A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

50/2011. (IX. 15.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 18. § (1) bekezdése alapján a Fővárosi Közgyűlés működésének részletes szabályait a szervezeti és működési szabályzatról szóló rendeletében határozza meg. Az Ötv. 9. § (3) bekezdése alapján a Fővárosi Közgyűlés egyes hatásköreit a főpolgármesterre ruházhatja. Ezen jogszabályi felhatalmazás értelmében a főpolgármesterre átruházott hatáskörök bővítéséhez a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet (SZMSZ) megfelelő módosítása is szükséges.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet 27. § (9) bekezdése szerint:

„Az egészségügyi közszolgáltatásért felelős szerv kezdeményezheti a finanszírozónál a saját fenntartásában lévő egészségügyi szolgáltatók közötti TVK (Teljesítmény Volumen Keret) átcsoportosítását.”

Jelenleg a fenti hatáskört a Fővárosi Közgyűlés gyakorolja.

A Fővárosi Önkormányzat legtöbb egészségügyi intézményének nem a szükségletekhez illeszkedő Teljesítmény Volumen Keret (TVK) került megállapításra, mely miatt a nyújtott ellátások egy része nem kap finanszírozást az Országos Egészségbiztosítási Pénztártól (OEP). Több esetben azonban egyes intézmények nem használják ki TVK-jukat, mely a finanszírozási év végén elvész, így azt egy fővárosi önkormányzati intézmény sem tudja felhasználni. Fentiek miatt szükséges, hogy a Fővárosi Önkormányzat a jelzett hatáskört a főpolgármesterre átruházza. A módosítás a kórházak stabilabb gazdálkodásának biztosítását szolgálja.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a deregulációról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére