A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

58/2011. (IX. 15.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósági díjának Budapest főváros közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés 2010. évben létrehozott egy egységes, Budapest főváros szennyvíz-agglomerációjához tartozó valamennyi településre kiterjedő, e településekről bevezetett/átadott szennyvizek mért mennyiségre vonatkozó „agglomerációs szennyvízátadási díjat”, amelyet a mindenkori fővárosi csatornahasználati díjban szennyvíz-agglomerációs bevezetési csatornahasználati díjkedvezményként lehet érvényesíteni a díjrendeletben előírt mértékben és feltételekkel.

A módosítás célja, hogy további - mennyiség alapú - kedvezményt biztosítson a csatornahasználati díjból, ha a Budapest főváros szennyvíz-agglomerációjához tartozó településről bevezetett szennyvíz mennyisége éves szinten meghaladja a rendeletben előírt mértéket.

Részletes indokolás

1. §-hoz

Ha Budapest főváros szennyvíz-agglomerációjához tartozó valamely településről a fővárosi közcsatorna-hálózatba bevezetett/átadott, Budapest főváros területén lévő szennyvíztisztítókban megtisztításra kerülő szennyvíz mért mennyisége az évi egymillió köbmétert meghaladja, az egyébként fizetendő csatornahasználati díj az évi egymillió köbmétert meghaladó mennyiséget meghaladó részre nézve 50%-kal csökkentendő. Az évi egymillió köbméter mért szennyvízmennyiségig a csatornahasználati díjkedvezmény továbbra is 40%.

2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és deregulációjáról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére