A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

11/2011. (IV. 4.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

egyes fővárosi önkormányzati rendeletek módosításáról

Általános indokolás

A rendeletek módosítását az utcanevek elnevezésére, valamint egyes fővárosi kitüntetések adományozására vonatkozó előkészítő eljárás egyszerűsítése tette indokolttá.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A közterület- és városrésznevek megállapításáról, valamint azok jelöléséről szóló 9/1989. (1990. I. 31.) Főv. Tan. rendeletnek a személynévről történő utcaelnevezésre vonatkozó rendelkezéseit módosítja akként, hogy a 25 éves időbeli korlátot 5 évesre mérsékeli.

2. §-hoz

Egyes fővárosi kitüntetések esetén a javaslattételre jogosultak körének egységesítő szabályozására tesz javaslatot a Tervezet.

3. §-hoz

A díszpolgári cím adományozására javaslattevők körének meghatározása, illetve a díjazottakra vonatkozó posztumusz kiegészítésre tesz javaslatot a Tervezet.

4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére