A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

6/2011. (II. 15.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

Budapest Főváros szmogriadótervéről szóló 69/2008. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Figyelemmel a levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet kihirdetésére, amely hatályon kívül helyezte a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendeletet, továbbá a levegőterheltségi szint határértékeiről és a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 4/2011. (I. 14.) VM rendeletre, amely hatályon kívül helyezte a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendeletet, valamint a Fővárosi Közterület-felügyelet 24 órás Ügyeletének átszervezésére indokolttá vált a Rendelet felülvizsgálata és módosítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A környezetvédelemért felelős miniszter új rendeletére történő hivatkozással biztosítható a különböző jogszabályok kapcsolata.

A 2. §-hoz

A Fővárosi Közterület-felügyelet átszervezése után annak 24 órás Ügyelete látja el a folyamatos kapcsolattartást a Fővárosi Önkormányzaton kívüli szervezetek között.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépését szabályozza.


  Vissza az oldal tetejére