A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

75/2011. (XII. 16.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről szóló 74/2009. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

Jelen rendelet a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdése és az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. tv. 7. §-ban foglalt felhatalmazás alapján a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatósági árformába tartozó díjait (városi, elővárosi vasúti személyszállítás díja: SZJ 60.21.10; nem vasúti rendszeres, menetrend szerinti személyszállítás díja: SZJ 60.21.31) mint legmagasabb hatósági árat és azok alkalmazási feltételeit szabályozza.

Ezt a szabályozást a Budapesti Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság hatósági árformába tartozó viteldíjainak legmagasabb hatósági árként való megállapításáról és azok alkalmazási feltételeiről szóló 74/2009. (XII. 10.) Főv. Kgy. rendelet (a továbbiakban: R.) egyes rendelkezéseinek módosításával hajtja végre.

Szükségesnek tartjuk a kisgyerekesek szélesebb köre, autó helyett tömegközlekedési járművön együtt utazók, tanulócsoportok és egyes hatósági személyek részére a kormányrendeletben rögzítetteken felüli kedvezmény biztosítását is.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

Bevezeti a kedvezményes éves Budapest-bérletek azon formáját is, amellyel egy szelvényen váltható meg ez a bérletfajta, és biztosítja a választhatóságot a kétféle formában forgalmazott bérlet között. Az éves, a szemeszter, a negyedéves, a különböző havi, és kétheti bérletek és a hetijegy érvényességi idejének 24 óra helyett éjjel 02 órában történő meghatározásával lehetőséget kíván biztosítani az éjfél előtt megkezdett utazás jogszerű befejezésére, egy erre alkalmas, egyértelmű határidő megállapításával. Csoportos jegyet vezet be az autó helyett közösségi közlekedést választó, együtt utazó személyek számára, a családi jegy helyett. Az előzőeken kívül pontosítja a kedvezményes csoportos tanulójegy felhasználási feltételeit. A kedvezményes éves Budapest-bérlet megjelenési formájának változásával és a mozgáskorlátozottaknak szóló bérlet megszűnésével kapcsolatban felmerülő egyéb kérdéseket szabályozza. Az évváltás miatt pontosítja az elővétel szabályozását. A menetrendhez igazítja a vonaljegyek éjszakai járaton való érvényességét. Megszünteti az eseti rendezvényhez kapcsolódó jegyet. Bevezeti a kombijegyeket azzal a céllal, hogy más helyközi közlekedési szolgáltatók, ilyen szolgáltatást közvetítők helyközi jegyeivel Budapestre érkezők (vagy onnan indulók) kedvezményes napijegyekkel vehessék igénybe a BKV Zrt. hatósági áras közlekedési szolgáltatásait.

A 2. §-hoz

Kiegészíti a kutyák szállításának feltételeit az ahhoz felhasználható jegy- és bérletfajták pontos meghatározásával, illetve a segítő kutyák díjmentességének megállapításával.

A 3. §-hoz

Egyértelművé teszi a nyugdíjas bérletigazolvány érvényességi idejének meghatározását, illetve a kedvezményes éves Budapest-bérlet kivitelével kapcsolatos változás nyomán módosítja a kezelési díj szabályait. Szabályozza a rendezvényhez kapcsolódó jegyek és a kombijegyek visszaválthatóságát, és módosítja, illetve kiegészíti a jegyek, bérletek pótlásával kapcsolatos szabályt a díjtermékváltozások miatt.

A 4. §-hoz

Meghatározza a kerékpár kézipoggyászként történő szállításának feltételeit azon járműveken, amely járműveken a kerékpárszállítás egyébként műszakilag külön nem biztosított.

Az 5. §-hoz

A pótdíj emeléséről és a bérletbemutatás feltételeinek szigorításáról rendelkezik. A pótdíj összege emelkedik. Szabályozza a bérletbemutatás lehetőségeit.

A 6. §-hoz

Megszünteti a mozgáskorlátozottaknak szóló Budapest-bérletet, valamint kiterjeszti a kisgyerekes bérletet a TGYÁS és GYED ellátásra jogosult budapestiekre.

A 7. §-hoz

Az R. eddigi szakaszaiban változtatott díjtermékek (családi jegy eseti rendezvényhez kapcsolódó jegy, havi Budapest-bérlet mozgáskorlátozottaknak) kivezetését, a Budapest csoportos 24 órás jegy kombinált jegy bevezetését, árait tartalmazza.

A 8. §-hoz

Módosítja azon környéki autóbuszjáratok felsorolását, amelyeknek teljes vonalán érvényes a Budapesten belüli díjszabás, illetve módosítja a környéki vonalakon érvényes Budapesten belüli díjszabást a korábbi változások átvezetéseként. Ezen kívül - a környéki autóbuszjáratok szakaszhatárainak módosítása miatt - biztosítja, hogy környéki helyi bérletekkel, illetve környéki helyi és Budapest-bérlettel rendelkező utas átutazhasson közigazgatási határon.

A 9. §-hoz

A HÉV-jegyekre vonatkozó szabályozás kiegészül a Budapesten belüli szakaszra váltott jegy érvényességi idejének meghatározásával. Lehetővé teszi a HÉV mentén közlekedő éjszakai autóbuszjáratokon a HÉV-bérlet használatát.

A 10. §-hoz

Az arckép nélküli éves bérlet év közbeni bevezetésével kapcsolatos korábbi bekezdést helyezi hatályon kívül.

A 11. §-hoz

A környéki autóbuszjáratok szakaszhatárait szabályozza újra. Budapest típusú díjtermékek területi érvényességét összhangba hozzuk a környéki autóbuszok esetében a BKV-HÉV-nél (a Kistarcsa kórház kivételével) alkalmazott elvvel, amit a MÁV-START- és VOLÁNBUSZ-szolgáltatásokon alkalmaznak, nevezetesen az utolsó budapesti megállóhelyig legyenek érvényesek, nem a közigazgatási határon túli első megállóhelyig (indokolt esetben, ha budapesti lakó-, vagy munkahely csak Budapesten túli megállóhelyről érhető el, akkor lehet kivétel). A HÉV-díjtáblázatokban néhány megállóhely-elnevezésnek az R. hatálybalépése óta történt átnevezése kerül átvezetésre.

A 12. §-hoz

A rendelet hatálybalépését szabályozza.


  Vissza az oldal tetejére