A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

Főv. Kgy. határozatai

kivonat a 2010. november 12-i rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből * 

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2099/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. h.

az ülés napirendjét az alábbiakban állapítja meg:

1. Javaslat a 2010/2011. tanévi (saját intézménnyel, illetve fővárosi hozzájárulással ellátott) feladatváltozásokhoz kapcsolódó előirányzat módosítására, a végleges létszámleépítésekhez kapcsolódó kiadások megelőlegezésére.

2. „Te jössz!” című pályázat pályamunkák támogatásának utalása.

3. Javaslat a teljesítmény motivációs pályázatok támogatási szerződéseinek megkötésére.

4. Javaslat a Madách Színház Nonprofit Kft. részére információs táblák építési engedélyezéséhez szükséges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat megadására.

5. „Javaslat a Milánó által vezetett, SMART CIBER - System of Maps Assessing Risk of Terrorism against Crititical Infrastructures in Big Events Rallies elnevezésű, európai uniós partnerségen alapuló projekthez való csatlakozásra.”

6. Javaslat a főjegyző lemondási idejének módosítására.

7. „Szent Imre Kórház Rekonstrukció II. ütem Orvostechnikai eszközök szállítása, telepítése, beüzemelése, kezelésének betanítása” tárgyú közösségi eljárási rend szerinti nyílt közbeszerzési eljárást lezáró döntés kérése.

8. Közbeszerzési eljárás elbírálási határidejének meghosszabbítása.

9. Javaslat a Budai Gyermekkórház és Rendelőintézet Kht. „v. a.” 2010. III. 31. fordulónapi üzleti éve közhasznú egyszerűsített beszámolójának elfogadására és felügyelőbizottsági tagjainak és könyvvizsgálójának megválasztására.

10. Javaslat Budapest Főváros Önkormányzata által a Magyar Olimpiai Bizottság tagjainak delegált három fő visszahívására és új tag delegálására.

13. Javaslat a BKSz Nonprofit Kft. felügyelőbizottsági tagjainak cseréjére a társasági szerződés módosításával, valamint a könyvvizsgálói feladatok ellátására.

A napirend 1. pontja: Javaslat a 2010/2011. tanévi (saját intézménnyel, illetve fővárosi hozzájárulással ellátott) feladatváltozásokhoz kapcsolódó előirányzat módosítására, a végleges létszámleépítésekhez kapcsolódó kiadások megelőlegezésére.

Előadó: Csomós Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2100/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Szabó Györgynek a „Javaslat a 2010/2011. tanévi (saját intézménnyel, illetve fővárosi hozzájárulással ellátott) feladatváltozásokhoz kapcsolódó előirányzat módosítására, a végleges létszámleépítésekhez kapcsolódó kiadások megelőlegezésére” című előterjesztés napirendről történő levételére vonatkozó indítványát.

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2101/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. h.

nem fogadja el Czeglédi János módosító indítványát, mely szerint:

„A Fővárosi Közgyűlés úgy dönt, hogy a 2010/2011. tanévi feladatváltozás, valamint a szakképzési rendszer átalakítása következtében további 9 engedélyezett álláshelyet érintő végleges létszámcsökkentést hajt végre, melyhez kapcsolódóan 2011. május 1-jei hatállyal 9 engedélyezett (betöltött) álláshelyet véglegesen megszüntet, az alábbiak szerint:


Címkód

Intézmény neve
Megszűnő
(betöltött) álláshelyek
2011. május 1-jével
3305 Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Ált. Isk., Gimn. és Diákotth. 1
3315 Pesti B. Élelmiszerip. Szakk.isk. és Gimn. 1
3318 Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Koll. 1
3323 Öveges J. Gyak. Középisk. és Szi. 1
3512 Mechatronikai Szki. és Gimn. 1
3521 Pogány F. Kéttannyelvű Építőip. Szki. és Gimn. 1
3522 Eötvös L. Szki. és Szi. 1
3533 Varga I. Keresk., Közgazd. Szki. és Szi. 1
3544 Szent I. Közgazd. Szki. és Koll. 1
Megszűnő álláshelyek összesen 2011. május 1-jével: 9

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2102/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. h.

a 2010. évi kedvezményes étkeztetés támogatása érdekében a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatának 87 425 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg növeli az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát egyszeri jelleggel 87 425 E Ft-tal

ebből dologi kiadások 87 425 E Ft

az 1. sz. melléklet szerinti részletezésben.

2103/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. h.

Úgy dönt, hogy a 661/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozat az alábbiakra módosul:

A 2010/2011. tanévi feladatváltozás és a szakképzési rendszer átalakításának hatása miatt - beleértve a nyugdíjazás miatti felmentéseket is - 86 engedélyezett álláshelyet érintő végleges létszámcsökkentést hajt végre, melyhez kapcsolódóan

- 2010. november 1-jei hatállyal 30 engedélyezett (üres) álláshelyet, valamint

- 2011. május 1-jei hatállyal 54 engedélyezett (betöltött) álláshelyet véglegesen megszüntet,

- továbbá 2 engedélyezett álláshelyet - a prémiumévek programot választó 2 fő munkavállaló miatt - továbbra is fenntart

az alábbi részletezésben:Címkód


Intézmény neve
Megszűnő
(üres)
álláshelyek 2010.
november 1-jével
Megszűnő (betöltött) álláshelyek
2011.
május 1-jével
Prémiumévek programba belépő munkavállalók álláshelyei (későbbi időpontban történő elvonás)
3312 Bláthy O. T. Inform. Szki. és Gimn. 1 3 -
3313 Trefort Á. Kéttannyelvű Főv. Gyak. Középiskola 3 5 -
3318 Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Koll. - 1 -
3319 Kanizsay D. Egészségügyi Szakk. Isk. és Gimn. - 1 -
3320 Bókay J. Kéttannyelvű Szki., Szi. és Gimn. 4 1 -
3324 Raoul W. Humán Szakk. Isk. és Gimn. 1 8 -
3326 Széchenyi I. Gimn. 2 - -
3507 Jelky A. Ruhaip. és Művészeti Szki. - 2 -
3517 Petrik L. Két Tanítási Nyelvű Vegyip. Környezetvéd. és Inf. Szkki. - 3 -
3525 Gundel K. Vendéglátóip. és Idegenforg. Szakk. Isk. - 3 1
3541 II. Rákóczi F. Gyakorló Közg. Szki. 1 3 -
3542 Leövey K. Közgazd. Szki. és Szi. 3 - -
3550 Bethlen G. Közlekedési és Közg. Szki. 4 1 -
3560 Szily K. Kéttannyelvű Műsz. Középisk., Szi. és Koll. 2 5 -
3563 Giorgio P. Keresked. Vendéglátóip. Szki. és Szi. - 1 -
3565 Bánki D. Közlek.gépészeti Szakk.isk. és Szi. 3 4 -
3567 Ybl M. Építőip. Szakk. Isk - 3 -
3571 Arany J. Műszaki Szki. és Szi. 2 4 -
3573 Csonka J. Műsz. Szki. és Szi. 1 1 -
3575 Csepeli Vendéglátóip. Szki. és Szi. 1 2 1
3577 Szabómester Szakk. Isk. 1 2 -
3581 Harsányi J. Gazdasági Szki. és Szi. 1 1 -
Megszűnő álláshelyek összesen 2010. november 1-jével: 30
Megszűnő álláshelyek összesen 2011. május 1-jével: 54
Későbbi időpontban megszűnő álláshelyek összesen: 2

2104/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. h.

Hivatkozva a 4/2010. (I. 26.) ÖM rendelet 2. § (3) bekezdésére a 661/2010. (IV. 26.) Főv. Kgy. határozat módosítással nem érintett részét megerősíti.

2105/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. h.

A 2010/2011. tanévi feladatváltozás, valamint a szakképzési rendszer átalakítása következtében további 10 engedélyezett álláshelyet érintő végleges létszámcsökkentést hajt végre, melyhez kapcsolódóan 2011. május 1-jei hatállyal 10 engedélyezett (betöltött) álláshelyet véglegesen megszüntet az alábbiak szerint:


Címkód

Intézmény neve
Megszűnő
(betöltött)
álláshelyek
2011. május 1-jével
3115 Gyengénlátók Ált. Iskolája, Egységes Gyógyped. Módszertani Int. és Diákotth. 1
3305 Szlovák Tanítási Nyelvű Óvoda, Ált. Isk, Gimn. és Diákotth. 1
3315 Pesti B. Élelmiszerip. Szakk. Isk. és Gimn. 1
3318 Csepel-Sziget Műszaki Szakközépiskola, Szakiskola és Koll. 1
3323 Öveges J. Gyak. Középisk. és Szi. 1
3512 Mechatronikai Szki. és Gimn. 1
3521 Pogány F. Kéttannyelvű Építőip. Szki. és Gimn. 1
3522 Eötvös L. SZKI és SZI 1
3533 Varga I. Keresk., Közgazd. Szki. és Szi. 1
3544 Szent I. Közgazd. Szki. és Koll. 1
Megszűnő álláshelyek összesen 2011. május 1-jével: 10

2106/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. h.

A létszámcsökkentési pályázat kiírásának megfelelően, hivatkozva a 4/2010. (I. 26.) ÖM rendelet 2. § (1) bekezdés d) pontjára az alábbiakról nyilatkozik:

A Fővárosi Önkormányzat a létszámcsökkentéssel - jelen előterjesztés 2105/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. határozata alapján (a 10 álláshelyre vonatkozóan) felmentésre került munkavállalók esetében - érintett dolgozók foglalkoztatására az önkormányzat költségvetési szerveinél a meglévő üres álláshelyeken, az előreláthatólag megüresedő álláshelyeken, vagy a tervezett új álláshelyeken, illetve szerkezeti változás, feladatátadás következtében az önkormányzat fenntartási körén kívüli munkáltatónál - munkaviszonyban töltött ideje folyamatosságának megszakítása nélkül - nincs lehetőség.

A pályázati kiírásnak megfelelően a megszüntetett álláshelyek legalább 5 évig nem állíthatók vissza, kivéve, ha jogszabályból adódó többletfeladatok ezt indokolttá teszik.

2107/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. h.

A létszámcsökkentési pályázat kiírásának megfelelően, hivatkozva a 4/2010. (I. 26.) ÖM rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontjára az alábbiakról nyilatkozik:

A Fővárosi Önkormányzat a 2010/2011. tanévi feladatváltozás, valamint a szakképzési rendszer átalakítása miatti további létszámcsökkentésről - jelen előterjesztés 2105/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. határozata alapján (a 10 álláshelyre vonatkozóan) felmentésre került munkavállalók esetében - az intézmények létszámkeretét és az intézmények közötti tervezhető létszám- és álláshely-átcsoportosítás lehetőségét felülvizsgálta, és megállapította, hogy az álláshely-átcsoportosításra e munkavállalók esetében nem volt lehetőség, ezért szükséges a megszüntetésük.

A munkaviszonyok megszüntetésére ezt követően került sor.

2108/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. h.

Az oktatási ágazat intézményeinek létszámkeretét 127 fő (3+155-1-30 álláshely) növekedést követően 2010. november 1-jétől 12 332 főben (álláshelyben) - ebből prémiuméves 38 fő (álláshely) - állapítja meg a 3. sz. melléklet 11. oszlopa szerinti részletezésben.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendeletmódosító ülése

Felelős: Tarlós István

2109/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. h.

Az oktatási ágazat intézményeinek létszámkeretét 64 fő (álláshely) csökkenést követően 2011. május 1-jétől 12 268 főben (álláshelyben) - ebből prémiuméves 38 fő (álláshely) - állapítja meg a 3. sz. melléklet 13. oszlopa szerinti részletezésben, egyidejűleg a 664/2010. (IV. 29.) Főv. Kgy. határozatot hatályon kívül helyezi.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. áprilisi rendeletmódosító ülése

Felelős: Tarlós István

2110/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. h.

A 2010/2011. tanévi feladatváltozáshoz, és a szakképzési rendszer átalakításához kapcsolódó végleges létszámleépítés miatti pénzügyi kötelezettségek teljesíthetősége érdekében egyszeri jelleggel - utólagos elszámolási kötelezettséggel - a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 112 239 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg megemeli az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát 112 239 E Ft-tal

ebből: személyi juttatások 88 380 E Ft

munkaadókat terhelő járulékok 23 859 E Ft

a 2. sz. melléklet 8. oszlopa szerinti részletezésben.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés soron következő rendeletmódosító ülése

Felelős: Tarlós István

2111/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy abban az esetben, ha a Belügyminisztérium létszámcsökkentési döntésekhez kapcsolódó pályázati feltételeiről szóló 2011. évi rendelet előírásainak a Fővárosi Önkormányzat megfelel, akkor a 2010. évi végleges létszámcsökkentésekhez kapcsolódó pályázati anyagot terjessze a Fővárosi Közgyűlés 2011. júniusi rendes ülése elé.

Határidő: a Fővárosi Közgyűlés 2011. júniusi rendes ülése

Felelős: Tarlós István

2112/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal arra, hogy a 2010/2011. tanévi feladatváltozás és a szakképzési rendszer átalakítása miatt végrehajtott végleges létszámcsökkentésekhez kapcsolódóan az érintett intézmények részére a 2011. évi kifizetések teljesítéséhez szükséges 155 323 E Ft fedezetet (melyből: személyi juttatások 122 303 E Ft, munkaadókat terhelő járulékok 33 020 E Ft) a 2011. évi költségvetésben biztosítja - utólagos elszámolási kötelezettséggel - a 2. sz. melléklet 11. oszlopa szerint.

Határidő: 2011. évi költségvetés tervezése

Felelős: Tarlós István

2113/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. h.

A tantárgyfelosztáson alapuló 2010/2011. tanévi feladatváltozások miatt a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatának 49 029 E Ft csökkentésével egyidejűleg összességében növeli az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát tartós jelleggel 49 029 E Ft-tal

ebből:

személyi juttatások (3 hónapra) 34 968 E Ft

munkaadót terhelő járulékokat (3 hó) 9741 E Ft

dologi kiadásokat (4 hóra) 4320 E Ft

az 5. sz. melléklet 2-5. oszlopa szerinti részletezésben.

2114/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. h.

A táboroztatások és gyermekotthoni üdültetések törvény szerinti díjazásának támogatása érdekében a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakításokhoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatának 144 697 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg növeli az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát egyszeri jelleggel 144 697 E Ft-tal

ebből:

személyi juttatások 113 936 E Ft

munkaadókat terhelő járulékok 30 761 E Ft

a 6. sz. melléklet szerinti részletezésben.

2115/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. h.

A szakiskolai és szakközépiskolai alapozó képzéshez a 2010/2011. tanév első négy hónapjára szükséges dologi kiadások biztosítása érdekében a „9300 Általá-nos tartalék” cím előirányzatának 78 065 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg növeli az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát tartós jelleggel 78 065 E Ft-tal

ebből:

dologi kiadások (4 hóra) 78 065 E Ft

a 7. sz. melléklet 2. oszlopa szerinti részletezésben.

2116/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. h.

A heti 2 óra tanórán kívüli idegennyelv-oktatáshoz kapcsolódóan a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatának 826 E Ft-tal történő csökkentésével egyidejűleg összességében növeli az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát egyszeri jelleggel 826 E Ft-tal

ebből:

személyi juttatások (3 hóra) 582 E Ft

munkaadókat terhelő járulékok: 244 E Ft

a 8. sz. melléklet 2-4. oszlopa szerinti részletezésben.

2117/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. h.

Az érettségi vizsgákhoz az eredetileg biztosított támogatás előirányzatának technikai visszarendezése érdekében a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatának 246 875 E Ft emelésével egyidejűleg csökkenti az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát egyszeri jelleggel 246 875 E Ft-tal

ebből:

személyi juttatások 191 371 E Ft

munkaadókat terhelő járulékok: 55 504 E Ft

a 9. sz. melléklet szerinti részletezésben.

2118/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. h.

Az érettségi vizsgákhoz kapcsolódó támogatás tényleges felhasználásának megfelelően a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatának 246 875 E Ft csökkentésével egyidejűleg megemeli az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát egyszeri jelleggel 246 875 E Ft-tal

ebből:

személyi juttatások 194 387 E Ft

munkaadókat terhelő járulékok: 52 488 E Ft

a 10. sz. melléklet szerinti részletezésben.

2119/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. h.

Az új szakmák bevezetéséből, az intézmény-átszervezésekből adódó feladatok, mikrobusz és melegkonyhai berendezések beszerzése, élelmiszerárak emelkedé-se, valamint a vendéglátó-ipari képzést folytató iskolák részleges kompenzációja és korrekciók érdekében összesen 97 475 E Ft-tal csökkenti a „9114 Céltartalék az önkormányzati szerkezetátalakí-táshoz kapcsolódó kiadásokra” cím előirányzatát, és egyidejűleg megemeli az érintett intézmények támogatási és kiadási előirányzatát egyszeri jelleggel 97 475 E Ft-tal

ebből:

személyi juttatások: 5124 E Ft

munkaadókat terhelő járulékok 1143 E Ft

dologi kiadások 83 408 E Ft

intézményi beruházások 7800 E Ft

a 11. sz. melléklet szerinti részletezésben.

2120/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. h.

Jóváhagyja, megköti a HOSTIS Idegenforgalmi és Nemzetközi Gazdasági Szakképzési Közalapítvánnyal a 12. sz. melléklet szerinti közszolgáltatási szerződést a 2010/2011. tanévre összesen 140 339 E Ft értékben. Felkéri a főpolgármestert az aláírásra.

Határidő: döntést követően 30 nap

Felelős: Tarlós István

2121/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. h.

A kerületi önkormányzatok által - a Fővárosi Önkormányzat kötelező feladatát - önként vállalt és ellátott oktatási feladataihoz nyújtott „normatív” fővárosi hozzájárulás átadása érdekében csökkenti a „9300 Általános tartalék” cím előirányzatát 1894 E Ft-tal és egyidejűleg azonos összeggel (4 hónapra, tartós jelleggel) megemeli a „8445 Normatív fővárosi hozzájárulás átadása kerületek által ellátott oktatási feladatokra” cím támogatásértékű működési kiadás előirányzatát.

A támogatás kerületenkénti részletezését a 13. sz. melléklet tartalmazza.

2122/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a 2102-2121/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. határozatokkal kapcsolatos szükséges intézkedéseket tegye meg, a 2102/2010. (XI. 12.), 2112/2010. (XI. 12.), 2114/2010. (XI. 12.) és a 2119/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. határozatokhoz kapcsolódóan intézkedjen a támogatások soron kívüli utalásáról.

Határidő: a támogatás utalás azonnal, egyéb intézkedések folyamatos

Felelős: Tarlós István

2123/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. h.

Felkéri a főpolgármestert, hogy a döntéshez kapcsolódó költségvetési rendeletmódosítási javaslatot terjessze a soron következő rendeletmódosító közgyűlés elé.

Határidő: 2010. november

Felelős: Tarlós István

A napirend. 2. pontja: „Te jössz!” című pályázat pályamunkák támogatásának utalása.

Előadó: Csomós Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2124/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. h.

úgy dönt, hogy a „8215 Ifjúságpolitikai célú bizottsági keret” cím terhére a Budapest Főváros Közgyűlésének 9/2010. (III. 31.) önkormányzati rendelete 24. § (12) bekezdése alapján a:

- Tribunus Jogsegélyszolgálat Közhasznú Egyesülete 400 E Ft

- Egyesek Ifjúsági Egyesülete 700 E Ft

- Mester Diák Alapítványa 700 E Ft

- Tegyünk Együtt az Ifjúságért Alapítvány 700 E Ft

összegű támogatásának átutalását engedélyezi.

Határidő: azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 3. pontja: Javaslat a teljesítmény motivációs pályázatok támogatási szerződéseinek megkötésére.

Előadó: Csomós Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2125/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. h.

jóváhagyja és megköti a támogatási szerződést és mellékleteit az 1. sz. melléklet szerinti tartalommal az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságával, és felhatalmazza a főpolgármestert a szerződés aláírására és kiadására.

Határidő: döntést követően azonnal

Felelős: Tarlós István

A napirend 4. pontja: Javaslat a Madách Színház Nonprofit Kft. részére információs táblák építési engedélyezéséhez szükséges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozat megadására.

Előadó: Csomós Miklós

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2126/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. h.

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet 17. § b) pontjában meghatározott hatáskörében eljárva a jelen előterjesztés 2. számú mellékleteként csatolt engedélyezési szintű tervekben szereplő é-píté-si tevé-kenységhez kapcsolódó építési engedélyezési eljá-rásban a Madách Színház Nonprofit Kft. építtető építési jogosultságának igazolásához szükséges tulajdonosi hozzájárulását megadja.

Határidő: a határozathozatalt követő 30 napon belül

Felelős: Tarlós István

A napirend 5. pontja: Javaslat a Milánó által vezetett, SMART CIBER - System of Maps Assessing Risk of Terrorism against Crititical Infrastructures in Big Events Rallies elnevezésű, európai uniós partnerségen alapuló projekthez való csatlakozásra.

Előadó: dr. György István

Határozat

a Fővárosi Közgyűlés

2127/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. h.

támogatja a Budapest partnerként való csatlakozását a Milánó Város Önkormányzata által vezetett projektjavaslathoz (SMART CIBER - System of Maps Assessing Risk of Terrorism against Crititical Infrastructures in Big Events Rallies) és felkéri a főpolgármestert a pályázati dokumentáció összeállí-tására, aláírására és benyújtására, valamint a Milánó mint Vezető Partner részére Budapest által adandó meghatalmazás aláírására.

Határidő: 2010. november 12.

Felelős: Tarlós István

2128/2010. (XI. 12.) Főv. Kgy. h.

Kötelezettséget vállal a projekt várható költségvetése alapján Budapest Főváros Önkormányzatára eső 6250 eurós (1 875 000 HUF) önrész 2011. évi költségvetésből történő biztosítására. Emellett a projekt 2 éves időtartamát tekintve 2 részletben megelőlegez a projekt elszámolásában támogatásként visszaigényelhető 5900 €-t (1 770 000 HUF), a 2011. évi költségvetésben 1 000 000 Ft, a 2012. évi költségvetésben 770 000 Ft erejéig. Az előleg visszafizetésére 2012-ben kerül sor.

Határidő: 2011. évi költségvetés elkészítése

Felelős: Tarlós István

(A Fővárosi Közgyűlés zárt ülésen folytatja munkáját. Az ülésen elhangzottakat külön jegyzőkönyv rögzíti.)

Kelt a Fővárosi Közgyűlés 2010. november 12-i rendkívüli ülésén.

Megyesné dr. Hermann Judit s. k. Tarlós István s. k.
aljegyző a főjegyző helyett főpolgármester

  Vissza az oldal tetejére