A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

30/2011. (V. 16.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

Budapest Főváros Önkormányzata 2011. évi költségvetéséről szóló 10/2011. (III. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Budapest Főváros Önkormányzata 10/2011. (III. 9.) Főv. Kgy. rendeletének módosítását, az államháztartásról szóló - többször módosított - 1992. évi XXXVIII. törvény 93. § (2) bekezdése alapján az éves beszámolás keretében a pénzmaradvány tervbevétele, a 2011. január 1.-március 31. között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, az átvett pénzeszközök tervbevétele, az egyéb feladat-végrehajtáshoz kapcsolódó, illetve a közgyűlési döntésekből eredő előirányzat rendezések teszik szükségessé.

Részletes indokolás

Az 1. § (1) bekezdése a 2011. évi költségvetés bevételi és kiadási főösszegének változásáról rendelkezik.

Az 1. § (2) bekezdése - a kapcsolódó 1. sz. melléklettel - a bevételi főösszeg előirányzat-csoportonkénti változását tartalmazza.

Az 1. § (3) bekezdése a 2010. évi pénzmaradvány tervbevételét tartalmazza.

Az 1. § (4)-(11) bekezdései a központi pótelőirányzatok és a meghatározott célú átvett pénzeszközök tervbevételét tartalmazzák.

Az 1. § (12)-(37) bekezdései részben a Közgyűlés döntéseiből adódó, részben a feladat végrehajtás során szükségessé vált előirányzat-módosításokat tartalmazzák.

Az 1. § (38) bekezdése a területi kisebbségi önkormányzatok pénzmaradványának tervbevételét, valamint a működési tartalék felosztását tartalmazza.

Az 1. § (39) bekezdése - a kapcsolódó 4. sz. melléklettel - a kiadási előirányzat-csoportok változását rögzíti.

A 2. § az alaprendelet normaszövegében történt változásokat tartalmazza.

A 3. § - a kapcsolódó mellékletekkel - az alaprendelet 1/b., 1/c., 3., 3/d., 4., 5. számú táblázatait érintő módosításokat tartalmazza.

A 4. § a rendelet hatálybalépésének időpontjáról és a deregulációról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére