A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

44/2011. (VII. 28.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a továbbiakban: Ötv.) 9. § (3) bekezdése szerint: „A képviselő-testület egyes hatásköreit a polgármesterre, a bizottságaira, a részönkormányzat testületére, a kisebbségi önkormányzat testületére, törvényben meghatározottak szerint társulására ruházhatja. E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja. Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható”. Ezen jogszabályi felhatalmazás alapján a Fővárosi Közgyűlés egyes hatáskörök átruházásáról a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításával rendelkezik.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az európai uniós forrás felhasználásával megvalósuló projektek esetében jelentős kockázatot jelent, hogy a megvalósulásukat szolgáló és közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződések esetleges módosításához az adott közbeszerzési eljárásról dönteni jogosult testület (közgyűlés vagy bizottság) döntése szükséges. A projektek végrehajtása folyamán szükségessé váló szerződésmódosítások kezelésére az esetek többségében rendkívül rövid határidő áll rendelkezésre. A testületi döntések előkészítése, a következő testületi ülés időpontjára való várakozás időveszteséget eredményez, ezáltal veszélyeztetve a támogatások lehívását, valamint a projektek sikeres lezárását. Ezért ez a hatáskör az SZMSZ 7. sz. mellékletének megfelelő módosításával a főpolgármester átruházott hatáskörébe kerül.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a jogtechnikailag szükséges deregulációról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére