A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

18/2011. (IV. 4.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A 2011. évben a kedvezményezett szervezetek részéről jelzett megnövekedett igények, valamint Magyarország EU soros elnöki tisztségével kapcsolatos feladatok a városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulásokkal összefüggő szabályok módosítását igénylik.

A fenti miatt az R. teljes átvizsgálása megtörtént és a szükséges módosítások, elsősorban az egységes parkolási rendszerrel kapcsolatos lépések átvezetése is indokolja az R. módosítását.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 2012. évre érvényes lakossági várakozási hozzájárulás kiadásának időpontjától - a korábbi közterületi parkolással kapcsolatos rendelethez hasonlóan - előírás, hogy a kérelmezett gépjárműre nem lehet 30 napnál régebbi jogosulatlan parkolási esemény miatt kiszabott és nem vitatott várakozási díj és pótdíj tartozás, így várhatóan növekszik a várakozási díjak és pótdíjak befizetésének hajlandósága.

A 2. §-hoz

A lakossági várakozási hozzájárulások a kerületi önkormányzatok tulajdonában álló közterületeken, valamint bizonyos fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeken érvényes. A rendelet módosítás a fővárosi tulajdonú közterületek felsorolásának logikáját fordítja meg, azaz az egyszerűség kedvéért az R. 6. számú mellékletében azok a fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületek jelennek meg, ahová a lakossági várakozási hozzájárulások érvényesek.

A 3. §-hoz

A 2. §-nál leírt indokok alapján a védett övezetekbe érvényes lakossági behajtási-várakozási hozzájárulások kiadásának új feltételét szabályozza.

A 4-8. §-okhoz

A városrendészeti behajtási-várakozási hozzájárulásokkal kapcsolatos szabályokat módosítja, pontosítja.

A Vám- és Pénzügyőrség Közép-magyarországi Regionális Parancsnoksága neve 2011. január 1-jétől Nemzeti Adó- és Vámhivatal Közép-magyarországi Regionális Vám- és Pénzügyőri Főigazgatóságra módosult.

A Magyarország EU soros elnöki tisztségével kapcsolatos feladatok ellátása érdekében a kedvezményezettek köre a Belügyminisztérium végrehajtó feladatokat ellátó szerveivel bővült ki, valamint a kiadható hozzájárulások száma 500 darabra módosult.

A 9-13. §-okhoz

A Fővárosi Közgyűlés korábban döntött a budai és pesti alsó rakpartok nevének módosításáról, amelyet a Parkolási rendeletben is célszerű átvezetni.

A 14-15. §-okhoz

Azoknak a fővárosi önkormányzati tulajdonú közterületeknek a felsorolását tartalmazza, ahol a kerületi önkormányzatok által kiadott lakossági és gazdálkodói várakozási hozzájárulások érvényesek.

A 16. §-hoz

A parkolás-üzemeltetők ügyfélszolgálati irodáinak nyitvatartási idejét határozza meg.

A 17. §-hoz

A parkolójegy-kiadó automaták telepítési távolságát határozza meg. A mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszert használó gépjárművezetők magas aránya miatt lehetőség van a parkolójegy-kiadó automaták nagyobb távolságra történő elhelyezésére.

A 18. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére