A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

74/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a fővárosi közterület-felügyelet szervezetéről és feladatairól szóló 74/1999. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A módosult jogszabályokra figyelemmel, valamint a közterületek közlekedési célú védelme, a közterületek rendjének és tisztaságának - Felügyelet útján történő - hatékony ellenőrzése érdekében vált szükségessé a Rendelet módosítása.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A Rendelet módosítás érinti a Felügyelet jelenlegi elnevezésének megváltoztatását.

A 2-3. §-hoz

A Felügyelet új belső struktúrájának kialakítása, a munka racionalizálása érintette a korábbi „Fővárosi Állategészségügyi (Ebrendészeti) Telep” elnevezésének változtatását, az új elnevezés „Budapest Főváros Közterület-felügyelete Állategészségügyi Szolgálata” lett. Az állatvédelmi jogszabályok és elvek megfelelő alkalmazása érdekében további szövegszerű módosítások voltak szükségesek.

A 4-5. §-hoz

A Felügyelet új szervezeti struktúrájának kialakítása teszi szükségessé a jogszabály szövegének módosítását. Ezen túlmenően közérthetőbb a fővárosi polgárok számára az új megnevezés.

A 6. §-hoz

A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 87. § (1) bekezdése alapján 2011. január 1-jével a Nemzeti Adó- és Vámhivatal az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és a Vám- és Pénzügyőrség összevonásával jött létre, ezzel egyidejűleg az Adó- és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal és a Vám- és Pénzügyőrség megszűnt. E jogszabályi változás indokolja a módosítást.

A 7. §-hoz

A Felügyelet jelenlegi elnevezésének megváltoztatása miatt vált szükségessé a pontosítás alkalmazása.

A 8. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére