A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

28/2011. (V. 12.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 9. § (3) bekezdése szerint: „A képviselő-testület egyes hatásköreit a polgármesterre, a bizottságaira, a részönkormányzat testületére, a kisebbségi önkormányzat testületére, törvényben meghatározottak szerint társulására ruházhatja. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja. Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható.” Ezen jogszabályi felhatalmazás alapján a Fővárosi Közgyűlés egyes hatáskörök átruházásáról a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításával rendelkezik.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az SZMSZ 5. sz. mellékletének megfelelő módosítása szükséges a BKSZT projekt véghatáridőre történő sikeres megvalósítása, valamint a közbeszerzési eljárások hatékony és gyors lefolytatása érdekében, mindezekkel összefüggésben a Közbeszerzési Bizottság és a főpolgármester hatáskörének rendezése, illetve a Közbeszerzési Bizottság hatáskörének pontosítása érdekében.

A 2. §-hoz

Az SZMSZ 7. sz. mellékletének megfelelő módosításával pontosításra kerül a főpolgármester hatásköre a közbeszerzési terv vonatkozásában, mivel erről a korábbi szabályozás nem rendelkezett.

A 3. §-hoz

Az SZMSZ 7. sz. mellékletének megfelelő módosításával főpolgármesteri hatáskörbe kerülnek a közbeszerzési eljárásokkal kapcsolatban egyes olyan hatáskörök, amelyek esetében az ajánlatkérő meghatározott - meglehetősen rövid - határidőn belül köteles döntést hozni, illetve annak megfelelően eljárni. Ezek olyan eljárási cselekményekkel összefüggő döntések, amelyek meghozatalára rövid idő áll rendelkezésre, illetve azonnali beavatkozást igénylő helyzeteket kezelnek, és így a soron következő testületi ülést, vagy akár rendkívüli ülés összehívását, figyelembe véve a leadási határidőt, az összehíváshoz szükséges időtartamot, nem minden esetben lehet megvárni.

A 4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a jogtechnikailag szükséges deregulációról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére