A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

72/2011. (XI. 28.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, valamint a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetését ellátó szervezet létrehozásáról szóló 72/2005. (XI. 11.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezéséről

Általános indokolás

A Fővárosi Önkormányzat és a BKSZT Kft. között fennálló, a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetésére vonatkozó, határozott időre megkötött Ideiglenes Üzemeltetési Szerződés 2011. november 30-án érvényét veszti. A Fővárosi Önkormányzatnak eleget kell tennie a jogszabály alapján fennálló kötelezettségének a közszolgáltatás folyamatos fenntartása tekintetében. A közbeszerzésekről szóló törvény rendelkezései lehetőséget biztosítanak arra, hogy e kötelezettségének a BVK Holding Zrt.-n keresztül közvetett 100%-os tulajdonában álló FTSZV Kft. (cégjegyzékszám: Cg. 01-09-466334) Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetésére kizárólagos jog biztosításával tegyen eleget.

A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetésének FTSZV Kft. részére a Vagyonrendelet keretében történő kizárólagos jog biztosításával egyidejűleg a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetését ellátó szervezet létrehozásáról szóló 72/2005. (XI. 11.) Főv. Kgy. rendelet azon bekezdéseit hatályon kívül kell helyezni, melyek az e rendelet által létrehozott BKSZT Kft. üzemeltetési jogaira vonatkoznak.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (Kbt.) 29. § (2) bekezdés h) pontja lehetőséget biztosít arra, hogy a Fővárosi Önkormányzat a BVK Holding Zrt.-n keresztül közvetett 100%-os tulajdonában álló FTSZV Kft. (cégjegyzékszám: Cg. 01-09-466334) számára Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetésére ún. kizárólagos jogot biztosítson, melyre a 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet (Vagyonrendelet) 3. sz. mellékletének e paragrafus szerinti megfelelő módosításával kerülhet sor.

Az 2. §-hoz

A Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetésének FTSZV Kft. részére a Vagyonrendelet keretében történő kizárólagos jog biztosításával egyidejűleg a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetését ellátó szervezet létrehozásáról szóló 72/2005. (XI. 11.) Főv. Kgy. rendelet hatályonkívül helyezése is indokolt. A Fővárosi Önkormányzat többségi tulajdonában lévő BKSZT Kft.-t a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetésének ellátására hozta létre. Az üzemeltetésre irányuló kizárólagos jog FTSZV Kft. részére történő átadásával a BKSZT Kft.-re vonatkozó külön önkormányzati rendelet további fenntartása nem indokolt.

A 3. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a deregulációról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére