A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

9/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése 2011. január 1-jei hatállyal 6 tanácsnoki tisztséget hozott létre. Tevékenységük gyakorlásához szükséges feladatkörük részletes meghatározása.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet 6. melléklete utal a tanácsnokok általános felügyeleti feladatára. A Tervezet egyes tanácsnokok részletes feladatait - a helyi önkormányzatokról szóló 1990. LXV. törvény 21. §-ának figyelembevételével - határozza meg.

2. §-hoz

A rendeletmódosítás hatálybalépéséről, valamint önderegulációjáról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére