A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

64/2011. (X. 13.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet, és az ehhez kapcsolódó egyes Fővárosi Közgyűlési rendeletek módosításáról

Általános indokolás

A rendelet megalkotását a Fővárosi Közterület-fenntartó Zártkörűen Működő Részvénytársaság (FKF Zrt.) 2011. szeptember 30-i szétválása indokolja. A szétválás következtében az FKF Zrt.-ből a közút üzemeltetési, fenntartási feladatok ellátása érdekében kiválik a BKK Közút Zrt. Az új társaságnak - mint az FKF Zrt. jogutódának - a Vagyonrendelet 2., 3. és 5. számú mellékletében és a fővárosi helyi közutak kezelésének és üzemeltetésének szakmai szabályairól, továbbá az útépítések, a közterületet érintő közmű-, vasút- és egyéb építések és az útburkolatbontások szabályozásáról szóló 34/2008. (VII. 15.) Főv. Kgy. rendelet 3. § (2) és (3) bekezdésében történő megjelenítése szükséges.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A kiválással létrejövő BKK Közút Zrt.-nek a Vagyonrendelet 2. számú mellékletében - Önkormányzati Társaságok között - történő felsorolása az FKF Zrt. mellett indokolt.

A 2. §-hoz

A kiválással létrejövő BKK Közút Zrt., a Vagyonrendelet 3. számú mellékletében kizárólagos jogokkal rendelkező önkormányzati társaságok közötti szerepeltetése történik meg a rendeletmódosítással.

A 3. §-hoz

Tekintettel az FKF Zrt. és a BKK Közút Zrt. 2011. szeptember 30-i szétválására illetve az egyes feladatok ennek megfelelő megosztására szükséges a Vagyonrendelet 3. számú melléklet 12. pontját az FKF Zrt. feladatai tekintetében módosítani.

A 4. §-hoz

Tekintettel az FKF Zrt. és a BKK Közút Zrt. 2011. szeptember 30-i szétválására illetve az egyes feladatok ennek megfelelő megosztására, szükséges a Vagyonrendelet 3. számú melléklet 12/A. pontjaként a BKK Közút Zrt. feladatainak felsorolása.

Az 5. §-hoz

A kiválással létrejövő BKK Közút Zrt. a Vagyonrendelet 5. számú mellékletében történő felsorolása az FKF Zrt. mellett a jogutódlás miatt indokolt.

A 6. §-hoz

Az FKF Zrt. és a BKK Közút Zrt. 2011. szeptember 30-i szétválása következtében a közút üzemeltetési, fenntartási feladatokat a Közszolgáltatási Keretszerződés megkötését követően a BKK Közút Zrt. látja el. A rendeletmódosítás a feladatok megosztásának átvezetése miatt szükséges.

A 7. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére