A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

17/2011. (IV. 4.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 18. § (2) bekezdése, valamint az Ötv. 35. § (1) bekezdés c) pontja szerinti felhatalmazások alapján és az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés c) pontjában biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva módosítja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendeletét.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 39. § (2) bek. alapján a helyi önkormányzat képviselőtestülete hatáskörébe tartozik a települési megyei, fővárosi térképészeti határkiigazítás véleményezése, valamint a jogszabályban meghatározott körben a földrajzi nevek megállapítása, megváltoztatása. A jogszabály lehetőséget ad arra, hogy a közgyűlés a helyi jelentőségű közlekedési nevek kapcsán ezt a jogosultságot átruházza a főpolgármesterre. Annak érdekében, hogy a főpolgármester dönteni tudjon a helyi jelentőségű közlekedési nevekről szükséges az SZMSZ 7. sz. mellékletének módosítása.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépését szabályozza, időpontja a kihirdetését követő nap.


  Vissza az oldal tetejére