A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

32/2011. (VI. 6.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 18. § (1) bekezdése alapján a Fővárosi Közgyűlés működésének részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletében határozza meg, ezért egy új bizottság létrehozásához egyúttal a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: SZMSZ) megfelelő módosítása is szükséges.

Részletes indokolás

Az 1-2. §-okhoz

A Fővárosi Közgyűlés új, Fővárosi Beruházásokat és Fejlesztéseket Vizsgáló Bizottságának létrehozásához módosítani szükséges az SZMSZ 4. sz. mellékletét, mely a Közgyűlés állandó bizottságainak felsorolását és maximális létszámukat tartalmazza; valamint az SZMSZ 5. sz. mellékletét, mely a Közgyűlés által a Szervezeti és Működési Szabályzatban a bizottságokra átruházott hatáskörök jegyzékéről szól.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a deregulációról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére