A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

55/2011. (IX. 15.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

Budapest Főváros Önkormányzata tulajdonában álló helyi közutakon a közút nem közlekedési célú igénybevételéért fizetendő díjakról

Általános indokolás

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 37. § (1) bekezdése szerint a közút nem közlekedési célú igénybevételéért - az úttesten kívül végzett közműépítési vagy fenntartási munka kivételével - igénybevételi díjat kell fizetni. A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 6. § (4) bekezdése kimondja, hogy nem kell díjat fizetni az országos és helyi közutak tekintetében akkor, ha az igénybevétel a közút kezelője vagy az építtető által, illetőleg megrendelésére állami vagy önkormányzati érdekből végzett üzemeltetéshez, fenntartáshoz és építéshez kapcsolódik. Ezen túlmenően, illetve minden olyan esetben, amikor jogszabály kivételt nem tesz, az igénybevételért díjat kell fizetni. Mivel a helyi közutak tekintetében az igénybevételi díj mértékét, vagy megállapításának módját más jogszabály sem szabályozza, így - a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 37. § (1) bekezdésében foglaltakra is figyelemmel - a Fővárosi Önkormányzat a tulajdonában lévő helyi közutak kezelőjeként maga állapíthatják meg a díj mértékét.

Részletes indokolás

A 1. §-hoz

A rendelet területi hatályát állapítja meg.

A 2. §-hoz

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 37. § (1) bekezdése szerint a közút nem közlekedési célú igénybevételéért - az úttesten kívül végzett közműépítési vagy fenntartási munka kivételével - igénybevételi díjat kell fizetni. A közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet 6. § (4) bekezdése pedig kimondja, hogy nem kell díjat fizetni az országos és helyi közutak tekintetében akkor, ha az igénybevétel a közút kezelője vagy az építtető által, illetőleg megrendelésére állami vagy önkormányzati érdekből végzett üzemeltetéshez, fenntartáshoz és építéshez kapcsolódik. Minden más esetben a jelen rendeletben megállapított díjtételek alapján kell megállapítani a Fővárosi Önkormányzat tulajdonában lévő helyi közút nem közlekedési célú igénybevételének díját.

A fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet szerint közút burkolatbontással járó igénybevétele esetén munkakezdési hozzájárulást kell kérni, mely kérelemnek is melléklete az igénybevételi díj fizetéséről szóló adatlap.

A díjak megállapításánál figyelembe lettek véve a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendeletben, az országos közutak esetén megállapított díjtételek.

A közút nem közlekedési célú igénybevétele estén a közútkezelői hozzájárulás megadásának szabályait egyebekben a vonatkozó egyéb jogszabályok [így a jelen rendelet megalkotásakor hatályos, a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény és a közutak igazgatásáról szóló 19/1994. (V. 31.) KHVM rendelet] tartalmazzák.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére