A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

67/2011. (XI. 9.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: Vagyonrendelet) jelen módosítását az új színházi gazdasági társaságoknak a Vagyonrendeletben a többi önkormányzati társaság mellett történő feltüntetése, a jelenlegi felsorolás pontosítása, valamint az új társaságoknál a kulturális ágazatban a tulajdonosi jogok gyakorlásával kapcsolatban már alkalmazott hatáskör telepítési szabályok érvényesítése, és ezzel e körben a hatáskörök gyakorlásának egységesítése teszik indokolttá.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Vagyonrendelet 2. sz. melléklete felsorolja az önkormányzat közvetlen tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaságokat. E felsorolás nevesíti a kulturális ágazatba tartozó társaságokat is. A Fővárosi Közgyűlés 1304-1344/2011. (V. 25.) Főv. Kgy. határozataiban úgy döntött, hogy a költségvetési szerveként működő Bábszínházat, a Kolibri Gyermek- és Ifjúsági Színházat, a Katona József Színházat, a Radnóti Miklós Színházat és a Vígszínházat 2011. augusztus 1. napjától gazdasági társaságként működteti tovább. Az új társaságok cégjegyzékbe vétele megtörtént, ezért a felsorolást az új gazdasági társaságokkal, valamint az e melléklet szerinti felsorolásból korábban kimaradt Örkény István Színház Nonprofit Kft.-vel ki kell egészíteni.

Közhasznú társaság 2007. július 1-jét követően már nem alapítható, és ezen időpontot követően a közhasznú társaságként nyilvántartásba vett társaságok gazdasági társaságként működhettek tovább. A 2. számú melléklet felsorolása még közhasznú társaságként nevesíti az időközben már gazdasági társasági formába átalakult kulturális társaságokat, ezért a felsorolásban e társaságok új elnevezésének használata indokolt.

A 2. §-hoz

A melléklet felsorolásának kiegészítése szükséges ahhoz, hogy az új színházi gazdasági társaságok vonatkozásában, a kulturális ágazat többi gazdasági társaságánál alkalmazott hatásköri telepítési szabállyal egyezően, a továbbiakban a főpolgármester gyakorolja a társaságok ügyvezetőivel, felügyelőbizottsági tagjaival és könyvvizsgálókkal kapcsolatosan a Vagyonrendelet 52. § (2) bekezdésében meghatározott tulajdonosi jogosítványokat (megbízás, megbízás visszavonása, díjazás megállapítása).

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a technikai deregulációról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére