A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

65/2011. (XI. 9.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

Budapest helyi jelentőségű természeti értékeinek védelméről szóló 32/1999. (VII. 22.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Tekintettel a fővárosnak az országban betöltött különleges szerepére és sajátos - nemzetközi mércével még a helyi szinten is kiemelkedő természetvédelmi értékeire - helyzetére a Tvt. 63. § (1) bekezdés alapján indokolt az önkormányzati, azaz fővárosi természetvédelmi őrszolgálat létrehozása Budapesti Természetvédelmi Őrszolgálat néven.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet új, 5/A. §-ának (1) bekezdése rendelkezik a természetvédelmi őrzési feladatok önkormányzati természetvédelmi őrszolgálat útján történő ellátásáról.

A 2. §-hoz

E rendelet hatálybalépéséről és hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére