A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

63/2011. (X. 13.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

Budapest főváros közigazgatási területén a járművel várakozás rendjének egységes kialakításáról, a várakozás díjáról és az üzemképtelen járművek tárolásának szabályozásáról szóló 30/2010. (VI. 4.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Közgyűlés 401/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. határozatával felkérte a főpolgármestert, vizsgáltassa meg, hogy a budai és pesti alsó rakparton milyen feltételekkel és díjjal célszerű a parkolás-gazdálkodási rendszert üzemeltetni, különös tekintettel a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény előírásaira. A vizsgálat eredményeként az R. módosítása szükséges.

A turisztikai szolgáltató szervezetekkel történt egyeztetés alapján a XIV. kerületi 56-osok terén rövid távú várakozást lehetővé tévő autóbusz várakozóhelyek kerülnek kialakításra, ahol a várakozás feltételei eltérőek a jelenlegi várakozási övezethez képest.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény (a továbbiakban: Kkt.) 15/B. § (1) bekezdése szerint a P+R jelzőtáblával megjelölt várakozási területen várakozási díj nem állapítható meg, azonban ha a terület őrzését többletszolgáltatásként biztosítják, akkor ezért a többletszolgáltatásért a törvényben meghatározott mértékű őrzési díj szedhető.

A főváros területén lévő őrzött, fizető P+R parkolókban jelenleg élőerős őrzés van, amelyet térfigyelő kamerával megfigyelt őrzés válthat fel. Ennek kapcsán pontosítani kell az őrzés fogalmát.

A 2. §-hoz

A XIV. kerületi 56-osok terén rövid távú várakozást lehetővé tévő autóbusz várakozóhelyek kerülnek kialakításra. Ennek érdekében meg kell teremteni annak lehetőségét, hogy 3 óránál rövidebb időtartamú várakozási övezeteket is ki lehessen jelölni. A Kkt. 15/A. § (8) bekezdése szerint a Fővárosi Önkormányzat rendeletében megállapíthatja a várakozási területen a díjköteles várakozás megengedett leghosszabb időtartamát, amely nem lehet egy óránál kevesebb. Ezt az előírást figyelembe véve, 1, 2, 3 és 4 órás, illetve időtartam korlátozás nélküli várakozási övezeteket lehet kijelölni.

A 3. és 15. §-okhoz

A Fővárosi Közgyűlés 401/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. határozatával felkérte a főpolgármestert, vizsgáltassa meg, hogy a budai és pesti alsó rakparton milyen feltételekkel és díjjal célszerű a parkolás-gazdálkodási rendszert üzemeltetni, különös tekintettel a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény előírásaira. A vizsgálat eredménye, hogy az alsó rakpart XIII. kerületi szakaszán (Carl Lutz rakpart) bevezethető egy olyan szabályozás, amely szerint, aki 3 órára megfizeti a várakozási díjat, az a díjfizetés napján az üzemidő végéig további díjfizetés nélkül várakozhat azonos helyen. Ez a lehetőség a parkolójegy-kiadó automatánál váltott parkolójegy vásárlása esetén és a mobiltelefonos parkolási díjfizetési rendszer használatával egyaránt lehetséges.

A 4. §-hoz

Az R. 48. § (3) bekezdése szabályokat állapít meg azon gépjárművezetők számára, akik az ellenőrzés időpontjában vagy azt követő 5 percen belül érvényes parkolójeggyel rendelkeztek, vagy várakozásukat a mobiltelefonos parkolási rendszerrel elindították, de az ellenőrzéskor ez nem volt megállapítható. Tekintettel arra, hogy ezen szabályok a gépjárművezetők számára nem teljesen ismertek, hiszen sem a várakozási díjfizetést jelző táblán, sem a parkolójegy-kiadó automatán (annak korlátozott információs felülete miatt) nincs feltüntetve, ezért szükséges azt előírni, hogy az utólagos parkolójegy bemutatás lehetőségét és annak szabályait a pótdíj kiszabásáról szóló értesítésen kell feltüntetni.

Az 5. §-hoz

Az üzemképtelen járművek elszállításáról több jogszabály is rendelkezik, azonban azt egyik sem írja elő, hogy aki az üzemképtelen járművet nem az előírások szerint tárolja, az szabálysértést követ el, így az elszállításon kívül más szankció nem alkalmazható. A szabályozás bevezetésével az üzemképtelen járművet szabálytalanul tárolók szabálysértést követnek el és ötvenezer forintig terjedő pénzbírsággal sújthatók, összhangban a fővárosi közterületek használatáról és a közterületek rendjéről szóló 59/1995. (X. 20.) Főv. Kgy. rendelet előírásaival.

A 6-8. és 11-13. §-hoz

A XIV. kerület egy része olyan várakozási övezet, ahol a várakozási üzemidő 8 órától 18 óráig tart, a várakozási díj 160 Ft/óra és időtartam korlátozás nélkül lehet várakozni, de a gyakorlati díjfizetés még nem került bevezetésre. Ezen várakozási övezet egy részén, az 56-osok tere Hősök tere és Benczúr utcai szakaszán rövid távú várakozást lehetővé tévő autóbusz várakozóhelyek kerülnek kialakításra, ahol a várakozás feltételei a fentiekhez képest eltérőek. A szabályozás bevezetésével a várakozási üzemidő 0 órától 24 óráig tart, a várakozási díj 8 óra és 20 óra között 480 Ft/óra (autóbuszok esetében 1440 Ft/óra), 20 óra és 8 óra között 160 Ft/óra (autóbuszok esetében 480 Ft/óra), az időtartam korlátozás 8 óra és 20 óra között 1 óra, 20 óra és 8 óra között pedig nincs időtartam korlátozás.

A fentiek érdekében módosítani kell az R. 1., 2. és 5. számú mellékletének XIV. kerületre vonatkozó rendelkezéseit.

A 9. §-hoz

A II. kerület, Szilágyi Erzsébet fasor Pázsit utca és Házmán utca közötti szakaszán 2011. január 1-jétől kell fizetni a várakozásért. Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján célszerű a munkanapokon és szombati napokon 7 órától 21 óráig, valamint vasárnapi napokon és ünnepnapokon 8 órától 18 óráig fizetendő várakozási díjat 320 Ft-ról 240 Ft-ra mérsékelni.

A 10. és 14. §-hoz

A XIII. kerület alsó rakparti szakaszán (Carl Lutz rakpart) a várakozási díj bevezetése óta a kihasználtság jelentősen lecsökkent, a területen általában csak néhány gépjármű várakozik, amelynek egyik oka lehet a viszonylag magas várakozási díj (240 Ft/óra). A Fővárosi Közgyűlés 401/2011. (III. 23.) Főv. Kgy. határozatával kapcsolatos vizsgálat végén is azt a következtetést lehetett levonni, hogy ezen a területen célszerű a díjat 160 Ft/óra mértékűre csökkenteni és a XIII. kerületi lakossági várakozási hozzájárulásokkal való díjmentes várakozást engedélyezni. Ez utóbbira javaslatot tett a XIII. kerületi Önkormányzat polgármestere is.

A 17. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a deregulációról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére