A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

22/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet és a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő közterületek használatáról és rendjéről szóló 60/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (6) bekezdése felhatalmazása alapján önkormányzati rendelet a település belterületi közterületének a (4) bekezdésben vagy jogszabályban meghatározott rendeltetésétől eltérő engedély vagy megállapodás nélküli használatát szabálysértéssé nyilváníthatja.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A szórólaposztásra és az utcazenélésre vonatkozó közterület-használat új jogi szabályozásáról, illetve a meglévő szabályozás módosításáról rendelkezik.

A 2-3. §-hoz

A szórólaposztással kapcsolatos egyéb részletszabályokat rendezi.

A 4. §-hoz

A közterületi szabálysértés tényállását egészíti ki a közterületen történő életvitelszerű lakhatás, illetve az ehhez használt ingóságok tárolásával. Továbbá a szabálysértésekről szóló 1999. évi LXIX. törvény 16. § (1) bekezdése alapján a pénzbírság összegét ötvenezer forintban állapítja meg.

Az 5. §-hoz

A közterület-használati díj-táblázat közterület-használati céljait pontosítja a Tervezet 1. §-ának megfelelően.

A 6. §-hoz

A rendeletmódosítás hatályon kívül helyezéséről és önderegulációjáról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére