A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

49/2011. (IX. 15.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 18. § (2) bekezdése szerint: „A képviselő-testület a működésének részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletében határozza meg.” Ezen jogszabályi felhatalmazás alapján a Fővárosi Közgyűlés módosítja a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatát, mely az SZMSZ - időközbeni jogszabályváltozások, illetve a gyakorlati tapasztalatok miatti - pontosítását, egyértelműsítését tartalmazza.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az SZMSZ 29. §-ában a döntési javaslat egyes pontjairól való szavazás módjára vonatkozó - korábban nem egyértelmű - szabályok pontosításra kerültek.

A 2. §-hoz

Az egyes közlekedési tárgyú törvények módosításáról szóló 2011. évi XCI. törvény módosította a főpolgármesterre átruházott egyes hatáskörök törvényi hátterét, ezért szükséges a vonatkozó, közúti közlekedés tárgykörébe tartozó egyes hatáskörök módosítása, illetve (a következő paragrafusban) hatályon kívül helyezése.

A 3. §-hoz

A testületi ülésre meghívandó szervezetek jegyzéke kiegészül a Budapesti Ifjúsági Tanáccsal.

A 4. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről, a deregulációról és az egyéb, jogtechnikailag szükséges hatályon kívül helyezésekről rendelkezik. A hatályon kívül helyezéseket az egyes rendelkezésekben hivatkozásaként szereplő jogszabályok módosulása, illetve hatályon kívül helyezése indokolja.


  Vissza az oldal tetejére