a 13. sz. melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 2010. szeptember 26.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1616/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „XVII. ker., Pesti út menti kerékpárút I. szakasz” beruházási feladat engedélyokiratának 1. számú módosítását a 14. sz. melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 2010. szeptember 26.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1617/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „XI. ker., Bogdánfy úti kerékpársáv” beruházási feladat engedélyokiratának 1. számú módosítását a 15. sz. melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 2010. szeptember 26.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1618/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „III. ker., Bécsi út - Nagyszombat utca menti kerékpáros útvonal” beruházási feladat engedélyokiratának 1. számú módosítását a 16. sz. melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 2010. szeptember 26.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1619/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „XVII. ker., Pesti út menti kerékpár-út II. szakasz” beruházási feladat engedélyokiratának 1. számú módosítását a 17. sz. melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 2010. szeptember 26.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1620/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „X. ker., Fehér út menti kerékpárút” beruházási feladat engedélyokiratának 1. számú módosítását a 18. sz. melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 2010. szeptember 26.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1621/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „XVII. ker., Pesti úti buszsáv kialakítása” beruházási feladat engedélyokiratát a 19. sz. melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására, amennyiben a feladatra szóló jogerős és végrehajtható építési engedély beszerzésre kerül és a megkötött támogatási szerződés hatályba lép.

Határidő: 2010. szeptember 26.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 47. pontja: Javaslat a helyi iparűzési adóról szóló 21/1991. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 48/2010. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendeletét a helyi iparűzési adóról szóló 21/1991. (IX. 5.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 48. pontja: Budapest-Amszterdam együttműködési megállapodás megújítása.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1622/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Budapest és Amszterdam közötti együttműködési megállapodást a melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert az együttműködési megállapodás című dokumentum aláírására.

A megállapodás a Fővárosi Önkormányzat költségvetését nem érinti, pénzügyi kötelezettség vállalást nem jelent.

Határidő: 2010. október 3.

Felelős: főpolgármester

A napirend 49. pontja: Javaslat a Szent Imre Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem európai uniós támogatással megvalósuló kiemelt projekt engedélyokirat 7. sz. módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1623/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, a „Szent Imre Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem” tárgyú feladat engedélyokirat 7. számú módosítását az előterjesztés 2. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert az engedélyokirat 7. számú módosításának aláírására.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1624/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti megállapodás 2. sz. módosítását, amely szerint a Szent Imre Kórház fizetési kötelezettsége - figyelembe véve az EIB hitel törlesztő-részleteiből és kamataiból adódó 168 584 000 Ft összegű tartozását - az alábbi ütemezés szerint alakul:

2011. évben 64,2 M Ft (havi 5,4 M Ft),

2012. évben 35,1 M Ft (havi 2,9 M Ft),

2013. évben 34,8 M Ft (havi 2,9 M Ft),

2014. évben 34,5 M Ft (havi 2,9 M Ft).

és felkéri a főpolgármestert, hogy írja alá a 2. sz. megállapodás módosítást az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 50. pontja: Javaslat a „8206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret” cím terhére történő támogatás utalásának engedélyezésére.

Előadó: Danielisz Béla

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1625/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelete 24. § (12) bekezdése alapján engedélyezi az alábbi alapítványi iskolák és társadalmi szervezetek részére a „8206 Bűnmegelőzési célú bizottsági keret” címen szereplő előirányzat terhére 7000 E Ft összegű támogatás utalását

TÁMOGATOTT MEGNEVEZÉSE: TÁMOGATÁS CÉLJA: TÁMOGATÁS ÖSSZEGE (E Ft)
Európai Sors-Társak Közhasznú Egyesület A lakásmaffia áldozatainak érdekképviselete 500
- Benkő István Ref. Általános Iskola és Gimnázium
- Wesley János Általános Iskola
A „Biztonságos Iskola Mozgalom” folytatása (bűnmegelőzési előadások, családi programok, biztonságra nevelés, nevelő testületek felkészítése, erdei iskola) 1000

1000
Budapesti Tűzoltó Szövetség Ifjúsági nevelés, kulturális programok szervezése, jeles tűzvédelmi hősök emlékeinek ápolása 1000
Magyar Tűzoltó Szövetség V. Országos Ifjúsági Tűzoltó verseny szervezése 1500
Budapesti Tűzoltó Hagyományőrző Egyesület Részvétel Európa Hagyományőrző Tűzoltó versenyeken és találkozókon 2000

Határidő: a támogatási szerződésekben foglaltak szerint

Felelős: főpolgármester

A napirend 51. pontja: Javaslat Budapest III. kerület névtelen közterületeinek elnevezésére.

Előadó: Ughy Attila

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1626/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapest III. kerületi névtelen közterületeket az alábbiak szerint nevezi el:

19333/14 hrsz. Heltai Ferenc utca

19333/16 hrsz. Ripka Ferenc utca

19333/28 hrsz. Schőn Győző utca

19333/33 hrsz. Almási Balogh Loránd utca

19333/45 hrsz. Reichl Kálmán utca

22900, 65807, 65816 hrsz. Magor utca

63644/2 hrsz. Seneca köz

23779/6 hrsz. Marcus Aurelius köz

23770 hrsz. Aelia Sabina köz

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 52. pontja: Javaslat alapítványok támogatására a „8209 Műemléki célú bizottsági keret” címből.

Előadó: Ughy Attila

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1627/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetésről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet 24. § (12) bekezdése alapján a „8209 Műemléki célú bizottsági keret” cím 2010. évi előirányzatának terhére támogatás átutalását engedélyezi az alábbi alapítványok részére, a megjelölt összegben.

Támogatott Támogatás célja Támogatás összege
7. sorszámú pályázat
III. kerület, Lajos utca 136-138.
Textil és Textilruházati Ipartörténeti és Múzeumi Alapítvány
kapuk rekonstrukciója 200 000 Ft
62. sorszámú pályázat
XVII. kerület, Hunyadi utca 50.
Rákoshegyi Bartók Zeneház Közalapítvány
melléképület külső térkő-, járda-, rámpa munkái és belső fal restaurálása 500 000 Ft
Összesen: 700 000 Ft

Határidő: 2010. november 30.

Felelős: főpolgármester

A napirend 53. pontja: A Fővárosi Szociális Közalapítvány 2009. évi pénzügyi és szakmai beszámolója.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1628/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a Fővárosi Szociális Közalapítvány felé, hogy az alapítvány a beszámolóval való indokolatlan késedelme miatt a közszolgáltatási szerződés 7. pontja szerint a késedelem napjától számított, a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kötbért fizessen be haladéktalanul a Fővárosi Önkormányzat 11784009-1540012 számú számlájára.

Határidő: döntést követően azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1629/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Szociális Közalapítvány 2009. évi beszámolójában foglaltakat az 1. számú melléklet szerinti tartalommal elfogadja.

1630/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Fővárosi Szociális Közalapítvány 2009. évi tevékenysége legfontosabb adatainak a Fővárosi Közlönyben történő nyilvánosságra hozataláról gondoskodjon.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 54. pontja: Javaslat átutalás kezdeményezésére az Idegenforgalmi célú bizottsági keret céltartalékból támogatott Törökfürdő Kulturális Alapítvány részére az „Aroma” első roma köztéri képzőművészeti és fotókiállításhoz.

Előadó: Somlyódy Csaba

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1631/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

a Gazdasági Bizottság 365/2010. (VII. 20.) sz. határozata alapján, engedélyezi a 2000 E Ft összegű támogatás átutalását a Törökfürdő Irodalmi, Művészeti, Kulturális Alapítvány által szervezett „Aroma” első roma köztéri képzőművészeti és fotókiállítás megvalósításához a „8211 Idegenforgalmi célú bizottsági keret” terhére.

Határidő: az engedélyezésre: azonnal, az utalványozásra: szerződés szerint

Felelős: főpolgármester

A napirend 55. pontja: Javaslat pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás megkötésére Újbuda Önkormányzatával.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1632/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest Főváros XI. kerület Újbuda Önkormányzata közötti, az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást, és felhatalmazza a főpolgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2010. szeptember 20.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1633/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Önkormányzata és Budapest XI. kerület Újbuda Önkormányzata között a Budai Parkszínpad tárgyában kötendő pénzeszköz átadás-átvételi megállapodásban foglalt költségekre csökkenti a „7207 Kulturális feladatok” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát 1500 E Ft-tal, egyidejűleg azonos összeget vesz tervbe az új „8410 Budai Parkszínpad takarítására XI. kerületnek átadás” cím kiadási, azon belül a támogatásértékű működési kiadás előirányzatán.

A napirend 56. pontja: Javaslat a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

megalkotja 49/2010. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendeletét a Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról az 1. számú melléklet szerinti tartalommal.

A napirend 57. pontja: Javaslat a IX. kerülettel kötendő ingatlancsere-szerződésre.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1634/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

ingyenesen átadja a tulajdonában lévő Budapest IX. kerület, Bakáts tér 9. földszinten található 36888/0/A/2 hrsz.-ú ingatlant a Budapest Főváros IX. kerület, Ferencvárosi Önkormányzat számára, ennek érdekében eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 42. § a) pontjában meghatározott, a Gazdasági Bizottság és a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottság hatáskörét. Jóváhagyja és megköti az ajándékozási szerződést az előterjesztés 11. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 120 nap

Felelős: főpolgármester

1635/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Hozzájárul a Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában lévő, - a korábban a Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. használatában álló - Budapest IX. kerület, Bakáts tér 10. szám alatt található 36873/0/A/1 hrsz.-ú „egészségügyi intézmény” megjelölésű, a 36873/0/B/1 hrsz-ú „orvosi centrum” megjelölésű, illetve a 36873/0/C/1 hrsz.-ú „egészségügyi szolgálat” megjelölésű ingatlan, valamint a Budapest Főváros IX. kerület Ferencvárosi Önkormányzat tulajdonát képező Budapest IX. kerület, Erkel u. 18. sz. alatti 36816 hrsz.-ú „kivett lakóház, udvar” megjelölésű ingatlan nettó 365 540 000 Ft értékkülönbözet megfizetésével történő adásvétellel vegyes cseréjével, ennek érdekében eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 18. § a) pontjában meghatározott Gazdasági Bizottság hatáskörét. Jóváhagyja és megköti az adásvétellel vegyes csereszerződést az előterjesztés 10. számú melléklete szerinti tartalommal, egyben felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 120 nap

Felelős: főpolgármester

1636/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Kinyilvánítja azon szándékát, hogy részt kíván venni a Budapest Főváros IX. kerület, Ferencvárosi Önkormányzat „Dzsumbuj” Városrehabilitációs Projektjében, azzal, hogy erre a célra a felek között - a korábban a Schöpf-Mérei Ágost Kórház és Anyavédelmi Központ Kht. használatában álló ingatlant érintően - megkötött adásvétellel vegyes ingatlancsere szerződés alapján értékkülönbözet címén befolyó bevétel egy részét - összesen 250 M Ft összeget - kívánja felhasználni, ennek megfelelően jóváhagyja és megköti az előterjesztés 12. számú melléklete szerinti tartalommal a Fővárosi Önkormányzat és a Budapest Főváros IX. kerület, Ferencvárosi Önkormányzat közötti, a „Dzsumbuj” Városrehabilitációs Projekt megvalósítását szolgáló pénzeszköz átadás-átvételi megállapodást, egyben felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 120 nap

Felelős: főpolgármester

1637/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

A költségvetési előirányzatok rendezése érdekében növeli a „8513 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése” cím felhalmozási és tőkejellegű bevételek előirányzatát 827 540 E Ft-tal, tervbe veszi a „9112 Évközi Indítású beruházások” címen belül a „IX., Erkel utca 18. számú ingatlan vásárlása” új feladatot 577 500 E Ft kiadási előirányzattal, valamint az új „84. IX. kerület, Dzsumbuj projekt támogatása” címen támogatásértékű felhalmozási kiadásként 250 000 E Ft-ot, továbbá növeli a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 40 E Ft-tal.

1638/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendelet módosítására vonatkozó javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: az adásvétellel vegyes ingatlancsere szerződésben foglalt jogerős bontási engedély kézhezvételét követő soron következő költségvetési rendelet módosítása

Felelős: főpolgármester

A napirend 58. pontja: Javaslat a Vidám Park feladatainak ellátásával kapcsolatos döntések meghozatalára.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1639/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

a Budapesti Vidám Park Zrt. banki folyószámla hitelkeretének várható csökkentésére tekintettel vissza nem térítendő pénzeszközátadással 100 M Ft-ot biztosít a Budapesti Vidám Park Zrt. számára, amennyiben a Budapesti Vidám Park Zrt. 2010. szeptember 15. napjáig a finanszírozó bankkal 200 M Ft rulírozó hitelkeretre megállapodást köt.

Határidő: 2010. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1640/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Gazdasági Bizottság módosító indítványát, mely szerint:

„A Budapesti Vidám Park Zrt. eszközállományának üzleti potenciáljára tekintettel szükségesnek tartja a 2011. évi szezonkezdésre való felkészülést, és a működési bevételek 2011. évi maximalizálását, ennek megfelelően a likviditás átmeneti biztosítása, a felszámolási eljárás megelőzése érdekében 240 M Ft összegű tulajdonosi kölcsönt nyújt a Budapesti Vidám Park Zrt. részére azzal, hogy a források felhasználásáról szóló részletes beszámolót a Társaság köteles a soron következő közgyűlésre megtárgyalás és elfogadás végett benyújtani.

Határidő: 2010. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1641/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Gazdasági Bizottság módosító indítványát, mely szerint:

„A Budapesti Vidám Park Zrt. eszközállományának üzleti potenciáljára tekintettel szükségesnek tartja a 2011. évi szezonkezdésre való felkészülést, és a működési bevételek 2011. évi maximalizálását, ennek megfelelően a likviditás átmeneti biztosítása, a felszámolási eljárás megelőzése érdekében 156 M Ft összegű tulajdonosi kölcsönt nyújt a Budapesti Vidám Park Zrt. részére azzal, hogy a források felhasználásáról szóló részletes beszámolót a Társaság köteles a soron következő közgyűlésre megtárgyalás és elfogadás végett benyújtani.

Határidő: 2010. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1642/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

a Budapesti Vidám Park Zrt. eszközállományának üzleti potenciáljára tekintettel szükségesnek tartja a 2011. évi szezonkezdésre való felkészülést, és a működési bevételek 2011. évi maximalizálását, ennek megfelelően a likviditás átmeneti biztosítása, a felszámolási eljárás megelőzése érdekében 100 M Ft összegű tulajdonosi kölcsönt nyújt a Budapesti Vidám Park Zrt. részére azzal, hogy a források felhasználásáról szóló részletes beszámolót a Társaság köteles a soron következő közgyűlésre megtárgyalás és elfogadás végett benyújtani.

Határidő: 2010. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1643/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a Budapesti Vidám Park Zrt. vezérigazgatóját arra, hogy a Társaságnak a jelen közgyűlési döntésekkel összhangban lévő átmeneti üzleti tervét a Gazdasági Bizottság következő ülésére jóváhagyásra terjessze elő.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1644/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

a Budapesti Vidám Park Zrt. likviditásának biztosítása érdekében 200 M Ft-tal csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát, egyidejűleg megemeli az új „81.. Budapesti Vidámpark Zrt.” cím kiadási, azon belül a működési célú támogatási kölcsön előirányzatát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1645/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a 100 M Ft azonnali átutalásáról a Budapesti Vidám Park Zrt. részére.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1646/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és 70. pontként tárgyalja meg a „Javaslat egyes közgyűlési határozatok végrehajtási határidejének módosítására” című előterjesztést.

A napirend 59. pontja: Javaslat „A Városliget Kapuja (Városligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonstrukciója) c. KMOP-3.1.1/E-2008-0004 sz. projekt támogatási szerződésének 2. sz. módosítására”.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1647/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti „A Városliget Kapuja (Városligeti Műjégpálya pálya és épületegyüttes rekonstrukciója)” című, KMOP-3.1.1/E-2008-0004 számú projekt támogatási szerződésének 2. sz. módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2010. szeptember 10.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1648/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

újból napirendjére veszi és utolsó pontként tárgyalja meg a „Javaslat a Szent Imre Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem európai uniós támogatással megvalósuló kiemelt projekt engedélyokirat 7. sz. módosítására” című előterjesztést.

A napirend 60. pontja: Javaslat az oktatási-nevelési intézmények működőképességének fenntartására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1649/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az oktatási-nevelési intézmények működőképességének megőrzése érdekében a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatának 598 200 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg egyszeri jelleggel megemeli:

- 250 000 E Ft-tal a „9103 Oktatási ágazat működési tartaléka” cím előirányzatát

- 348 200 E Ft-tal az érintett intézmények

támogatási és kiadási előirányzatát

ebből:

személyi juttatás: 53 265 E Ft

munkaadókat terhelő járulékok 14 728 E Ft

dologi kiadások: 280 207 E Ft

elszámolási kötelezettséggel

az 1. sz. melléklet szerinti részletezésben.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1650/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, a 348 200 E Ft soron kívüli utalására tegye meg a szükséges intézkedéseket az 1. sz. melléklet szerinti oktatási-nevelési intézmények számára.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 62. pontja: Javaslat egyes ingatlanok tulajdonjogának átruházására Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata részére.

Előadó: Szalkai István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1653/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 42. § b) pontja alapján a Budapest Főváros IV. kerület Újpesti Önkormányzatának ajándékozza a Budapest IV. kerület 72081 hrsz. alatt felvett, természetben a Budapest IV. kerület, Görgey Artúr u. 69. sz. alatt található, kivett kórház megjelölésű, 4964 m2 alapterületű ingatlan 1/1 tulajdoni hányadát; a Budapest IV. kerület 71814 hrsz. alatt felvett, természetben a Budapest IV. kerület, Petőfi u. 4. sz. alatt található, kivett orvosi rendelő megjelölésű, 2294 m2 alapterületű ingatlan 1270/2294 hányadát településfejlesztési és településrendezési célra, a Budapest IV. kerület, Görgey Artúr u. 30. szám alatti Szakrendelő felújítása céljára, valamint a Budapest IV. kerület 75518 hrsz. alatt felvett, természetben a Budapest IV. kerület, Fóti út 54. sz. alatt található, kivett orvosi rendelő megjelölésű, 2744 m2 alapterületű ingatlan 913/2744 tulajdoni hányadát óvodai ellátás fejlesztése céljára, és jóváhagyja, megköti az előterjesztés 3. számú mellékleteként csatolt ajándékozási szerződést, egyúttal felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2010. szeptember 20.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 63. pontja: Önálló képviselői indítvány az ÉPIT Zrt. működését szabályozó „Ingatlan és térségfejlesztési együttműködési, vagyonkezelési megbízási keretszerződés” 2011. december 31-ig történő meghosszabbítására vonatkozóan Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata részére.

Előadó: Szalkai István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1654/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

tulajdonosi jogkörében eljárva meghosszabbítja az ÉPIT Zrt. működését szabályozó „Ingatlan és térségfejlesztési együttműködési, vagyonkezelési megbízási keretszerződés”-t 2012. december 31-ig. Felhatalmazza az ÉPIT Zrt. közgyűlésén a Fővárosi Önkormányzat tulajdonosi képviseletét ellátó személyt, hogy ezzel a tartalommal értelemszerűen megegyező szerződés-módosítást támogassa, illetve a szükséges dokumentumon (általános meghatalmazás) az időbeli hatály megváltozásának átvezetéséhez járuljon hozzá.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1655/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az ÉPIT Zrt.-ben lévő, a Fővárosi Önkormányzat tulajdonát képező 20 M Ft névértékű, valamint a BFVK Zrt. tulajdonát képező 10 M Ft névértékű részvénycsomag értékesítéséhez szükséges cég- és részvényérték meghatározást, az erre vonatkozó belső szabályozás figyelembevételével, független szakértővel soron kívül végeztesse el.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1656/2010.(VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Támogatja, hogy az Újpesti Önkormányzat ajánlatát elfogadva a Fővárosi Önkormányzat az ajánlatban szereplő névértéken értékesítse az ÉPIT Zrt. részvényeit, és felhatalmazza a főpolgármestert a részvény adásvételi szerződés aláírására, továbbá hozzájárul, hogy a BFVK Zrt., az ajánlatban szereplő névértéken értékesítse az Újpesti Önkormányzatnak a tulajdonában lévő ÉPIT Zrt. részvényeit.

Határidő: 2010. szeptember 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1657/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Felhatalmazza az ÉPIT Zrt.-t, hogy a 2010. július 8-i rendkívüli közgyűlésen elfogadott, az Újpesti Szakrendelő felújítására vonatkozó megállapodásban szereplő, „felújítás szakmai programjá”-t a Károlyi Sándor Kórház és Rendelőintézet bevonásával készíttesse el, a munkálatokat a 2010. évi fejlesztési tervének maradványából előlegként finanszírozza meg, a felújításra később jóváhagyandó költségvetés terhére, és egyben felhatalmazza a főpolgármestert, hogy az erről szóló megbízást az ÉPIT Zrt.-nek adja meg, illetve írja alá.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1658/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy az Újpest-Városkapu térségének megújítása, a térségben jelentkező fővárosi és kerületi feladatok összehangolása érdekében meg kell vizsgálni az ÉPIT Zrt. feladat- és hatókörének kiterjesztési lehetőségét az Újpest-Városkapu térségére. Felkéri a főpolgármestert, hogy az ehhez szükséges előkészítő munkákat kezdje meg.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1659/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja az előterjesztés mellékletét képező vagyonmegosztási javaslatot, és felhatalmazza a főpolgármestert, hogy az elfogadott javaslat alapján indítsa el a két önkormányzat között megkötendő megállapodás, vagy szerződés-kiegészítés előkészítését.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 64. pontja: A Főváros részvétele a Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság „Duna Tudatosság” kampányában.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1660/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság „Connecting People with the Danube” - „Összekapcsolni az embereket a Dunával” elnevezésű kampány támogató nyilatkozatát az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a támogató nyilatkozat aláírására.

Határidő: 2010. augusztus 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1661/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat 2011. évi költségvetésében a Studio Metropolitana Nonprofit Kft.-vel kötendő 2011. évi éves közszolgáltatási szerződés keretein belül 15 M Ft-ot biztosít a Duna Védelmi Nemzetközi Bizottság „Connecting People with the Danube” -„Összekapcsolni az embereket a Dunával” elnevezésű kampány 2011. évi rendezvényeire.

Határidő: 2011. évi költségvetés készítése

Felelős: főpolgármester

A napirend 65. pontja: Javaslat a Danube Magistrale (Budapest-Ulm) EGTC létrehozásának előmozdítását célzó döntések meghozatalára.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1662/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

támogatja a Budapest és Ulm város alapításával létrejövő Danube Magistrale Európai Területi Együttműködési Csoportosulás létrehozását, Budapest székhellyel.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1663/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Egyetért a Danube Magistrale Európai Területi Együttműködési Csoportosulás létrehozásáról szóló, a jelen előterjesztés 1. számú mellékleteként csatolt Egyezmény szövegével.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1664/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Egyetért a Danube Magistrale Európai Területi Együttműködési Csoportosulásnak a jelen előterjesztés 2. számú mellékleteként csatolt Alapszabályában foglaltakkal és annak szövegével.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

1665/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a Danube Magistrale Európai Területi Együttműködési Csoportosulás Egyezményét és Alapszabályát - azok angol és német nyelvű fordításaival együtt - küldje meg Ivo Gönnernek, Ulm város polgármesterének, és kezdeményezze Ulm városának döntését a Danube Magistrale Európai Területi Együttműködési Csoportosulás budapesti székhellyel történő megalapítására, valamint kezdeményezze a szükséges szakértői egyeztetések folytatását az alapító dokumentumok nyitott kérdéseinek tisztázására, és az alapdokumentumok végleges szövegének kialakítására, és a végleges szövegek kialakulása után azokat jóváhagyásra, megkötésre terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: az egyeztetések lezárását követő 30 nap

Felelős: főpolgármester

A napirend 66. pontja: A 2010. júniusi dunai árhullám védekezési költségei. Az ár- és belvízvédelmi művek állapota.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1666/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az Alsó rakparti életveszély elhárítási munkák elvégzéséhez szükséges bruttó 122 500 E Ft-ot az éves költségvetéséből biztosítja.

1667/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

A pénzügyi fedezet biztosítása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát 122 500 E Ft-tal, ezzel egyidejűleg megemeli az intézményi működési kiadások között szereplő „7323 Vízrendezési feladatok” címkódján belül a dologi kiadások előirányzatán belüli 842541 szakfeladatot.

A napirend 67. pontja: Javaslat a 61/2002. (X. 18.) Főv. Kgy. rendelet módosítására az Alkotmánybíróság 151/2010. (VII. 14.) AB határozatában foglaltakra figyelemmel.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1668/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

az előterjesztést - az előterjesztő javaslatára - leveszi napirendjéről.

A napirend 68. pontja: Javaslat a Parking Kft. 2010. évi éves közszolgáltatási szerződésének módosítására.

Előadó: Szabadai Viktor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1669/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslat „A” verzióját, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés jóváhagyja és megköti a Parking Kft.-vel 2010. május 5-én megkötött 2010. évi éves közszolgáltatási szerződés módosítását a 2. számú melléklet szerinti tartalommal, felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 352 821 E Ft-tal, egyidejűleg ugyanazon összeggel megemeli a „7313 Parking Kft. feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát, felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a visszaigényelendő áfa bevételként való betervezéséről, és a kapcsolódó költségvetési rendelet módosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet következő módosítása

Felelős: főpolgármester

A teherforgalmi rendszerhez kapcsolódó új táblák beszerzésének és kihelyezésének nettó értéke, valamint a parkolás-gazdálkodáshoz kapcsolódó forgalomtechnikai tervek készítésének nettó költségnövekménye „Eseti megbízásként” a Parking Kft. üzleti tervében és 2010. évi éves közszolgáltatási szerződésében biztosított tartalékkeret terhére történjen.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

A napirend 69. pontja: Az 1461/2010. (VII. 8.) Főv. Kgy. határozat táblázata 12-15. sorának módosítása.

Előadó: Németh Szilárd távollétében Egerfai József

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1670/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az 1461/2010. (VII. 8.) Főv. Kgy. határozat táblázatának 12., 13., 14., 15. sorát az alábbiak szerint módosítja:

Előirányzat


Sor-
szám


Pályázó szervezet neve


Címe


Iktató-szám


Pályázati cél

Pály. célnak megfelel
I/N


Pályázott összeg
E Ft


Javasolt összeg
E Ft


Elnyert összeg
E Ft

Műkö-
désre,
beru-
házásraCímre
Működési célú
pénzesz-
köz-
átadás
Áht.-n
kívülre
E Ft
12. Bébiúszás-oktatók Első Országos Egyesülete 1223 Budapest
Völgy. u. 3/B.
18-837/2010 Boldog Babák 2. Találkozója Budatétényben I 500 500 500 m „8203” 500
13. Belvárosi Keresztény-demokrata Egyesület 1054 Budapest
Báthory u. 8.
18-1158/2010 A Don Bosco Családos Csoport éves előadássorozata és nyári közösségépítő tábora I 272 272 272 m „8203” 272
14. Budapesti Egyetemisták Kulturális Közössége 1062 Budapest
Aradi u. 66.
18-882/2010 A Budapesti Egyetemisták Kulturális Közösségének 2010. évi működési támogatása I 500 350 350 m „8203” 350
15. Budapesti Honismereti Társaság 1043 Budapest
Berda József u. 48.
18-829/2010 Budapesti lokálpatriotizmus erősítése - civil szervezetek tevékenységének támogatása I 500 300 300 m „8203” 300

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 70. pontja: Javaslat egyes közgyűlési határozatok végrehajtási határidejének módosítására.

Előadók: Riz Levente, Pokorni Zoltán

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1671/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a

- 803/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozat

- 814/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozat

- 802/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozat

- 813/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozat

végrehajtási határidejét 2010. november 30-ra módosítja.

A napirend 71. pontja: Javaslat a 2010. évi „8202 Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret” cím terhére alapítványok, társadalmi szervezetek támogatására.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1672/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

engedélyezi az Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság 289/2010. (VIII. 24). számú határozatával a „8202 Egészségügyi és szociális célú bizottsági keret” terhére támogatott alapítványok és társadalmi szervezetek részére a támogatás átutalását az alábbiak szerint:

Előirányzat

Sor-
szám

Pályázó szervezet neve


Címe


Iktatószám


Pályázati cél

Pály. célnak megfelel
I/N

Pályázott összeg
E Ft

Elnyert összeg
E Ft

Műkö-
désre/
beru-
házásra


„Címről”
Működési célú
pénzeszköz-
átadás
Áht.-n kívülre
E Ft
Beruházási célú
pénzeszköz-
átadás
Áht.-n kívülre
E Ft
1. Értelmi Fogyatékosok Fővárosi Érdekvédelmi Egyesülete 1078 Budapest
Hernád u. 27.
18/1354/2010 Az ÉFFE Házi-Segítő Szolgálat adminisztrációs, nyilvántartási eszközeinek korszerűsítése, bővítése és eszközbeszerzés I 879 500 m/b „8202” 300 200
2. Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért 1038 Budapest
Észak u. 12.
18/1301/2010 Az alapítvány informatikai rendszerének fejlesztése I 1 495 1000 b „8202” 1000
3. Keresztény Út Országos Közhasznú Egyesület 1034 Budapest
Pacsirtamező u. 36. 3/7.
18/1348/2010 Szociálisan nehéz helyzetben lévő emberek megsegítése: tanácsadás, támogatás; eszközbeszerzés I 1 500 500 b „8202” 500
4. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 1126 Budapest
Szarvas G. u. 58-60.
18/1326/2010 A Szolgálat egészségügyi intézményei számítógépes információs rendszerének összekapcsolása I 939 0
5. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 1126 Budapest
Szarvas G u. 58-60.
18/1323/2010 Új számítógépes rendszer bevezetése a Moszkva téri Nappali Melegedőben I 93 93 m „8202” 93
6. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 1126 Budapest
Szarvas G. u. 58-60.
18/1322/2010 Eötvös u-i Nappali Melegedő nyilvántartásához számítógép beszerzése I 149 149 b „8202” 149
7. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 1126 Budapest
Szarvas G. u. 58-60.
18/1316/2010 Számítógép beszerzés, adatkezelői tanfolyamon való részvétel támogatása I 317 0 m
8. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 1126 Budapest
Szarvas G. u. 58-60.
18/1319/2010 Számítástechnikai eszközök (kis értékű) beszerzése a Rimaszombati u-i integrált intézményben történő szolgáltatás-fejlesztéshez I 240 0
9. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 1126 Budapest
Szarvas G. u. 58-60.
18/1315/2010 A Murányi utcai Nappali Melegedő nyilvántartásához és szakmai munka végzéséhez szükséges számítógép és multifunkcionális irodagép beszerzése I 221 0
10. Menhely Alapítvány - Könyves Ügyfélszolgálati Iroda 1087 Budapest
Könyves Kálmán krt. 84.
18/1341/2010 Az ügyfélszolgálat hatékony működtetése, ügyfél-nyilvántartási program kialakítása I 877 0
11. Motiváció Mozgássérülteket Segítő Alapítvány 1055 Budapest
Honvéd u. 22.
18/1331/2010 Az alapítvány 5 Támogató Szolgálatának informatikai eszközbővítése (kis értékű) I 788 788 b „8202” 788
12. Vass Miklós Értelmileg Akadályozottakat Segítő Közhasznú Egyesület 1029 Budapest
Köztársaság u. 3.
18/1306/2010 Fogyatékkal Élők szakorvosi ellátási lehetőségeinek felkutatása és rendszerbe foglalása az informatika eszközeivel 2. rész (működés + eszközbeszerzés) I 1 500 700 m/b „8202” 400 300
13. Addetur (Adj hozzá!) Alapítvány 1022 Budapest
Marczibányi tér 3.
18/1332/2010 Aktív kerekesszék beszerzése az alapítvány ügyfele részére I 793 793 b „8202” 793
14. Angyalföldi Szociális Egyesület 1138 Budapest
Szekszárdi u. 34.
18/1296/2010 Egészségmegőrző és prevenciós szolgáltatáshoz eszköz beszerzése I 1 207 500 b „8202” 500
15. Anyaoltalmazó Alapítvány Anya és Gyermekotthona 1201 Budapest
Török Flóris u. 228.
18/1350/2010 Segítünk az első lépést megtenni az egészség felé - egészséges környezet kialakítása, orvosi ellátás javítása elsősorban légúti betegek számára I 854 700 m „8202” 700
16. CAT-OTTHON Nonprofit Idősek Otthona 1037 Budapest
Újvár u. 2.
18/1293/2010 Gyógyászati segédeszközök beszerzése az intézményben lakók ellátásához NF 1 500 0
17. Cukorbetegek Gyógyításáért Alapítvány 1181 Budapest
Vándor S. u. 15. 4/4.
18/1285/2010 Cukorbetegek nélkülözhetetlen eszközökkel való térítésmentes ellátása I 1 500 700 m „8202” 700
18. Magyar Hospice Alapítvány 1032 Budapest
Kenyeres u. 18-22.
18/1329/2010 Gyógyászati segédeszköz kölcsönzési tevékenységek támogatása és eszközbeszerzés I 1 440 1 440 m/b „8202” 640 800
19. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 1126 Budapest
Szarvas G. u. 58-60.
18/1321/2010 A 24 órás Egészségügyi Centrum, Hajléktalan Otthon, Mozgó Orvosi Rendelő által ellátott hajléktalan betegek gyógyászati segédeszközzel való ellátása I 1 486 0
20. Pasaréti Ferences Alapítvány 1025 Budapest
Szilfa u. 4.
18/1328/2010 Gyógyászati segédeszközök beszerzése a Kájoni János Közösségi Házban I 500 500 m/b „8202” 160 340
21. PÁNÚÉL Idősotthon Alapítvány 1038 Budapest
Mező u. 12.
18/1286/2010 A Gaudiopolis Békásmegyeri Evangélikus Szeretetház egészségügyi programja, az egészségügyi felszerelések bővítése I 1 500 750 m „8202” 750
22. Sclerosis Multiplex Budapesti Egyesület 1032 Budapest
San Marco u. 76
18/1339/2010 Akadálymentesítési és rehabilitációs eszközök súlyosan mozgássérülteknek I 1 500 700 b „8202” 700
23. Szebben Szeretnék Járni Egyesület 1082 Budapest
Corvin köz 6. 1/1
18/1303/2010 Mozgásfejlődésükben elmaradt gyermekek fejlesztéséhez eszközök beszerzése, terápiás foglalkozások I 1 500 700 m/b „8202” 300 400
24. Szőlőfürt Otthonukban Élő Fogyatékosok XXII. kerületi és Környéki Egyesülete 1224 Budapest
Diótörő u. 91.
18/1304/2010 Segíts, hogy mozdulhassunk! - THERA - Live mozgatógép beszerzése és alkalmazásának beindítása I 1 444 800 m/b „8202” 300 500
25. Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete 1406 Budapest
Hermina út 47.
18/1295/2010 „Vakügyi segédeszközökkel a könnyebb életért
2011-ben!”
I 1 500 700 m „8202” 700
26. Asztmás és Allergiás Gyermekek Magyarországi Egyesülete 1192 Budapest
Hungária u. 33/2.
18/1307/2010 Te is kontrollálhatod az asztmádat! Családi asztmaprogram, tábor I 1 250 800 m „8202” 800
27. Ág Alapítvány 1077 Budapest
Wesselényi u.17.
18/1356/2010 Fogyatékossággal élők, elsősorban hallássérültek részére napi életvitel segítő szolgáltatás és szociális munka, jogi tanácsadás és eszközbeszerzés I 1 361 600 m „8202” 600
28. Cri Du Chat Baráti Társaság Közhasznú Egyesület 1046 Budapest
Külső-Szilágyi út 8. 1/2.
18/1292/2010 A Cri du Chat szindrómásoknak egészségügyi támogatás és tanácsadás I 400 400 m „8202” 400
29. Családokkal az Életért Közhasznú Egyesület 1145 Budapest
Szugló u. 74.
18/1349/2010 A lakhatási nehézségekkel küzdők megsegítésére civil együttműködés kezdeményezése elsősorban a XVI. Kerületi segítségkérők részére I 1 274 500 m „8202” 500
30. Egalitás Alapítvány 1028 Budapest
Len u. 17/A
18/1343/2010 Fogyatékos személyek munkaerőpiacra bekerülését, bennmaradását segítő Foglalkoztatási Rehabilitációs Tanácsadó Szolgálat működtetése I 1 494 700 m „8202” 700
31. Emberbarát Alapítvány 1105 Budapest
Cserkesz u. 7-9.
18/1302/2010 Visszaesést megelőző speciális program a felépülő szenvedélybetegek reszocializációjában I 1 229 600 m „8202” 600
32. Fogyatékos Kisiskolásokért Alapítvány 1132 Budapest
Visegrádi u. 6.
18/1345/2010 „Egészségért lovagolva” - a Montágh Imre Iskola tanulóinak gyógypedagógiai lovaglás és lovasterápiához szükséges ló, lóvezető bérleti díjának fedezése I 1 500 800 m „8202” 800
33. Gyermekrák Alapítvány Kiemelten Közhasznú Szervezet 1084 Budapest
Rákóczi tér 10.
18/1327/2010 Prevencióval az egészségért a közösséggel I 1500 0
34. Háttér Társaság a Melegekért 1132 Budapest
Csanády u. 4/B
18/1362/2010 Meleg Háttér Információs és Lelkisegély Szolgálat hívásainak elektronikus regisztrálása NF 650 0
35. Horizont Szociális Alapítvány 1096 Budapest
Lenhossék u. 18.
18/1294/2010 Szociálisan rászoruló ügyfelek számára jogi tanácsadás, és eszközbeszerzés I 940 700 m/b „8202” 450 250
36. Humano Modo Alapítvány 1082 Budapest
Üllői u. 76.
18/1272/2010 Értelmileg sérült, autista gyermekek és fiatalok speciális mozgásprevenciós programja, terápiás- és gyógyúszás foglalkozásokkal I 500 500 m „8202” 500
37. Katolikus Karitász - Caritas Hungarica 1111 Budapest
Bartók Béla u. 30.
18/1346/2010 Halmozottan hátrányos helyzetű szenvedélybeteg kliensek és hozzátartozóik részére speciális prevenciós programok nyújtása a RÉV Szolgálatban I 1 478 700 m „8202” 700
38. Kiút Szociális és Mentálhigiénés Egyesület 1077 Budapest
Wesselényi u. 17.
18/1355/2010 Túlélési lehetőségek a mindennapokhoz - hátrányos helyzetű családok támogatása; Családi „gazdálkodj okosan” napok és tréningek I 1 494 800 m „8202” 800
39. Közéleti Roma Nők Egyesülete 1053 Budapest
Magyar u. 3.
18/1245/2010 A roma női és gyermekvédelmi jogvédő iroda folyamatos működésének biztosítása I 1 500 900 m „8202” 900
40. Laktóz Érzékenyek Társasága 1047 Budapest
Bródy Imre u. 13.
18/1290/2010 Tejtermékek laktóztartalmának vizsgálata és az eredmények publikálása (csontritkulás prevencióját célzó program) és eszközbeszerzés I 870 700 m/b „8202” 500 200
41. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 1126 Budapest
Szarvas G. u. 58-60.
18/1324/2010 „Összekötő csoport” létrehozása, csoportfoglalkozások tartása a Szeretetszolgálat Nappali Melegedőjében I 528 101 m „8202” 101
42. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 1126 Budapest
Szarvas G. u. 58-60.
18/1336/2010 Tuberkulózissal fertőzött hajléktalan betegek, tüdőbetegségben szenvedők támogatása, visszaillesztése az egészségügyi ellátásba I 1500 800 m „8202” 800
43. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 1126 Budapest
Szarvas G. u. 58-60.
18/1317/2010 Információs kiadvány hajléktalan emberek számára I 174 58 m „8202” 58
44. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 1126 Budapest
Szarvas G. u. 58-60.
18/1318/2010 Egy sikeres program folytatása a szociális központban - jogsegélyszolgálat biztosítása a rászoruló hajléktalan emberek részére I 390 300 m „8202” 300
45. Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezete 1051 Budapest
Arany János u. 31.
18/1358/2010 Jogi tanácsadás a Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet hajléktalan ellátó intézményeiben I 1 500 800 m „8202” 800
46. Magyarországi Szegények és Romák Érdekvédelmi közhasznú Szervezet 1214 Budapest
Zöldfa u. 7. 4/8.
18/1352/2010 Tehetségkutatás, integráció; Irodai eszközök beszerzése I 1 300 0
47. Mozgássérültek Budapesti Egyesülete 1136 Budapest
Hegedűs Gyula u. 43.
18/1344/2010 2010. Prevenciós szűrőprogram mozgássérült emberek részére I 1 500 800 m „8202” 800
48. Pax Vobis Kiemelten Közhasznú Alapítvány 1021 Budapest
Hárshegyi út 9.
18/1357/2010 Gyermekvédelmi információs pont működtetése: volt állami gondozottak életkezdését segítő szolgálat - adósságkezelés, tájékoztatás, lakhatás biztonsága I 1 500 700 m „8202” 700
49. Reménysugár az Idősekért Alapítvány 1036 Budapest
Kiskorona u. 3.
18/1300/2010 A korábban létrehozott gyógyászati segédeszköz-
kölcsönzés szolgáltatás bővítése és eszközbeszerzés
I 1 092 800 m/b „8202” 600 200
50. Súlyosan Mozgássérültek Bethesda Segélyező Alapítvány 1028 Budapest
Pinceszer u. 20/A
18/1291/2010 A szervezet házi szociális gondozó hálózatának működtetése, a szociális szolgáltatások színvonalának emelése I 1 373 700 m „8202” 700
51. Szalmaszál a Hajléktalanokért Alapítvány 1022 Budapest
Hankóczy u. 15.
18/1347/2010 Jogsegélyszolgálat az albérletszerző programban résztvevő szociálisan rászoruló ügyfelek részére, mint speciális prevenciós program I 720 600 m „8202” 600
52. Szebb Gyermekévekért Alapítvány 1201 Budapest
Helsinki u. 48.
18/1289/2010 Együtt, jóllakva, boldogan=testi, lelki egészség I 1 500 600 m „8202” 600
53. Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért 1083 Budapest
Szigony u. 13/A
18/1338/2010 Jogklinika I 700 600 m „8202” 600
54. Szociális Innováció Alapítvány a Kelet-európai Térség Fejlesztéséért 1026 Budapest
Nagyajtai u. 1/B
18/1276/2010 A demens és Alzheimer betegségben szenvedők életkörülményeinek javításával az emberi méltóság megőrzéséért. Szakmai műhely I 1 500 900 m „8202” 900
55. Tiszta Forrás Alapítvány 1184 Budapest
Üllői u. 373-375.
18/1274/2010 Jogi tanácsadás hajléktalanok részére I 1 500 600 m „8202” 600
56. TRAPPANCS Szervátültetett Gyermekek Rehabilitációs és Sportegyesülete 1138 Budapest
Váci út 132/B
18/1305/2010 Szervátültetett gyermekek pszichoszociális rehabilitációja I 1 500 800 m „8202” 800
57. Vakbarát Alapítvány 1046 Budapest
Munkácsy u. 51/B
18/1342/2010 Szociális ellátásra szoruló fogyatékos személyek részére prevenciós programok szervezése életminőségük javítása érdekében és eszközbeszerzés I 1 457 700 m/b „8202” 500 200
58. Vesebetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége 1032 Budapest
Föld u. 57.
18/1325/2010 A krónikus vesebetegek ismereteinek, életminőségének javítása, környezetükkel jobb együttműködés kialakítása I 1 500 700 m „8202” 700
59. Hajlék Nélküliek Jövőjéért Alapítvány 1024 Budapest. Lövőház u. 2-6. 18/1353/2010 „Nyitott ajtó” program - a programban résztvevő hajléktalanok mentálhigiénés támogatása és a résztvevő szakemberek szuperviziójának biztosítása I 1 500 800 m „8202” 800
60. Magyar Máltai Szeretetszolgálat Egyesület 1126 Budapest
Szarvas G. u. 58-60.
18/1320/2010 Krízishelyzet megelőző eszközök beszerzése (kis értékű) I 354 0
61. Menhely Alapítvány Módszertan 1074 Budapest
Kürt u. 4.
18/1334/2010 Lakással, lakhatással kapcsolatos ingyenes jogi tanácsadás Budapesten I 1 344 1 000 m „8202” 1000
62. Menhely Alapítvány Diszpécser Szolgálat 1082 Budapest
Vajdahunyad u. 3.
18/1335/2010 A „Kulcstartó” program működtetése 2010. október 1-től 2011. április 30-ig: a gazdasági válság miatt megrendült családok lakásvesztésének megelőzése, telefonos konzultáció biztosítása I 705 500 m „8202” 500
63. Menhely Alapítvány 1082 Budapest
Vajdahunyad u. 3.
18/1333/2010 Önálló lakhatásra előkészítő csoport létrehozása, működtetése I 528 0
64. Váltó-sáv Alapítvány 1082 Budapest
Üllői u. 42. 4/1.
18/1340/2010 Az alapítvány félutas lakás programja fogvatartásból szabadultak számára I 1 484 900 m „8202” 900
65. Havasi Gyopár Szociális, Egészségügyi, Kulturális, Segítő Alapítvány 1105 Budapest
Bánya u. 31.
18/1275/2010 Kőbányai hátrányos helyzetű, szociális és egészségügyi ellátásban részesülők részére speciális preventív jellegű segítő szolgálat működtetése a helyi önkormányzattal együttműködve Kőbányán I 500 500 m „8202” 500
66. Közjóléti Szolgálat Alapítvány 1071 Budapest
Dózsa György u. 70.
18/1287/2010 Lakhatás biztonságáért - együttműködve az Esély Családsegítő Szolgálattal I 1 500 600 m „8202” 600
67. Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány (Bohócdokik) 1222 Budapest
Mező u. 17.
18/1330/2010 Nevetésterápia bohócdokikkal - a Heim Pál Kórház új G épületének osztályain I 1 350 900 m „8202” 900
68. Rákbetegek Országos Szövetsége 1122 Budapest
Ráth György u. 7-9.
18/1351/2010 A fővárosi rákbetegek és hozzátartozóik részére pszichoszociális hálózat kialakítása, eszközbeszerzés I 1 500 700 m/b „8202” 500 200
69. Szigony Alapítvány a Közösségi Pszichiátriáért 1083 Budapest
Szigony u. 13/A
18/1337/2010 Együttműködés erősítése a józsefvárosi pszichiátriai betegekért I 800 700 m „8202” 700
Mindösszesen: 70 311 37 872 29 102 8770

Határidő: a közgyűlési döntést követően azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 72. pontja: Javaslat a „Dél-budai tehermentesítő út III. szakasz - Andor utca - Galvani utca kiépítése” c. projekt támogatási szerződésének megkötésére, valamint egyéb európai uniós támogatással megvalósuló projektek beruházási engedélyokiratainak módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1673/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség képviseletében eljáró Pro Regio Közép-magyarországi Regionális Fejlesztési és Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft., mint Közreműködő Szervezet és Budapest Főváros Önkormányzata között „Dél-budai tehermentesítő út III. szakasz-Andor utca-Galvani utca kiépítése” című projekt támogatási szerződését a 2. számú melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert a szerződés és mellékletei aláírására.

Határidő: 2010. szeptember 30.

Felelős: főpolgármester

1674/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

A Dél-budai tehermentesítő út III. szakasz feladat támogatási szerződése, a költségvetési rendelet és az engedélyokirat egyezőségének megteremtése érdekében, illetve az M-3 autópálya bevezető szakasz, zajvédelem feladat és a Rákoskeresztúri buszkorridor feladat tartalékkeretének biztosítása érdekében, továbbá a Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészáros u., Győző u.) feladat többletigényének biztosítása érdekében

a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül

- csökkenti a „Dél-budai tehermentesítő út III. szakasz (Andor u.-Galvani út) kiépítése” feladat előirányzatát 657,4 M Ft-tal, ezzel a feladat összköltsége 2542,6 M Ft-ra változik, továbbá címen belül

- megemeli az M-3 autópálya bevezető szakasz, zajvédelem feladat előirányzatát 30,0 M Ft-tal, ezzel a feladat összköltsége 1662,9 M Ft-ra változik, továbbá címen belül

- megemeli a Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészáros u., Győző u.) feladat előirányzatát 33,75 M Ft-tal, ezzel a feladat összköltsége 111,2 M Ft-ra változik, továbbá címen belül

- csökkenti a Rákoskeresztúri buszkorridor feladat előirányzatát 134,2 M Ft-tal

ezzel egyidejűleg a „8536 Támogatásértékű beruházási bevétel” címen belül

- megemeli az új KMOP - Dél-budai tehermentesítő út III. szakasz (Andor u.-Galvani út) kiépítése előirányzatot 1039,3 M Ft-tal; továbbá címen belül

- csökkenti a KMOP - Rákoskeresztúri buszkorridor feladat előirányzatát 178,5 M Ft-tal,

így a Rákoskeresztúri buszkorridor feladat 2011. évi üteme 253,2 M Ft (ebből KMOP 178,5, saját forrás: 74,7 M Ft), összköltsége 1313,2 M Ft-ra változik, ezzel egyidejűleg megemeli a „9112 Évközi indítású beruházások” címen belül a fejlesztések átütemezésének tartaléka előirányzatot 74,7 M Ft-tal; továbbá megemeli a „9300 Általános tartalék” címkód előirányzatát 1513,95 M Ft-tal.

1675/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Közösségi közlekedés fejlesztése (Mészáros u.-Győző u.)” beruházási feladat engedélyokiratának 1. számú módosítását a 4. sz. melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 2010. szeptember 30.

Felelős: főpolgármester

1676/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Rákoskeresztúri buszkorridor” beruházási feladat engedélyokiratának 2. számú módosítását az 5. sz. melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 2010. szeptember 30.

Felelős: főpolgármester

1677/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az „M3 autópálya bevezető szakasz, zajvédelem” beruházási feladat engedélyokiratának 4. számú módosítását a 6. sz. melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 2010. szeptember 30.

Felelős: főpolgármester

1678/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a „Dél-budai tehermentesítő út III. szakasz (Andor utca-Galvani út) kiépítése” beruházási feladat engedélyokiratának 3. számú módosítását a 7. sz. melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert az engedélyokirat aláírására.

Határidő: 2010. szeptember 30.

Felelős: főpolgármester

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1679/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

újból napirendjére veszi és a soron következő napirend után tárgyalja meg a „Javaslat a Parking Kft. 2010. évi éves közszolgáltatási szerződésének módosítására” című előterjesztést.

A napirend 73. pontja: Javaslat egyedi kérelmek támogatására a „8413 Sportcélú támogatás” cím előirányzata terhére.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1680/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „8413 Sportcélú támogatás” cím 2010. évi előirányzata (ezen belül a működési célú pénzeszközátadás Áht.-n kívülre sorának) egyedi elbírálású rendkívüli sportcélú feladatok kerete terhére az alábbi szervezeteket támogatja:

Sorsz. Megnevezés Támogatott cél Támogatás összege (E Ft-ban)
1. HORT SE Működési kiadásokra, utánpótlás nevelésre 500
2. Magyar Szinkronúszó Szövetség Budapest Bajnokság, képzés, edzőképzés és edzőtáborok kiadásaira 1000
3. Budapesti Vasutas SC A vívó szakosztály kiadásainak támogatására 300
4. Világjátékok Alapítvány Az árvíz utáni helyreállítási munkák kiadásainak támogatására 1500
5. Vörös Meteor Ejtőernyős Sport Klub Működési kiadásokra 250
Összesen: 3550

Jóváhagyja, megköti az 1. sz. mellékletben szereplő minta szerinti támogatási szerződéseket és felkéri a főpolgármestert azok aláírására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 20 munkanapon belül

Felelős: főpolgármester

1681/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

A „8413 Sportcélú támogatás” címről 400 E Ft támogatást biztosít az ÁNTSZ részére az általa megrendezésre kerülő „Egészséged jövője rajtad múlik” elnevezésű rendezvény kiadásaira, ennek megfelelően ezen támogatási összeggel csökkenti a „8413 Sportcélú támogatás” címen belül a működési célú pénzeszköz átadás Áht.-n kívülre előirányzatot és megemeli a Támogatás értékű működési kiadás előirányzatát. Jóváhagyja, megköti az 1. számú mellékletben szereplő minta szerinti támogatási szerződést és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a közgyűlési döntést követő 20 munkanapon belül

Felelős: főpolgármester

Javaslat a Parking Kft. 2010. évi éves közszolgáltatási szerződésének módosítására.

Előadó: Szabadai Viktor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1682/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a Parking Kft.-vel 2010. május 5-én megkötött 2010. évi éves közszolgáltatási szerződés módosítását a 2. számú melléklet szerinti tartalommal, felhatalmazza a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1683/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím kiadási előirányzatát 352 821 E Ft-tal, egyidejűleg ugyanazon összeggel megemeli a „7313 Parking Kft. feladatai” cím kiadási, azon belül a dologi kiadások előirányzatát, felkéri a főpolgármestert, hogy gondoskodjon a visszaigényelendő áfa bevételként való betervezéséről, és a kapcsolódó költségvetési rendelet módosítási javaslatot terjessze a Fővárosi Közgyűlés elé.

Határidő: a költségvetési rendelet következő módosítása

Felelős: főpolgármester

1684/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a teherforgalmi rendszerhez kapcsolódó új táblák beszerzésének és kihelyezésének nettó értéke, valamint a parkolás-gazdálkodáshoz kapcsolódó forgalomtechnikai tervek készítésének nettó költségnövekménye „Eseti megbízásként” a Parking Kft. üzleti tervében és 2010. évi éves közszolgáltatási szerződésében biztosított tartalékkeret terhére történjen.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1685/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

a Parking Kft. közszolgáltatási keretszerződésének 11.4. e) pontja alapján előzetesen jóváhagyja a Parking Kft. 430 db parkolójegy kiadó automata és 45 darab PDA beszerzésére, illetve azok műszaki karbantartására vonatkozó, nettó 1,11 Mrd Ft összegű beszerzés alapján a szerződés megkötését.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 74. pontja: Tulajdonosi hozzájárulás kérése a Rákos-patak-Balassagyarmat utca közötti csapadékvíz csatorna építésének tárgyában.

Előadó: Riz Levente

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1686/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

tulajdonosi hozzájárulást ad Budapest Főváros XVII. kerület, Rákosmente Önkormányzata „Csapadékvíz elvezetés a Pesti úton (Balassagyarmat u.-Rákos patak között)” (tsz: 23.08.222) terve alapján csapadékvíz csatorna megépítéséhez a XVII. kerület, Pesti út (hrsz.: 125938) (hrsz.: 128456) Rákos-patak (hrsz.: 137657/2) érintett területeire, valamint hozzájárul a KMOP-2010-3.3.1.B „Belterületi csapadékvíz-elvezetés és gyűjtés” c. pályázati kiírásra pályázat benyújtásához, annak végrehajtásához, a támogatási időszak során megvalósuló infrastrukturális fejlesztések pályázó általi aktiválásához, továbbá hozzájárul, hogy az ingatlanok a pályázat által előírt kötelező 5 éves fenntartási időszakban a fejlesztés céljára rendelkezésre álljanak.

Határidő: 2010. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 75. pontja: Javaslat a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosítására Budapest XI. kerület, Irinyi József utca-Bogdánfy utca-vasútvonal-Lágymányosi híd lehajtó-Duna folyam által határolt területre vonatkozóan.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1687/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett döntési javaslatot, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés megalkotja a Budapest XI. kerület, Irinyi József utca-Bogdánfy utca-vasútvonal-Lágymányosi híd lehajtó-Duna folyam által határolt területre vonatkozó, a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló .../2010. (......) Főv. Kgy. rendeletét az 1. számú mellékletnek megfelelő tartalommal.

Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: főpolgármester

Felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: főpolgármester”.

A napirend 76. pontja: Javaslat a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1688/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 7/1992. (III. 26.) Főv. Kgy. rendelet módosítására vonatkozó javaslatot.

A napirend 77. pontja: Javaslat a Főpolgármesteri Hivatalban pályázati eljárás lefolytatása nélkül is betölthető munkakörökről szóló 56/2007. (X. 16.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezésére.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1689/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a Főpolgármesteri Hivatalban pályázati eljárás lefolytatása nélkül is betölthető munkakörökről szóló 56/2007. (X. 16.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezésére vonatkozó javaslatot.

Javaslat a Szent Imre Kórház regionális egészségügyi központ rekonstrukció II. ütem európai uniós támogatással megvalósuló kiemelt projekt engedélyokirat 7. sz. módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1690/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az 1624/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. határozatát a következőképpen módosítja:

A Fővárosi Közgyűlés jóváhagyja, megköti az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti megállapodás 2. sz. módosítását, amely szerint a Szent Imre Kórház fizetési kötelezettsége - figyelembe véve az EIB hitel törlesztő-részleteiből és kamataiból adódó 168 584 000 Ft összegű tartozását - az alábbi ütemezés szerint alakul:

2011. január és 2011. december között havi 3 550 400 Ft

2012. január és 2012. december között havi 3 524 900 Ft

2013. január és 2013. december között havi 3 499 400 Ft

2014. január és 2014. december között havi 3 473 970 Ft

és felkéri a főpolgármestert, hogy írja alá a 2. sz. megállapodás módosítást az előterjesztés 3. sz. melléklete szerinti tartalommal.

Határidő: a Közgyűlés döntését követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 78. pontja: Javaslat a „Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona (Búcsúszentlászló) férőhelyek kiváltása és bővítése új ápoló-gondozó otthoni épület kialakításával” tárgyú feladat engedélyokiratának jóváhagyására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1691/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Jeneiné dr. Rubovszky Csillának az előterjesztés napirendről történő levételére irányuló ügyrendi indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1692/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés jóváhagyja a „Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona (Búcsúszentlászló) férőhelyek kiváltása és bővítése új ápoló-gondozó otthoni épület kialakításával” tárgyú feladat engedélyokiratát a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntésétől számított 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor”

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1693/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy újra kíván szavazni a „Javaslat a „Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona (Búcsúszentlászló) férőhelyek kiváltása és bővítése új ápoló-gondozó otthoni épület kialakításával” tárgyú feladat engedélyokiratának jóváhagyására” című előterjesztés határozati javaslatáról.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1694/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

újból napirendjére veszi és a soron következő pontként tárgyalja meg a „Javaslat a „Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona (Búcsúszentlászló) férőhelyek kiváltása és bővítése új ápoló-gondozó otthoni épület kialakításával” tárgyú feladat engedélyokiratának jóváhagyására” című előterjesztést.

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

Javaslat a „Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona (Búcsúszentlászló) férőhelyek kiváltása és bővítése új ápoló-gondozó otthoni épület kialakításával” tárgyú feladat engedélyokiratának jóváhagyására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1697/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja a „Fogyatékosok és Pszichiátriai Betegek Otthona (Búcsúszentlászló) férőhelyek kiváltása és bővítése új ápoló-gondozó otthoni épület kialakításával” tárgyú feladat engedélyokiratát a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés döntésétől számított 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 80. pontja: Személyi javaslat a „Budapest komplex integrált szennyvízelvezetése” projekthez szükséges jogi személyiségű önkormányzati tárulás társulási tanács tagi képviselői, egyben elnöki tisztére.

Előadó: Lakos Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1698/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Budapest-Budaörs Szennyvíz-elvezetési Beruházó Önkormányzati Társulás Társulási Tanácsába a Fővárosi Önkormányzat tag részéről eljáró képviselőként (egyben a Társulási Tanács elnökének jelölt személyként) - fővárosi önkormányzati képviselői jogviszonyának megszűnéséig (2010. október) terjedő időszakra - a Fővárosi Közgyűlés Gábor József fővárosi önkormányzati képviselőt választja meg.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 81. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására - Budapest XI. ker., Albertfalva városközpont Kerületi Szabályozási Terv.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1699/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésével összhangban a Budapest XI. kerület, Albertfalva városközpont területére készült szabályozási tervvel nem ért egyet. Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 82. pontja: Javaslat a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetőjének az éves megbízási díján felüli, a 2009. évi eredményhez kötött átalány megbízási díj kifizetésére, illetve a 2010. évi megbízási díján felüli eredményhez kötött megbízási díj kifizetésének feladataira, megbízási szerződés módosítására.

Előadók: Ikvai-Szabó Imre, dr. Steiner Pál

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1700/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése c) pontjában foglalt jogkör alapján úgy dönt, hogy a felügyelőbizottság támogató döntése esetén engedélyezi dr. Rák György ügyvezető részére a 2009. évre jóváhagyott - a megbízási díja 40%-ának megfelelő - eredményhez kötött megbízási díj 2 548 000 Ft összegben történő kifizetését a megbízási szerződésnek megfelelően. Felkéri a főpolgármestert, a kifizetésre vonatkozó értesítés kiadmányozásáról gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1701/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdése c) pontjában foglalt jogkör alapján úgy dönt, hogy dr. Rák György, a Budapest Szíve Városfejlesztő Nonprofit Kft. ügyvezetője részére a havi átalány megbízási díj változatlansága mellett az eredményhez kötött megbízási díj/év mértékét 60%-os mértékben tűzi ki és kifizetésének 2010. évi feladatait a Társaság felügyelőbizottságának 14/2010. (VI. 11.) sz. FB határozatával elfogadott mértékű százalékos teljesítéssel, évközben egyszeri 50%-os előleggel határozza meg. Az ügyvezető megbízási szerződésének módosítását ennek megfelelően az 5. sz. melléklet szerint jóváhagyja, megköti, egyben felkéri a főpolgármestert a feladatok kitűzéséről szóló értesítés, valamint a megbízási szerződés módosítás aláírására.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 83. pontja: A Budapesti Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása c. projekt aktuális feladatai.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1702/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el az előterjesztő által tett kiegészítést, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a Parking Kft. törzstőkéjét 168 645 E Ft-ról 43 750 E Ft pénzbeli betét rendelkezésére bocsátásával 212 395 E Ft-ra emeli. A kizárólagos tulajdonos alapító Budapest Főváros 168 645 E Ft összegű törzsbetétje 43 750 E Ft összeggel megnő.

Felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a 43 750 E Ft összegű pénzbeli hozzájárulásnak a Társaság számlájára történő átutalásról.

Határidő: alapító okirat aláírását követően azonnal

Felelős: főpolgármester

A 43 750 E Ft összegű törzstőke-emeléshez kapcsolódóan módosítja a Parking Kft. alapító okiratát és felhatalmazza a főpolgármestert az alapító okirat módosítás 4. sz. melléklet szerinti aláírására.

Határidő: 30 napon belül

Felelős: főpolgármester”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1703/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

eseti jelleggel magához vonja a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 16. § (2) bekezdésében a Gazdasági Bizottságra és a Pénzügyi és Közbeszerzési Bizottságra átruházott hatásköröket és úgy dönt, hogy a „Kerékpáros Közösségi Közlekedési Rendszer kialakítása” című projekt által érintett és a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő 33039/1 (Dózsa György út) és 29419 (Teréz körút) helyrajzi számú ingatlanok tekintetében a KMOP-2009-2-3-1/A pályázati kiírás előírásainak való megfelelés érdekében a tulajdonosi jogok gyakorlójaként meg kívánja adni a projekthez szükséges tulajdonosi hozzájárulást, és felkéri a főpolgármestert a 2. sz. melléklet szerinti nyilatkozat aláírására.

Kifejezi egyúttal azon szándékát, hogy a Fővárosi Önkormányzat a projekttel érintett valamennyi fővárosi önkormányzati tulajdonú ingatlan vonatkozásában szerződést kíván kötni a Parking Kft.-vel, amely rendezi a projekt által érintett területek igénybevételének és a projekt megvalósítását követő fenntartásának, üzemeltetésének szabályait. Felkéri a főpolgármestert, hogy a Parking Kft.-vel kötendő ezen használati szerződés-tervezetet a projekt támogató levelének beérkezését követő 60 napon belül terjessze a döntésre jogosult testület(ek) elé.

Határidő: a tulajdonosi nyilatkozat kiadására 2010. szeptember 15., az ingatlan-használati szerződés beterjesztésére a támogató levél beérkezését követő 60 napon belül

Felelős: főpolgármester

1704/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Elviekben egyetért a 3. sz. mellékletet képező Intézkedési Tervben a tervezett fővárosi kerékpáros közösségi közlekedési rendszer és általában a fővárosi kerékpáros közlekedés működési feltételeinek javítására vonatkozó elképzelésekkel. Felkéri a főpolgármestert, hogy ennek figyelembevételével vizsgáltassa meg az Intézkedési Terv és a vonatkozó fővárosi koncepcionális anyagok (így különösen az IVS, a Közlekedésfejlesztési Rendszerterv) összhangját, és ennek eredményéről tájékoztassa a Közgyűlést.

Határidő: 2011. január 31.

Felelős: főpolgármester

A napirend 84. pontja: Javaslat a 4-es metróvonal beruházási engedélyokiratának és beruházási szerződésének módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1705/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés jóváhagyja a 4-es metróvonal Kelenföldi pályaudvar - Bosnyák tér közötti szakasza építése 2. sz. módosított engedélyokiratát, és felkéri a főpolgármestert az előterjesztés 6. sz. melléklete szerinti módosított engedélyokirat aláírására.

Határidő: a döntést követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Előzetesen egyetért a 4-es metróvonal kapcsolódó felszíni rendezések II. ütem támogatási szerződésben nem szereplő, 100%-ban a Fővárosi Önkormányzat által finanszírozott kapcsolódó beruházásairól szóló „Végleges pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás” megkötésével a 7. sz. melléklet szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert, hogy átruházott hatáskörében eljárva a „Végleges pénzeszköz átadás-átvételi megállapodás”-t kösse meg.

Határidő: a döntést követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Jóváhagyja, megköti a jelen előterjesztés 8 sz. mellékletét képező, a Budapest Főváros Önkormányzata és a Budapesti Közlekedési Zrt. között a budapesti 4-es metróvonal Budapest Kelenföldi pályaudvar és Budapest Bosnyák tér közötti szakasza beruházói feladatainak ellátására 2004. január 19-én létrejött, 2005. augusztus 17-én módosított szerződés ismételt módosításáról szóló szerződést, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: a döntést követő 15 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

A napirend 85. pontja: Javaslat az „Örömnap” című pályázat elfogadására.

Előadó: Germánné dr. Vastag Györgyi

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1706/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „8215 Ifjúságpolitikai célú bizottsági keret” cím terhére a Budapest Főváros Közgyűlésének 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelete 24. § (12) bekezdése alapján a Mosolyország Alapítvány 700 E Ft összegű támogatásának átutalását engedélyezi.

Határidő: 2010. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 86. pontja: Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására-Budapest XI. ker., Újbuda, Rimaszombati út-Balatoni út-(756/7) hrsz.-ú terület-M1-M7 autópálya bevezető szakasza-Neszmélyi köz-Budaörsi út-Szent Kristóf u.-Pecz Samu u.-Ugron Gábor u.-Bozókvár u.-Budaörsi út-2802 hrsz.-ú és 2801 hrsz.-ú telkek által határolt területre vonatkozó Kerületi Szabályozási Terv.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1707/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésével összhangban a Budapest XI. kerület, Kelenföldi pályaudvar és térsége II. ütem (Rimaszombati út-Balatoni út-(756/7) hrsz.-ú terület-M1-M7 autópálya bevezető szakasza-Neszmélyi köz-Budaörsi út-Szent Kristóf u.-Pecz Samu u.-Ugron Gábor u.-Bozókvár u.-Budaörsi út-2802 hrsz.-ú és 2801 hrsz.-ú telkek által határolt terület) Kerületi Szabályozási Tervvel egyetért.

Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 87. pontja: Budapest Főváros Településszerkezeti Terve és a 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelettel elfogadott Fővárosi Szabályozási Keretterv (FSZKT) eseti módosítása a Budapest XXIII. kerület, M5 autópálya-195847/54 hrsz.-ú út-K-BK1 keretövezetű terület és a 195859 hrsz.-ú vasút által határolt területre vonatkozóan.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1708/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a településrendezési szerződést az 1. számú melléklet szerinti tartalommal és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására. Egyidejűleg felkéri, hogy intézkedjen a szerződés közjegyzői okiratba foglalása iránt.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1709/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Budapest Főváros Közgyűlése 1125/2005. (V. 25.) Főv. Kgy. határozattal jóváhagyott Településszerkezeti Tervét a 2. sz. melléklet szerint módosítja a XXIII. kerület, M5 autópálya-195847/54 hrsz.-ú út-K-BK1 keretövezetű terület és a 195859 hrsz.-ú vasút által határolt területre vonatkozóan.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztői kiegészítéssel megalkotja a Budapest XXIII. kerület, M5 autópálya-195847/54 hrsz.-ú út-K-BK1 keretövezetű terület és a 195859 hrsz.-ú vasút által határolt területére vonatkozó, a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletének módosításáról szóló 50/2010. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendeletét a 3. számú mellékletnek megfelelő tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1710/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

egyetért Budapest Településszerkezeti Terve területfelhasználási módosításának koncepciójával az 1. sz. melléklet szerinti településrendezési szerződés 12. sz. mellékletében lehatárolt területre vonatkozóan, mely szerint az Má-Általános mezőgazdasági besorolású terület E-erdő besorolásúra módosuljon, a biológiai aktivitásérték szinten tartása érdekében.

Határidő: tervmódosításhoz szükséges dokumentáció benyújtását követő 30. nap

Felelős: főpolgármester

1711/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a módosítás fővárosi nyilvántartáson történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

1712/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy döntéséről az érintett fővárosi kerületi önkormányzatot tájékoztassa.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1713/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

újból napirendjére veszi és a soron következő napirendi pontként tárgyalja meg a „Javaslat a fővárosi képviselők személyi használatában lévő laptopok megvásárlására” című előterjesztést.

Javaslat a fővárosi képviselők személyi használatában lévő laptopok megvásárlására.

Előadó: Katona Kálmán

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1714/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Hutiray Gyulának az előterjesztés napirendről történő levételére irányuló ügyrendi indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1715/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a napirend vitáját lezárja.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1716/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy intézkedjen a leköszönő képviselők számára a laptopok könyv szerinti értéken történő értékesítéséről.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 88. pontja: Javaslat a HOSTIS Közalapítvány alapító okiratának módosítására.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1717/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Horváth Gyulának a „Javaslat a Fővárosi Közgyűlés 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 7. § (1) bekezdésében rögzített egyetértési jog gyakorlására - Budapest XXI. kerület, Csepel Ófalu városrész Kerületi Szabályozási Tervére vonatkozóan” című előterjesztés napirendre vételére vonatkozó indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1718/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a Tótfalusi Kis Miklós Nyomdászképzésért Közalapítvány vagyonának befogadása érdekében módosítja a HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvány alapító okiratát a 3. számú melléklet szerinti tartalommal, egyben felkéri elnökét az alapító okirat módosítás, valamint a 4. számú melléklet szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására, illetve a bírósági nyilvántartásba vételi eljárás megindítására.

Határidő: döntéstől számított 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 89. pontja: Beszámoló az iskolai erőszak megelőzése érdekében tett intézkedések végrehajtásáról, további feladatokról.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1719/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

elfogadja a szakértőkből álló munkacsoport által elkészített beszámolót az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal.

1720/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Elfogadja a szakértőkből álló munkacsoport által elkészített Intézkedési Terv folytatását a 2. sz. melléklet szerinti tartalommal.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1721/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

napirendjére veszi és a „Javaslat a kulturális nonprofit Kft.-k ügyvezetőinek 2009. évi prémiumfeladatai teljesítésének elfogadására és 2010. évi prémiumfeladatai kitűzésére” című napirend után tárgyalja meg a „Javaslat a bakonyoszlopi Általános Iskola, Speciális Szakiskola és Gyermekotthon intézményvezetője elleni fegyelmi eljárás megindítására” című előterjesztést.

A napirend 90. pontja: Javaslat a kulturális nonprofit Kft.-k ügyvezetőinek 2009. évi prémiumfeladatai teljesítésének elfogadására és 2010. évi prémiumfeladatai kitűzésére.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1722/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak alapján elfogadja a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője dr. Kolosi Tamásné 2009. évre kitűzött többletfeladatainak teljesítését és engedélyezi az ügyvezető részére az éves megbízási díj 120%-ának megfelelő összegű kiegészítő díjazás kifizetését.

Határidő: 2010. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1723/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el dr. Bőhm Andrásnak az előterjesztés 1/a., 1/b., 3/a., 3/b. és 3/c. pontjának visszavonására irányuló ügyrendi indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1724/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslat 1/b. pontját, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak alapján jóváhagyja a Budapesti Fesztiválközpont Nonprofit Kft. ügyvezetője, dr. Kolosi Tamásné 2010. évi többletfeladatainak kitűzését, az előterjesztés 1/b. számú melléklete szerinti tartalommal, a Társaság felügyelőbizottsága egyetértésével.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1725/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak alapján elfogadja a József Attila Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Léner Péter 2009. évre kitűzött többletfeladatainak teljesítését, és engedélyezi az ügyvezető részére az éves megbízási díj 100%-ának megfelelő összegű prémium kifizetését.

Határidő: 2010. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor”

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1726/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslat 3/b. pontját, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak alapján jóváhagyja a József Attila Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Léner Péter (2010. július 1-jétől Méhes László) 2010. évi többletfeladatinak, illetve prémiumfeltételeinek kitűzését, az előterjesztés 3/b. számú melléklete szerinti tartalommal, a Társaság felügyelőbizottsága egyetértésével.

Határidő: 2010. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1727/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslat 3/c. pontját, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak alapján úgy dönt, hogy a javadalmazási szabályzat 4. § (4) bek. alapján jóváhagyja prémiumelőleg kifizetését Léner Péter számára, az éves prémium 50%-os mértékében, egyben kötelezi az ügyvezetőt a kifizetett prémiumelőleg visszafizetésére abban az esetben, ha a kitűzött prémiumfeltételek az üzleti év végén nem teljesülnek.

Határidő: 2010. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1728/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak alapján elfogadja a Centrál Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője Puskás Tamás 2009. évre kitűzött prémiumfeltételeinek teljesítését és engedélyezi az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 100%-ának megfelelő összegű prémium kifizetését.

Jóváhagyja a Centrál Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Puskás Tamás 2010. évi prémiumfeltételeinek kitűzését, az előterjesztés 2/b. számú melléklete szerinti tartalommal, a Társaság felügyelőbizottsága egyetértésével.

A kitűzött prémiumfeladatok teljesülése esetén sem fizethető prémium, amennyiben az üzleti év végén:

- a Társaságnak 30 napon túli lejárt köztartozása áll fenn, vagy

- rövid lejáratú kötelezettségeinek mértéke meghaladja az üzleti évben realizált összes bevétel 5%-át.

Határidő: 2010. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1729/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak alapján elfogadja a Madách Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője Szirtes Tamás 2009. évre kitűzött prémiumfeltételeinek teljesítését és engedélyezi az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 100%-ának megfelelő összegű prémium kifizetését.

Jóváhagyja a Madách Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Szirtes Tamás 2010. évi prémiumfelté-teleinek kitűzését, az előterjesztés 4/b. számú melléklete szerinti tartalommal, a Társaság felügyelőbizottsága egyetértésével.

A kitűzött prémiumfeladatok teljesülése esetén sem fizethető prémium, amennyiben az üzleti év végén:

- a Társaságnak 30 napon túli lejárt köztartozása áll fenn, vagy

- rövid lejáratú kötelezettségeinek mértéke meghaladja az üzleti évben realizált összes bevétel 5%-át.

Határidő: 2010. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1730/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak alapján elfogadja a Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője Fogarasi Lajos 2009. évre kitűzött prémiumfeltételeinek teljesítését és engedélyezi az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 100%-ának megfelelő összegű prémium kifizetését.

Jóváhagyja a Petőfi Csarnok Fővárosi Ifjúsági Szabadidő Központ Nonprofit Kft. ügyvezetője, Fogarasi Lajos 2010. évi prémiumfeltételeinek kitűzését, az előterjesztés 5/b. számú melléklete szerinti tartalommal, a Társaság felügyelőbizottsága egyetértésével.

A kitűzött prémiumfeladatok teljesülése esetén sem fizethető prémium, amennyiben az üzleti év végén:

- a Társaságnak 30 napon túli lejárt köztartozása áll fenn, vagy

- rövid lejáratú kötelezettségeinek mértéke meghaladja az üzleti évben realizált összes bevétel 5%-át.

Határidő: 2010. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1731/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak alapján elfogadja a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője Bán Teodóra 2009. évre kitűzött prémiumfeltételeinek teljesítését és engedélyezi az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 100%-ának megfelelő összegű prémium kifizetését.

Jóváhagyja a Szabad Tér Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Bán Teodóra 2010. évi prémiumfeltételeinek kitűzését, az előterjesztés 6/b. számú melléklete szerinti tartalommal, a Társaság felü-gyelőbizottsága egyetértésével.

A kitűzött prémiumfeladatok teljesülése esetén sem fizethető prémium, amennyiben az üzleti év végén:

- a Társaságnak 30 napon túli lejárt köztartozása áll fenn, vagy

- rövid lejáratú kötelezettségeinek mértéke meghaladja az üzleti évben realizált összes bevétel 5%-át.

Határidő: 2010. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1732/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak alapján elfogadja a Thália Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője dr. Kolosi Tamásné 2009. évre kitűzött prémiumfeltételeinek teljesítését és engedélyezi az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 100%-ának megfelelő összegű prémium kifizetését.

Jóváhagyja a Thália Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője, dr. Kolosi Tamásné 2010. évi prémiumfeltételeinek kitűzését, az előterjesztés 7/b. számú melléklete szerinti tartalommal, a Társaság felügyelőbizottsága egyetértésével.

A kitűzött prémiumfeladatok teljesülése esetén sem fizethető prémium, amennyiben az üzleti év végén:

- a Társaságnak 30 napon túli lejárt köztartozása áll fenn, vagy

- rövid lejáratú kötelezettségeinek mértéke meghaladja az üzleti évben realizált összes bevétel 5%-át.

Határidő: 2010. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1733/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak alapján elfogadja a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. ügyvezetője Szabó György 2009. évre kitűzött prémiumfeltételeinek teljesítését és engedélyezi az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 100%-ának megfelelő összegű prémium kifizetését.

Jóváhagyja a Trafó Kortárs Művészetek Háza Nonprofit Kft. ügyvezetője, Szabó György 2010. évi prémiumfeltételeinek kitűzését, az előterjesztés 8/b. számú melléklete szerinti tartalommal, a Társaság felügyelőbizottsága egyetértésével.

A kitűzött prémiumfeladatok teljesülése esetén sem fizethető prémium, amennyiben az üzleti év végén:

- a Társaságnak 30 napon túli lejárt köztartozása áll fenn, vagy

- rövid lejáratú kötelezettségeinek mértéke meghaladja az üzleti évben realizált összes bevétel 5%-át.

Határidő: 2010. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1734/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 52. § (1) bekezdésének c) pontjában foglaltak alapján elfogadja az Új Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője Márta István 2009. évre kitűzött prémiumfeltételeinek teljesítését és engedélyezi az ügyvezető részére az éves személyi alapbér 100%-ának megfelelő összegű prémium kifizetését.

Jóváhagyja az Új Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Márta István 2010. évi prémiumfeltételeinek kitűzését, az előterjesztés 9/b. számú melléklete szerinti tartalommal, a Társaság felügyelőbizottsága egyetértésével.

A kitűzött prémiumfeladatok teljesülése esetén sem fizethető prémium, amennyiben az üzleti év végén:

- a Társaságnak 30 napon túli lejárt köztartozása áll fenn, vagy

- rövid lejáratú kötelezettségeinek mértéke meghaladja az üzleti évben realizált összes bevétel 5%-át.

Határidő: 2010. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1735/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja a Mikroszkóp Színpad Nonprofit Kft. ügyvezetője, Verebes István 2010. évi prémiumfeltételeinek kitűzését, az előterjesztés 10. számú melléklete szerinti tartalommal, a Társaság felügyelőbizottsága egyetértésével.

A kitűzött prémiumfeladatok teljesülése esetén sem fizethető prémium, amennyiben az üzleti év végén:

- a Társaságnak 30 napon túli lejárt köztartozása áll fenn, vagy

- rövid lejáratú kötelezettségeinek mértéke meghaladja az üzleti évben realizált összes bevétel 5%-át.

Határidő: 2010. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

1736/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja az Örkény István Színház Nonprofit Kft. ügyvezetője, Mácsai Pál 2010. évi prémiumfeltételeinek kitűzését, az előterjesztés 11. számú melléklete szerinti tartalommal, a Társaság felügyelőbizottsága egyetértésével.

A kitűzött prémiumfeladatok teljesülése esetén sem fizethető prémium, amennyiben az üzleti év végén:

- a Társaságnak 30 napon túli lejárt köztartozása áll fenn, vagy

- rövid lejáratú kötelezettségeinek mértéke meghaladja az üzleti évben realizált összes bevétel 5%-át.

Határidő: 2010. augusztus 31.

Felelős: dr. Demszky Gábor

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

A napirend 92. pontja: A Menhely Alapítvány alapító okiratának módosítása.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1740/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés felkéri Baán Csaba, Fehér Boróka, Máté Klára, Nagy Bandó András, Tatár Babett kuratóriumi taggá választását, valamint kijelöli felügyelőbizottsági taggá Mózer Pétert, Varga Csabát.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

Jóváhagyja a Menhely Alapítvány (1082 Budapest, Vajdahunyad u. 3.) alapító okiratának 2. számú melléklet szerinti módosítását és felkéri a főpolgármestert az alapító okirat módosítás aláírására. Felkéri a főpolgármestert a 3. számú melléklet szerinti módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követő 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

A napirend 93. pontja: Javaslat a 28197/1. hrsz.-ú ingatlant érintő túlépítés jogi rendezésére.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1741/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat Gazdasági Bizottságának a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 17. § a) pontjában foglaltak szerinti hatáskörét, valamint az érintett ingatlanokra tekintettel Egészségügyi és Szociálpolitikai Bizottság előzetes hozzájárulási jogkörét eseti jelleggel magához vonja.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A magához vont hatáskör alapján az Immo Regio Ingatlanforgalmazó Kft.-vel megköti az előterjesztés 5. számú melléklete szerinti, túlépítés rendezésére vonatkozó megállapodást és felkéri a főpolgármestert annak, valamint a mellékletét képező vázrajznak az aláírására.

Határidő: 2010. október 31.

Felelős: főpolgármester

A megállapodás megkötésének pénzügyi fedezetét, 3087 E Ft + 772 E Ft áfa összeget az alábbiak szerint biztosítja: növeli a „8513 Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése” címen 3087 E Ft-tal a felhalmozási és tőke jellegű bevétel előirányzatát, a „8501 Intézményi működési bevételek” cím előirányzatát 772 E Ft-tal, egyidejűleg tervbe veszi a „8403 Önkormányzati fejlesztések” címen belül az „Túlépítés miatti használat jog alapítása” új feladatot 3859 E Ft előirányzattal.

Az ELMŰ Nyrt.-vel megköti az előterjesztés 6. számú melléklete szerinti pénzeszközátadás-átvételi megállapodást.

Határidő: 2010. október 31.

Felelős: főpolgármester

A pénzeszközátadás-átvételi megállapodás értelmében növeli a „8522 működési célú pénzeszközátvétel Áht.-n kívülről” cím bevételi előirányzatát 772 E Ft-tal és ugyanezzel az összeggel a „8411 Pénzügytechnikai feladatok” cím dologi kiadási előirányzatát”.

A napirend 94. pontja: Javaslat a VILUX Kereskedelmi Kft.-vel szembeni behajthatatlan követelés számviteli rendezésére.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1742/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 44. § (2) bekezdés c) pontja, valamint a 87. § 4. a) pontja alapján úgy dönt, hogy a Fővárosi Önkormányzat VILUX Kereskedelmi Kft.-vel szemben fennálló bruttó 2 784 355 Ft + kamat összegű követelése vonatkozásában - tekintettel a Császti és Szunics Végrehajtói Iroda részéről 7.V.1277/2007/25. számon 2010. április 12-én felvett jegyzőkönyvben foglaltakra, mely szerint az adós a cégkivonat szerinti székhelyén, illetve telephelyein ismeretlen, újabb címe nincs, a kiadott megkeresések alapján bankszámlával, gépjárművel nem rendelkezik, országosan ingatlantulajdona nincs, ezáltal a követelés jelenleg behajthatatlan, ennek okán a végrehajtási eljárás szünetel - a behajthatatlanság tényét megállapítja és egyidejűleg a követelésről lemond.

1743/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az 1742/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. határozatban foglaltak alapján tegye meg a szükséges intézkedést a behajthatatlan követelés számviteli rendezése és annak leírása érdekében.

Határidő: 30 nap

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 95. pontja: Polaris Építőipari Rt. „f. a.”-vel szembeni behajthatatlan követelés leírása.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1744/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

felkéri a főpolgármestert, hogy a Polaris Építőipari Rt. „f. a.”-vel szembeni követelés vonatkozásában tegye meg a szükséges intézkedéseket a követelés további behajtása iránt.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 96. pontja: Javaslat a 2010 májusában meghirdetett - a drogprobléma visszaszorítását célzó - pályázatokon elnyert összegek átutalásának engedélyezésére.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1745/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

a „8205 Fővárosi Drogellenes Program célú bizottsági keret” terhére a felsorolt szervezetek számára a támogatási összegek átutalását engedélyezi:


kategória

iktatószám

szervezet neve

pályázat címe
támogatási összeg
(Ft)
1. A 02/719/2010 Drogfree Alapítvány Átmeneti Szállás A Drogfree Alapítvány alacsony küszöbű szolgáltatásai 2 000 000
2. A 02/722/2010 Katolikus Karitasz Alacsony küszöbű szolgáltatások működtetésének folytatása Budapest Főváros területén 2 000 000
3. A 02/750/2010 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-
magyarországi Régió
A drogprobléma kimondható és kezelhető. 800 000
4. A 02/747/2010 Diótörés Alapítvány Az ADSZ (alacsony küszöbű dióverő szolgálat) működésének kiegészítő támogatása a szükségletek tükrében 1 500 000
5. A 02/742/2010 Drogprevenciós Alapítvány A Drogprevenciós Alapítvány alacsony küszöbű, ártalomcsökkentő programjainak működési támogatása és fejlesztése 2 500 000
6. A 02/751/2010 Anonym AIDS Tanácsadó Szolgálat Kábítószer-fogyasztók HlV, hepatitis, fertőzésének megelőzésére, szűrésére irányuló programok’ 2 000 000
7. A 02/754/2010 Félúton Alapítvány SANSZ ártalomcsökkentő program 2 000 000
8. A 02/773/2010 Kompánia Alapítvány „Alternatíva” - Alacsony küszöbű szolgáltatás a Csepel Plázában 2 500 000
9. A 02/771/2010 Drog Stop Budapest Egyesület Fenntartható Szakmaiság - Szakmai Minőségbiztosítás 1 600 000
10. A 02/757/2010 Art Éra Alapítvány Art Éra tűcsereprogram 1 800 000
11. A 02/775/2010 Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány Kontakt Programok 2011 2 100 000
12. A 02/772/2010 Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány FAKSZ Klub alacsony küszöbű ellátás fejlesztése és működtetése Zuglóban. 2 000 000
13. A 02/774/2010 Szexmunkások Érdekvédelmi Egyesülete Információs és megkereső program a szexmunkások mint drogfogyasztás szempontjából kiemelkedő célcsoport körében 2 000 000
14. A 02/769/2010 Magyar Emberi Jogvédő Központ Józan babák klub - alternatív terhesgondozás és családgondozás 1 400 000
15. A 02/770/2010 Baptista Szeretetszolgálat A Hatékonyabb rendelkezésre állásért Utcafront 2011 1 500 000
Összesen: 27 700 000

kategória

iktatószám

szervezet neve

pályázat címe
támogatási összeg
(Ft)
1. B 02/748/2010 Diótörés Alapítvány Az országban egyedülálló Diófa Rehabilitációs Otthon működésének támogatása a szükségletek tükrében 2 000 000
2. B 02/755/2010 Magyar Ökomenikus Segélyszervezet A Magyar Ökomenikus Segélyszervezet XIII. kerületi Szociális Központja működésének támogatása 2 000 000
3. B 02/741/2010 Drogprevenciós Alapítvány A Drogprevenciós Alapítvány Drogoplex Ambulanciájának támogatása 2 100 000
4. B 02/777/2010 Drog-Stop Budapest Egyesület Nem vagy egyedül 2 000 000
5. B 02/796/2010 Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány Női Napok II. Lépés a Kék Pont Alapítványnál 3 000 000
6. B 02/776/2010 Baptista Szeretetszolgálat Egyház Jogi Személy Az Utcafront méregtelenítés programjának támogatása 1 149 000
Összesen: 12 249 000

kategória

iktatószám

szervezet neve

pályázat címe
támogatási összeg
(Ft)
1. C 02/749/2010 Magyar Máltai Szeretetszolgálat Közép-
magyarországi Régió
1033 Budapest
A visszaesés bagatellizálásától és félelmetes rémálmaitól az élhető valóságig. 700 000
2. C 02/746/2010 Diótörés Alapítvány A Diótörés Alapítvány komplex utógondozó rendszerének támogatása a szükségletek tükrében 500 000
3. C 02/758/2010 Megálló Csoport Alapítvány Szenvedélybetegek speciális oktatási programja. 2 000 000
4. C 02/766/2010 Kék Pont Drogkonzultációs Központ és Drogambulancia Alapítvány A művészet valósága - avagy a valóság művészete 800 000
5. C 02/768/2010 Drog Stop Budapest Egyesület Önálló lépések II 600 000
6. C 02/765/2010 Segély Helyett Esély Alapítvány Veszettek és Elveszettek 1 800 000
7. C 02/767/2010 Emberbarát Alapítvány Sportterem kialakítása józan szenvedélybetegek visszaesés-megelőzésére 500 000
8. C 02/718/2010 Drogfree Alapítvány Átmeneti Szállás Internetes önsegítő csoport működtetése 600 000
9. C 02/764/2010 Tiszta Jövőért Közhasznú Alapítvány Tiszta Multikulturális Központ 900 000
10. C 02/760/2010 Váltó-sáv Alapítvány Félutas Váltó-sáv Program 2 000 000
11. C 02/763/2010 Mátrix Szenvedélybetegek Hozzátartozóinak Egyesülete Mátrix szubsztitúciós kezelésben résztvevők és hozzátartozóik komplex támogatása. 1 400 000
12. C 026762/2010 Magyar Vöröskereszt Budapest Fővárosi Szervezet Élmények szer nélkül - avagy relapszus prevenció a hajléktalan ellátásban 800 000
13. C 02/690/2010 Magadért Drogmentességet Védő Alapítvány Absztinens szenvedélybetegek és hozzátartozók relapszus prevenciója. 1 500 000
14. C 02/761/2010 Magyar Emberi Jogvédő Központ Playback színház, zene és sportterápia, önismereti csoport a Józan Babák Klub hajléktalangondozásában. 1 200 000
Összesen: 15 300 000

kategória

iktatószám

szervezet neve

pályázat címe
támogatási összeg
(Ft)
1. D 02/689/2010 Kortárs Segítő Műhely Alapítvány Fiatalok a fiatalokért-közösségi elérési program 600 000
2. D 02/743/2010 Addiktológiai Kutató Intézet Alapítvány Komplex prevenciós program tanulásban akadályozott és szakiskolai diákok körében. 1 000 000
3. D 02/779/2010 Mentőöv Gyermekeinkért 2002 Alapítvány Szerek nélkül szenvedélyesen 1 000 000
4. D 02/786/2010 Pax Vobis Kiemelten Közhasznú Alapítvány Drogprevenció a Béke gyermekotthonban 2 000 000
5. D 02/778/2010 Presley Ridge Magyarország Alapítvány Komplex élménypedagógiai modellprogram a Salgótarjáni Diákotthonban 2 000 000
6. D 02/784/2010 Drog Stop Budapest Egyesület Megelőzhető - Megelőzhet Ő „Minden emberi jogot a szenvedés megelőzése (vagy a boldogság elősegítése) kell, hogy szentesítsen” 2 000 000
7. D 02/783/2010 Kompánia Alapítvány „Kortárs-segítő programmal az iskolai egészségfejlesztésért” 1 200 000
Összesen: 9 800 000

kategória

iktatószám

szervezet neve

pályázat címe
támogatási összeg
(Ft)
1. E 02/785/2010 Baranya Megyei Önkormányzat Közegészségügyi, Narkomán Fiatalokat Gyógyító-
Foglalkoztató Közalapítvány
Iskolai Szociális Munkás Hálózat működtetése Budapesten a 2011-es évben. 19 977 000
Összesen: 19 977 000
Mindösszesen: 85 026 000

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 97. pontja: Javaslat a 2013-as VeloCity konferencia megrendezésére irányuló szerződés megkötésére az Európai Kerékpáros Szövetséggel.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1746/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot az előterjesztő által tett kiegészítéssel, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés jóváhagyja, megköti az Európai Kerékpáros Szövetségnél a 2013-as VeloCity konferencia rendezési jogára vonatkozó szerződést. Felkéri a főpolgármestert az előterjesztő által módosított szerződés aláírására.

Határidő: 2010. november 30.

Felelős: főpolgármester

A VeloCity konferencia rendezésére vonatkozó szerződés mindkét fél részéről történő aláírását követően kötelezettséget vállal, hogy a konferencia megrendezéséhez szükséges díjat az alábbiak szerint biztosítja:

A „72.. VeloCity konferencia rendezése” cím dologi kiadások előirányzatán az ECF (Európai Kerékpáros Szövetség) részére fizetendő 150 ezer EUR díjat 3 évre vonatkozóan, a mindenkori hivatalos MNB árfolyam figyelembevételével, évenkénti ütemezéssel (2010-ben 50 ezer EUR, 2011-ben 50 ezer EUR, 2012-ben 50 ezer EUR).

A konferencia 2010-es rendezési díj részlet biztosítása érdekében 14 034 E Ft-tal csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát, egyúttal azonos összeggel megemeli a „72. VeloCity konferencia rendezése” cím dologi kiadási előirányzatot.

A konferencia rendezésére vonatkozó szerződés mindkét fél részéről történő aláírását követően kötelezettséget vállal, hogy a 2011-i és 2012-i évi rendezési díj részletek biztosítása érdekében a „72.. VeloCity konferencia rendezése” cím dologi kiadási előirányzaton 50-50 ezer EUR-t biztosít, a mindenkori hivatalos MNB árfolyam figyelembevételével.

Határidő: a szerződés aláírását követően a 2011-2012. évi költségvetésekben

Felelős: főpolgármester

A rendezésére vonatkozó szerződés mindkét fél részéről történő aláírását követően kötelezettséget vállal, hogy a konferencia előkészítéséhez szükséges 19 000 E Ft előkészítési támogatást „72.. VeloCity konferencia rendezése” cím dologi kiadási előirányzaton (2011-ben 6000 E Ft, 2012-ben 5000 E Ft, 2013-ban 8000 E Ft) biztosítja.

Határidő: a szerződés aláírását követően a 2011-2013 évi költségvetések tervezése

Felelős: főpolgármester

A rendezésére vonatkozó szerződés mindkét fél részéről történő aláírását követően kötelezettséget vállal a konferencia költségvetéséből esetlegesen elmaradó bevételek pótlására, a mindenkori hivatalos MNB árfolyam figyelembevételével, legfeljebb 450 000 EUR mértékig (126 306 000 Ft, 2010. augusztus 3-án érvényes MNB árfolyamon számolva).

Határidő: a 2011. évi költségvetés tervezése

Felelős: főpolgármester”.

A napirend 98. pontja: Javaslat a TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019 azonosító számú, „Kompetencia alapú oktatás elterjesztése, módszertani megújulás a Főváros oktatási intézményeiben” című európai uniós támogatásból megvalósuló projekt támogatási szerződésének 2. számú módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1747/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a „Kompetencia alapú oktatás elterjesztése, módszertani megújulás a Főváros oktatási intézményeiben” c. TÁMOP-3.1.4-08/1-2009-0019 sz. projekt támogatási szerződésének 2. sz. módosítását az előterjesztés 4. sz. melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 99. pontja: Javaslat a Gemini-O ingatlanvagyon-kataszteri nyilvántartó program karbantartására és üzemeltetésére vonatkozó 2011. évi szerződéskötéshez szükséges pénzügyi fedezet biztosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1748/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés előzetesen kötelezettséget vállal arra, hogy a Főpolgármesteri Hivatal számára a Gemini-O ingatlanvagyon-kataszteri nyilvántartó program karbantartására és üzemeltetésére vonatkozó 2011. évi szerződés megkötéséhez szükséges pénzügyi fedezetet, évi 5256 E Ft + áfa összeget, a 2011. évi költségvetésben a „7234 Vagyon-nyilvántartási feladatok” cím dologi kiadások előirányzatán biztosítja.

Határidő: 2011. évre szóló költségvetés tervezése

Felelős: főpolgármester”.

A napirend 100. pontja: Javaslat előzetes kötelezettségvállalásra „Szó szerinti jegyzőkönyv készítése gyors- és gépírással a Fővárosi Önkormányzat közgyűléseiről és egyéb tanácskozásairól” a szükséges pénzügyi fedezet biztosításához.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1749/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

előzetes kötelezettséget vállal arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat közgyűlésein és egyéb tanácskozásain szükséges gyorsírással történő jegyzőkönyvvezetés pénzügyi fedezetét, évi 10 934 E Ft-ot, a 2011-2013. évek költségvetésben, 7102 „Önkormányzati testület kiadásai” címkód 052 törzsszámán dologi kiadási előirányzatán biztosítja.

Határidő: 2011-2013-ig az éves költségvetés tervezése

Felelős: főpolgármester

A napirend 101. pontja: Beszámoló az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan emberekért Közalapítvány 2009. évi működéséről, vagyoni helyzetéről és gazdálkodásának legfontosabb adatairól.

Előadó: dr. Szolnoki Andrea

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1750/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 2009. évi működéséről, vagyoni helyzetéről és gazdálkodásának legfontosabb adatairól szóló beszámolóját elfogadja a 2006. évi LXV. tv. 1. § (2) bekezdés e) pontja és az alapító okirat VII. fejezet 10. pontja alapján.

1751/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy az Összefogás a Budapesti Lakástalanokért és Hajléktalan Emberekért Közalapítvány 2009. évi tevékenysége legfontosabb adatainak az alapítók hivatalos lapjaiban történő nyilvánosságra hozataláról gondoskodjon.

Határidő: elfogadást követő 30 napon belül

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 102. pontja: Javaslat a Fővárosi Egészségközpont Zrt. alapító okiratának módosítására.

Előadó: dr. Tiba Zsolt

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1752/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el a beterjesztett határozati javaslatot az előterjesztő által befogadott módosító indítvánnyal, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy az 1429/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozatra és az 1431/2010 (VI. 3.) Főv. Kgy. határozatra is tekintettel módosítja a Fővárosi Egészségközpont Szolgáltató Zrt. alapító okiratát akként, hogy a felügyelőbizottsági tagok és az igazgatósági tagok megbízásának határideje egységesen 2010. december 31. legyen. Felkéri a főpolgármestert, hogy a fenti tartalommal készíttesse el a Társaság alapító okiratának III. számú módosítását, és felhatalmazza annak aláírására és a további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2010. szeptember 30.

Felelős: dr. Demszky Gábor”.

A napirend 103. pontja: A 2010. évi önkormányzati választási időszakhoz kapcsolódó alkalmi plakáthelyek forrásának tisztázása.

Előadó: Bojár Iván András

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1753/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti az FKF Zrt.-vel a 2010. évi köztisztasági közszolgáltatási szerződés 1. sz. módosítását az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: azonnal

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 104. pontja: Javaslat a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” c., KEOP-7.1.2.0-2008-0253 számú projekt támogatási szerződésének 2. sz. módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1754/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja, megköti a „Budapest Komplex Integrált Szennyvízelvezetése” c., KEOP-7.1.2.0-2008-0253 számú projekt előkészítésére kötött támogatási szerződés 2. számú módosítását és annak mellékleteit az előterjesztés 3., 4., 5., és 6. sz. számú melléklete szerinti tartalommal, és felkéri a főpolgármestert annak aláírására.

Határidő: 2010. szeptember 15.

Felelős: dr. Demszky Gábor

A napirend 105. pontja: Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet módosítására.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

A Fővárosi Közgyűlés

az előterjesztői kiegészítéssel megalkotja 51/2010. (IX. 14.) Főv. Kgy. rendeletét Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló 9/2010. (III. 31.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról a 3. számú melléklet szerinti tartalommal.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1755/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

engedélyezi az alábbi alapítványok, társadalmi szervezetek megjelölt összegű támogatásának átutalását a „8447 Főpolgármesteri keret” cím terhére

a) Prof. Dr. Kováts István Alapítvány 300 E Ft,

b) Szebb Gyermekévekért Közhasznú Alapítvány 500 E Ft,

c) Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány 500 E Ft,

d) Magyar Zsidó Kulturális Egyesület 500 E Ft,

e) Csillaghegyi Evangélikus Gyülekezet és Templomépítő Alapítvány 500 E Ft,

f) Asztmás és Allergiás Gyermekek Magyarországi Egyesülete 500 E Ft,

g) Nemzetközi Színházi Intézet Magyar Központja 400 E Ft,

h) Kapocs Ifjúsági Önsegítő Szolgálat 1000 E Ft,

i) Első Magyar Látványtár Alapítvány 250 E Ft,

j) Magyar Haydn Társaság 200 E Ft,

k) Múlt és Jövő Alapítvány 400 E Ft,

l) Koinónia Könyvkiadó Kolozsvár 100 E Ft.

A napirend 106. pontja: Beszámoló Budapest Főváros Önkormányzata 2010. évi költségvetése I. félévi alakulásáról.

Előadó: Ikvai-Szabó Imre

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1756/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

elfogadja Budapest Főváros Önkormányzata 2010. I. félévi költségvetése alakulásáról szóló beszámolót.

A napirend 107/a. pontja: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Előadó: dr. Demszky Gábor

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

1757/2010. (VIII. 26.) Főv. Kgy. h.

a lejárt határidejű közgyűlési határozatokról szóló jelentést elfogadja.

- Az 1795/2003. (X. 30.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 11/2004. (I. 15.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2010. december 31-re módosítja;

- az 1775/2004. (IX. 30.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2010. december 31-re módosítja;

- a 2332/2005. (X. 26.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2011. december 31-re módosítja;

- a 2349/2005. (X. 26.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2454/2005. (X. 27.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2455/2005. (X. 27.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 2456/2005. (X. 27.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1795/2007. (XI. 29.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 222/2008. (II. 28.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1578/2008. (X. 30.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- a 21/2009. (I. 29.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2010. december 31-re módosítja;

- a 405/2009. (III. 26.) Főv. Kgy. határozat végrehajtási határidejét 2010. szeptember 30-ra módosítja;

- az 1473/2009. (X. 12.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi;

- az 1182/2010. (VI. 3.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi.

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2010. augusztus 26-i ülésén.

dr. Tiba Zsolt s. k. dr. Demszky Gábor s. k.
főjegyző főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére