A Fővárosi Közlönyben megjelent, a Fővárosi Önkormányzat által rendelkezésre bocsátott hivatalos szöveg.

79/2011. (XII. 30.) Főv. Kgy. rendelet indokolása

az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvíz, valamint az önkormányzati tulajdonú víziközmű által biztosított szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás és -kezelés legmagasabb hatósági díjának Budapest főváros közigazgatási területén történő megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről szóló 4/1995. (II. 13.) Főv. Kgy. rendelet módosításáról

Általános indokolás

A Fővárosi Vízművek Zrt. és a Fővárosi Önkormányzat között érvényben lévő Szindikátusi és Menedzsment Szerződésben meghatározott díjképlet, és annak egységes értelmezésére vonatkozó 2000. évi Megállapodásban rögzített előírásokból eredő szerződéses kötelezettség szükségessé teszi a szolgáltató által alkalmazható legmagasabb hatósági díjtétel újbóli megállapítását Budapest főváros közigazgatási területén.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A szolgáltató által alkalmazható legmagasabb hatósági díjtétel újbóli megállapítását a Fővárosi Vízművek Zrt. és a Fővárosi Önkormányzat között érvényben lévő Szindikátusi és Menedzsment Szerződésben meghatározott díjképlet, és annak egységes értelmezésére vonatkozó 2000. évi Megállapodásban rögzített előírásokból eredő szerződéses kötelezettség teszi szükségessé.

A kéttényezős ivóvízdíj elemei az alapdíj, és az alapdíjon felüli ivóvíz-fogyasztási díj. A két tényező együttesen jelenti a szolgáltatási díjat.

A felülvizsgálat alapján a szolgáltatás díjára a feltüntetett egységár alkalmazása indokolt.

A 2. §-hoz

A rendelet hatálybalépéséről és a deregulációjáról rendelkezik.


  Vissza az oldal tetejére