A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

48/2011. (IX. 15.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a fővárosi címerről és zászlóról szóló 5/1990. (IX. 30.) Főv. Tan. rendelet és a középületek és közterületek fellobogózásáról szóló 8/1991. (III. 21.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 1. § (6) bekezdés a) pontja szerint: „A helyi önkormányzat .... önkormányzati jelképeket alkothat ....”, az Ötv. 16. § (1) bekezdése szerint pedig „A képviselő-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján, annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot”. A Magyar Köztársaság nemzeti jelképeinek és a Magyar Köztársaságra utaló elnevezésnek a használatáról szóló 1995. évi LXXXIII. törvény 21. § (3) bekezdése szerint pedig: „Felhatalmazást kapnak a települési önkormányzatok - Budapesten a fővárosi önkormányzat -, hogy a közterületeknek a nemzeti ünnepeken történő fellobogózását rendeletben szabályozzák.”

Ezen jogszabályi felhatalmazások alapján a Fővárosi Közgyűlés - mint a Fővárosi Tanács jogutódja - módosítja a fővárosi címerről és zászlóról szóló 5/1990. (IX. 30.) Főv. Tan. rendeletet a fővárosi zászló vonatkozásában, valamint a középületek és közterületek fellobogózásáról szóló 8/1991. (III. 21.) Főv. Kgy. rendelet 1. mellékletét.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A fővárosi zászló leírására vonatkozó rendelkezések módosítását tartalmazza.

A 2. §-hoz

A megváltozott elnevezésű közterületek módosítását tartalmazza.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a deregulációról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére