A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

73/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 55/2010. (XII. 9.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (Ötv.) 1. § (4) bekezdése alapján a helyi önkormányzat a képviselőtestülete által önként vállalhatja minden olyan helyi közügy önálló megoldását, amelyet jogszabály nem utal más szerv hatáskörébe, s az önként vállalt helyi közügyekben mindent megtehet, ami jogszabályt nem sért. E jogszabályi felhatalmazás alapján a Fővárosi Közgyűlés az önként vállalt feladatok kijelöléséről a Fővárosi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításával rendelkezik.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Az SZMSZ 1. sz. mellékletének módosításával az Ötv. 18. § (1) bekezdése alapján a Fővárosi Önkormányzat önként vállalt feladataként határozza meg a Fővárosi Közgyűlés a fővárosi lakosság folyamatos tájékoztatását a helyi közügyekkel, közszolgáltatásokkal kapcsolatban.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a jogtechnikailag szükséges deregulációról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére