A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

4/2011. (II. 1.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósági díjának Budapest főváros közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló egyes önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Általános indokolás

A 2011. január 1-jétől hatályos új jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) a jogalkotó kötelezettségévé teszi a már hatályosult jogszabályok, jogszabályi rendelkezések jogrendszerből történő kiiktatását.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Jat. 10. § (1) bekezdés a) pontja szerint a hatályos jogszabály hatályát veszti, ha a hatályon kívül helyezendő jogszabályt tételesen megjelölő, a hatályon kívül helyezést kimondó jogszabályi rendelkezés hatályon kívül helyezi.

A (2) bekezdés szerint pedig a hatályos jogszabályt az (1) bekezdés a) pontja szerint a hatályon kívül helyezni kívánt jogszabály megalkotására hatáskörrel rendelkező szerv (Fővárosi Közgyűlés) helyezheti hatályon kívül.

Tekintettel arra, hogy a hatályon kívül helyezni tervezett módosító rendeletek valamennyi rendelkezése a Jat. 12. § (1) bekezdése alapján a hatálybalépéssel végrehajtottá vált, ezért a Jat. 13. § (2) bekezdése szerint rendelkezni kell a hatályon kívül helyezésükről.

A Jat. 14. § (1) bekezdése értelmében a módosító jogszabály hatályon kívül helyezése nem érinti az általa módosított jogszabályi rendelkezés hatályát.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről, és a Jat. 12. § (2) bekezdése szerinti önderegulációjáról rendelkezik.

A Jat. 14. § (2) bekezdése értelemében jogszabály 12. § (2) bekezdése szerinti hatályvesztése nem eredményezi a korábban általa hatályon kívül helyezett jogszabály újbóli hatálybalépését.


  Vissza az oldal tetejére