A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

23/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

egyes fővárosi önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezéséről

Általános indokolás

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 22. § (1) bekezdése szerint gondoskodni kell arról, hogy a tárgykört érintő új jogi szabályozás vagy módosítás megalkotása során, ennek hiányában e célból kiadott jogszabály keretében

a) az elavult, szükségtelenné vált,

b) a jogrendszer egységébe nem illeszkedő,

c) a szabályozási cél sérelme nélkül egyszerűsíthető, a jogszabály címzettjei számára gyorsabb, kevésbé költséges eljárásokat eredményező szabályozással felváltható,

d) a normatív tartalom nélküli, tartalmilag kiüresedett vagy egyébként alkalmazhatatlan, vagy

e) az indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű szabályozást megvalósító,

a feladatkörébe tartozó jogszabályi rendelkezések hatályon kívül helyezésére, illetve megfelelő módosítására kerüljön sor.

A Jat. jogszabályok tartalmi felülvizsgálatának kötelezettségét előíró rendelkezésének végrehajtása szükségessé teszi a fővárosi önkormányzati rendeletek technikai szempontú felülvizsgálatát, melynek célja a joganyag karbantartása, az alkalmazandó jog mennyiségének csökkentése által a jog hatékonyságának növelése, továbbá az áttekinthetőség megteremtése.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Tervezet 2000-2010. között elfogadott, formailag még hatályos, de már végrehajtott fővárosi önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére tesz javaslatot. A Jat. 12. § (1) bekezdése alapján a módosító rendelkezés és hatályon kívül helyező rendelkezés a hatálybalépéssel végrehajtottá válik, és a végrehajtottá válást követő napon hatályát veszti. A Jat. 13. § (2) bekezdése szerint, ha a jogszabály minden rendelkezése végrehajtottá vált, rendelkezni kell annak hatályon kívül helyezéséről. A Jat. 14. § szerint pedig módosító jogszabály hatályon kívül helyezése nem érinti az általa módosított jogszabályi rendelkezés hatályát, illetve jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés hatályon kívül helyezése nem eredményezi a korábban általa hatályon kívül helyezett jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés újbóli hatálybalépését.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és deregulációjáról, továbbá egyéb, jogtechnikailag szükséges módosításokról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére