A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

12/2011. (IV. 4.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a fővárosi közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 74/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az R. módosítását az újonnan megjelent és a Fővárosi Önkormányzat részére feladatokat meghatározó jogszabályok hatálybalépése teszi szükségessé.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az R. 1. § (1) bekezdésének módosítása a Kftv. 1. § (1) bekezdésében foglaltakkal való összhang megteremtését szolgálja.

A 2. §-hoz

Az R. 3. § (1) bekezdésének módosítása a Kftv. 3. §-ában foglaltakkal való összhang megteremtését szolgálja.

A 3. §-hoz

Az R. 4. § d) pontjának módosítása a Kftv. 20. § (4) bekezdése által megállapított új feladat ellátása indokolja.

A 4. §-hoz

Az R. 6/A. § (1)-(2) bekezdésének módosítását a Vészhelyzeti Információs Központ elnevezésének megváltoztatása, továbbá az ellátandó feladatok pontosítása tette szükségessé.

Az 5. §-hoz

Az R. 10. §-ának változtatását a Kftv. módosításával való összhang megteremtése indokolja.

A 6. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a deregulációról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére