A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

34/2011. (VI. 21.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Szabályozási Kerettervről szóló 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Az FSZKT-t és a BVKSZ-t az Étv. rendelkezései szerint a Budapest Főváros Önkormányzat Közgyűlése külön-külön rendeletével fogadja el, azonban tartalmuk közösen határozza meg a kerületi önkormányzatok kerületi szabályozási terv (KSZT) és kerületi városrendezési szabályzat (KVSZ) megalkotására irányuló tevékenységét. A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét jelentő 1:4000 méretarányú térkép módosítását általában a kerületi önkormányzatok kezdeményezik, a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendeletben foglaltak szerint.

Az FSZKT módosítása rendeletalkotással, e rendelet mellékletét képező 1:4000 méretarányú térképének megfelelően történik.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 1. § (1) bekezdés a) pontjában foglalt és a rendelet 1. sz. mellékletét jelentő 1:4000 méretarányú térkép módosítása a 48/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. rendelet 5. § (1) bekezdésében foglaltak alapján kerül jóváhagyásra.

Az FSZKT tartalma a Budapest XIV. kerület Dévényi utca-Szegedi út-Teleki Blanka utca-Szőnyi út-Kacsóh Pongrác út-Varannó utca által határolt területre vonatkozó keretövezet-módosítás a mellékletnek megfelelően módosul.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik, amely az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (7) bekezdése alapján a településrendezési terv megállapításától számított 30. nap.

A rendelet hatálybalépését nem valamely jövőbeli feltétel bekövetkezésétől teszi függővé, hanem konkrét időponthoz köti.


  Vissza az oldal tetejére