A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

76/2011. (XI. 30.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, valamint a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetését ellátó szervezet létrehozásáról szóló 72/2005. (XI. 11.) Főv. Kgy. rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 72/2011. (XI. 28.) Főv. Kgy. rendelet hatályba nem lépéséről

Általános indokolás

Mivel a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep bérletéről és üzemeltetéséről szóló szerződés megújításra került az eredeti üzemeltető BKSZT Kft.-vel, ezért szükségtelenné vált az FTSZV Kft. részére ugyanezen tárgykörben ún. kizárólagos jog biztosítása. Így a Fővárosi Önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 75/2007. (XII. 28.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról, valamint a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetését ellátó szervezet létrehozásáról szóló 72/2005. (XI. 11.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról szóló 72/2011. (XI. 28.) Főv. Kgy. rendelet megalkotásakor fennálló körülmények időközbeni megváltozása miatt a kihirdetett, de még hatályba nem lépett rendeletben foglaltak hatálybalépése és alkalmazása már okafogyottá vált, és a rendeletmódosítás előtti jogszabályi állapot visszaállítása szükséges.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 9. § (2) bekezdése szerint: „Ha a szabályozás célja másként nem érhető el, a jogalkotói hatáskörrel rendelkező szerv jogszabályban rendelkezhet úgy, hogy a kihirdetett, de még hatályba nem lépett jogszabályi rendelkezés a kihirdetett szövegtől eltérő szöveggel lép hatályba, vagy a kihirdetett, de még hatályba nem lépett jogszabály vagy jogszabályi rendelkezés nem lép hatályba.” Ezen előírásnak megfelelően kerül sor a kihirdetett, de még hatályba nem lépett fővárosi önkormányzati rendelet hatályba nem léptetéséről szóló rendelkezést tartalmazó jelen rendelet megalkotására, mivel a jogalkotó Fővárosi Önkormányzat szabályozási célja (csak a Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telepet ténylegesen üzemeltető BKSZT Kft. rendelkezzen ezen közszolgáltatás ellátására ún. kizárólagos joggal) másként nem érhető el.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A kihirdetett, de még hatályba nem lépett fővárosi önkormányzati rendelet hatályba nem lépéséről rendelkezik, a Jat. 9. § (2) bekezdésének megfelelően.

A 2. §-hoz

Mivel a szabályozás célja másként nem érhető el, ezért a rendelet hatálybalépésének időpontja - a Jat. 7. § (2) bekezdése alapján - kivételesen a kihirdetése napján 18 óra.


  Vissza az oldal tetejére