A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

33/2011. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat ügykörébe tartozó adókhoz kapcsolódó érdekeltségi rendszerről

Általános indokolás

A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (Htv.) a személyi kör meghatározásával felhatalmazza az önkormányzatot, hogy az ügykörébe tartozó adók hatékony beszedése elősegítésére az anyagi érdekeltség feltételeit rendeletben szabályozza. Az érdekeltségi célú juttatásról korábban az adók hatékony beszedésének elősegítése érdekében eljáró köztisztviselők, illetőleg köztisztviselőnek nem minősülő munkavállalók részére adható érdekeltségi célú juttatásról szóló 64/2001. (X. 24.) Főv. Kgy. rendelet rendelkezett, amelynek a címe, illetve a személyi hatályát meghatározó rendelkezései nem voltak minden tekintetben összhangban a Htv. felhatalmazást adó rendelkezésével. Mivel az összhang hiánya a rendelet címében is fennállt, ezért a jogszabály-szerkesztési előírásokra tekintettel indokolt új jogszabály megalkotása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet személyi hatályát rendezi meghatározva a juttatásból részesíthetők körét.

A 2-3. §-okhoz

A Htv.-ben foglaltak alapján az érdekeltségi alapról és annak forrásairól rendelkezik. Az érdekeltségi rendszer célja az adóbevételek növelése, az adózók nem jogkövető magatartása esetén a meg nem fizetett adó hatósági kényszerrel történő hatékony beszedése. A feltárt adóhiány az adóellenőrzési eljáráshoz, míg a beszedett adótartozás az adó-végrehajtási és más adóigazgatási tevékenységhez kapcsolódik.

A 4-5. §-okhoz

Az érdekeltségi célú juttatás kifizetésének részletes szabályait tartalmazza.

A 4. § határozza meg a juttatás mértékét, valamint felosztásának döntési hatáskörét szabályozza akként, hogy a korábban meghatározott keretösszegen belüli kifizethető összegről, illetve annak felosztásáról a főpolgármester hozza meg a döntést. A rendeletben meghatározott köztisztviselők nem automatikusan és nem feltétlenül azonos mértékben részesíthetők a juttatásban, elsősorban teljesítményük alapján differenciáltan dotálhatók, erősítve a teljesítmény és hatékonyság növelését célzó motivációt. A juttatás egy évi maximális mértéke egy keretösszeg, amely egyrészt a kifizethető összeg felső korlátját jelenti, másrészt ezen keretösszegen belül van lehetőség a juttatás teljesítményarányosan differenciált elosztására.

Az 5. § a kifizetés feltételeinek keretét szabályozza.

A 6. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről, valamint a korábbi azonos tárgyú fővárosi önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére